Category Makaleler

Tez yazdırma süreci, öğrencilerin üniversite hayatında karşılaşabilecekleri en zorlu çalışmalardan biridir. Doğru konu seçimi, uygun kaynak kullanımı, tez yazım kurallarına uyulması, doğru tez danışmanı seçimi ve tez savunması hazırlığı konularında dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır.

Tez yazdırma sürecinde, doğru konu seçimi oldukça önemlidir. Konunun ilgi çekici olması ve öğrencinin ilgi alanına uygun seçilmesi, tezin kalitesini artırır. Aynı zamanda, uygun kaynak kullanımı da tez yazımında oldukça önemlidir. Tez yazarken çevrimiçi kaynakların doğru ve güvenilir şekilde kullanılması, kütüphane kaynaklarının nasıl kullanılacağı gibi konulara dikkat edilmelidir.

Tez yazım kurallarına uyulması da tezin kabul edilebilirliği açısından oldukça önemlidir. Tez yazarken başlık ve özet bölümlerinin nasıl hazırlanması gerektiği, dipnot ve kaynakça bölümlerinin nasıl oluşturulacağı gibi konulara dikkat edilmelidir.

Doğru tez danışmanı seçimi de tezin başarısı açısından oldukça önemlidir. Tez danışmanının öğrenciyle uyum içinde çalışması ve doğru yönlendirme yapması, tezin kalitesini artırır. Aynı zamanda, tez savunması hazırlığı da oldukça önemlidir. Tez savunması yapılırken öğrencinin tezini iyi biliyor olması, sunum teknikleri ve hazırlık süreci konularına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tez yazdırma sürecinde dikkat edilmesi gereken konular, öğrencilerin başarısı açısından oldukça önemlidir. Bu konulara dikkat ederek, öğrenciler tez çalışmalarında daha sağlıklı ve başarılı bir süreç geçirebilirler.

1. Konu Seçimi

Tez yazdırma sürecinde doğru konu seçimi oldukça önemlidir. Konu, tezin kalitesini, kabul edilebilirliğini ve yazım sürecini etkiler. Konuyu belirlerken öncelikle konunun sizi ilgilendirmesi, size katkı sağlaması ve tezin amacı ile uyumlu olması önemlidir.

Konu seçimi yaparken mevcut literatürdeki açıklıkları belirleyin ve bu açıklıklara yanıt verecek bir konu belirleyin. Konu belirlerken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, seçilen konun sınırlandırılmasıdır. Konunuzu çok geniş tutmayın, tezinizi daha spesifik hale getirin.

Bir diğer önemli husus, seçilen konun orijinalliğidir. Konunuzun yenilikçi olması, daha önce yapılmamış bir çalışma olması tezinizi ön plana çıkarabilir. Ancak, seçtiğiniz konunuzun literatürdeki diğer çalışmalarla benzerlik göstermemesi, özgün olması gerekmektedir.

Tez konusu belirlerken, kaynaklara da bakmak önemlidir. Konunuzun literatürdeki yerini belirleyerek daha spesifik bir konu belirleyebilir, konunuzu daha net bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, konunuzun kaynak sayısına da dikkat edin. Yeterli kaynak bulunamayacak bir konuda çalışmak size zaman kaybettirebilir.

Konuyu belirledikten sonra konuyla ilgili bir ön çalışma yapmak da faydalı olacaktır. Konu hakkında detaylı araştırmalar yapın, uzmanlardan görüş alın ve literatürdeki diğer çalışmaları inceleyin. Bu sayede konunuz hakkında daha iyi bir fikir edinebilirsiniz ve çalışmanızın daha sağlam temellere oturmasını sağlayabilirsiniz.

 • Doğru bir konu seçimi için özetle;
 • Konunun sizi ilgilendirmesi ve tezinize uygun olması,
 • Konunun sınırlandırılması,
 • Konunun orijinalliği,
 • Yeterli kaynak sayısına sahip olması,
 • Konu hakkında ön çalışma yapılması gerekmektedir.

