Category Makaleler

Tez yazdırmak isteyen öğrenciler için İstanbul’da birçok uzman bulunmaktadır. Bu uzmanlar, tez yazım sürecinin her aşamasında öğrencilere destek olacak şekilde hizmet vermektedir. Tez danışmanlığı, tez editörlüğü, yazım ve dil hizmetleri, imla ve noktalama kontrolü, anlatım ve yapı kontrolü, özet ve sunum hazırlama, tez baskı ve ciltleme gibi birçok hizmet sunulmaktadır.

Tez yazım sürecinde birçok ayrıntıya dikkat etmek gerektiği için, bu uzmanların desteği sayesinde öğrencilerin işleri kolaylaşmaktadır. Uzmanlar, öğrencilerin yazım sürecinde karşılaşabilecekleri her türlü sorunu çözmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bu sayede öğrenciler, kaliteli bir tez yazım sürecinden geçerek, başarılı bir şekilde tezlerini tamamlamaktadırlar.

İstanbul’daki uzmanların sunduğu hizmetler, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Örneğin, bir öğrenci tez danışmanlığı hizmeti alarak, konusunda uzman bir danışmanın desteği ile tezini tamamlayabilir. Tez editörlüğü hizmetleri sayesinde ise, öğrencilerin yazım sürecindeki dil ve anlatım hataları uzman editörler tarafından düzeltilebilir.

Yazım ve dil hizmetleri ise, öğrencilerin tezlerindeki dil kullanımı ve yazım kurallarına uyulması konusunda uzman desteği almalarını sağlar. İmla ve noktalama kontrolü hizmeti ise tez içeriğinde yer alan imla hatalarının ve yanlış noktalama işaretlerinin düzeltilmesi amacıyla sunulmaktadır. Anlatım ve yapı kontrolü hizmeti ile de tez içerisinde yer alan cümle yapısı ve anlatımın düzenlenmesi sağlanır.

Özet ve sunum hazırlama hizmeti, öğrencilerin tezlerinden özetler hazırlayarak sunum yapmaları için gereken materyalleri oluşturmalarında yardımcı olmaktadır. Tez baskı ve ciltleme hizmeti ise, öğrencilerin yazım sürecinin tamamlanmasının ardından, tezlerini kaliteli bir şekilde basıp ciltletmelerine yardımcı olmaktadır.

Genel olarak İstanbul’daki uzmanların sunduğu hizmetler, öğrencilerin tez yazım sürecinde karşılaşabilecekleri her türlü soruna çözüm bulmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin yazım sürecindeki zorlukları aşmalarına yardımcı olmak adına, İstanbul’daki uzmanların desteğine başvurmaları oldukça avantajlıdır.

Tez Danışmanlığı

Tez yazdırmak isteyen öğrencilerin en önemli ihtiyaçlarından biri tez danışmanlığı hizmetidir. İstanbul’da pek çok uzman akademisyen, öğrencilere tez danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler sayesinde öğrenciler, konularında uzman kişilerle iletişim kurarak tezlerinin kalitesini arttırabilirler.

Tez danışmanlığı hizmetleri, bir konuda uzman olan akademisyenlerin öğrencilerin çalışmalarını gözden geçirerek gerekli önerileri yapmasıdır. Bu hizmet kapsamında, tez konusunun belirlenmesi, araştırma yapılması, verilerin analizi, tez içeriğinin oluşturulması, kaynakça ve referansların hazırlanması gibi aşamalar yer almaktadır.

Tez danışmanlığı hizmetleri, öğrencilere kendilerini geliştirme şansı verirken aynı zamanda tezlerinin kalitesini arttırmak için gereken desteği sağlar. Uzmanlar, öğrencilerin eksiklerini tespit ederek onları gidermelerine yardımcı olur. Bu sayede, öğrencilerin tezleri akademik standartlara uygun, tutarlı ve doğru bir şekilde hazırlanır.

Tez danışmanlığı hizmetleri sayesinde öğrenciler, kendi konularında uzman olan kişilerden fikir alarak daha nitelikli bir çalışma gerçekleştirebilirler. Ayrıca, uzmanların deneyimleri, öğrencilerin tez yazma sürecinde karşılaşabilecekleri zorlukları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Tez danışmanlığı hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için İstanbul’daki çeşitli firmaların web sitelerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca, öğrenci kulüpleri, öğrenci koordinatörlükleri gibi yerlerde de bu hizmetler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tez Editörlüğü

Tez yazım sürecinde en önemli aşamalardan biri de tez editörlüğüdür. Tez editörlüğü hizmetleri, tezin anlaşılırlığı ve akıcılığı konusunda büyük bir önem taşır. Bu hizmetler genellikle tezin yazım ve dil hatalarını düzeltmek, anlatımın akıcılığına katkıda bulunmak, tezin tutarlılığını sağlamak gibi konularda uzman destek sağlar.

