Category Makaleler

Matlab, güçlü bir matematiksel hesaplama yazılımı olarak sinyal işleme uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Matlab simülasyonu, sinyal işleme alanındaki taşlar arasında büyük bir rol oynamaktadır. Simülasyon kullanımının bir sebebi, daha sonraki işlemler için olası tüm senaryoları test etme olasılığıdır. Matlab’ın sinyal işleme özellikleri, verilerin Görüntü, Ses ve Biyo-teknoloji alanında işlenmesi için öne çıkmaktadır.

Matlab’da yapılabilecek birçok farklı sinyal işleme uygulaması vardır. Örneğin, ses sinyalleri için gürültü giderme, ritim analizi ve değişken süreli sinyallerin analizi; görüntü işleme için görüntü sıkıştırma, kenar algılama ve nesne tanıma örnekleri verilebilir.

Sinyal işleme simülasyonları, birçok alanda kullanılabilir. Tıp ve biyoloji alanlarında kullanılan elektrokardiyogram analizleri, beyin aktivitesi ölçümleri, laboratuvar deneyleri ve malzeme karakterizasyonu gibi uygulamalar bu alanda öne çıkan uygulamalardır.

Matlab simülasyonları kullanarak, farklı koşullar altında alınan veriler üzerinde çalışmak mümkündür. Bu da, gerçek zamanlı verilerin işlenmeden önce etkilerinin öngörülmesini ve değerlendirilmesini sağlar. Bu verilerin doğru yorumlanması, sonuçların daha etkili ve daha isabetli olmasına yardımcı olur.

Ayrıca, Matlab simülasyonları, işlemleri daha hızlı hale getirir, daha doğru veri sonuçları sağlar ve riskleri azaltır. Bu nedenle, Matlab simülasyonları genellikle örnekleme, ölçümler ve diğer süreçler sırasında hata riskini en aza indirmeye yardımcı olur.

Sinyal işleme uygulamalarının kullanımı ve devamlı geliştirilmesi, daha etkili, güvenli ve doğru sonuçların elde edilmesine yardımcı olur. Matlab simülasyonları, çeşitli uygulamalarda çoklu disiplinli bir yaklaşım sağlar ve bu da daha detaylı sonuçlar elde edilmesine olanak tanır.

Dijital İşaret İşleme

Matlab, dijital işaret işleme alanında birçok farklı uygulama sunan bir araçtır. Dijital işaret işleme, analog bir sinyalin dijital bir formatına dönüştürülmesi için kullanılan işlemler bütünüdür. Bu alanda Matlab ile yapılabilecek birçok işlem bulunmaktadır.

Matlab ile dijital işaret işleme yapmak için öncelikle sinyal işleme teknikleri hakkında temel bilgilerin öğrenilmesi gerekmektedir. Dijital işaret işleme teknikleri arasında, örnekleme, nicemleme, zamanlama, veri sıkıştırma ve filtreleme gibi işlemler bulunmaktadır.

Matlab ile dijital işaret işleme teknikleri hakkında örnekler için birçok kaynak mevcuttur. Bu örnekler arasında, veri işleme, veri alımı ve sinyal işleme uygulamaları yer almaktadır. Örneğin, Matlab ile dijital ses işleme işlemi yapılabilir. Bunun için öncelikle ses verileri örneklendirilir ve ardından bazı filtreleme teknikleri kullanılarak ses işleme gerçekleştirilir.

Matlab kullanarak dijital işaret işleme işlemleri yapmak, sinyallerin analiz edilmesine, işlenmesine, filtrelenmesine ve sıkıştırılmasına olanak tanır. Bu sayede birçok uygulama alanı bulunan dijital işaret işleme, Matlab sayesinde daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Dijital işaret işleme uygulamaları için Matlab kullanmak, işlem yapılacak sinyalin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre değişik sinyal işleme teknikleri ve filtreleme teknikleri kullanmayı gerektirir. Matlab kullanarak bu işlemleri gerçekleştirmek, hem işlemci gücü, hem de zamandan tasarruf etmek açısından oldukça önemlidir.

Sonuç olarak, Matlab kullanarak dijital işaret işleme teknikleri uygulanarak, özellikle görüntü, ses veya sinyal verisi gibi verilerin analiz edilmesi, işlenmesi ve sıkıştırılması kolaylaşır. Bu sayede bu uygulamaların geliştirilmesi ve daha fazla alanda kullanılması mümkün olur.

