Category Makaleler

Akademik tez yazımı, üniversite öğrencilerinin en önemli akademik çalışmaları arasındadır. Tezin hazırlanması sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok şey vardır. Bu yazıda, akademik tez yazımında bilinmesi gereken en önemli 5 şey hakkında bilgilendirme yapacağız.

Akademik tez hazırlarken en önemli husus, doğru konu seçimi ve konu incelemesinin yapılmasıdır. Konunun doğru seçilmesi, tezin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda, konunun kolay anlaşılır olması ve konu hakkında yeterli kaynağın bulunması da önemlidir.

Akademik tezlerde kaynak kullanımı ve atıf kurallarına uyulması akademik başarı için gereklidir. Kaynakların doğru bir şekilde kullanılması, tezin güvenilirliğini artırır. Atıf kurallarına uyulmaması ise intihal suçunu oluşturur. Bu nedenle kaynak kullanımı ve atıf kurallarına dikkat edilmelidir.

Akademik tezlerde yazım kuralları ve dil bilgisi kurallarına uyulması önemlidir. Yanlış yazım ve dil hataları, tezin kalitesini düşürebilir. Aynı zamanda, yazım kurallarına uyulmaması da tezin anlaşılırlığını zorlaştırabilir.

Tez hazırlarken yapı ve içeriğe de dikkat edilmelidir. Tezin giriş bölümü, literatür taraması, metot, bulgular ve sonuç bölümleri iyi bir şekilde planlanmalıdır. Ayrıca, tezin konusu ile ilgili detaylı bilgi içermesi de önemlidir.

Tezin yapı ve dil anlamında düzgün olması için en az bir editöryal kontrol yapılmalıdır. Editöryal kontroller, yazım ve dil hatalarının tespit edilmesine yardımcı olur. Böylece, tezin kalitesi artırılabilir.

Yukarıda belirtilen 5 maddeye dikkat edildiği takdirde, doğru bir şekilde hazırlanan akademik tezler başarıya ulaşabilir.

1. Konu Seçimi ve İncelemesi

Akademik tez hazırlarken ilk yapılması gereken konu seçimidir. Konu seçerken, öğrenciye ilgi duyduğu ya da daha önce araştırma yaptığı bir konu seçmesi önerilir. Konu seçimi genellikle, akademik danışmanın gözetiminde yapılır. Seçilen konu akademik danışman tarafından onaylandıktan sonra, konuyla ilgili tüm kaynaklar incelenmelidir. Bu kaynaklar arasında kitaplar, makaleler, raporlar, veri tabanları ve internet kaynakları bulunmaktadır.

Konu incelemesi yaparken, benzer konularda yazılmış olan tez ve makaleler okunmalıdır. Bu makaleler, öğrenciye iyi bir fikir verebilir ve öğrencinin tez yazma sürecinde rehberlik edebilir. Özellikle son 10-15 yıl içinde yapılmış çalışmalar, tezin güncelliğini sağlamak için önemlidir.

Konu seçimi ve incelemesi yaparken, öğrencinin belirli bir araştırma yöntemi kullanması gerekmektedir. Bu yöntem, öğrencinin konuyu ele alış şekliyle ilgili olacaktır. Örneğin, bir fen bilimleri tezi hazırlarken deneysel yöntemlerin kullanılması gereklidir. Sosyal bilimlerde ise, nitel ve nicel araştırmalar yapmak gerekebilir.

Sonuç olarak, akademik tez yazımında doğru konu seçimi ve konu incelemesi yapmak son derece önemlidir. Konu seçimi doğru yapılmazsa, tez yazma sürecinde yaşanacak olan zorluklar artar ve sonuçta kalitesiz bir tez ortaya çıkabilir. Konu incelemesi yaparken, kaynaklar iyi bir şekilde incelenmeli ve benzer konulardaki tez ve makaleler okunmalıdır.

2. Kaynak Kullanımı ve Atıf Kuralları

Akademik tezlerde kaynak kullanımı ve atıf kurallarına uyulması, tezin akademik başarı için gereklidir. Kaynak kullanımı öncelikle doğru ve güvenilir kaynakların seçilmesi ile başlar. Makale, kitap, tez, dergi, web sitesi vb. gibi kaynaklara erişilebilirlik, güvenirlik, tarihçe ve içerik yönünden dikkat edilmelidir. Kaynakların seçiminde en az üç farklı kaynaktan fikir alınıp, bunların fikrinizi verdiği şekilde kullanılmaması gerektiğini unutmayın.

