Category Makaleler

Tez yazdırma süreci, öğrencilerin akademik hayatlarının en önemli ve zorlu dönemlerinden biridir. Üniversiteler, bu süreçte öğrencilerden belirli beklentiler ve isteklerle karşılaşırlar.

Bu beklentiler arasında öncelikle tez konusunun akademik değeri ve yenilikçiliği önemlidir. Üniversiteler, öğrencilerin disiplinlerarası çalışmalara yatkın tez konuları seçmelerini beklerler. Ayrıca, öğrencilerin kendi alanlarındaki sorunları analiz etmeleri ve çözüm önerileri sunmaları gerekmektedir.

Tez yazımında üniversitelerin istediği kuralları belirlemeleri de önemlidir. Bu kurallar başlıca şu unsurları içerir: sayfa sayısı, yazı tipi, satır aralığı, başlık tipleri, dipnotlar ve kalıpların kullanımı.

Tezin ana metni yazılırken üniversiteler akademik dil kullanımına özen gösterilmelerini beklerler. Bu dilde açık, net ve doğru ifadeler kullanılmalıdır. Ayrıca, tezde yer alacak grafikler ve tablolarda da özen gösterilmelidir.

Tez yazımında kaynakça belirleme de üniversitelerin bekledikleri arasındadır. Kaynakların doğru şekilde belirtilmesi, çalışmanın akademik değerini artırır. Kaynakça düzeni, üniversite veya bölüme göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, öğrencilerin kaynakça hazırlama kurallarına mutlaka dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tez danışmanı seçiminde üniversiteler, öğrencilerin seçecekleri danışmanların alanında uzmanlaşmış, tez yazımında deneyimli olması ve öğrencilerle etkili iletişim kurabilmesini bekler. Danışman, öğrencilere tez yazımı sırasında yol gösterir ve hataları önlemelerine yardımcı olur.

Tezin tamamlanması ve savunması, tez yazım sürecinin son aşamalarıdır. Üniversiteler, öğrencilerin tez yazımı sürecinde zamanında teslim etmelerini beklerler. Tezin savunma aşamasında, öğrencilerin hazırlıklı ve etkili bir sunum yapmalarını beklerler. Savunma sırasında öğrencilerin, tezde yer alan sorunları çözümleyebilecekleri ve sonuçları savunabilecekleri göstermeleri gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, tez yazdırma sürecinde öğrencilerin disiplinli, azimli ve araştırmacı olmaları önemlidir. Böylece, öğrenciler tez yazım sürecinde üniversitelerin beklentilerini karşılayabilir ve başarılı bir tez yazımı sürecinin ardından akademik hayatlarında daha iyi bir konuma gelebilirler.

Tez Konusu Seçimi

Tez yazdırma sürecinin en önemli aşamalarından biri, tez konusunun belirlenmesidir. Üniversiteler, öğrencilerin tez konusu seçiminde dikkat etmesi gereken bazı istekleri bulunmaktadır. Öncelikle, konunun akademik olması ve üniversitedeki ilgili bölüme uygun olması beklenir. Konunun özgün olması ve literatürde bir boşluğu doldurması da önemlidir.

Bunun yanı sıra, tez konusunun öğrencinin ilgi alanına uygun olması ve öğrencinin mümkün olduğunca fazla şey öğrenebileceği bir konu olması istenir. Konunun araştırmaya açık olması ve yeterli kaynakların bulunması da önemlidir. Ayrıca, konunun üniversite tarafından onaylanması ve tez danışmanı tarafından onaylanabilir olması gerekmektedir.

Tez konusu belirlenirken öğrencilerin dikkat etmesi gereken diğer bir nokta ise zaman faktörüdür. Konunun öğrencinin zamanında yapabileceği ölçüde yoğun olmaması ve tezin mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilmesi beklenir.

Tez konusunu belirlemek, öğrencilerin üniversitelerin isteklerine uygun bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. Bu nedenle, başarılı bir tez yazmak için tez konusunun doğru belirlenmesi gerekmektedir.

Tez Yazım Kuralları

Tez yazımında üniversiteler öğrencilerden belli kuralları uymalarını beklerler. Bu nedenle, tezinizi yazarken aşağıdaki kurallara dikkat etmeniz önemlidir. İlk olarak, tezinizde kullanacağınız tüm kaynakların listesi olan bir kaynakça hazırlamalısınız. Kaynakça APA, MLA veya Harvard gibi bir format takip etmelidir ve doğru şekilde düzenlenmelidir. Tezin bölümleri (özet, giriş, ana metin, sonuç vb.) belirgin bir şekilde bölünmelidir ve bu bölümlerde yeterli miktarda bilginin yer aldığından emin olunmalıdır. Ayrıca, tezinizde kullanacağınız tüm resimler, tablolar ve grafikler seçilen formatın gerektirdiği şekilde düzenlenmeli ve etiketlenmelidir.

