Category Makaleler

Tez yazımı için ilk adım, uygun bir konu bulmaktır. Konu belirlerken, öğrencilerin ilgi alanlarına, kariyer hedeflerine, öğrenim gördüğü alana ve okulun verdiği ünitelere dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca, konunun yöneticinin onayını alması gerekir. Tez konusu belirlerken, konunun yenilikçi olması, kaynak bulunabilirliği, araştırmanın kapsamı gibi faktörler de dikkate alınmalıdır.

Tez konusu belirlendikten sonra, konu hakkında tam bir anlayış geliştirmek gerekir. Bu, konu hakkında okuma yapmak, araştırma yapmak ve konuyu geliştirirken kullanılan terimleri öğrenmekle sağlanabilir.

Konu belirleme sürecinde, tez konusu örnekleri ve başlıkları incelenerek fikir edinilebilir. Konuya tam hâkimiyet sağlandıktan sonra, çalışmanın geri kalan kısmına odaklanılabilir.

Tez Konusu Bulma

Lisans bitirme tezi yazarken, en önemli adımlardan biri uygun bir konu bulmaktır. Konu seçerken, yöneticinizin onay vermesi gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca, konu seçimi yaparken dikkate alınması gereken faktörler vardır.

Bir konu seçtiğinizde, konunun özgün olması ve sizin ilgi alanlarınızla ilgili olması önemlidir. Aynı zamanda, kaynakların ve verilerin kolayca erişilebilir olması da dikkate alınmalıdır. Konunuzun yöneticiniz ve ilgili kişiler tarafından onaylanması gerektiği için, seçtiğiniz konuyla ilgili olarak yöneticinizle düzenli iletişim kurmanız gerekebilir.

Bunun yanı sıra, konu seçimi yaparken açık bir bakış açısı ve doğru bir araştırma yapmak da önemlidir. Konusu hakkında doğru bir araştırma yapmadan, tez yazım sürecinde karşılaşabileceğiniz sorunlara hazırlıklı olamazsınız.

Genel olarak, teziniz için uygun bir konu seçmek, yazım sürecinde sıkıntı yaşamamanız için önemli bir adımdır. Konunuzu belirlerken, yöneticinizin onay vermesinin yanı sıra, özgünlük, kolay erişilebilirlik ve ilginizi çekme faktörlerini de dikkate almanız gerekmektedir.

Tez Yazım Planlama

Tez yazım planlama süreci, tezinizi adım adım yazarken size yardımcı olan bir yol haritası sunar. Bu planı oluşturmak, yazım sürecinde zaman kazanmanızı sağlayacak ve çalışmanın hedeflerine odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

İlk adım, teziniz için bir gözden geçirme komitesi ayarlamaktır. Gözden geçirme komitesi, sizinle birlikte çalışarak, teziniz için amaçlar belirlemek, düzenlemeler yapmak ve nihai ürününüzün işlevselliğini sağlamak için size yardımcı olacaktır.

Bir sonraki adım, tez yazım sürecinde takip edeceğiniz adımları belirlemenizdir. Bu adımlar, okumalarınız, araştırmalarınız, veri toplama işlemleriniz ve tezinizde kullanacağınız kaynakların belirlenmesi gibi işleri içermelidir.

Bu adımda, ayrıca yazım boyunca takip edeceğiniz bir zaman çizelgesi hazırlamalısınız. Tezinizin tamamlanması için kaç gün, hafta veya ay süreceğine karar vermeniz ve çalışmayı buna göre planlamanız gerekiyor.

Tez yazım sürecinde aynı zamanda, çalışmanızın yapısını kurgulamak da önemlidir. Bu yapıyı belirleyerek tezinizde kullanacağınız ana başlıkları seçebilirsiniz. Ana başlıklar belirledikten sonra, her bir başlık altında kullanacağınız paragraf ve alt başlıkları da belirlemelisiniz.

Tez Yazımında Kaynaklar

Lisans bitirme tezinizi yazarken doğru kaynakları kullanmak, tezinizi güçlendirmenize yardımcı olur. Bu nedenle, konumuza uygun kaynakları seçmek için özenli olmalısınız. Başlamak için, resmi literatürleri, akademik makaleleri, kitapları, güvenilir web sitelerini vb. kullanabilirsiniz. Ancak, kaynak seçerken dikkatli olmanız gerekir; kaynakların güvenilir olması, detaylı olması ve konuya uygun olması, doğru bilgi edinmek için hayati önem taşır.

Kaynakları doğru bir şekilde kullanmak da önemlidir. Kaynaklardan alıntı yaparken veya bir fikirden bahsederken, kaynağı belirtmek gerekir. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır; bunlardan biri, bir paragrafta kaynak vermek; diğeri ise dipnot eklemek. Hangi yöntemin seçildiğinden bağımsız olarak, alıntı yapılan veya bahsedilen kaynakların doğru bir şekilde belirtildiğinden emin olunmalıdır.

