Category Makaleler

Giderek artan tez raporu hazırlığı yapan öğrenciler, tez yazım sürecinde pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar. Tez konusu bulma, uygun kaynaklara erişim, yoğun program ve diğer projelerle başa çıkma, yapılandırma, düzeltme ve gözden geçirme süreci, sunum yapma gibi konular, öğrencilerin sık sık karşılaştığı sorunlar arasındadır.

Bu makalede, tez yazdıranların karşılaştıkları ortak sorunlar ve bu sorunların çözümleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Okuyucularımız, bu sorunları ortaya koyduktan sonra, tez raporlarını nasıl daha başarılı bir şekilde tamamlayabilecekleri konusunda ipuçları edineceklerdir.

Tez Konusu Bulma

Tez raporu yazımına başlamadan önce, uygun bir konu bulmak oldukça önemlidir. Konu seçimi, tezin kalitesini doğrudan etkileyen bir faktördür. Başarılı bir konu seçimi için öncelikle ilgi alanlarınıza yönelmelisiniz.
Bu sayede konuyu araştırırken daha fazla motivasyon ve ilgi duyacaksınız. Ayrıca, konu seçerken literatürde daha önce kesinlikle ele alınmamış, yeni bir konu belirlemek, tezinizi daha dikkat çekici hale getirecektir.

Bu aşamada yapılacak ilk iş, konu ile ilgili diğer tez raporlarını incelemektir. Bu sayede başka tez raporlarına dayanarak, boşlukları doldurabilir ve orijinal bir konu belirleyebilirsiniz. Konu belirleme aşamasında uzmanlarla, danışmanlarla ve profesörlerle görüşmek de oldukça faydalı olacaktır.

Bir başka önemli faktör, konunun sınırlarını belirlemektir. Konunuzu daraltmak, tezinizi daha somut ve özgün hale getirecektir. Konu seçimi sırasında, tez raporunuzu yazdığınız bölüm ve okulunuzun gerekliliklerini de dikkate almayı unutmayın.

Konu belirleme sürecinde, özgün olmak kadar kaynak bulma açısından emek harcamanız gerekebilir. Bu nedenle, konu ile ilgili kaynakların bol olduğundan emin olun. Kaynak bulma sürecinde internet, veritabanları ve kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Bu konuda çağrı merkezi hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz.

Kaynak Bulma

Tez raporu hazırlama sürecinde kaynak bulmak, öğrencilerin sıkıntılı bir konudur. Konuya uygun kaynak bulmak, raporun kalitesi için önemli bir faktördür. İşte öğrencilerin faydalanabileceği çeşitli kaynak bulma yöntemleri:

 • Online Veritabanları: İnternet günümüzde bize birçok kaynak sunmaktadır. Akademik dergiler, makaleler ve kitaplar online olarak erişilebilir durumdadır. Özellikle üniversitelerin kütüphane sayfalarından erişilen veritabanları, öğrencilerin işine yarayabilir.
 • Devlet Kütüphaneleri ve Üniversite Kütüphaneleri: Kaynak bulmak için bir diğer yol ise devlet kütüphaneleri ve üniversite kütüphanelerinden yararlanmaktır. Farklı konularda zengin bir kitap, dergi, ve makale koleksiyonuna sahip olan bu kütüphaneler, öğrencilere araştırma yapmak için ideal alanlar sağlar.
 • Konu Uzmanları: Konuya ait uzman akademisyenlerin makalelerine ulaşmak, bir diğer kaynak bulma yöntemidir. Herhangi bir konuda çalışıyorsanız, o konuda çalışan bilim insanlarının çalışmalarına erişmek, size önemli ipuçları verebilir. Bu yüzden, danışmanınızla sık sık iletişim halinde olmak, size bu konuda yardımcı olabilir.

Bu yöntemlerden bir veya birkaçını bir arada kullanarak, konuya uygun kaynakları kolayca bulabilirsiniz. Unutmayın, doğru kaynaklarla çalışmak, raporunuzun kalitesini arttıracaktır.