Frekans Analizi ve Filtreleme

Matlab, yüksek performanslı ve ciddi veriye dayalı frekans analizi uygulamaları için hizmet eden bir araçtır. Matlab kullanarak basit bir adımda frekans analizlerinin de yapılabilmesi çok büyük bir önem taşır. Bu sayede bir veri kümesi analiz edilirken, frekans dağılımları gibi önemli özellikler hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Matlab kullanarak yapılan frekans analizi sayesinde, gürültülü ve kusurlu verilerden arındırılmış yeni veriler elde edilir. Bu sayede, verilerin daha kolay anlaşılması ve daha isabetli analizler ile daha hızlı hareket etmek mümkün hale gelir. Frekans analizi yapılırken, filtrelerin kullanımı da oldukça önemlidir.

Matlab ile yüksek ve düşük geçiren filtrelere örnek olarak Butterworth filtresi kullanılabilir. Bu filtre sayesinde, verilerden istenmeyen yüksek frekanslardaki gürültüler ayıklanır. Yüksek geçiren filtreyi kullanarak, düşük frekans verilerin elemesi yapılırken, düşük geçiren filtre ise yüksek frekans verilerinin filtrelenmesinde işe yarar.

Bu filtreleme işlemlerinde kullanılan verilerin LTI sistemleri kullanılarak takibi yapılır. Bu takip, Matlab kullanılarak çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Verilerin filtrelenmesi sonrasında, FFT yöntemi de kullanılarak, frekans dağılımları ve diğer özellikler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

Matlab kullanarak veri sıkıştırma yöntemleri tasarlamak da oldukça kolaydır. Bu sayede verilerin boyutunda yapılacak küçük değişikliklerle daha performanslı uygulamalar ortaya çıkabilir. PSNR ölçümü sayesinde de, verilerin nasıl sıkıştırıldığı hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Matlab ile biyo-medikal sinyal işleme, elektrokardiyogram analizi, görüntü işleme gibi alanlarda da oldukça önemli ve yararlı uygulamalar yapılabilir.

Butterworth Filtresi

Butterworth filtresi, dijital işaret işleme uygulamalarında frekans analizi ve filtreleme işlemleri için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Matlab kullanarak Butterworth filtresiyle frekans analizi ve filtreleme yapmak oldukça kolaydır.

Butterworth filtresi genellikle ideal bir filtre olarak adlandırılır. Frekans cevabı düzgünleştirilir ve genliği zamana göre sınırlanmaz. Bunun sonucu olarak, Butterworth filtresi, tüm frekans değişimlerine tepki verebiliyor.

Matlab ortamında Butterworth filtresi kullanarak sinyal işleme uygulamaları yaparken, adımları takip etmek oldukça önemlidir. Öncelikle, filtrenin özelliklerini belirleyerek, cut-off frekansı ve filtre tipini seçmek gerekir.

Butterworth filtresi kullanarak frekans analizi ve filtreleme örneği yaparken, belirli bir frekans aralığındaki verilerin filtrelenmesi gerekiyor. Bu işlem için Matlab’da ‘filter()’ fonksiyonu kullanılabilir. Veriler bu fonksiyon ile filtrelendikten sonra, ‘fft()’ fonksiyonu kullanarak frekans analizi yapılabilir.

Özetle, Matlab kullanarak Butterworth filtresi ile frekans analizi ve filtreleme işlemleri yaparken, filtre tipi ve cut-off frekansının belirlenmesi gerekiyor. Bu işlem için ‘filter()’ ve ‘fft()’ fonksiyonları kullanılabilir. Bu sayede, sinyal işleme uygulamalarında aranan doğruluk ve hassasiyet elde edilebilir.

Yüksek Geçiren Filtre

Yüksek geçiren filtre, birçok farklı alanda kullanılabilecek bir sinyal işleme tekniğidir. Matlab kullanarak yüksek geçiren filtre uygulaması yapmak oldukça kolaydır.

Bu filtreleme tekniği, özellikle düşük frekans bileşenlerinin ortadan kaldırılması gereken durumlarda (örneğin, gürültü azaltma, ses işleme, vb.) sıklıkla kullanılır.

Yüksek geçiren filtre uygulaması yapmak için öncelikle, sinyal verileri Matlab’a aktarılmalıdır. Daha sonra, yüksek geçiren filtre fonksiyonu kullanılarak sinyalle işlem yapılabilir. Filtre çıkışı, yüksek frekans bileşenleri içerecektir.