Ayrıca, tez yazarken yararlı gevşek notlar ve araştırma notları almanız gerekir. Bu, ilgili kaynakları kaydetmenize ve zaman içinde erişime kolay hale getirmenize yardımcı olur. Notlarınızı ve araştırmanızı organize etmek için çeşitli programlar, uygulamalar veya sistemler kullanabilirsiniz.

Genel olarak, doğru kaynakları kullanmak ve kaynakları doğru bir şekilde kullanmak, lisans bitirme tezi yazım sürecinde düzgün bir şekilde ilerlemenize yardımcı olacaktır.

Tez Yazımı

Tez yazımı için uygulanacak formatlar ve özellikler, yazım stilini şekillendirir. Doğru format, tezin okunmasını kolaylaştırır ve daha profesyonel görünmesini sağlar. Tez yazımında kullanılan çeşitli teknikler, tezinizi daha etkileyici hale getirebilir.

Teziniz için kullanacağınız format, bölümlerinizi ve alt bölümlerinizi sıralar ve düzenler. Bu format, başlık, alt başlık ve paragrafların nasıl düzenleneceğini belirler. Teziniz için kullanılacak formatı belirlerken, kullanacağınız yazı tipleri, boyutları ve renkleri de düşünmelisiniz. Yazı tipi ve boyutu, metnin okunaklılığını ve profesyonel görünmesini sağlar. Renkler, tezinizdeki öğeleri vurgulamanıza yardımcı olabilir.

Bir tez yazarken, yazım stilini de düşünmelisiniz. Bu stil, tezinizin akışını ve okunabilirliğini belirler. Uygulanacak yazım stilini belirlerken, olabildiğince tutarlı olmaya özen göstermelisiniz. Birçok tez yazımında, aktif yerine pasif ses kullanmak tercih edilir. Bu, metnin daha net ve etkili olmasını sağlar. Ayrıca, tezinizi yazarken açık ve net cümleler kullanın. Bu, tezinizin okunaklılığına ve takibi kolaylığınızı artırır.

Son olarak, bir tezin yazımında kullanılan bir diğer önemli teknik, alıntı yapmak ve kaynakları doğru şekilde kullanmaktır. Kaynakları uygun bir şekilde kullanmak, tezinizin güvenilirliğini ve etkililiğini artırır. Ayrıca, kaynakların kaynağını doğru bir şekilde belirtmek akademik dürüstlük açısından da önemlidir.

Tez yazımı, birçok öğrenci için zorlayıcı bir süreç olabilir. Ancak, doğru format, yazım stilini belirleme ve kaynakları etkili şekilde kullanma konularına dikkat ederseniz, teziniz daha profesyonel görünür ve etkileyici olabilir.

Tez Savunması

Lisans bitirme tezi savunması, tezinizi kamuoyuna sunma fırsatıdır. Bu aşamada, öğrenciler tezlerini sunarak, önlerine gelen soruları cevaplamak zorundadır. Bu savunma, öğrencilere tez yazım sürecinde edindikleri bilgiyi uygulama fırsatı sunar. Ayrıca, öğrenciler kendi çalışmalarının değerini gözlemleyerek ve kabul edilerek onurlandıklarını hissederler.

Tez savunması, öğrencinin tezini hazırlamasındaki tüm bilgi ve tecrübelerini kullanarak tezi için gerekli argümanları savunmasını gerektirir. İyi bir savunma için öğrenciler sunacakları konuya hakim olmalı ve soruları doğru bir şekilde yanıtlamalıdır. Bu süreçte, öğrencilerin sunum teknikleri, konuşma yetenekleri veya özgüvenleri geliştirilebilir.

Savunma genellikle, öğrencinin öğretim görevlisi veya bir heyet tarafından yapılır. Bu heyet genellikle tezin öğretim görevlisi ve diğer ilgili bilim insanlarından oluşur. Öğrenciler genellikle sunumlarının ardından, heyet tarafından sorulan sorulara yanıt verirler. Sorular genellikle tezin konusu, metodolojisi ve sonuçlarıyla ilgili olur.

Tez savunması, tezin son adımıdır ve tezin öğrencinin hazırlamış olduğu çalışmalarının bir özetidir. Savunma ile öğrenciler, kendi çalışmalarını kamuoyuna sunarak, bu alanda daha fazla bilgi edinmek isteyenler için faydalı bir bilgi kaynağı sunarlar. Ayrıca, tez savunması, öğrencilerin üniversite hayatları boyunca aldıkları en önemli tecrübelerden biridir.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.