Category Makaleler

Tez yazdırma süreci, üniversite öğrencileri için oldukça zor ve stresli bir süreç olabilir. Ancak doğru stratejiler ve ipuçları kullanarak, bu süreci daha kolay hale getirebilirsiniz. Tez yazarken karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, konu seçimidir. Konu seçiminde öncelikle ilgi alanınıza uygun bir konu belirlemelisiniz. Ayrıca, konunun kapsamı ve daha önce yapılan araştırmalar da dikkate alınmalıdır.

Tez yazarken bir diğer önemli konu, doğru kaynak kullanımıdır. Tez yazımında doğru kaynak kullanımı yapmak, çalışmanın kalitesini artırır ve doğru sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırır. Kaynak seçerken, kaynakların güncel, güvenilir ve doğru bilgiler içerdiğinden emin olunmalıdır.

Tez yazarken veri analizi yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar da vardır. Bu süreçte, analiz yöntemlerini doğru seçmeli ve verilerin doğru bir şekilde yorumlanması da çok önemlidir. Grafik ve tabloların doğru kullanımı da veri analizi sürecinde etkili olabilir.

Tez yazımında, dil ve yazım kurallarına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Tez yazımında akademik bir dil kullanılmalı ve yazım ve imla kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca, tez savunması sırasında sunum hazırlığı ve eleştirel düşünme teknikleri de oldukça önemlidir.

Tez yazma sürecinde birçok sorunla karşılaşılabileceği gibi, bu sorunların üstesinden gelebilmek de mümkündür. Doğru stratejileri ve ipuçlarını kullanarak, tez yazma sürecini daha kolay ve verimli hale getirebilirsiniz.

Tez Konusu Seçimi

Tez yazım sürecinde en önemli adım tez konusu seçimidir. Bu adım, tezin başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Tez konusu belirlemeden önce öğrencilerin ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve yüksek lisans programlarının gereksinimlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca, tez konusunun özgün, ilgi çekici ve araştırılabilir olması da önemlidir.

Bir tez konusu seçerken, öğrencilerin araştırma yapmaya hevesli oldukları bir konu seçmeleri gerekmektedir. Ayrıca, çalışmanın ilgi çekici ve zorlu bir soruya yanıt vermesi veya yeni bir bakış açısı sunması da araştırmanın kalitesini arttıracaktır.

Tez konusu seçerken, öğrencilerin mümkün olan en erken aşamada danışmanlarıyla görüşmeleri de önerilir. Danışmanlar, tez konusu seçiminde deneyimli kişilerdir ve öğrencilere doğru bir yönlendirme yaparak daha verimli bir çalışma süreci sağlayabilirler.

Ayrıca tez konusu belirlenirken, öğrencilerin istatiksel verilerin veya doğrudan saha araştırması gerektiren konuların seçiminden kaçınmaları önerilir. Bu tür konular hem zaman alıcı hem de maliyetlidir.

Tez konusu seçimindeki bir diğer önemli faktör de öğrencinin disiplinini göz önünde bulundurmaktır. Tezin disiplinine göre bir konu belirlemek, çalışmanın diğer araştırmalarla uyumlu olmasını sağlar ve tezin kabul edilebilirlik düzeyini arttırır.

Sonuç olarak, tez konusu seçimi titizlikle yapılması gereken bir adımdır. Tezin başarısı, konunun özgünlüğü, ilgi çekiciliği, araştırılabilirliği ve uygunluğuna bağlıdır. Bu nedenle, tez konusu seçiminde öğrencilerin öğretim görevlilerinden destek alması önerilir.

Doğru Kaynak Kullanımı

Tez yazımında doğru kaynak kullanımı yapmak oldukça önemlidir çünkü kullanılan kaynakların kalitesi tezin kalitesini doğrudan etkiler. Tez yazımında akademik kaynaklar tercih edilmelidir ve kaynaklar doğru bir şekilde atıfta bulunularak kullanılmalıdır. Tez yazımında güvenilir kaynaklar kullanmak hem tezin görünürlüğünü hem de itibarını etkiler. Kaynak seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise kaynağı güncellemektir. Güncel olmayan ve geçmişteki kaynaklar teze değer katmayacaktır ve tez tartışmasında geçerliliği olmayacaktır.