Online Veritabanları

Tez yazarken uygun kaynaklara ulaşmak, doğru araştırmayı yapmak için önemlidir. Bu nedenle, online veritabanları kullanımı büyük bir önem taşımaktadır. Online veritabanlarında on binlerce makale, dergi, tez ve kitap gibi kaynaklar mevcuttur. Bu kaynaklar, tez konusuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için oldukça faydalıdır.

Özellikle, ücretli veritabanları ücretsiz olanlardan daha kapsamlı ve güncel kaynaklar sunar. ProQuest, JSTOR, EBSCO ve ScienceDirect gibi veritabanları öğrencilerin araştırmalarını kolaylaştıran ve kaynak bulma sürecinde büyük bir yardımcı olan online veritabanlarıdır.

Bununla birlikte, bazı üniversiteler öğrencilerine ücretsiz olarak erişim sağlayan veritabanları da mevcuttur. Bu veritabanlarına erişmek için öğrencilerin okullarının kütüphanesiyle iletişim kurması gerekmektedir.

Bir diğer alternatif ise Google Akademik’tir. Google Akademik, araştırmacılar için geniş bir koleksiyona sahip ücretsiz bir araştırma veritabanıdır. Google Akademik içinde yer alan makaleler, tezler, kitaplar ve diğer kaynaklar, öğrencilerin gerekli bilgiye kolayca ulaşmasını sağlar.

Bunun yanı sıra, online veritabanlarında aradığınız konuyla ilgisi olmayan kaynaklara da rastlayabilirsiniz. Bu nedenle, aramanızı daraltmak için anahtar kelimeler kullanmanız ve filtrelemeler yapmanız önemlidir.

Devlet Kütüphaneleri ve Üniversite Kütüphaneleri

Tez raporu hazırlarken kaynak bulmak öğrenciler için en önemli adımlardan biridir. Bu süreçte, devlet kütüphaneleri ve üniversite kütüphaneleri işinizi oldukça kolaylaştırabilir. Bu kütüphanelerde, ünlü yazarların eserlerine, akademik makalelere ve diğer kaynaklara kolayca erişebilirsiniz.

Devlet kütüphaneleri, öğrencilere geniş bir koleksiyonda araştırma yapma imkanı sunar. Bu kütüphanelerde, ülkelerin kültürel ve tarihi dokusunu yansıtan neredeyse tüm kitapları bulabilirsiniz. Araştırma yapmak için bu kütüphanelere kaydolmak oldukça kolaydır. Üniversite kütüphaneleri de benzer şekilde yararlıdır, ancak burada daha çok akademik çalışmalara ağırlık verilir.

Bu kütüphanelerden yararlanmak oldukça kolaydır, ancak belirli bir planlama yapmanız gerekebilir. Özellikle yoğun dönemlerde sizinle aynı kaynaklara ihtiyaç duyan öğrencilerin sayısı oldukça fazla olabilir. Bu nedenle, araştırma yapmadan önce belirli bir planlama yapmanız ve zamanınızı etkili bir şekilde kullanmanız gerekebilir.

 • Başarılı bir araştırma için, öncelikle araştırmak istediğiniz konu hakkında fikir sahibi olun.
 • Kaynakları seçmeden önce, araştırmanızın hangi kısmını kapsayacağını belirleyin.
 • Kütüphane kataloğuna göz atarak, aradığınız kitapların bu kütüphanede olup olmadığını araştırın.
 • Araştırma için gerekli olan kaynakların listesini oluşturun ve ihtiyacınız olan kitaplar için rezervasyon yapın.
 • Planlama doğru yapıldığında, kütüphanelerde aradığınız kaynakları bulmak oldukça kolaylaşacaktır.

Tez Yazımı Sürecinde Karşılaşılan Diğer Sorunlar

Tez yazımı sürecinde öğrenciler, konu ve kaynak bulma sorunlarının yanı sıra diğer birçok zorlukla da karşılaşırlar. Bu zorlukların üstesinden gelmek için bazı çözümler vardır.

Tez yazarken, öğrenciler sıklıkla neyin hangi bölümde olması gerektiğini anlayamazlar. Bu durumda, tez yazımında yaygın olarak kullanılan bir yapı olan Giriş-Bölümler-Sonuç şeklindeki şablonu kullanabilirsiniz. Bu şablon, tezinizi düzenli ve okunaklı hale getirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, bölümler arasında geçiş yaparken cümlelerinizi bağlamak için geçiş cümleleri kullanabilirsiniz.