Tez editörlüğünün temel amacı, tezin daha doğru, anlaşılır ve okunaklı hale getirilmesidir. Tez editörlüğü hizmetleri, tezin hazırlanmasının sonraki aşamalarında yürütülür ve genellikle profesyonel editörler tarafından gerçekleştirilir. Bu editörler, tezin yazım sürecini tamamlamasının ardından, tezin dil ve anlatım kalitesini artırmak için çalışırlar.

Bu hizmetler genellikle 3 aşamada gerçekleştirilir:

 • Ön düzenleme: Tezin dilbilgisi, yazım ve noktalama hatalarının düzeltilmesi, anlatımın akıcılığına katkıda bulunacak şekilde cümle yapılarının düzenlenmesi ve tezin tutarlılığının sağlanması gibi işlemler bu aşamada gerçekleştirilir.
 • İnceleme: Tezin dilbilgisi, imla ve anlatım kalitesi kapsamlı bir şekilde incelenir. Bu aşamada, tezin coherency’si gözden geçirilir ve tutarlılık kontrol edilir.
 • Nihai düzenleme: Son aşamada, tezin tamamının tamamen değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi yapılır. Bu aşamada, tezin tüm bölümleri tam bir uyum içerisinde olacak şekilde birbirine adapte edilir. Son kontroller ve incelemeler tamamlanarak tez, akademik yazı standartlarına uygun bir halde teslim edilir.

Tez editörlüğü hizmetleri, öğrenciler için oldukça yararlıdır. Bu hizmetler, özellikle yabancı dilde tez hazırlayan öğrenciler için önemlidir. Bu sayede, tezin anlaşılırlığını ve akıcılığını artırarak, tezin olabildiğince iyi bir kalitede katkıda bulunmasını sağlanır.

Yazım ve Dil Hizmetleri

Tez yazım sürecinde dil kullanımı ve yazım kurallarına uyulması oldukça önemlidir. Bu nedenle, İstanbul’daki uzmanlar tez yazım sürecinde öğrencilere yazım ve dil konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler kapsamında, tez içeriğinde kullanılan dilin doğru, anlaşılır ve sade olması sağlanır.

Uzmanlar öğrencilerin tez içeriğinde yer alan tüm cümlelerin anlaşılır ve doğru yapılandırıldığından emin olur. Ayrıca tez içeriğinde yer alan tüm kelime ve ifadelerin doğru kullanıldığından emin olmak için imla ve noktalama kontrolleri yapılır.

Bununla birlikte, öğrencilerin tez içeriğinde kullanacakları dil ile ilgili belirli bir konuda uzmanlık gerekli olabilir. İşte tam olarak bu noktada uzmanlar, öğrencilere tez yazım sürecinde doğru dil kullanımı ve yazım kurallarına uygun hizmetler vermektedir.

Tez yazım sürecinde dilin doğru kullanımı ile ilgili hizmetler arasında şunlar yer alır:

 • Dil incelemesi ve analizi
 • Doğru ifade ve kelime seçimi
 • İmla ve noktalama kontrolleri
 • Cümle yapılarının düzenlenmesi

Uzmanlar ayrıca, tezlerin hedef kitle için anlaşılır olmasına dikkat eder. Tez içeriğinde yer alan dilin, hedef kitleye uygun yazıldığından emin olmak için özenle çalışırlar. Tez içeriğinde yer alan kelime ve ifadelerin hedef kitleye uygun seçildiğinden emin olmak için titizlikle çalışırlar.

Tez yazdırmak isteyen öğrenciler, İstanbul’daki uzmanların sunduğu dil ve yazım hizmetleri sayesinde tezlerini anlaşılır, doğru ve etkili bir şekilde yazabilirler.

İmla ve Noktalama Kontrolü

Tez yazım sürecinde imla hatalarının ve yanlış noktalama işaretlerinin düzeltilmesi oldukça önemlidir. Bu tür hatalar tezin okunabilirliğini ve anlaşılırlığını olumsuz yönde etkileyebilir. İyi bir imla ve noktalama kontrolü, tezin akışının ve anlatımının daha net ve tutarlı hale gelmesini sağlar.