Bir başka önemli husus ise kaynak çeşitliliğidir. Tez yazımda yalnızca internet kaynaklarından yararlanmak doğru değildir. Alanında uzman kişisel kitaplar ve dergiler de kaynak olarak kullanılabilir. Farklı kaynak türlerinden yararlanmak tezin farklı bakış açılarından ele alınmasını sağlar.

Kaynak kullanımında ayrıca kaynakların doğru bir şekilde atıf yapılması gerekmektedir. Alıntı yapılan kısımların doğru bir şekilde işaretlenmesi gerekir. Bu hem kaynak gösterme hem de intihal yapmamak açısından oldukça önemlidir. Atıfta bulunulacak yerlere dikkat edilmesi gerekir. Alıntı yapılan kısımların yanı sıra, kaynak gösterilmeyen ancak tezde kullanılan materyaller de intihal olarak kabul edilir.

Kısacası, doğru kaynak kullanımı tez yazımında oldukça önemlidir. Kaliteli, güncel, farklı kaynak türleri kullanmak ve kaynakların doğru bir şekilde atıf yapmak tezin kalitesini ve görünürlüğünü etkiler.

Kaynakların Doğruluğu

Tez yazarken kullanılan kaynakların doğru olması oldukça önemlidir. Yanlış veya yanıltıcı kaynaklar kullanmak, tezinizin güvenilirliğini zedeleyebilir ve çalışmanızı olumsuz etkileyebilir.

Bu sebeple, seçtiğiniz kaynakların doğruluğundan emin olmak için öncelikle kaynakların güvenirliğini araştırmalısınız. Bu süreçte, akademik ve güvenilir yayınlardan faydalanmanız önemlidir.

Kaynakların Doğruluğuna Etki Eden Faktörler
Akademik ve Güvenilir Yayınlar Kullanımı
Yanlış Bilgi ve Verilerin Yayılması
Manipüle Edilmiş Verilerin Kullanımı

Bunun yanı sıra, kaynakların doğruluğunu kontrol etmek için kaynakları çapraz kontrol etmek gerekmektedir. Aynı konuda farklı kaynaklardan farklı sonuçlar elde edildiği durumlarda, kaynakları çapraz kontrol ederek doğru sonuca ulaşabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra, kaynakların doğruluğu sadece tez yazımında değil, aynı zamanda hayatın pek çok alanında önemlidir. Yanlış veya yanıltıcı bilgilere dayalı kararlar almak, ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, kaynakların doğruluğuna dikkat etmek her zaman önemlidir.

Çeşitli Kaynak Türleri

Tez yazımı için kullanılabilecek çeşitli kaynak türleri mevcuttur. Bunlar arasında kitaplar, dergiler, makaleler, tezler, internet siteleri, veri tabanları ve akademik yayınlar yer alır. Bu kaynaklar tezin konusuyla ilgili bilgi sağlamak, araştırma yapmak, analizler yapmak ve sonuçlar elde etmek için kullanılabilir.

Kitaplar, tez yazımı için en yaygın kullanılan kaynak türlerinden biridir. Kitaplar, konuya ilişkin kapsamlı bir bilgi sağlar ve tezin temelini oluşturabilir. Dergiler ve makaleler, daha spesifik konularda bilgi sağlamak için kullanılabilir. Bu tür kaynaklar, genellikle son araştırmaların sonuçlarını içerirler.

Tezler, benzer konularda yapılmış diğer araştırmalar hakkında bilgi sağlamak için kullanılabilir. Tezlerdeki detaylı bilgiler, verimli bir literatür taraması yapmak için kullanılabilir. İnternet siteleri ve veri tabanları, çeşitli konularda bilgi bulmak için kullanılabilir. Ancak, bu kaynakların güvenilirliği hakkında dikkatli olunmalıdır.

Akademik yayınlar ise konuya ilişkin en güncel ve ayrıntılı bilgileri sağlamak için kullanılabilir. Bu tür kaynakların güvenilir olması, doğru sonuçlara varmak için kesinlikle önemlidir.

