Category Makaleler

Tez yazımı, öğrencilerin akademik kariyerleri için hayati bir önem taşır. Tez, öğrencinin bilgi birikimini ve uzmanlık alanını göstermesi açısından oldukça değerlidir. Ancak tez yazımı, öğrenciler için oldukça zorlu bir süreçtir. Bu nedenle, öğrencilerin bu süreçte dikkat etmesi gereken birkaç konu vardır.

Öncelikle tez konusu belirlerken, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelmeleri ve konunun kapsamı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları önemlidir. Ayrıca, tezin özgün olması ve önceden işlenmemiş bir konuyu ele alması gerekmektedir.

Kaynak seçimi ve kullanımı da tez yazımında oldukça kritik bir noktadır. Öğrencilerin doğru ve güvenilir kaynaklar kullanması gerekmektedir. Ayrıca, kaynakların etik kurallar çerçevesinde kullanılması ve kaynaklardan alınan bilgilerin doğru şekilde referanslandırılması gerekmektedir.

Tez yazımı sırasında, tezin yapısı, dil ve anlatım kuralları, yazım teknikleri gibi konulara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Tezin yapısı, özellikle giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin doğru şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Tez incelemesi ve teslimi aşamasında da öğrencilerin dikkatli olması gerekmektedir. Tezin gözden geçirilmesi ve en sık yapılan hataların düzeltilmesi, doğru bir şekilde teslim edilmesi için tez incelemesi ve teslimi hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Genel olarak, tez yazımı sürecinde öğrencilerin dikkatli olması ve önerilen tavsiyeleri takip etmesi, akademik kariyerlerinde başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.

Tez Konusu Belirleme

Tez yazma sürecinde en önemli adımlardan biri, tez konusu belirlemektir. Tez konusu seçimi, tez çalışması boyunca yapılacak çalışmaların belirlenmesinde ve tezin başarısı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Tez konusu belirleme aşamasında öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalar vardır.

İlk olarak, tez konusu için seçilecek konunun öğrencinin ilgi alanına uygun olması önemlidir. İlgisiz bir konu üzerinde çalışmak zorlaştırıcı olabilir. Tez konusu belirlenirken, öğrenci tarafından seçilen konunun literatürde yeni bir konu olması da önemlidir.

Bir diğer önemli adım, tez konusunun daraltılmasıdır. Geniş bir konu seçmek, tez yazma sürecinin daha zor olmasına neden olabilir. Tez konusu belirlerken, seçilen konunun hem öğrenci açısından hem de akademik açıdan ilgi çekici ve önemli olması gerekmektedir.

Ayrıca, tez konusu seçimi sırasında literatürdeki çalışmaların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Daha önce yapılan çalışmaların tez konusuna olan etkisi ve bunların incelenmesi, tez konusunun başarısını artırabilir.

Tez konusu belirleme aşamasında yapılabilecek bir diğer önemli adım ise, konunun öğrencinin kariyeri ve gelecekteki hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamaktır. Bu sayede, tez çalışması sadece akademik bir çalışma olmanın ötesinde, öğrencinin gelecekteki kariyerine de katkı sağlayabilir.

Kaynak Seçimi ve Kullanımı

Kaynak seçimi, tez çalışması sürecinde oldukça önemlidir. Doğru kaynak seçimi ve kullanımı, çalışmanın niteliği ve sonucu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kaynak seçimi yaparken öğrencilerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta vardır.

 • İlk olarak, kaynağın güvenilirliği önemlidir. Tez çalışmasında kullanılan kaynakların güvenilirliği, çalışmanın bilimsel niteliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, öğrencilerin güvenilir kaynaklar kullanmaları gerekmektedir.
 • İkinci olarak, kaynağın konuyla ilgili olması önemlidir. Tez konusu belirlenirken belirlenen konuyla ilgili olmayan kaynaklar kullanılmamalıdır. Bunun yerine, tez konusuyla ilgili güncel ve nitelikli kaynaklar seçilmelidir.
 • Üçüncü olarak, kaynakların verimli şekilde kullanılması gerekmektedir. Öğrenciler, kaynakları okurken vurgu yaparak veya notlar alarak kaynağın önemli noktalarını belirlemelidirler. Böylece, kaynakların sonra tez çalışmasında etkili bir şekilde kullanılabilecektir.