2. Kaynak Araştırması

Tez yazdırma sürecinde kaynaklar oldukça önemlidir. Doğru kaynaklar kullanılarak yazılan tezler, okuyucular tarafından daha kabul edilebilir olur. Kaynak seçiminde, güncellik, doğruluk, ve güvenirlik açısından dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Tez yazarken, kullanılacak kaynakların türüne ve tezin konusuna uygun seçilmesi gereklidir. Kaynaklar arasında kitaplar, makaleler, akademik yazılar, ve internet siteleri yer alır. Bunların arasından, tezin konusuna uygun, güncel ve doğru bilgi içeren kaynaklar seçilmelidir.

Tez hazırlama sürecinde, doğru kaynakların kullanılması kaynakça hazırlama aşamasında da önemlidir. Kaynakça, kullanılan kaynakların tam adı, yazar adı, basım yılı ve sayfa numaraları gibi bilgileri içermelidir. Bu bilgiler, kullanılan kaynakların doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar ve okuyucuların ilgili kaynaklara erişimini kolaylaştırır.

Tez yazarken, kullanılacak kaynaklar arasında çevrimiçi kaynakların da bulunması mümkündür. Çevrimiçi kaynakların seçiminde, kaynağın güvenilirliği kontrol edilmeli ve gerektiğinde diğer kaynaklarla karşılaştırılmalıdır. Bu sayede, tezin doğru ve güvenilir bilgi içermesi sağlanır.

Bununla birlikte, kütüphane kaynakları da tez yazarken yararlanılabilecek kaynaklar arasında yer alır. Kütüphanelerde yer alan kitap, makale ve diğer kaynaklar, genellikle güvenilirdir. Kütüphane kaynaklarının kullanımında, hangi kütüphanelerde hangi kaynakların bulunabileceği konusunda araştırma yapmak gerekir. Ayrıca, kütüphane kaynaklarının kullanımı sırasında, kaynakların doğru bir şekilde referans verildiğinden emin olunmalıdır.

Kaynak seçimi, tez yazımında önemli bir aşamadır ve doğru kaynakların kullanımı tezin kalitesini artırır. Kaynak seçimi sırasında güncellik, doğruluk, ve güvenirlik açısından dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

2.1. Online Kaynaklar

Çevrimiçi kaynaklar, internetin yaygınlaşması ile birlikte tez yazma sürecinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Fakat, her kaynağın güvenirliği aynı değildir ve doğru bir şekilde kullanılmadıkları takdirde tez çalışmasının kalitesi olumsuz etkilenebilir.

Doğru çevrimiçi kaynak seçimi yapabilmek için, kaynağın ne kadar güvenilir olduğuna dikkat etmek gerekmektedir. Belirli saygın web sitelerindeki makaleler, araştırmaların doğruluğu konusunda önemli bir kaynak olabilir. Ayrıca, belirli üniversitelerin web sitelerinde bulunan akademik makaleler de yararlı bir kaynak olabilir.

Bununla birlikte, her kaynağın çevrimiçi olarak sunulması güvenilirliğini artırmaz. Dolayısıyla, doğru çevrimiçi kaynak seçimi için, yazarın akademik geçmişi, itibarı ve profesyonel bilgisi konusunda bilgi edinmek gerekmektedir.

Çevrimiçi kaynakların güvenilirliği için, yayın tarihleri önemli bir faktördür. Güncel verilere sahip olan kaynaklar, daha güncel ve doğru bilgiler içerirler. Belirli web sitelerinde kullanıcı yorumlarına göz atarak, kaynağın güvenirliği konusunda önemli bir ipucu edinilebilir.

Sonuç olarak, çevrimiçi kaynaklar tez yazımında kullanılacak verilere ulaşmak açısından oldukça önemlidir. Fakat, her kaynağın güvenirliği aynı olmadığından, doğru ve güvenilir kaynakların kullanılması tezin kalitesi açısından büyük bir önem taşır.

2.2. Kütüphane Kaynakları

Kütüphane kaynakları, akademik çalışmalara başvurulabilecek en güvenilir kaynaklardan biridir. Yüksek lisans veya doktora tezleri için de kütüphaneden yararlanılabilir. Kütüphaneler, çeşitli kitap ve dergi koleksiyonlarına sahip olduklarından, araştırmacıların ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmaları için ideal bir mekandır.