İmla hatalarından kaçınmak için, bilgisayar yazılımlarının yanı sıra uzman bir editörün yardımı da alınabilir. Bu editörler, tezin içeriğinde yer alan yazım hatalarını ve düzeltmenin gerektiği noktalama işaretlerini tespit ederler. Ayrıca, dilin doğru kullanımı konusunda da öneriler sunarlar.

Noktalama işaretleri, cümlelerin anlamını ve vurgusunu belirlemede oldukça önemli bir role sahiptir. Yanlış kullanılan veya eksik noktalama işaretleri tezin yazıldığı dildeki anlamı değiştirebilir. Bu nedenle, tezin içeriğinde yer alan noktalama işaretlerinin doğru kullanımı dikkatle gözden geçirilmelidir.

Bunun yanı sıra, çift noktalama işaretleri ve tırnakların kullanımı da imla kontrolleri kapsamında ele alınmalıdır. Bu işaretlerin yanlış kullanımı, tezin okunabilirliğini olumsuz yönde etkileyebilir.

Sonuç olarak, bir tez yazılırken doğru imla ve noktalama kullanımına dikkat edilmelidir. İmla ve noktalama hatalarının tespiti ve düzeltmesi için uzman bir editöre başvurmak, tezin kalitesini yükseltmek açısından önemlidir.

Anlatım ve Yapı Kontrolü

Tez yazım sürecinde belki de en önemli adım, tezin anlatım ve yapı kontrolüdür. Tezin içerisinde yer alan cümle yapısı ve anlatımın düzenlenmesi, tezin anlaşılırlığı açısından oldukça önemlidir. Bu konuda uzmanların özellikle dikkat ettiği noktalardan biri, cümlelerin gereksiz uzunluğundan kaçınmaktır. Cümlelerin kısa ve net olması, tezin anlaşılırlılığı açısından oldukça önemlidir.

Bunun yanı sıra, tezin yapısal bütünlüğü de önemlidir. Tez yazımında kullanılan başlık, alt başlık ve paragrafların mantıklı bir sırayla oluşturulması, tezin akıcılığı açısından önemlidir. Aynı zamanda, tezin içeriğinde yer alan farklı fikirlerin birbirine bağlılık göstermesi, tezin bütünlüğünü koruması açısından önemlidir.

Tez içeriğinde yer alan sözcük seçimleri de anlam bütünlüğü açısından oldukça önemlidir. Uzmanlar, tez yazım sürecinde kullanılan sözcüklerin açık ve net olmasını, yanlış anlamaya yol açacak sözcüklerden kaçınılmasını önermektedir.

Tez anlatım ve yapı kontrolü, uzmanlar tarafından hassasiyetle ele alınması gereken bir konudur. Bu nedenle, tez yazım sürecinde uzman destek alınması gerekmektedir. Uzmanlar, tezin anlatım ve yapı kontrolü konusunda gerekli düzenlemeleri yaparak, tezin akıcılığını ve bütünlüğünü sağlamaktadır.

Özet ve Sunum Hazırlama

Tezin özeti, çalışmanın temel amacı, hedefleri, yöntemi ve bulguları gibi ana başlıkların kısaca özetlenmesi ile oluşur. Bu nedenle, özet hazırlanırken tezin tamamının değil, sadece ana hatları ile özetlenmesi önemlidir. Tezin özetinin etkili olması, çalışmanın okuyucuya kolayca anlatılabilmesi açısından önemlidir.

Bu nedenle, özet hazırlama sürecinde, öncelikle tezin ana hatları belirlenmeli ve bu ana hatlar doğrultusunda kısa ve öz bir şekilde ifade edilmelidir. Özet, genellikle 200-300 kelime arasında olmalı ve diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında farklılıklarını vurgulamalıdır.

Bunun yanı sıra, tezin sunumu için de gerekli materyaller hazırlanmalıdır. Sunum, tezin savunulacağı ve açıklanacağı bir mecradır. Bu nedenle, sunumun etkili ve anlaşılır olması önemlidir.

Sunum hazırlarken, görsel materyaller (resim, grafik, tablo vb.) kullanarak tezin ana hatlarının özetlenmesi ve okuyucunun kolayca anlayabilmesi amaçlanmalıdır. Ayrıca, sunumda açıklama yaparken, özetin ana hatlarını vurgulamak ve okuyucunun sorularına cevap vermek de önemlidir.