Kaynakların doğru kullanımı da büyük önem taşır. Kaynakların etik kurallara uygun kullanılması gerekir. Kaynaklardan alınan bilgi, alıntı yapılan yerler doğru şekilde gösterilmelidir. Kaynakların uygun şekilde kullanımı, tez çalışmasının özgünlüğünü korumasına yardımcı olur.

Bununla birlikte, öğrencilerin kaynak seçimi ve kullanımı konusunda dikkatli olmaları gereken bir diğer nokta ise kaynakların çeşitliliğidir. Tez çalışmasında kullanılan kaynakların tek tip veya benzer kaynaklardan oluşması, çalışmanın sınırlı ve tek yönlü görünmesine yol açabilir. Bu nedenle, kaynak seçiminde çeşitlilik sağlanmalıdır.

Kaynak seçimi ve kullanımına ilişkin tavsiyeler:
Dikkat Edilmesi Gerekenler Öneriler
Kaynağın güvenilirliği Belirtilen konuda uzman kaynakların seçilmesi gerekmektedir.
Kaynağın konuyla ilgili olması Tez konusuyla ilgili anahtar kelimeler kullanılarak konuyla ilgili kaynak araştırması yapılmalıdır.
Kaynakların verimli şekilde kullanımı Kaynakları okurken vurgu yaparak veya notlar alarak kaynağın önemli noktaları belirlenmelidir.
Kaynakların çeşitliliği Farklı kaynaklardan yararlanılarak çalışmanın sınırlı bir yapıda kalmaması sağlanabilir.

Doğru Kaynak Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Tez yazarken doğru kaynak seçimi oldukça önemlidir. Kaynak seçiminde öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Öncelikle, güvenilir kaynaklardan yararlanılmalıdır. Bu nedenle, akademik makaleler, kitaplar, tezler gibi kaynaklardan yararlanmak en doğrusudur. İnternet üzerindeki kaynaklar da kullanılabilir ancak bu kaynakların güvenilirliği sorgulanmalıdır.

Bir diğer önemli nokta, kaynakların tarihi ve güncelliğidir. Kaynaklar en az son 5 yılda yayınlanmış olmalıdır. Ayrıca, tez konusu ile ilgili olan kaynaklar tercih edilmelidir. Farklı konularla ilgili kaynaklar tezin bütünlüğünü bozabileceği gibi, zaman kaybına da neden olabilir.

Doğru kaynak seçimi için öncelikle tez konusu belirlenmeli ve buna göre araştırma yapılmalıdır. Araştırmada kullanılacak kaynaklara erişim sağlamak önemlidir. Kütüphaneler, üniversite kütüphaneleri, çevrimiçi araştırma veritabanlarına erişim yoluyla kaynaklara kolayca ulaşılabilir.

Ayrıca, seçilen kaynaklarda yer alan verilerin doğruluğu da kontrol edilmelidir. Yazarın bilgi birikimi, tecrübesi ve konuyla ilgili yetkinliği göz önünde bulundurulmalıdır. Kaynaklardan toplanan bilgiler özgün olmalıdır ve kaynağın adı, yazarı, yayınlanma yılı gibi bilgiler doğru bir şekilde kaydedilmelidir.

Doğru kaynak seçimi yapmak, tezin kalitesi açısından oldukça önemlidir ve öğrencilerin başarılı bir tez hazırlamasına yardımcı olur. Bu nedenle, kaynak seçiminde dikkatli ve titiz davranmak gerekmektedir.

Kaynakları Nasıl Kullanmalısınız?