Bir kütüphaneden yararlanmak için öncelikle, kütüphanenin açık olduğu saatleri öğrenmek gerekir. Ardından, çevrimiçi olarak kataloglara erişerek, ihtiyaç duyulan kaynakların kütüphanede olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Kataloglarda, kitap, dergi, akademik yayın ve diğer kaynakların yerlerini öğrenebilirsiniz.

Kütüphane kaynaklarını kullanırken, doğru biçimde referans vermek ve alıntı yapmak oldukça önemlidir. Bu nedenle, kaynakların tam olarak nereden alındığını ve kullanıldığını not etmek gereklidir. Kütüphanelerde genellikle bu konuda rehberler veya yardımcı materyaller sunulmaktadır.

Bazı kütüphaneler, belirli konularda uzmanlaşmıştır ve bu konularla ilgili daha spesifik kaynak koleksiyonlarına sahiptirler. Bu durumda, araştırmacılar, konu hakkındaki kaynakları bulmak için bu kütüphanelere başvurabilirler. Ayrıca, bazı üniversite kütüphaneleri, tez yazımına özel kaynaklar sağlamaktadırlar.

Kütüphaneler, aynı zamanda akademik dergilere erişim sağlayan veritabanları da sunmaktadırlar. Bu veritabanları, araştırmacıların konulara daha derinlemesine bakmalarına ve son zamanlardaki gelişmeleri takip etmelerine olanak tanır.

Sonuç olarak, kütüphane kaynakları, tez yazımı için oldukça önemlidir. Kütüphanelerde bulunan kaynaklar, doğru kullanıldığında tezin kalitesini artıracaktır. Araştırmacılar, kütüphaneleri ziyaret ederek, konu hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve araştırma yapmak istedikleri konulara ait kaynakları bulabilirler.

3. Tez Yazım Kuralları

Tez yazımında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri, tez yazım kurallarına uyulmasıdır. Bu kural, tezin rahat okunabilir olmasını sağlar ve özellikle jürinin gözünden düşmeme riskini en aza indirir. Doğru ve etkili bir tez yazmak için öncelikle doğru bir başlık belirtilmeli ve bu başlığın özeti hazırlanmalıdır. Başlık ve özet, tezin ana fikrini ve araştırma konusunu yeterince anlatmalıdır.

Bu nedenle, dikkat çekici ve özgün bir başlık seçmek oldukça önemlidir. Tez yazımda dipnot ve kaynakça bölümleri, kaynakların doğru bir şekilde gösterilmesi açısından önemlidir ve bu bölümler özenle hazırlanmalıdır. Kaynakça bölümü, tez yazımında kullanılan kaynakların alfabetik sıraya göre listelendiği bir bölümdür. Dipnotlar, metin içinde kullanılan kaynakların ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı bir bölümdür.

Tez yazımında doğru kullanımı gereken bir diğer önemli konu ise, kısaltmaların kullanımıdır. Kısaltmalar uygun bir şekilde kullanılmadığında, metnin anlaşılması zorlaşabilir ve jürinin anlaması için gereksiz bir zaman kaybı olabilir. Bu nedenle, kısaltmaların yeterince açıklanması ve kullanımındaki tutarlılık esastır.

Bunların yanı sıra, tez yazımında belirli bir yazım stili kullanılması da önerilir. Dil ve yazım kurallarına dikkat ederek, tez yazımına uygun bir yazım stili seçilmelidir. Ayrıca, tez yazımında sayfa düzeni de oldukça önemlidir. Tezin okunabilirliğini artırmak için yazı tipi ve boyutu, sayfa kenarlıkları ve satır aralıkları gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Nihai olarak, tez yazımı olabildiğince özgün ve akıcı olmalıdır. Tez yazımda uzun cümleler yerine, kısa ve anlaşılır cümleler kullanmak, okuyucunun metni daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Metnin akıcılığı için doğru noktalama işaretleri kullanımı ve paragraf düzenlemesi de oldukça önemlidir.