Örnek uygulama olarak, bir ses dosyası üzerinde yüksek geçiren filtre uygulayabilirsiniz. Bu sayede, düşük frekanslı gürültüler ortadan kalkacak ve sadece yüksek frekanslı bileşenler duyulacaktır.

Aşağıdaki örnek kod, Matlab kullanarak yüksek geçiren filtre uygulamasını göstermektedir:

% Örnek sinyal verileri oluşturt = linspace(0, 1, 1000);sinyal = sin(2*pi*50*t) + sin(2*pi*120*t);% Yüksek geçiren filtre uygulafreq = 1000;Wn = 50/(freq/2);[b,a] = butter(10, Wn, 'high');filtreliSinyal = filter(b,a,sinyal);% Sinyal grafikleri çizdirsubplot(2,1,1);plot(t,sinyal);title('Orijinal Sinyal');subplot(2,1,2);plot(t,filtreliSinyal,'r');title('Yüksek Geçiren Filtre Uygulanmış Sinyal');

Bu örnekte, öncelikle bir sinyal oluşturuldu ve daha sonra yüksek geçiren filtreleme teknikleri kullanılarak filtrelendi. Filtrelenmiş sinyalin görselleştirilmesi için iki alt grafik kullanıldı.

Yüksek geçiren filtre uygulaması, gürültü azaltma, ses işleme, görüntü işleme, biyo-medikal işaret işleme gibi birçok alanda kullanılabilir.

Düşük Geçiren Filtre

Matlab ile düşük geçiren filtre, dijital sinyallerdeki yüksek frekans bileşenlerini filtreleyerek, düşük frekans bileşenlerini geçirir. Bu sayede, sinyalin istenmeyen yüksek frekans bileşenlerinden arındırılmış ve daha net bir şekilde analiz edilmesi sağlanır.

Örnek uygulama olarak, bir müzik dosyasının düşük geçiren filtreden geçirilmesi ele alınabilir. Müzik dosyasındaki yüksek frekans bileşenleri, insan kulağının duyamadığı frekanslarda bulunur. Dolayısıyla, müzik dosyasının kalitesi düşürülmeden, sadece yüksek frekans bileşenleri filtrelenerek daha küçük boyutlarda saklanabilir.

Aşağıdaki tablo, düşük geçiren filtrenin özelliklerini göstermektedir:

Filtre tipi Düşük geçiren
Frekans aralığı 0 Hz – kesme frekansı
Geçirgen bant 0 Hz – kesme frekansı
Kesme frekansı Belirtilen değere göre

Matlab ile düşük geçiren filtre uygulaması için, öncelikle filtrenin kesme frekansının belirlenmesi gereklidir. Daha sonra, Matlab filtreleme fonksiyonu olan ‘lowpass’ kullanılarak, filtrelenmesi istenen sinyalin işlenmesi yapılır. Aşağıdaki örnek kod bloğu, düşük geçiren filtre uygulamasını göstermektedir:

// Örnek sinyal oluşturmafs = 1000;         // 1000 Hz örnekleme frekansıt = 0:1/fs:1;        // 1 saniyelik sinyal zaman aralığıf1 = 10;          // 10 Hz frekans bileşenif2 = 200;          // 200 Hz frekans bileşenisinyal = sin(2*pi*f1*t) + sin(2*pi*f2*t);  // Sinyal oluşturma

// Düşük geçiren filtre uygulamafc = 50; // Kesme frekansıfiltre = designfilt('lowpassfir', 'FilterOrder', 100, 'CutoffFrequency', fc, 'SampleRate', fs); // Filtre tasarımıy = filter(filtre, sinyal); // Filtrelenmiş sinyal

// Sinyal ve filtrelenmiş sinyalin grafiğifigure;plot(t, sinyal, 'b', t, y, 'r');xlabel('Zaman (s)');ylabel('Sinyal');legend('Orijinal Sinyal', 'Filtrelenmiş Sinyal');title('Düşük Geçiren Filtre Uygulaması');

Yukarıdaki örnek kod bloğunda, öncelikle bir sinyal oluşturuldu. Bu sinyal 10 Hz ve 200 Hz frekans bileşenlerinden oluşuyor. Daha sonra, düşük geçiren filtre uygulaması için ‘designfilt’ fonksiyonu kullanılarak bir filtre tasarlandı. Oluşturulan filtre, sinyalin ‘filter’ fonksiyonu kullanılarak filtrelenmesiyle elde edildi. Son olarak, orijinal sinyal ve filtrelenmiş sinyalin grafiği çizdirildi.