Kaynak seçimi kadar kaynakların kullanımı da önemlidir. Birçok öğrenci kaynaklardan alıntı yaparken etik kurallara uygun davranmaz ve kaynakları doğru bir şekilde kullanmaz. Bu nedenle kaynak kullanımı aşamasında da dikkatli olmak gereklidir.

Kaynakları kullanırken öncelikle hangi kısımların alıntı ya da özet yapılacağına karar verilmeli ve bu kısımlar uygun bir şekilde işlenmelidir. Başka bir kişinin fikirlerini kullanıp onların emeğini çalmak hem etik olarak hem de hukuki olarak doğru değildir. Bu nedenle kaynaklardan alıntı yapılırken mutlaka kaynağa uygun bir şekilde atıf yapılmalıdır.

Aynı zamanda, öğrencilerin kaynakları çeşitlendirmeleri de önemlidir. Sadece birkaç kaynağa dayanan bir tez, araştırmanın yeterli olarak kabul edilmesine engel olabilir. Farklı kaynaklardan elde edilen farklı bakış açıları, tezin daha zengin ve kaliteli olmasını sağlayabilir.

Kaynakların doğru bir şekilde kullanılması, akademik dürüstlüğü korumanın yanı sıra tezin kalitesini de arttırır. Bu nedenle kaynak kullanımı aşamasında öğrencilerin hem etik, hem de akademik kurallara uygun bir şekilde hareket etmeleri önemlidir.

Tez Yazımı

Tez yazım aşamasında öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri, doğru ve anlaşılır bir dille yazmaktır. Bu aşamada özellikle, kullanılan dilin akıcı olması ve tezin anlaşılır bir şekilde yazılması önemlidir. Ayrıca, tez yazımında bölümlerin birbirlerine bağlı ve tutarlı olması da öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir diğer noktadır.

Bununla birlikte, tez yazımı aşamasında öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli husus, kaynakları doğru bir şekilde kullanmaktır. Kaynaklar, tezin doğru bir şekilde yazılmasında ve tez konusu hakkında fikir sahibi olunmasında oldukça önemlidir. Ancak, kaynakların doğru bir şekilde kullanılması ve kaynakların asıl anlamının korunması, tezin kalitesini belirleyen önemli faktörler arasındadır.

Tez yazım aşamasında öğrenciler, tezin belirli bölümlerinin nasıl yazılması gerektiği konusunda fikir sahibi olmalıdır. Tez yapısında yer alan bölüm başlıkları ve bu bölümlerin içeriği, tezin okuyucular tarafından anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

Ayrıca, tezin yazım aşamasında öğrencilerin belirli aralıklarla tezlerini gözden geçirmeleri önemlidir. Bu sayede, yazım hataları, anlaşılmayan noktalar veya eksiklikler tespit edilebilir ve düzeltilebilir.

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, tez yazımı konusunda öğrencilerin dikkatli ve özenli bir şekilde çalışmaları, tezin kalitesini artıracaktır. Herhangi bir aksaklık veya eksiklik tespit edildiğinde ise, öğrencilerin hemen müdahale etmeleri ve düzeltme yapmaları gerekir.

Tezin Yapısı Nasıl Olmalıdır?

Bir tez, akademik bir çalışmanın en önemli izdüşümlerinden biridir ve belirli bir yapısı vardır. Bu nedenle, bir tez yazarken yapısını düzgün bir şekilde oluşturmak son derece önemlidir. Tez yapısı, belirli bir sıraya göre hazırlanmalıdır.

Bir tezde yer alması gereken temel bölümler şunlardır:

Bölümler İçerik
Giriş Tezin amacı, konusu, hipotezi, araştırma yöntemleri vb. konuların anlatıldığı bölüm.
Literatür Taraması Araştırmanızın konusunu destekleyen ve alakalı diğer çalışmaların, araştırmaların ve kaynakların incelendiği bölüm.
Metodoloji Araştırmanın nasıl yapıldığı ve hangi yöntemlerin kullanıldığı açıklanır.
Bulgular Araştırmanızın sonuçları, analizleri ve yorumlamaları bu bölümde yer alır.
Sonuç Tezin amacına ulaşıp ulaşmadığı, sonuçların ne anlama geldiği ve gelecekteki araştırmalar için önerilerin yer aldığı bölüm.
Kaynaklar Araştırmacının yararlandığı kaynakların, çalışmaların listesi.
Ekler Tezde yer alması gereken ancak ana metnin içinde yer almayan materyallerin yer aldığı bölüm.