Özetle, tez yazımı için kullanılabilecek pek çok kaynak türü mevcuttur ve bu kaynakların doğru bir şekilde kullanılması, tezin kalitesini artıracaktır.

Veri Analizi

Tez yazımında veri analizi, tezin sonuçlarına ulaşmak açısından oldukça önemlidir. Veri analizi sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı faktörler mevcuttur. İlk olarak, verilerin doğru bir şekilde toplanması önemlidir. Verilerin yanlış kaydedilmesi veya farklı amaçlar için kullanılması, sonuçların yanlış ve yanıltıcı olmasına yol açabilir. Verilerin doğru şekilde kodlanması ve saklanması, analiz sürecinde zorluk çekilmemesini sağlar.

Verilerin analizi sürecinde, hangi analiz yöntemlerinin kullanılacağına karar vermek önemlidir. Verilerin tipi ve boyutu dikkate alınarak uygun yöntemler seçilmelidir. Bunun yanı sıra, verilerin yorumlanması da doğru bir şekilde yapılmalıdır. Analiz sonuçlarının yoruma açık olması, farklı yorumlara yol açabileceği için, sonuçların net bir şekilde ifade edilmesi önemlidir.

Veri analizi sürecinde, grafik ve tabloların doğru bir şekilde kullanılması da önemlidir. Grafik ve tablolar, verilerin görsel olarak daha net bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Ancak, grafik ve tabloların doğru bir şekilde seçilmesi ve tasarlanması gerekmektedir. Dosyalarda fazla grafik veya tablo kullanmak, okuyucunun kafasının karışmasına yol açabilir.

Bir diğer önemli faktör ise, veri analizinde kullanılacak yazılım araçlarının doğru bir şekilde seçilmesidir. Analizi yapılacak verilere göre uygun yazılım araçları seçilmeli ve programların kullanımı konusunda yeterince bilgi sahibi olunmalıdır. Aynı zamanda, araştırmada kullanılan yazılımların lisanslarına da dikkat etmek gerekmektedir.

Analiz Yöntemleri

Tez yazımında veri analizi yaparken kullanılabilecek birçok yöntem vardır. Ancak, hangi yöntemin kullanılacağı, çalışmanın amaç ve hedeflerine, verilerin türüne ve analiz edilmesi gereken sorulara göre belirlenmelidir.

Kullanılabilecek bazı veri analiz yöntemleri şunlardır:

  • Anketler ve ankete dayalı analizler: Verilerin toplanması ve analizi için anket kullanmak oldukça yaygındır.
  • İstatistiksel analizler: Bu, verilerin sayısal olarak değerlendirilmesini ve yorumlanmasını içerir.
  • Nitel veri analizi: Bu yöntem, yazılı, sözlü veya görsel verilerin analizine odaklanır. Çoğunlukla, nitel analizde yazılı metinlerin içerik analizi, sosyal ağ analizi veya tematik analiz gibi teknikler kullanılır.
  • Makine öğrenimi: Bu, yapay zeka tekniklerini kullanarak verileri analiz etmek için otomatik algoritmaların geliştirilmesidir.

Bununla birlikte, bu yöntemler arasında uygun seçim veri analizi sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlamak için son derece önemlidir. İyi bir veri analizi, doğru bir yorumlama ve sonuç çıkarma süreciyle tamamlanmalıdır.

Ayrıca, verilerin görsel olarak sunulması için grafiklerin ve tabloların uygun bir şekilde kullanılması veri analizinde oldukça önemlidir. Verilerin ve analizin anlaşılırlığını artırmak için grafikler, tablolar ve görseller kullanılabilir.

Grafik ve Tablo Kullanımı

Tez yazarken kullanılan grafik ve tablolar doğru bir şekilde kullanılmadığı takdirde okuyucuların tezi anlamasında zorluk yaşamasına sebep olabilir. Bu nedenle, grafik ve tabloların kullanımı titizlikle yapılmalıdır.