Birçok öğrenci, tez yazarken aynı zamanda diğer projeler ve yoğun programlarla başa çıkmak zorundadır. Bu durumda, zaman yönetimi oldukça önemlidir. Çalışmalarınızı planlamak ve organize etmek için, zaman çizelgesi veya görev listesi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, kendinize bir çalışma takvimi belirleyerek, belirli bir saat diliminde çalışmalarınızı tamamlamaya çalışabilirsiniz.

Tez yazımında bir diğer zorluk, düzeltme ve gözden geçirme sürecidir. Tezinizi birkaç defa okuyarak, dil ve yazım hatalarını düzeltebilirsiniz. Ayrıca, anlatımınızı daha anlaşılır hale getirmek için paragrafları yeniden düzenleyebilirsiniz. Bununla birlikte, aynı metni birden fazla kişinin okumasını sağlayarak, başka gözlerin de metninizi incelemesini sağlayabilirsiniz.

Yapı

Bir tez raporu hazırlama sürecindeki öğrenciler, yapılarının nasıl olması gerektiği konusunda sık sık kararsız kalıyorlar. Bu aşamada, öncelikle tezin kabaca hangi bölümlerden oluşacağını bilmek gerekiyor. Tez raporunun yapısı genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 • Giriş
 • Tezin Genel İçeriği (Literatür Taraması, Araştırma Yöntemleri, Bulgular, Tartışma, Sonuç)
 • Kaynakça
 • Ekler

Giriş bölümünde, konu hakkında bir özet, sorunun önemi ve araştırmanın amacı yer alır. Literatür taraması bölümünde, uzmanların çalışmaları, konunun tarihçesi, kuramsal bir çerçeve ve ilgili çalışmalardaki boşluklar hakkında bilgi veriliyor. Araştırma yöntemleri bölümünde, yapılan araştırmanın tasarımı, yöntemi, veri derleme yöntemleri ve istatistiksel analiz yöntemleri açıklanıyor. Bulgular bölümünde, elde edilen sonuçlara yer veriliyor. Tartışma bölümünde, elde edilen bulguların tarihsel, kuramsal ve pratik açıdan bir analizi yapılıyor. Sonuç bölümünde ise, araştırmanın sonuçları özetleniyor ve gelecekteki çalışmalar için öneriler sunuluyor.

Bu bölümlerin yapısı, tezin genel yapı çerçevesinde değişiklik gösterebilir. Ancak, belirli bir düzen ve tutarlılık sağlamak önemlidir. Bu nedenle, öğrencilerin tez raporunun bölümleri hakkında iyi bir fikre sahip olmaları gerekiyor.

Yoğun Programlar ve Diğer Projelerle Başa Çıkma

Tez yazmak, birçok öğrenci için zorlu bir süreç olarak görülebilir, özellikle de yoğun programların ortasında kalmışlarsa. Bu durumda zaman yönetimi oldukça önemlidir. Planlama ve organizasyon becerileri, tezin tamamlanmasında ve sunumunda başarılı olmanızı sağlayacak önemli faktörlerden biridir.

Öncelikle, projenizi tamamlamak için gerekli tüm zamanı planladığınızdan emin olun. Kendi zaman çizelgesinizi oluşturun ve tezin tamamlanması için gereken tüm işleri ve projeleri belirleyin. Bu plan, ne zaman tezde çalışacağınızı, ne zaman ara vereceğinizi, ne zaman diğer işlerle ilgileneceğinizi göstermeli.

Diğer yandan, projeleriniz ve tez yazmanız arasında etkili bir denge kurmak için yöntemler arayın. Örneğin, yürürken veya egzersiz yaparken bir yandan tezinizi düşünerek zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca, çalışmalarınızı tamamlayabileceğiniz saatleri ve çalışmanızı gerektiren işleri belirlemeniz çok önemlidir.