Matlab’ın sinyal işleme araçları sayesinde, düşük geçiren filtre uygulaması gibi birçok farklı işlem kolayca gerçekleştirilebilir.

Fast Fourier Dönüşümü

Fast Fourier Dönüşümü (FFT), sinyallerin frekanslarının tespiti için kullanılan bir yöntemdir. Matlab kullanarak FFT ile frekans analizi yapmak oldukça kolaydır. Öncelikle, FFT işlemi yapmak istediğiniz sinyal verilerini Matlab’da yüklemeniz gerekmektedir.

Yükledikten sonra, sinyal verilerine FFT dönüşümü yapmak için “fft” fonksiyonunu kullanabilirsiniz. FFT sonucu bize, sinyalin frekans bileşenlerini gösteren gerçek sayı ve imajiner sayılarla bir dizi veri döndürür.

Bu verileri görselleştirmek için, Matlab’da “plot” fonksiyonunu kullanarak FFT sonuçlarından bir frekans spektrumu grafiği oluşturabilirsiniz. Bu grafik, sinyalin frekans bileşenlerini gösterir ve sinyalin hangi frekanslarda en fazla yoğunlukta olduğunu gösterir.

FFT sinyal işlemesinin bir örneği, ses dosyalarının analizidir. Ses dosyaları FFT ile analiz edilerek, farklı ses frekanslarının seviyeleri belirlenebilir. Örneğin, bir şarkının yüksek tiz seslerinin seviyesi görselleştirilebilir.

Tablo 1, bir ses dosyasının FFT sonuçlarından elde edilen bir frekans spektrumu örneğidir:

Frekans (Hz) Güç (dB)
0 -120
500 -80
1.000 -60
1.500 -90
2.000 -110

FFT sinyal işleme uygulamalarından bir diğeri ise dijital sinyal filtreleme işlemidir. Frekans spektrumu analizi yoluyla filtreleme için belirli frekans aralığı seçilebilir. FFT sinyal işleme sayesinde filtrelemeden önce frekans spektrumunun analizi yapılır ve filtreleme işlemi daha doğru bir şekilde gerçekleştirilir.

Sonuç olarak, Matlab kullanarak FFT ile frekans analizi yapmak oldukça yararlıdır. Bu yöntem, sinyal işleme uygulamalarında ses dosyalarının analizi, veri filtreleme, ürün kalitesi kontrolü gibi birçok alanda kullanılabilir.

Veri Sıkıştırma

Veri sıkıştırma, günümüzde önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Yüksek çözünürlüklü resimler, video dosyaları vb. büyük dosyaların hızlı bir şekilde transfer edilebilmesi için veri sıkıştırma yöntemleri kullanılmaktadır.

Matlab, çeşitli veri sıkıştırma yöntemlerinin uygulanabileceği bir platformdur. Geleneksel veri sıkıştırma yöntemlerinde kullanılan algoritmaların bazıları, Matlab’da da mevcuttur. Bunlar arasında Huffman kodlaması, Lempel-Ziv kodlaması ve aritmetik kodlama gibi temel yöntemler yer alır.

Veri sıkıştırma algoritmalarının performansı, sıkıştırılmadan önceki orijinal verinin boyutuna veya bit sayısına bağlıdır. Sıkıştırılmış verinin orijinal veriye ne kadar benzediği de ayrıca önemlidir. Bu nedenle, veri sıkıştırma yöntemleri birçok farklı faktöre bağlıdır ve doğru seçimi yapmak, en iyi sonuçları almak için önemlidir.

Bir diğer önemli faktör de sıkıştırılmış verinin çözülmesi için geçen süredir. Veri sıkıştırma işlemi ne kadar uzun sürerse, çözülmesi de o kadar uzun sürer. Bu nedenle, hızlı ve etkili bir veri sıkıştırma yöntemi seçmek önemlidir.

Matlab, veri sıkıştırma yöntemlerinde kullanılan bir başka yöntem olan wavelet dönüşümü de destekler. Bu yöntem, özellikle sıkıştırılacak verinin içerdiği yüksek frekanslı bileşenleri ayırmak için kullanılır.