İmla ve noktalama kurallarına uyulması da önemlidir. Atıflar, kullanılan kaynakların belirtilmesi için kullanılır. Atılacak kaynaklar ayrıntılarına kadar listelenir, belirli bir sıraya göre dizilir. Kaynakça düzenlenmesinde farklı atıf ve kaynak yöntemleri var. Hangisi uygulanacak ise o yönteme uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca kaynakların içindeki unsurlar, kaynaklar arası geçiş, atıfta bulunma biçimi gibi birçok unsura dikkat edilmelidir.

Atıf kurallarında genellikle altı tane temel atıf biçimi kullanılır. Bunlar APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver ve Turabian. Bu atıflardan biri, akademik tezin kabul görmüş atıf biçimi olarak belirlenir. Bu atıflarla ilgili ayrıntılı bilgi alabileceğiniz kaynaklar mevcuttur. Bu kaynaklardan yararlanarak, tezinize uygun atıf biçimini seçebilir ve bu şekilde tezinizi hazırlayabilirsiniz. Atıf kurallarına uyulması, akademik başarı ve itibar için çok önemlidir.

Kaynak kullanımıyla ilgili bir diğer önemli husus, çalıntı ya da kopyalanmış içeriklerin kullanımından kaçınmaktır. Kaynak kullanılmadan yapılan alıntılar, telif hakları yasalarına aykırıdır. Bu nedenle, kullanılan kaynakların doğru ve güvenilir olduğundan emin olmak gerekmektedir.

Atıf kurallarında, belirli bir kaynaktan yapılan alıntıların özgünlüğü kaybedilmeden kullanılabilmesi için farklı yöntemler yer almaktadır. Bu sayede, alıntılanan kaynak, yazar ve araştırmacının tezi içinde doğru bir şekilde yer alabilir. Atıf kurallarına uyulması, tezinizi daha kaliteli ve başarılı hale getirir.

Atıf kurallarının yanı sıra, kaynak kullanımın verimli bir şekilde yapılması da teziniz açısından önemlidir. Kaynaklardan alınan bilgilerin tez konusuyla uyumlu, doğru ve tam olarak kullanılması gereklidir. Kaynakların sonsuz bir kaynak olmadığı ve tezin içeriğine bağlı bir şekilde seçilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Tezlerde kaynak kullanımı ve atıf kurallarına uyulması, akademik başarı için çok önemlidir. Bu kurallara uyarak kaynakların seçiminden işlenişine kadar doğru, güvenilir ve özgün bir tez hazırlayabilirsiniz.

3. Düzgün Yazım Kuralları ve Dil Bilgisi

Tezlerde en az diğer akademik yazıların kadar önemli olan bir konu da yazım kuralları ve dil bilgisidir. Yazım hataları, tezin akıcılığını engelleyerek anlaşılmasını zorlaştırır ve okuyucuda olumsuz bir izlenim bırakır. Dil bilgisi hataları da aynı şekilde akademik tezin kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu sebeple, tez yazarken, yazım kuralları ve dil bilgisi kurallarına uyulması son derece önemlidir.

Yazım kuralları ve dil bilgisi kurallarına bağlı kalmak, okuyucunun konuya odaklanmasına ve tezin içeriğini anlamasına yardımcı olur. Akıcı bir konuşma dili kullanmak ve kısa, açıklayıcı cümlelerle ifade etmek de önemlidir. Bunun yanı sıra, cümle yapılarına, noktalama işaretlerine ve yazı stiline dikkat edilmelidir.

Tezin yazımı sırasında genellikle yazılışının kontrol edilmesi gereken kavramlar, imla hatalarından kaçınmak ve tez içinde tutarlılık sağlamak adına kontrol edilir. Paragraf ve cümle yapıları düzenli bir şekilde kullanılmalı ve uygun bir dilbilgisi kullanılmalıdır. Cümleler arasına doğru bağlantılar kurarak anlam bütünlüğünü korumak önemlidir.