Bu bölümleri uygun bir şekilde kullanarak tezinizi yazabilir ve sunabilirsiniz.

Dil ve Anlatım Kuralları

Tez yazım sürecinde dil ve anlatım kurallarına uymak oldukça önemlidir. Öğrencilerin tezlerinde doğru bir dil kullanmaları, anlaşılır ve açık bir şekilde ifade etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle Türkçe dilbilgisi kurallarına dikkat edilmelidir. Ayrıca, tezde kullanılan kelime dağarcığı da oldukça önemlidir. Öğrenciler, tezlerinde bilimsel bir dil kullanmalı, konuyla ilgili teknik terimleri doğru bir şekilde kullanmalıdır.

Tez yazımında ayrıca, paragraf ve cümle yapılarına özen gösterilmelidir. Cümleler, kısa ve öz olmalıdır. Paragraflar ise birbirinden bağımsız düşünceleri içermemelidir. Ayrıca, tezin okunabilirliğini artırmak için tablo ve listeler kullanılabilir. Ancak, bu öğelerin tez konusunu açıklamak veya desteklemek için kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca, tezi yazarken pasif yerine aktif cümleler kullanılması önerilir. Aktif cümleler okuyucuların kafasında daha canlı bir imaj oluşturur ve okunabilirliği arttırır. Öğrenciler ayrıca, akademik bir dil kullanırken, tezlerinde seslerini yitirmemelidir. Yazım tarzı kişisel bir anlatıma sahip olmalıdır. Bu, okuyucuların tezi daha ilgi çekici bulmalarına yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, tez yazım sürecinde dil ve anlatım kurallarına dikkat edilmesi öğrencilerin başarısına doğrudan etki edebilir. Doğru bir dil kullanımı, açık ve anlaşılır ifadeler, pasif yerine aktif cümleler ve kişisel bir anlatım tarzı, tezin okunabilirliğini artıracaktır. Bu nedenle, öğrenciler tezlerini yazarken bu kurallara kesinlikle uymalıdır.

Tez İncelemesi ve Teslimi

Tez yazımının son aşaması incelenme ve teslim aşamasıdır. Bu aşamada, tezde yer alan hataların tespiti ve düzeltimi için bir dizi kontrol yapılması gerekmektedir. Bu kontroller, öğrenciler tarafından yapılabilir veya bir danışman tarafından da gerçekleştirilebilir.

Öncelikle, tezin formatının doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. Buna göre, tez yapısına uygun olarak başlık, tablo, şekiller, referanslar ve ekler kontrol edilmelidir. Bu kontroller, tezin akışını bozacak ve okunabilirliğini olumsuz etkileyecek hataların tespit edilmesine yardımcı olacaktır.

Ayrıca, dil ve anlatım kurallarının doğru uygulandığından emin olunmalıdır. Bu, cümle yapıları, noktalama işaretleri, yazım kuralları ve özellikle teknik terimlerin doğru kullanımını içerir. Bu kontroller, tezin kapsamlı bir şekilde düzeltilmesi ve dilinin daha anlaşılır hale getirilmesi için önemlidir.

Tezin yazımı sırasında kaynaklardan yapılan alıntıların etik kurallara uygun olarak kullanıldığından emin olunmalıdır. Bu, kaynak gösterimleri, alıntıların doğru kullanımı ve paragraf başına düşen alıntı sayısı gibi konuları içerir. Bu kontroller, tezin uygunluk ve orijinalliği açısından da önemlidir.