Bununla birlikte, göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer faktör ise zihninizi boşaltmaktır. Stres ve baskı altında kalmadan, tezin tamamlanmasını sağlamanız gereklidir. Bu nedenle, düzenli egzersiz yapmak, uyku düzeninize önem vermek, zihninizi boşaltmak için yoga veya meditasyon yapmak gibi zaman yönetimi tekniklerini uygulayabilirsiniz.

Planlama ve zaman yönetimi farklı yöntemlerle ele alınabilir. Bu nedenle, kendinize en uygun olanı bulmanız önemlidir. Zaman yönetimine yönelik iş motivasyonu, ekstra projelerde işbirliği yapma gibi motivasyon teknikleri de etkili olabilir.

Bu nedenle, yoğun programlar ve diğer projelere rağmen, tezinizi tamamlamanız ve sunmanız mümkündür. Zaman yönetimi becerilerinizi iyi kullanarak, projelerinizin üzerinden başarıyla geçebilirsiniz.

Düzeltme ve Gözden Geçirme Süreci

Tezinizi yazdıktan sonra, düzeltme ve gözden geçirme süreciyle karşı karşıya kalırsınız. En sık karşılaşılan sorunlardan biri, yazım hatalarıdır. Yazım hatalarını sıkı bir şekilde kontrol etmek, kaleminizdeki en iyi dosttur.

Bir diğer sorun, tez raporunuzun daha tutarlı, kapsamlı ve mantıklı hale getirilebilmesidir. Doğru anlaşılabilecek bir açıklama sunmak için savunmanızı çevrenizdeki başkalarına okutabilirsiniz. Bu şekilde, eksik ya da hatalı olduğunuz yerleri belirleyebilir ve gerektiğinde düzenleme yapabilirsiniz.

Bir başka yaygın bir sorun ise, kaynakça düzenlemesi yapmakla ilgilidir. Kaynaklarınızın doğru bir şekilde düzenlenmesi için, çevrimiçi olarak kullanabileceğiniz birçok kaynak vardır.

Tezinizin içeriği birçok sayfadan oluşuyorsa, teknik bir sorun olan sayfa numaralarının doğru bir şekilde yerleştirilmesiyle ilgili bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Sayfa numaralarının doğru bir şekilde yerleştirilmesi, raporunuzu daha profesyonel hale getirir ve okuyucunun kolayca erişmesine yardımcı olur.

Özetle, düzeltme ve gözden geçirme süreci, genellikle tezin en uzun süren aşamasıdır ve birçok sorunlarla karşı karşıya kalınır. Yazım hataları, tutarsızlıklar, kaynakça düzenlemesi ve sayfa numaralarıyla ilgili sorunlar sık sık görülen problemlerdir. Neyse ki, bu sorunların tümü çözülebilir ve en iyi sonuçlar için raporunuzun gözden geçirilmesi gereklidir.

Tezin Sunumu

Tezin sunumu, tez raporunun tamamlanmasından sonra yapılan önemli bir adımdır. Öğrenciler genellikle sunum yaparken kaygı duyarlar ve bunun sonucunda başarısız bir sunum gerçekleştirebilirler. Ancak, doğru hazırlık ve uygulama ile kaygı düzeyi azaltılabilir ve başarılı bir sunum gerçekleştirilebilir.

Başarılı bir sunum, doğru slaytların hazırlanmasıyla başlar. Slaytlarınızın konuya uygun olması, açık, net ve okunaklı bir biçimde hazırlanması önemlidir. Slaytlarınızda karmaşık grafikler yerine basit ve anlaşılır grafikler kullanmanız da önerilir. Ayrıca, slaytlarınızda renk seçimi de önemlidir. Renk uyumu sağlamak ve okunaklılığı artırmak için uygun renkler kullanmanız önerilir.

Sunum yaparken kaygı ve heyecan doğal bir tepkidir. Ancak bununla başa çıkmak mümkündür. Öncelikle, sunum öncesi rahatlama ve sakinleşme teknikleri uygulayabilirsiniz. Derin nefes almak, meditasyon yapmak veya gevşeme egzersizleri yapmak kaygı düzeyinizi azaltabilir. Ayrıca, sunum sırasında göz teması kurmak ve konuşmanızı yavaş ve kontrollü bir şekilde yapmak, özgüveninizi artırabilir.