Özet ve sunum hazırlama sürecinde, profesyonel bir editör ya da danışman desteği almak, çalışmanın kalitesini artıracaktır. Bu nedenle, özet ve sunum hazırlama süreci, tez yazım sürecinin en önemli adımlarından biridir ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Tez Baskı ve Ciltleme

Tez yazım sürecinde en son aşama baskı ve ciltleme sürecidir. Bu süreç, tezinizi kaliteli bir şekilde sunmak için oldukça önemlidir. İstanbul’daki uzmanlar, tez baskı ve ciltleme hizmetleri sunarak öğrencilerin bu süreci kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmaktadır.

Baskı ve ciltleme işlemi öncesi, tezinizdeki tarama, düzenleme ve kontrol işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Daha sonra, teziniz bilgisayar ortamından yazıcıya aktarılır ve baskı işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem sonrasında, teziniz ciltlenir ve istenilen adette basımı gerçekleştirilir.

Baskı ve ciltleme işlemi, tezinizdeki tüm materyallerin kaliteli bir şekilde yer aldığından emin olmak için oldukça önemlidir. İstanbul’daki uzmanlar, öğrencilerin tezlerinin baskı ve ciltleme işlemlerini yüksek kalitede yaparak öğrencilerin memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

Baskı ve ciltleme işlemi sırasında kullanılan kâğıt, ciltleme malzemesi, renk seçenekleri gibi detaylar, öğrencilerin tercihine göre belirlenebilir. İstanbul’daki uzmanlar, öğrencilerin tercihlerini dikkate alarak en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, baskı ve ciltleme işlemi öğrencilerin zamanını alacağından, uzmanlar öğrencilerin zamanından tasarruf etmelerini amaçlayarak hızlı bir şekilde hizmet sunmaktadır.

Tez yazımının son aşaması olan baskı ve ciltleme işlemi, tezinizi kaliteli bir şekilde sunmanız için oldukça önemlidir. İstanbul’daki uzmanlar, öğrencilerin bu süreci kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamasına yardımcı olarak en kaliteli hizmeti sunmaktadır.

Tez Yazım Süreci İçin Tavsiyeler

Tez yazım süreci oldukça uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Bu sebeple, doğru bir planlama ve organizasyonla başlamak oldukça önemlidir. İşte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ve tavsiyeler:

 • Tez konusunda en ince detayları düşünmelisiniz. Konu belirlerken hem kendi ilgi alanlarınızı hem de akademik dünyada araştırma konusu haline gelen konuları göz önünde bulundurmalısınız.
 • Tezinizi yazarken, doğru bir araştırma süreci izlemeniz gerekmektedir. Öncelikle konunuza dair literatür taraması yapmalı, elde ettiğiniz bulguları analiz etmelisiniz. Bu işlemi yaparken kullandığınız kaynakların güvenilirliğine de dikkat etmelisiniz.
 • Tezinizde kullanacağınız kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmalısınız. İnternet üzerinden elde edilen bilgilerin güvenirliği çok düşüktür. Bu sebeple, yüksek lisans tezinizde kullanacağınız kaynakların bilimsel araştırmalardan elde edilmiş olması önemlidir.
 • Tezinizde kullanacağınız kaynakların doğru bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Kaynak belirtirken hem kaynakça hem de dipnot kullanılabilir. Hangi kaynaklama yöntemini kullanacağınıza tez danışmanınızla birlikte karar vermeniz gerekmektedir.
 • Tezinizde yer alan bilgileri sistematik bir şekilde sunmalısınız. Bu işlemi yaparken, tezinizde yer alan başlıkların ve alt başlıkların mantıklı bir sırayla yerleştirilmesine özen göstermelisiniz.
 • Tezinizde yer alan bilgileri düzenlemede ve yazımda tutarlılık önemlidir. Bu sebeple, tezinizi bir bütün olarak görmeli ve her bir bölümün birbirine uyumlu olmasına odaklanmalısınız.
 • Tezinizde yer alan dil ve yazım hatalarını önlemek için tezinizi birkaç kez okuyup tekrar tekrar düzenlemelisiniz. Bu işlemi yaparken, imla hatalarının yanı sıra anlatım bozukluklarına da dikkat etmelisiniz.

Tez yazım süreci oldukça zahmetli bir süreçtir. Fakat doğru planlama, araştırma, kaynak kullanımı ve elde edilen bulguların doğru bir şekilde sunulmasıyla daha kolay bir hale gelebilir. Tez yazım sürecinde dikkat edeceğiniz hususlarla kaliteli bir çalışma ortaya koyabilirsiniz.