Matlab’da veri sıkıştırma uygulamaları, video çözünürlüğündeki verilerin hızlı ve etkili bir şekilde sıkıştırılması için idealdir. Ayrıca, yüksek kapasiteli veritabanları, ses ve müzik dosyaları gibi birçok alanda da kullanılmaktadır.

PSNR Ölçümü

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), sinyal kalitesinin ölçümünde kullanılan bir yöntemdir. Matlab yüksek kaliteli sinyal işleme simülasyonları için PSNR ölçümünü kullanır. İki sinyal arasındaki farkı belirlemek için sinyallerin güçlerinin oranını hesaplar. Bu sayede, sinyalin kalitesi hakkında bir fikir edinebilirsiniz.

PSNR ölçümü, özellikle sıkıştırılmış sinyallerin kalitesinin ölçümü için kullanışlıdır. Örneğin, bir video dosyasını sıkıştırdığınızda, dosyanın kalitesi kaybolabilir. PSNR ölçümü, sıkıştırmadan sonra dosyanın kalitesini ölçmenin yanı sıra, sıkıştırmadan önce ve sonra dosyanın kalitesindeki farkın büyüklüğünü de görebilmenizi sağlar.

Bir PSNR değeri, genellikle dB biriminde ifade edilir. Yüksek bir PSNR değeri, düşük bir sinyal bozulması olduğunu gösterir. Genellikle 30 dB ve üzeri bir PSNR değeri yeterli olarak kabul edilir.

Matlab’de PSNR ölçümü yapmak oldukça basit bir işlemdir. İki sinyal arasındaki farkın hesaplanması ve PSNR değerinin bulunması için gerekli olan fonksiyonlar Matlab’de mevcuttur. Bu sayede, yüksek kaliteli sinyal işleme simülasyonları için PSNR ölçümünü kolayca yapabilirsiniz.

Sonuç olarak, sinyal kalitesinin ölçümü için PSNR ölçümü oldukça önemlidir. Sıkıştırılmış sinyallerin veya işlenmiş sinyallerin kalitesini ölçmek için kullanışlı olan bu yöntem, Matlab kullanıcıları için oldukça kolay bir uygulama sağlar.

Wavelet Dönüşümü

Matlab kullanarak veri sıkıştırma yöntemleri arasında wavelet dönüşümü de kullanılmaktadır. Bu yöntem, sinyaldeki düzenli karakteristikleri çıkararak verilerin boyutunu düşürmektedir.

Wavelet dönüşümünde, dalgaların frekans ve zaman özellikleri kullanılarak sinyal parçalara ayrılmaktadır. Bu sayede, yüksek frekanslı bileşenler ve düşük frekanslı bileşenler ayrıştırılarak, analizi yapılmaktadır. Daha sonra, yüksek frekanslı bileşenler göz ardı edilerek veri boyutu azaltılmaktadır.

Düşük geçiren filtrelemeye benzetilebilen wavelet dönüşümüyle, veri sıkıştırma işleminde daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Matlab kullanarak örnek verilerle wavelet dönüşümü yapabilir ve veri boyutunu nasıl azaltabileceğinizi gözlemleyebilirsiniz.

 • Wavelet dönüşümü, sinyal işleme alanında sık kullanılan bir yöntemdir.
 • Yüksek frekanslı bileşenler göz ardı edilerek verinin boyutu azaltılabilir.
 • Wavelet dönüşümü, düşük geçiren filtrelemeye benzetilebilir.

Biyo-medikal İşaret İşleme

Matlab kullanarak biyo-medikal işaret işleme teknikleri oldukça yaygın hale geldi. Bu teknikler, biyomedikal veri analizi ve işlemesi teknolojilerinde son derece önemli bir yere sahip. Bununla birlikte, biyo-medikal işaretler, normal bir sinyal işleme uygulamasından daha karmaşık ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, biyo-medikal işaret işleme için özel olarak tasarlanmış algoritmalar ve teknikler kullanılmaktadır.

 • Elektrokardiyogram (EKG) Analizi:

Elektrokardiyogram (EKG) verileri, insan kalbinin elektro-fizyolojik aktivitesinin bir kaydıdır. Bu veriler, kalp atış hızı, ritim ve diğer parametrelerin belirlenmesi için kullanılır. Matlab kullanarak, EKG verileri işlenebilir ve kalp atış hızı, ritim değişiklikleri ve aritmi teşhisi gibi sonuçlar elde edilebilir.