Ek olarak, yazma stilinizin doğru olduğundan emin olmalısınız. Doğru dilbilgisi kullanımı, cümle yapıları ve uygun bir üslup kullanımı olmazsa, teziniz için kötü bir izlenim bırakabilirsiniz. Öğrencilerin sıkça karıştırdığı bir diğer konu ise, kopyalama ve yapıştırma yapmak yerine, özgün bir içerik üretmek gerektiğidir. Bu nedenle, kaynaklardan alınan materyal her zaman belirtilmeli ve kaynakça da yer almalıdır.

Son olarak, tezinizde kullanacağınız yazım kurallarına dikkat etmelisiniz. Türkçe yazım kurallarına uyulmalı, imla hatalarından kaçınılmalı ve noktalama işaretleri doğru kullanılmalıdır. Eğer uygun bir yazım kılavuzu belirtilmediyse, en yaygın olanlarından APA, MLA veya Harvard şekillerinde yazılmalıdır.

Sayfa düzeni, şekiller, tablolar, kaynakça, yazım kuralları ve dilbilgisi gibi konulara dikkat ederek tez yazım sürecinizde üniversitenizin beklentilerine uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

Ana Metin

Tez yazımında en önemli kısım, ana metin oluşturma aşamasıdır. Bu aşamada öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır. İlk olarak, ana metinde kullanılacak olan yazı karakteri ve boyutu belirlenmeli ve tez boyunca tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca, paragraflar arasında bırakılacak boşluklar belirlenmeli ve bu boşluklar tez boyunca aynı şekilde kullanılmalıdır.

Bunun yanı sıra, ana metinde kullanılacak görseller belirlenirken de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Görsellerin uygun boyutta ve kalitede olması, tez konusuyla ilgili olması ve tezin tamamlayıcı bir unsuru olarak kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, kullanılan görsellerin kaynakları belirtilmelidir.

Ana metinde kullanılan dilin de özenle seçilmesi gerekmektedir. Tez, bilimsel bir yazı türüdür ve kullanılan dil de buna uygun olmalıdır. Öğrenciler, tez yazarken sade ve açık bir dil kullanmalı, subjektif ifadelerden kaçınmalı ve bilimsel terminolojiyi doğru bir şekilde kullanmalıdır. Ayrıca, ana metinde kullanılacak olan cümlelerin öncesinden ve sonrasından da dikkatle okunarak uygun bir şekilde kullanılmalıdır.

Tez yazımın tamamında olduğu gibi ana metin de öğrenciler tarafından özgün olarak hazırlanmalıdır. Kopyala-yapıştır yapılmamalı ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılmamalıdır. Kaynak gösterilmeden yapılan alıntılar, intihal olarak kabul edilir ve bu durum öğrencilerin tezlerinin reddedilmesine neden olabilir.

Son olarak, ana metin bölümü son haline getirildikten sonra, mutlaka bir kontrol yapılmalıdır. Dil bilgisi hataları, yazım yanlışları ve tutarsızlıklar bu aşamada giderilmelidir. Tez yazımı sürecinde dikkat edilmesi gereken kurallar ana metinde olduğu gibi diğer bölümlerde de aynı şekilde dikkatle uygulanmalıdır.

Kaynakça

Kaynakça, tez yazımında en önemli kısımlardan biridir ve doğru hazırlanması oldukça önemlidir. Kaynakça; tezde kullanılan kaynakların, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmasıdır. Kaynakça hazırlarken, kullanılan kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi gerekir. Eseri yazanın adı soyadı, eserin adı, yayınevi adı, basım yılı gibi bilgiler kaynakçada yer almalıdır. Kaynaklar arasında boşluk bırakarak, her bir kaynak birbirinden ayrılmalı ve satırlar arası 1.5 satır boşluk bırakılmalıdır. Telif hakkı olan kaynaklar kullanılırken, mutlaka telif hakkının alınması gerekir, aksi takdirde yasal sıkıntılar ortaya çıkabilir. Kaynakçaya sadece kullanılan kaynaklar eklenmeli, kullanılmayan kaynaklar mutlaka çıkarılmalıdır. Bu sayede kaynakça daha net ve anlaşılır hale gelir. Tez yazımında kaynakçanın doğru hazırlanması, öğrencilerin tez yazımında belirli bir düzen ve estetik kazanması açısından büyük önem taşır.