Grafik ve tabloların doğru kullanımı, okuyucunun veri setlerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Grafiklerin okunaklılığı ve açık olması, içeriğin daha doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Tabloların kullanımı da aynı şekilde önemlidir. Tablolar, verilerin daha düzenli bir şekilde sunulmasına yardımcı olur.

Grafik ve tabloların kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, doğru formatlanmasıdır. Başlıklar, etiketler ve renklerin kullanımına dikkat edilmelidir. Bunlar, grafiklerin okunaklılığı ve tabloların anlaşılırlığı için çok önemlidir.

Grafik ve tabloların kullanımı aynı zamanda tezin profesyonel bir görünümünü de sağlar. Grafik ve tablolarda kullanılan resimlerin kalitesi, okuyucuların tezin kalitesi hakkında fikir sahibi olmasına yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, grafik veya tabloların kullanımı gereksiz yere de yapılabilir. Eğer bir veri seti metin yoluyla daha iyi anlaşılabilirse, grafik veya tablo kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Sonuç olarak, grafik ve tabloların kullanımı tezinizi daha okunaklı ve anlaşılır hale getirebilir. Ancak, kullanımları titizlikle yapılmalıdır. Formatlama, okunabilirlik ve gereksiz kullanımdan kaçınma grafik ve tabloların doğru kullanımını sağlayacaktır.

Tez Yazımında Stil ve Dil Kullanımı

Tez yazımında kullanılan dil ve yazım kurallarına uyulması oldukça önemlidir. Doğru bir dil ve yazım kullanımı, tezin akademik ve profesyonel bir görünüme sahip olmasını ve ciddiyetinin korunmasını sağlar. Yanlış kullanılan sözcükler ve hatalı cümle yapıları, tezin içeriğinin anlaşılırlığını zedeleyebilir ve dolayısıyla tezin reddedilme riskini artırabilir.

Akademik dil, tezin önemli bir unsurudur. Tezin, konusu ile ilgili konuların incelendiği bir bilimsel çalışma olduğu düşünüldüğünde, kullanılan dilin de bilimsel nitelikte olması gerekir. Bu nedenle, tez yazımında kullanılan dilin, akademik standartlara uygun olması gerekmektedir.

Tez yazımında kullanılan dilin sade, doğru ve anlaşılır olması önemlidir. Karmaşık cümleler ve kullanılan yabancı kelimeler, tezin içeriğinin anlaşılırlığını azaltabilir. Bu nedenle, tez yazımında sade bir dil kullanılması önerilir.

Tez yazımında, yazım ve imla kurallarına da dikkat edilmelidir. Yazım ve imla hataları, tezin profesyonel görünümünü olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, tez yazımında kullanılması gereken doğru yazım ve imla kurallarını bilmek ve bunlara uygun bir şekilde yazmak önemlidir.

Tezinizi yazarken ayrıca, kaynaklardan alıntı yaparken doğru atıflarda bulunmalı ve alıntı yaptığınız bölümleri tırnak içinde yazmalısınız. Bu, tezinizin orijinal olması gerektiği için önemlidir. Tezinizin yanlış bir alıntı yapılması nedeniyle plagiat yani intihal olarak görülmesi, akademik itibarınızı zedeleyebilir.

Akademik Dil ve İfade

Tez yazımında kullanılan dilin akademik standartlara uygunluğu oldukça önemlidir. Akademik dil ve ifade, disiplinlerarası farklılıklar gösterse de belirli konvansiyonlara uyması gereklidir.

Bir tezin akademik yeterliliğini artırmak için, akademik dilin kapsamlı bir şekilde kullanılması gereklidir. Bu, öncelikle tekrarlardan kaçınmak, uygun anahtar kelimeler kullanmak ve yüksek düzeyde doğruluk sağlamakla mümkündür.

Ayrıca, yazım hatalarından kaçınmak, düzenli bir şekilde özetleri, başlıkları, alt başlıkları ve benzerini kullanmak, farklı ifade stillerini uygulamak gerekebilir. Tüm bunlar, okuyucunun tezinizi anlamasına ve sonuçlarınızı daha etkili bir şekilde anlamasına yardımcı olacaktır.