 • Görüntü İşleme:

Biyo-medikal görüntü işleme, medikal görüntüleme sistemleri, tomografi, MR ve röntgen sistemleri gibi tıbbi görüntüleme sistemlerinden gelen verilerin analizi ve işlemesidir. Matlab ile, biyo-medikal görüntüler analiz edilir ve örneğin tümör ve patolojilerin tanımlanması gibi sonuçlar elde edilir.

Matlab ile biyo-medikal işaret işleme uygulamalarını yapmak, sinyal işleme konusunda iyi bir bilgi gerektirir ve standart sinyal işleme tekniklerinden farklı yaklaşımlar gerektirir. Bu alanda çalışacak profesyonellerin, hem medikal birikim hem de Matlab ve sinyal işleme konusunda uzman olmaları gerekmektedir.

Elektrokardiyogram (EKG) Analizi

Elektrokardiyogram (EKG) analizi, kalbin elektriksel aktivitesini kaydetme ve yorumlamayı içeren bir işlemdir. Matlab kullanarak EKG sinyalleri işlemek, kalp ritmi için doğru teşhis koymak için önemlidir. EKG verileri, öncelikle çeşitli sinyal işleme teknikleri ile işlenir ve analiz edilir.

Matlab, EKG verilerini dengelemek, gürültüyü azaltmak ve işlemeden sonra verileri görselleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, QRS kompleksi, aritmi tanısında kritik öneme sahip olduğundan EKG sinyalinden çıkarılabilir.

EKG analizi ile ilgili örnek bir uygulama, EKG ölçümlerinin depolanması için bir veritabanı tasarlamaktır. Matlab kullanılarak, bu verileri işleyebilir ve herhangi bir kardiyoloğun değişen kalp ritmlerini kolayca tanımlayabilmesini sağlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, Matlab kullanarak EKG sinyallerinin morfolojik özelliklerinin belirlenmesi de mümkündür. Örneğin, QRS kompleksi genişliği, yüksekliği ve süresi, EKG tarafından yakalanan bir kalp hücresinin işleyişine dair değerli bilgiler sunar.

EKG verilerinin Matlab kullanılarak işlenmesi, başarılı kalp ritmi analizi için hayati önem taşır. Özellikle, bir kardiyologun, çeşitli kalp hastalıklarının tanısını koymak için doğru verilere ihtiyacı vardır.

Matlab kullanarak EKG verilerinin işlenmesi, kalp ritmi analizinde büyük önem taşır. EKG verileri, çeşitli sinyal işleme teknikleri ile işlenir ve yorumlanır. Bu veriler, doktorların kalp hücresinin işleyişini anlamalarına ve çeşitli kalp hastalıklarının teşhisi konusunda doğru kararlar vermelerine yardımcı olur. Örneğin, Matlab kullanarak EKG sinyalindeki QRS kompleksinin analizi, aritmilerin doğru bir şekilde teşhis edilmesine yardımcı olabilir.

Görüntü İşleme

Matlab kullanarak görüntüler üzerinde işlem yapmak oldukça önemlidir. Görüntü işleme teknikleri, dijital imajların, videoların, veya bazı modellerin geliştirilmesi için kullanılır. Görüntü işleme, medikal, otomotiv, savunma, güvenlik, reklamcılık, eğlence gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Görüntü işleme tekniklerinin temelinde, temizleme, arttırma ve sınıflandırma işlemleri yer alır.Matlab kullanarak görüntü işleme yapabilmek için, öncelikle görüntü işleme araçları ve özel kütüphanelerle ilgili bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu kütüphaneler, görüntülerin işlenmesine ilişkin fonksiyonları içerir.Görüntü işleme teknikleri açısından birçok örnek yapılabilir. Örneğin; görüntü düzenleme, renk dönüşümü, sınıflandırma, morfolojik işlemler, ağaçta kaplama, köşe algılama, histogram eşitleme gibi birçok teknik mevcuttur.Ayrıca, Matlab ile görüntüler üzerindeki nesnelerin tanınması için ABCD modeli de kullanılabilir. Bu model, bacak, gövde, kafa ve el gibi nesnelerin tanınmasına yardımcı olur.Görüntü işleme gibi bir alanda, örneklerle ilerlemek oldukça önemlidir. Bu nedenle, Matlab kullanarak görüntü işleme örnekleri yapmak, teknikleri daha iyi öğrenmek için büyük önem taşır. Bu sayede, elde edilen sonuçlar pratikleme ve geliştirme açısından oldukça faydalı olacaktır.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.