Bu tez yazım kurallarına uyulduğunda, öğrenciler tezlerini daha profesyonel ve etkili bir şekilde sunarlar. Tezin kabul edilebilirliği açısından bu kurallara uyulmasına dikkat göstermenin kayda değer bir etkisi vardır.

3.1. Başlık ve Özet

Tez yazımında başlık ve özet bölümleri oldukça önemlidir. Başlık, çalışmanın içeriğini yansıtmalı ve net olmalıdır. Başlıkta kullanacağınız kelimelerin öğretim diline uygun olmasına dikkat edin ve yaratıcı bir başlık bulmaya çalışın. Özet bölümü ise tezin içeriğini özetleyen ve okuyucunun dikkatini çeken bir bölümdür. Bu bölümde çalışmanın temel amacı, araştırma yöntemi, veri toplama ve analiz süreci gibi konuların kısaca ele alınması gerekir.

Özet bölümü, tezin en başında yer alır ve genellikle 150-300 kelime arasında olur. Bu bölümde çok fazla ayrıntıya yer vermemeye özen gösterin ve verdiklerinizin açık, net ve anlaşılır olmasına çalışın. Okuyucular, özet bölümüne bakarak çalışmanın genel görünümünü ve hedeflerini anlamalıdır.

Başlık ve özet bölümleri, birbirleriyle uyumlu ve tamamlayıcı olmalıdır. Başlık bölümünde kullanılan anahtar kelimeler, özet bölümünde de yer almalıdır. Ayrıca, özet bölümünde çalışmanın bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini de belirtebilirsiniz. Bu bölümde kullanacağınız ifadelerin daha geniş bir okuyucu kitlesine hitap edecek şekilde basit ve anlaşılır olmasına özen gösterin.

Başlık ve özet bölümleri, çalışmanızın önemli bir parçasıdır ve mutlaka özenle hazırlanması gerekir. Bu bölümlerde yapacağınız yanlışlıklar, tezinizdeki diğer bölümlere de olumsuz etki yapabilir. Çalışmanızın kalitesini artırmak ve tezinizi daha etkili hale getirmek için başlık ve özet bölümlerine özel dikkat gösterin.

3.2. Dipnot ve Kaynakça

Tez yazımında dipnot ve kaynakça bölümleri, kaynakların doğru bir şekilde gösterilmesi açısından oldukça önemlidir. Dipnotlar, çalışmanın altında yer alan küçük notlar şeklinde yer alır ve çalışmanın belli bir bölümünde kullanılan metnin kaynağına işaret eder. Kaynakça ise, çalışmada kullanılan kaynakların listesi şeklinde, çalışmanın sonunda yer alır. Kaynakların doğru bir şekilde gösterilmemesi akademik çalışmanın itibarını düşürebilir.

Dipnot ve kaynakça bölümlerinin oluşturulmasında belirli kurallar vardır. Kaynakça bölümünde yer alacak kaynaklar, çalışmada kullanılan tüm kaynaklar olmalıdır. Kaynaklar, yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer aynı yazarın birden fazla eseri kullanılmışsa, en eski kaynak en üstte yer alır. Çalışmada sadece temel kaynaklar kullanılmışsa, “Temel Kaynaklar” başlığı altında listelenebilir.

Dipnotlar, çalışmanın altında, yazı karakteri daha küçük ve numaralı olarak yer alır. Dipnotların numaraları da tıpkı kaynakçada olduğu gibi sıralanır. Dipnot içerisindeki bilgiler ise, kaynağın yazarı, eserin adı, yayın yılı, sayfa numarası ve kullanılan cümleye göre belirtilir.

 • Dipnot örneği: 1. Mehmet Ali Birand, “12 Eylül Darbesi ve Medya”, Sabah Gazetesi, 17 Eylül 2003, s. 12.

Dipnot ve kaynakça bölümleri, tez yazımında belirli bir düzen içerisinde oluşturulmalı ve kaynakların doğru bir şekilde gösterilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede, çalışmanın itibarı ve kabul edilebilirliği artırılabilir.