Yazım ve ifade teknikleri açısından, tez yazarken belirli bir kişiye hitap ediyor gibi yazmaktan, geniş kitleleri hedeflemek için daha soyut bir üslup kullanmaya yönelmek önemlidir. Ancak bu, samimiyet veya kişisel bağlantı yaratmanın uygun olmadığı fikriyle çatışmaz.

Yazım ve imla kurallarına uygunluk da çok önemlidir. Örneğin, çok uzun veya cümlelerde özdeş tekrarlar yapmaktan kaçınmak, yanlış anlamaları önlemek için cümle yapısını özenle hazırlamak gerekir. Böylece yazı tarzı bile okuyucunun tezinizi daha etkili anlamasına yardımcı olabilir.

Kaynaklardan yapılan alıntıların doğru bir şekilde çevrilmesi ve alıntı yapılan kaynakların uygun bir şekilde atıfta bulunması, tez yazımında akademik standartlar açısından önemlidir. Bu, okuyucuya belirli bilgilerin nasıl alındığını ve tespit edildiğini açıkça gösterir.

Genel olarak, tez yazımında akademik dil ve ifade uygun bir şekilde kullanıldığında, okuyucuların tezinizi daha etkili bir şekilde anlamalarına ve sonuçlarınızın daha önemli bir şekilde fark edilmesine yardımcı olur.

Yazım ve İmla Kuralları

Tez yazımı yapan öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de yanlış dil ve imla kullanımıdır. Doğru kelime seçimi, noktalama işaretleri gibi yazım ve imla kurallarının doğru kullanımı, yazının anlaşılırlığı açısından oldukça önemlidir. Tez yazarken kullanılması gereken en önemli yazım ve imla kuralları şunlardır:

  • Kelime aralıkları: Kelimeler arasında boşluk bırakılmalıdır.
  • Büyük harf kullanımı: Cümlelerin baş harfleri büyük yazılır ve isimlendirme yaparken büyük harf kullanılır.
  • Noktalama işaretleri: Noktalama işaretleri, cümlenin anlamının belirlenmesinde oldukça önemlidir.
  • Yazı tipi: Tez yazımında genellikle Times New Roman, Arial vb. yazı tipleri kullanılmalıdır.
  • Sayfa numaralandırma: Her sayfanın sayfa numarası belirtilmelidir

Doğru yazım ve imla kurallarına uyulmadığında, tezin okunması ve anlaşılması zorlaşabilir. Ayrıca tez savunması sırasındaki sunumda da yanlış yazım ve imla kullanımı, öğrencinin güvenilirliğini sarsabilir. Bu nedenle tez yazım sürecinde yazım ve imla kurallarına uyulması gerektiğini unutmamak gerekir.

Tez Savunması

Tez yazma süreci tez savunması ile tamamlanır. Ancak tez savunması, öğrencilerin en çok korktuğu ve endişelendiği bir noktadır. Tez savunması öncesi hazırlık yapmak, öğrencilere hem güven verir hem de başarılı bir tez savunması yapmalarına yardımcı olur.

Tez savunması için hazırlanacak sunum, öğrencinin tez çalışmasının özeti ve sonuçları hakkında bilgiler içermelidir. Sunumun örgütlenmesi sırasında, öğrencinin araştırma sorularını, hipotezlerini, yöntemlerini, sonuçlarını ve önerilerini çağrıştıran başlıkların kullanması önerilir. Ayrıca, sunumda öğrencinin yaptığı çalışmanın neden önemli olduğunu vurgulaması da önemlidir.

Tez savunması sırasında, eleştirel düşünme teknikleri kullanmak gerekir. Öğrencilerin, savunma sırasında sorulan sorulara mantıklı ve akılcı cevaplar vermeleri daha da önemlidir. Sadece tez konusu değil ayrıca, savunma esnasında öğrencinin davranış ve tutumları da değerlendirilir. Bu nedenle öğrenciler, savunma öncesi, kendilerine güvenmeli ve sakin olmalıdırlar.