Tezin sunumunda başarılı olmak için doğru hazırlık ve uygulama önemlidir. Doğru hazırlanarak kaygı düzeyinizi azaltabilir, doğru uygulama ile başarılı bir sunum gerçekleştirebilirsiniz.

Slide Hazırlığı

Sunumunuz için hazırlayacağınız slaytlar, tezinizde vermek istediğiniz bilgiyi özetleyen ve katılımcıların anlayabileceği bir şekilde sunan araçlardır. Sadece metin içeren bir sunum, dinleyicilerin ilgisini çekmekte zorlanırken, görsel olarak zenginleştirilmiş slaytlar etkili bir sunum yapmanızı sağlayabilir.

En uygun slaytları hazırlamak için bazı ipuçları şunlardır:

 • Slaytlarınızın sayısı, sunum sürenize uygun olmalıdır. Çok fazla sayıda slayt kullanmak izleyicinin konsantrasyonunu dağıtabilir.
 • Sunumunuza uygun bir şablon seçin ve slaytlarınızda tutarlı bir renk, stil ve form kullanın. Bu, sunumunuzun daha profesyonel görünmesini sağlar.
 • Slaytlarınızda büyük puntolar kullanın ve kısa cümlelerle konuşun. Çok fazla metin kullanmak, dinleyicilerin dikkat dağınıklığı yaşamalarına neden olabilir.
 • Dinleyicilerin dikkatini çeken görseller, grafikler, tablolar, videolar ve animasyonlar kullanın. Ancak bunları gereğinden fazla kullanmak da dikkat dağınıklığı yaratabilir.
 • Her bir slaytta sadece bir konuya odaklanın ve çoğu konuda şunları kullanın: Başlık, açıklama ve ilustrasyon.

Bunların yanı sıra, slaytlarınızın sırası da önemlidir. Konunuzun önem sırasına göre slaytlarınızı dizin ve belli bir süre verin sonrasında geçin diğer konulara. Slideshownuzla, size sunumunuzun ihtiyacına uyacak birçok düzen ve renk düzeni sunan birçok araç sunan Microsoft PowerPoint, Keynote ve Prezi gibi birçok slayt aracı online olarak mevcuttur.

Bir sunum hazırlarken slaytlarınız konuya bağlı olarak değişebilse de yukarıda paylaşılan ipuçları sizi doğru bir yolda ilerletecektir. Slaytlarınızı hazırlarken hedeflerinize ulaşabilecek özet bilgiler kullanarak ve yalnızca temel bilgileri yoğunlaşarak anlatmayı tercih ederseniz en etkili sonucu elde edeceksiniz.

Heyecanla Başa Çıkma

Tezin sunumu, başarılı bir tez yazımının son adımıdır. Ancak, sunum yaparken öğrenciler heyecanlanabilirler. Heyecan duymak doğal bir tepkidir, ancak bu heyecan kontrolsüz olursa sunum başarısız olabilir. Bu durumda, heyecanla başa çıkmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Önceden hazırlık yapmak: Sunum yapacağınız gün önceden hazırlanın. İyi bir hazırlık yaparak, sunumu daha önce kendi kendinize sesli bir şekilde yapabilirsiniz. Böylece, gün gelip de önünüze insanlar cemaati çıktığında rahatlamış olursunuz.
 • Az miktarda alkol alın: Alkol, sizi rahatlatarak daha az heyecan duymanızı sağlayabilir. Ancak, çok fazla alkol alınmamasına dikkat edilmelidir.
 • Derin nefes alın: Derin nefes alarak sakinleşebilirsiniz. Nefes egzersizleri, kalp atış hızınızı yavaşlatır ve vücudunuzdaki gerginliği azaltır.
 • Az sayıda izleyici olacak bir ön hazırlık yapın: Yalnızca birkaç kişinin önünde bir sunum yapacağınızı düşünün. Bu, korkunuzu azaltacaktır.
 • Son derece profesyonel sunum hazırlamak: Sunumunuzun bölümlerine uygun slaytlar hazırlayarak, sunumunuza daha profesyonel bir hava katabilirsiniz. Ayrıca, heyecanınızın da azalmasına yardımcı olabilir.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.