4. Tez Danışmanı Seçimi

Tez yazdırma sürecinde, doğru bir danışman seçimi tezin başarısı açısından büyük önem taşır. Tez danışmanınız, size konuda yol gösterecek, tezinizin ilerlemesini takip edecek ve en önemlisi, tezinizin kalitesini artıracak bir kişi olmalıdır. Bu nedenle, doğru bir tez danışmanı seçimi yapmak oldukça önemlidir.

Bir tez danışmanı seçerken dikkat edilmesi gereken ilk nokta, danışmanın konu ile ilgili uzmanlığıdır. Danışmanınızın, sizin çalışmanızla ilgili tecrübesi ve bilgisi bulunması en önemli faktörlerden biridir. Ayrıca, danışmanınızın sizinle uyumlu çalışabilmesi de oldukça önemlidir.

Diğer bir önemli nokta, danışmanınızın sizinle ilgilenip ilgilenmediğidir. Bir danışmana başvurduğunuzda, bu kişinin ilgili olup olmadığını anlayabilirsiniz. İlginiz çekmeyen bir danışmanla çalışmak, size sadece zaman kaybettirecek ve motivasyonunuzu düşürecektir.

Bir tez danışmanı seçerken ayrıca, bu kişinin şu anda kaç öğrencisi olduğunu ve sizinle ne kadar ilgilenebileceği konusunu da değerlendirmelisiniz. Bazı danışmanlar, öğrenci sayısını fazla tutarlar ve bu nedenle sizinle ilgilenemeyebilirler.

Son olarak, danışmanınızla uyumlu bir şekilde çalışabilmeniz de oldukça önemlidir. Danışmanınızın, sizinle aynı çalışma saatlerine sahip olması veya istediğiniz sıklıkta toplantı yapabilmesi önemlidir. Ayrıca, danışmanınızın size geri bildirimlerde bulunabilmesi ve sizin de bu geri bildirimlere açık olmanız gerekmektedir.

5. Tez Savunması Hazırlığı

Tez savunması hazırlığı, tez yazdırma sürecinin son aşamasıdır. Bu aşamada öğrenciler, tezlerini belirli bir süre içinde jüri üyelerine sunar ve tezlerinin doğruluğunu, geçerliliğini ve orijinalliğini savunurlar.

Tez savunması hazırlığı, öğrencilerin tezlerini nasıl savunacakları konusunda kendilerini hazırlamalarını gerektirir. Öğrenciler, tezlerinin her yönüyle hakim olmalı, tezde yer alan teknik terminolojileri bilmeli ve tez jürisine sunacakları sunumları hazırlamalıdır.

Başarılı bir tez savunması hazırlığı için öğrenciler, aşağıdaki adımları takip etmelidir:

 • Tez çalışması hakkında detaylı bir araştırma yapın ve tezinizin her yönüyle hakim olun.
 • Tezinizde yer alan konuları yazılı ve sözlü olarak önemli bir şekilde sunabilecek becerilere sahip olduğunuzdan emin olun.
 • Tez jürisinin üyeleri hakkında araştırma yapıp, ilgi alanları ve uzmanlık alanları hakkında bilgi edinin. Bu bilgiler, sunumunuzu hazırlarken size rehberlik edebilir.
 • Sunumunuzu hazırlarken, konuyu anlaşılır bir dille anlatmaya ve jüri üyelerinin bütün konuları anlamasını sağlamaya özen gösterin.
 • Sunum sırasında kendinize güvenli ve sakin bir şekilde davranın. Jüri üyeleri ile göz teması kurun ve kendinizi etkili bir şekilde ifade etmeye çalışın.
 • Sunumu sadece bilgi aktarmak için değil, aynı zamanda jüri üyelerinin sorularına cevap verebilmek için de hazırlamanız gerektiğini unutmayın. Bu nedenle, sunumunuzun sonunda bir soru-cevap bölümü için zaman ayırın.
 • Tez savunmasını gerçekleştirmeden önce, birkaç kez pratik yapmak özgüveninizi artırabilir.

Bu adımların tamamının uygulanması, öğrencilerin tez savunması hazırlığı sürecinde kendilerine güvenle ve başarıyla hareket etmelerine yardımcı olacaktır.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.