Tezin son hali gözden geçirildikten sonra, çıktısının alınması ve sayfa sayılarının kontrol edilmesi gerekir. Daha sonra tez, ilgili kişiye teslim edilir. Teslim aşamasında, tezin sayfa sayısı, formatı ve doğru yerleştirilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra, tezin, teslim edilmeden önce son bir kez kontrol edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, tez yazım süreci oldukça zahmetli bir süreçtir. Bu nedenle, öğrencilerin bu süreçte titizlikle çalışması ve danışmanlarından destek almaları önerilir. Tez yazımını doğru bir şekilde tamamlamak, öğrencilerin akademik kariyerlerinde önemli bir adım olacaktır.

Tezin Gözden Geçirilmesi

Tezin gözden geçirilmesi, yazım aşamasının tamamlanmasının ardından tezin hatalarını ve eksiklerini belirlemek için yapılan bir incelemedir. Bu inceleme sırasında öğrencilerin yapması gereken adımlar şunlardır:

 • Okuma: Tez, en azından iki kez dikkatli bir şekilde okunmalıdır. İlk okumada yazım hataları gibi açıkça gözlemlenebilen hatalar belirlenirken, ikinci okuma daha ayrıntılı analiz gerektirir.
 • Eksik konuların belirlenmesi: Tezde eksik olan konuların gözden geçirilmesi gerekir. Örneğin, bazı başlıkların daha derinlemesine incelenmesi gerekebilir.
 • Kaynakların kontrol edilmesi: Kaynaklar dikkate alınmalı ve gerektiğinde yenileri eklenmelidir.
 • Referansların kontrol edilmesi: Referanslar doğru formatta ve doğru şekilde listelenmiş mi diye kontrol edilmelidir.
 • Tablo, grafik ve şekillerin kontrol edilmesi: Bu unsurların doğru şekilde numaralandırıldığından ve yazım kurallarına uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olunmalıdır.

Tez gözden geçirilmesi sırasında en sık yapılan hatalar arasında, yazım hataları, tezde eksik veya belirsiz konular, yanlış veya eksik referanslar gibi unsurlar yer alır. Bunların yanı sıra, tez yapısı ile ilgili sorunlar, eksik bilgiler, yanlış terimler ve anlamsız yazım hataları da en sık görülen hatalardandır. Bu hataların önüne geçmek için tezinizi dikkatli bir şekilde kontrol etmeniz ve mümkünse bir başkasına da okutmanız önerilir.

Tez Teslimi

Tez çalışmanızı yazarken tüm kurallara dikkat ederek, gerekli adımları takip ederek tamamlamış olmanız gerekiyor. Ancak tez teslimi işlemi de aynı ölçüde önemlidir. Tezinizin doğru bir şekilde teslim edilmesi ve kontrol edilmesi, çalışmanızın başarılı bir şekilde tamamlanması için son derece önemlidir. Tez teslim işlemi öncesinde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şu şekildedir:

 • Tezinizi tamamladıktan sonra, gerektiği kadar kopyasını almanız önemlidir.
 • Tezinizi yazdığınız dosyayı kontrol edin ve sınav kuruluna uymayan hataları düzeltin.
 • Tezinizi, belirlenmiş tarihten önce eksiksiz bir şekilde teslim edin.
 • Tezinizi teslim ederken, idari personel tarafından talep edilen tüm belgeleri kontrol edin ve doğru kayıt yapın.
 • Tezinizin sayfa sayısını, tez sayfası formatına uygun şekilde hazırlayın. Bu, hem inceleme hem de dosyalama sürecinde yardımcı olacaktır.
 • Tezinizi kabul edilir hale getirmek için gerektiği kadar zaman ayırın.

Tez yazımınızı tamamlamanız büyük bir başarıdır. Ancak tez teslim işlemi, başarınızı tamamlamak için son derece önemli bir adımdır. Bu nedenle, tezinizin teslim edilmesi öncesinde yukarıda belirtilen noktalara dikkat ederek doğru bir şekilde teslim edin.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.