Tez Danışmanı Seçimi

Üniversitelerde tez danışmanları, öğrencilerin tezlerinde başarılı olmaları ve yüksek not almaları için önemli bir role sahiptirler. Bu nedenle, tez danışmanlarının seçimi de oldukça önemlidir. Üniversitelerin öğrencilerden, tez danışmanlarını seçerken bazı istekleri ve beklentileri vardır.

Öncelikle, öğrencilerin ilgi alanlarına ve tez konularına göre uygun bir tez danışmanı seçmeleri gerekmektedir. Bu noktada, üniversiteler öğrencilerin tez konularını dikkate almaktadır. Tez danışmanlarının öğrencilerle iyi bir çalışma ilişkisi kurması, öğrencilere yardımcı olması ve motivasyonunu artırması da önemli bir beklentidir.

Ayrıca, tez danışmanları öğrencilere, tez yazımının kuralları konusunda doğru bilgi ve rehberlik sunmalıdırlar. Üniversiteler, öğrencilerin tezlerinde akademik düzeyde yazım kusurlarının olmamasını beklerler. Bu nedenle, tez danışmanlarının öğrencilere yazım kuralları konusunda kaynak göstermesi gerekir.

Tez danışmanlarının öğrencilere, tez yazım sürecinde zaman yönetimi ve planlama konusunda da yardımcı olması beklenir. Bu sayede öğrenciler, tezlerini zamanında tamamlayarak teslim edebilirler.

Üniversiteler, tez danışmanlarının öğrenci- danışman ilişkisinde karşılıklı saygı, anlayış ve güvene dayanan bir çalışma ortamı yaratmasını beklemektedir. Bu sayede, öğrenciler tez yazım sürecinde sorularını rahatlıkla sorabilirler ve danışmanlarından yardım alabilirler.

Sonuç olarak, üniversiteler öğrencilerin, tez danışmanı seçimi konusunda doğru kararlar almalarını ve tez yazım sürecinde gerekli yardımı almalarını beklemektedirler. Tez danışmanları da öğrencilerin yakın takibi, iyi bir çalışma ilişkisi kurma ve tez yazım sürecinin her aşamasında yardım etme sorumluluğuna sahip olmalıdırlar.

Danışmanla İletişim

Tez yazım sürecinde danışmanla iletişim çok önemlidir. Etkili iletişim, tezin kalitesi için gereklidir. Danışmanla iletişim kurarken, öğrenciler şu kurallara uymalıdır:

1. Danışmanın cevap verme süresini beklemek: Danışmanların çok fazla öğrencisi olduğunu ve herkese hemen cevap veremeyeceğini anlamak önemlidir. Öğrencilerin aceleyle yapılan iletişimlerde hatalar yapma riski daha yüksektir.

2. Sık sık iletişim kurmak: Tez yazım sürecinde öğrencilerin danışmanlarıyla sık sık iletişim kurması gerekir. Danışmanın tavsiyelerine göre çalışmak, tezin kalitesini artırabilir.

3. Soruların belirgin olması: Danışmana gönderilecek her e-postada soruların açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. E-postalardaki bilgi eksikliği, zaman kaybına neden olabilir ve tez yazım sürecini uzatabilir.

4. Danışmanın tavsiyelerine açık olmak: Danışmanların öğrencilerin tezi ile ilgili fikirleri olabilir. Öğrencilerin, danışmanların önerilerine açık olmaları gerekir.

5. Kibar olmak: Danışmanlar, öğrencilere yardımcı olmak için oradadır ve öğrencilerin onlara saygılı davranmaları gerekir. Kaba davranışlar, öğrencilerin danışmanlarıyla olan iletişimini olumsuz etkileyebilir.

Danışmanla etkili iletişim sağlamak, öğrencilerin tez yazım sürecinde başarılı olmalarına yardımcı olabilir. İyi bir danışmanla çalışmak, öğrencilerin tezlerini daha iyi hale getirebilir ve tezin savunması sırasında daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilir.

Öğrenci-Danışman İlişkisi

Tez yazım sürecinde öğrenci-danışman ilişkisi oldukça önemlidir. Bu ilişkinin iyi olması, tezin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır. Üniversiteler, öğrencileriyle danışmanları arasında iyi bir ilişkinin kurulmasını ve sürdürülmesini beklerler.