Ayrıca, savunma sonrasında, öğrencilerin aldıkları eleştirileri değerlendirmeleri ve dikkate almaları da önemlidir. Bu eleştiriler, öğrencinin tezini daha da iyi bir hale getirmelerine yardımcı olabilir. Yapılan tüm eleştiriler ve öneriler, öğrencinin ilerleyebileceği bir yol haritası oluşturur.

Sonuç olarak, tez savunması sırasında, öğrencilerin hazırlıklı olmaları, sunumlarını tam anlamıyla özetleyen bilgiler içermesi, eleştirel düşünme tekniklerini kullanmaları ve aldıkları eleştirileri değerlendirmeleri önemlidir. Tez savunması sırasında bu adımlar takip edildiğinde, öğrenciler başarılı bir tez savunması yapabilirler.

Sunum Hazırlığı

Tez savunması için hazırlanacak sunum, tezin akademik dünyaya aktarılan son hali olduğu için oldukça önemlidir. Sunumun özellikleri, tezin doğru anlaşılmasını sağlayacak ve savunmanın başarılı geçmesine yardımcı olacaktır.

Sunumda kullanılan görsellerin doğru seçilmesi oldukça önemlidir. Grafikler, tablolar, resimler vb. görsel unsurlar, tezde elde edilen verileri daha etkileyici bir şekilde aktarmak için kullanılabilir. Ancak görsellerin kullanımı, sunumun amaçlarına uygun ve anlaşılır olmalıdır.

Sunumda kullanılacak yazı fontları ve boyutları da dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Okunaklı ve profesyonel görünen bir yazı tipi tercih edilmeli ve boyutlar da okunaklılık açısından uygun seçilmelidir.

Sunumda kullanılacak dil, tez yazımında kullanılan dil ile uyumlu olmalı ve akademik standartlara uygun olmalıdır. Sunum, tezin özetini yansıtmalı ve en önemli noktalara odaklanarak yapılmalıdır. Sunum sonunda ise, izleyicilerin sorularına yanıt vermek için yeterli zaman ayrılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, tez savunması için hazırlanacak sunumun, tezin en önemli aşamalarından biri olduğu unutulmamalıdır. Sunum, tezin akademik dünyaya aktarılan son hali olduğu için doğru ve etkileyici bir şekilde hazırlanması oldukça önemlidir.

Eleştirel Düşünme

Tez savunması sırasında eleştirel düşünme oldukça önemlidir. Bu nedenle, öğrencilerin savunma öncesinde belirli teknikleri kullanmaları gerekmektedir. İlk olarak, öğrencilerin savunmaya hazırlandıkları konu hakkında ayrıntılı bir araştırma yapmaları ve savunmalarını yapılandırmaları önemlidir. Bu sayede, öğrenciler konuları hakkında bilgili ve stratejik bir şekilde konuşmayı başarabilirler.

Bunun yanında, öğrencilerin konuları farklı açılardan değerlendirmeleri gerekmektedir. Savunma sırasında yapılacak eleştirel düşünme teknikleri arasında, konuları tartışmaya açmak, farklı bakış açılarından düşünmek, argümanları eleştirel bir şekilde analiz etmek, ve objektif bir bakış açısı benimsemek sayılabilir. Bu teknikler, öğrencilerin savunma sırasında daha tutarlı ve ikna edici bir konuşma yapmalarına yardımcı olabilir.

Ayrıca, öğrencilerin kendilerini savunma sırasında hazır ve rahat hissetmeleri de eleştirel düşünme için oldukça önemlidir. Öğrenciler savunma öncesi pratik yaparak ve hazırladıkları sunumları defalarca tekrarlayarak kendilerine güvenebilirler.

Savunma sırasında eleştirel düşünme tekniğini kullanmak için öğrencilerin cesur ve özgüvenli bir şekilde konuşmaları gerekmektedir. Bu sayede, öğrenciler konuları hakkında karşılaştıkları zorlu sorulara daha etkili bir şekilde cevap verebilirler ve savunmalarını daha güçlü bir şekilde sunabilirler.

Genel olarak, eleştirel düşünme teknikleri, öğrencilerin tez savunmalarında daha güçlü bir etki yaratmalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin bu teknikleri öğrenmeleri ve uygulamaları önemlidir.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.