Aynı nedenle, cümle yapısı mümkün olduğunca öz olmalı ve gereksiz kelimeler kullanılmamalıdır. Ayrıca, cümle yapılarına ve yazı stiline kesinlikle dikkat edilmelidir. Özellikle tez yazarken, uzun cümleler kurmaktan kaçınılmalıdır. Genellikle bir cümle üzerinde tekrar tekrar düşünülerek kelime seçimi de gözden geçirilerek yazılmalıdır.

Bunun yanı sıra, metinde tekrarlanan kelimeleri belirlemek ve bunların yerine başka kelime veya ifadeler kullanmak da tezin kalitesini arttırmak için önemlidir. Bu, tezin anlaşılmasını kolaylaştırarak ve gereksiz tekrarları ortadan kaldırarak okuyucuya net bir şekilde sunmaya yardımcı olacaktır.

4. Yapı ve İçerik

Tezlerde yapı ve içerik, çalışmanın kalitesi ve başarısı açısından son derece önemlidir. Yapı, tezin bölümlerinin sıralanması ve içeriğin düzenlenmesiyle ilgilidir. Öncelikle, tezin giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular ve sonuç bölümleri olmak üzere standart bir yapıya uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu durum, okuyucuların tezi daha anlaşılır ve takip edilebilir bulmasına yardımcı olur. Bunların yanı sıra, bölümler arasındaki geçişler de akıcı olmalıdır.

İçerik ise, tezin konusuyla ilgili verilen bilgilerin doğru ve tam olarak aktarılmasıyla ilgilidir. Tezde ele alınan konuların ana hatlarıyla anlaşılır olması ve ayrıntıların eksiksiz sunulması gerekmektedir. Ayrıca, tezde yer alan verilerin, grafiklerin ve diğer materyallerin de doğru bir şekilde sunulması oldukça önemlidir. Bu durum, okuyucuların tezdeki anahtar noktaları daha net bir şekilde anlamasına yardımcı olur.

Yapı ve içerik hazırlama aşamasında, özetleme ve özetlenen konunun altını çizme de son derece önemlidir. Bu sayede, okuyucular tezin ana hatlarını daha kolay görebilirler. Ayrıca, tezin son bölümünde yer alan özet ve çıkarımlar kısmında, tezin özü ve sonuçları hakkında net bir şekilde bilgi verilmelidir.

Son olarak, tezde yer alan tüm bilgilerin kaynaklarının doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bu, hem bir akademik çalışmanın bir gerekliliği hem de etik kurallar açısından son derece önemlidir. Bu bilgiler, tez içindeki atıflar ve referans listesi aracılığıyla okuyucularla paylaşılmalıdır.

5. Editöryal Kontrol

Akademik tez yazımında yapılan hatalar sonucu tez, akademik kaliteden uzaklaşabilir. Bu nedenle, tezin yapı ve dil anlamında uygunluğu için en az bir editöryal kontrol yapılması zorunludur.

Editöryal kontrol sürecinde, çeşitli yazım ve dil hataları düzeltilir. Özellikle, yazım ve imla kurallarına dikkat edilir. Ayrıca, düzgün noktalama işaretleri kullanıldığından emin olunur.

Editöryal kontrol ayrıca, tezin yapısının ve organikliğinin genel bir değerlendirmesini de içerir. Bu süreçte, tez baştan sona okunarak, paragraf akışları, bağlantı kelimeleri ve tez bütünlüğü kontrol edilir.

Bunların yanında, editöryal kontrol sırasında, alıntı yapılan kaynakların doğru bir şekilde gösterilip gösterilmediği de kontrol edilir. Atıf kurallarına uyulduğundan emin olunur ve tezde herhangi bir intihal olmadığından emin olunur.

Tezin bitmiş haliyle teslim edilmeden önce, en az bir editöryal kontrol ile tezin kalitesinin son haline kavuşması sağlanır. Bu süreç, yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltmenin yanı sıra, tezin anlaşılabilirliğini ve bütünlüğünü de arttırır.

Bu nedenle, tez hazırlama sürecinde editöryal kontrol işlemini gözardı etmemek gerekmektedir. Çünkü editöryal kontrol, tezin kalitesi ve akademik başarısı üzerinde etkili olabilecek kritik bir adımdır.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.