Bu ilişkide, öğrencinin danışmanıyla düzenli olarak iletişim halinde olması gerekmektedir. Danışmanın öğrencinin sorularını cevaplaması, önerilerde bulunması ve gerektiğinde yönlendirmesi gerekmektedir. Öğrencilerin, danışmanlarının yol göstericiliğinde tez konusunu ve metnini geliştirerek, ilerlemelerini sağlamaları beklenir.

Bununla birlikte, öğrencilerin danışmanları ile olan ilişkileri sadece bir öğretim görevlisinin öğrenciye yardımcı olmakla sınırlı kalmamalıdır. Danışmanların öğrencilerine zaman ayırmaları, onların düşüncelerine, fikirlerine saygı göstermeleri, öğrencilere ilham veren, motive eden etkili bir rol model olmaları beklenmektedir.

Ayrıca, danışman ve öğrenci arasındaki ilişki samimi, dürüst ve açık olmalıdır. Öğrencilerin, danışmanlarına karşı rahat ve güvende hissetmeleri önemlidir. Desteğin ve güvenin olduğu bir çalışma ortamı, öğrencilerin performanslarını artırır.

Her iki tarafın da, zamanın ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına odaklanması gerekir. Öğrencilerin istenilen düzeyde ilerlemelerini sağlamaları, danışmanların da öğrencilere zamanında ve doğru yönlendirmeler yapmaları önemlidir.

Tüm bunların yanı sıra, danışmanların öğrencileriyle kaba bir tutumda olmamaları, eleştirilerini yaparken yapıcı olmaları, öğrencilere karşı vicdanlı, hoşgörülü olmaları da beklenmektedir.

Sonuç olarak, öğrenci-danışman ilişkisi, tez yazım sürecinde oldukça kritik bir öneme sahiptir. Doğru iletişim, saygı, dürüstlük ve açıklık, bu ilişkide en önemli faktörlerdir. Öğrencilerin danışmanlarından beklentileri, danışmanların öğrencilerine yönelik yaklaşımları, başarılı bir tezin ortaya çıkması için son derece önemlidir.

Tezin Teslimi ve Savunması

Tezin tamamlanması ve teslim edilmesinin ardından, öğrenciler savunma aşamasına geçerler. Üniversiteler, öğrencilerden tezlerinin belli bir süre içinde tamamlanmasını beklerler. Bu süre genellikle tez konusu veya disiplinine bağlı olarak değişebilir. Bazı üniversiteler tezlerin bir yıl içinde tamamlanmasını beklerken, bazıları iki yıl süre tanır. Öğrenciler, tezlerinin tamamlanma süresine uygun şekilde çalışmalı ve gerekli tüm belgeleri zamanında teslim etmelidirler.

Tez savunması, öğrencilerin tezlerini bir jüri önünde sunmalarıdır. Savunma sırasında, öğrenciler tezlerinin konusunu, amaçlarını, hipotezlerini, yöntemlerini ve sonuçlarını anlatmak zorundadırlar. Ayrıca, jüri üyelerinin sorularını cevaplamaları gerekir. Üniversiteler, öğrencilerin savunma sırasında net, anlaşılır ve güçlü bir sunum yapmalarını beklerler.

Tez savunması için uygun bir tarih belirlemek önemlidir. Öğrenciler, savunmalarını yapacakları tarihte müsait olacaklarını ve gerekli olan tüm belgeleri hazırladıklarını doğrulamalıdırlar. Ayrıca, üniversitelerin belirlediği tüm kurallara uygun şekilde çalıştıklarından emin olmalıdırlar.

 • Tez savunması için gereken tüm belgelerin hazırlanması
 • Doğru ve zamanında teslim edilmiş olan tezin jüri üyelerine dağıtımı
 • Savunma sırasında uygun bir sunum yapılması
 • Soru ve cevaplarda başarılı bir performans sergilenmesi

Üniversiteler, öğrencilerin tez yazımını ciddiye almalarını, kurallara uygun şekilde çalışmalarını ve belirtilen süre içinde tezleri tamamlamalarını beklerler. Ayrıca, tez savunması sırasında öğrencilerin etkili bir sunum yapmalarını ve jüri üyelerinin sorularını cevaplayabilecek kadar konuya hakim olmalarını beklerler. Bu beklentilere uygun şekilde çalışan öğrenciler, tezlerini başarıyla tamamlayabilirler ve mezuniyetlerine bir adım daha yaklaşabilirler.

Tamamlanma Süresi

Tez sürecinde en önemli konulardan birisi de tamamlanma süresidir. Üniversiteler, öğrencilerin tezlerini belirli bir süre içerisinde tamamlamasını beklerler. Bu süre genellikle tez konusuna ve kapsamına göre belirlenir. Üniversitelerin öğrencilerden istediği en önemli konulardan birisi tezin belirlenen sürede tamamlanmasıdır. Aksi halde öğrenciler ek süre talebinde bulunmak zorunda kalabilirler.

Bunun yanı sıra, üniversiteler öğrencilerden tezi belirlenen sürede tamamlamalarının yanı sıra tezi başından sonuna kadar sürekli bir şekilde takip etmelerini de isterler. Bu nedenle tez danışmanıyla sık sık iletişime geçmek ve tezin ilerleyişi konusunda bilgi vermek önemlidir.

Tez tamamlanma süresinde önemli bir konu da tez yazım kurallarına bağlı kalmaktır. Eğer öğrenciler tez yazım kurallarına dikkat etmezlerse, tezi tamamlamak uzun zaman alabilir ve sürenin uzamasına sebep olabilir.

 • Tez yazım sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:
  • Doğru bir ön çalışma yapmak
  • Tezin konusuna ve alanına uygun şekilde kaynak taraması yapmak
  • Doğru ve mantıklı bir tez planı hazırlamak
  • Tez yazım kurallarına dikkat etmek
  • Tezin özgünlüğünü korumak

Sonuç olarak, tez tamamlanma süresiyle ilgili üniversitelerin öğrencilerden istekleri oldukça yükseltidir. Öğrencilerin tez konusunu doğru bir şekilde seçip, tez yazım kurallarına uygun şekilde hareket etmeleri ve tezi belirlenen sürede tamamlamalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Böylece öğrenciler tez yazım sürecinde daha rahat bir şekilde ilerleyebilirler.

Savunma Aşaması

Tez savunma aşaması, öğrencinin tezinde yapmış olduğu çalışmaları, verileri, sonuçları ve yöntemleri jüri üyeleri önüne getirdiği bir sunumdur. Bu sunumda öğrenci, tezinde yer alan ana ve yan problemi, literatür çalışmasını, hipotezini ve sonucunu anlatarak, jüri üyelerini ikna etmeye çalışır. Bu nedenle, savunma aşaması öğrenci için oldukça stresli bir süreçtir.

Öncelikle, öğrenciler savunma aşamasına kadar birçok şeyi başarır ve bununla gurur duymalıdır. Ancak, bu aşamada öğrencilerden bilgi, cesaret ve açıklık beklenir. Tezin işleyişini, yararlılığını ve orijinalitesini savunma esnasında anlatmak önemlidir.

Savunma esnasında öğrencilerin, sunumları sırasında net ve açık bir şekilde konuşması, ayrıntıları atlamaması ve jüri üyelerini uygun bir şekilde yönlendirmesi gerekir. Bunun için, öğrencilerin sunumlarını yazılı olarak hazırlaması ve sık sık pratik yapması önemlidir. Sunum esnasında slayt kullanımı, grafikler ve tablolar kullanımı da jürinin konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

Savunma aşamasında, öğrencilerin kendilerine yöneltilen sorulara hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu sorular, tezin konusu, literatür çalışması, yöntem, sonuçlar, öneriler ve tezde yapılacak ileri araştırmalarla ilgili olabilir. Buna ek olarak, öğrencilerin açık, net ve samimi yanıtlar vermesi önemlidir.

Tez savunması sırasında, öğrencilerin diksiyonu, beden dilini, ses tonunu ve pozisyonlarını gözlemlemek jüri üyeleri için önemlidir. Öğrencilerin konuşma hızı, tonlaması ve vurguları, sunumlarında etkileyici olmalarına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, öğrencilerin yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri ve beden duruşları, jürinin dikkatini dağıtmadan sunumlarını yapmalarına yardımcı olur.

Sonuç olarak, savunma aşaması, öğrencilerin tezlerindeki çalışmalarını, verilerini ve sonuçlarını jüri önüne sundukları önemli bir sunum sürecidir. Bu aşamada öğrencilerden bilgi, cesaret ve açıklık beklenir. Bu nedenle, öğrencilerin kendilerine güvenmeleri, hazırlıklı olmaları ve sunumlarını sık sık pratik yapmaları önemlidir.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.