Planlama ve Organizasyonun Önemi

Tez yazımına başlamadan önce doğru planlama ve organizasyon yapmak son derece önemlidir. Bu sayede tez yazım süreci daha verimli bir şekilde ilerleyecektir. İlk olarak, tezin konusu belirlenmelidir. Tez konusu belirlenirken, öğrencinin ilgi alanları, bilgi ve tecrübeleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca, tez konusunun özgün ve ilgi çekici olması da önemlidir.

Bunun yanı sıra, tez yazım sürecinde atılacak adımlar belirlenmelidir. Bu adımların belirlenmesi için bir zaman çizelgesi oluşturulabilir. Bu zaman çizelgesinde, tezin başlangıç tarihi, bitiş tarihi, her aşamanın ne kadar süreceği gibi bilgiler yer almalıdır. Bu sayede öğrenci, tez yazım sürecini daha iyi takip edebilecektir.

Ayrıca, tez yazım sürecinde doğru kaynaklar kullanmak da son derece önemlidir. Öğrenci, tez yazım sürecine başlamadan önce hangi kaynakları kullanacağını belirlemeli ve bu kaynakları doğru bir şekilde kullanmalıdır. Kaynaklardan nasıl yararlanılacağı, nasıl referans verileceği gibi konularda bilgi sahibi olmak da önemlidir.

Bunların yanı sıra, öğrencinin tez danışmanıyla düzenli olarak iletişim halinde olması gerekmektedir. Tez danışmanı, öğrenciye yol gösterici bir role sahiptir ve doğru bir şekilde yönlendirmesi, öğrencinin tezi daha iyi bir şekilde yazmasını sağlayacaktır.

Tez yazım sürecindeki planlama ve organizasyon, tezin başarılı bir şekilde tamamlanması için oldukça önemlidir. Doğru bir şekilde planlama yapıldığında ve süreci doğru bir şekilde takip edildiğinde, öğrenci rahat bir şekilde tezini tamamlayabilir.

Kaynak ve Referansların Doğru Kullanımı

Tez hazırlama sürecinde, kaynak ve referansların doğru kullanımı oldukça önemlidir. Tezinizde kullandığınız kaynaklar, verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu ve inandırıcılığını artıracaktır.

Tezinizin kaynakça bölümünde yer vereceğiniz her kaynağın detaylı olarak bilgisini vermeniz gerekmektedir. Bu bilgiler genellikle yazar adı, yayın tarihi, çalışmanın başlığı, yayın yeri, yayın şirketi ve ISBN numarasıdır.

Ayrıca, alıntı yapmak istediğiniz her kaynağın içinde yer alan bilgileri doğru şekilde alıntı yapmanız, daha sonra oluşabilecek telif hakkı problemlerinin önüne geçecektir. Balel olarak, alıntı yapacağınız kaynağın orijinal kelime yapısına dokunmamalısınız.

Bunun yanı sıra, kaynak ve referansların doğru kullanımı için birkaç önemli noktaya dikkat etmeniz gerekmektedir. Örneğin, adı geçen kaynaklar metinde hangi biçimde atıfta bulunulacağına dikkat etmek gerekmektedir. Bunun için APA, MLA veya Chicago tarzı referans verme teknikleri kullanılabilir.

Ayrıca, kaynakların güncelliği de oldukça önemlidir. Bazı konulara getirilen yenilikler, eski çalışmaların hatalı veya eksik olduğunu gösterebilir. Bu nedenle, kullanacağınız kaynakların güncel olmasına özen göstermelisiniz.

Son olarak, herhangi bir kaynağı kullanmadan önce mutlaka incelemeniz gerekmektedir. Kaynakların sağladığı bilgileri, tezinizle alakalı mı yoksa alakasız mı olduğuna dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu şekilde, gerekli bilgileri içeren kaynakları belirleyebilir ve tezinizi daha etkili hale getirebilirsiniz.

Tez Yazımında Sıkça Yapılan Hatalar

Tez yazım süreci oldukça önemli bir süreçtir ve dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Ancak, tez yazımındaki hatalar, yazılımın başarısını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, tez yazımında sıkça yapılacak hataların önceden tespit edilmesi ve önlenebilmesi oldukça önemlidir.

Yazım ve dil hataları, tez yazımında en sık yapılan hatalardan biridir. Bu hataların başlıcaları arasında noktalama işaretleri, imla hataları ve cümle yapısı hataları yer almaktadır. Bu hataların önüne geçmek için tezinizdeki yazım ve dil hatalarını ciddiye almanız gerekmektedir.

Bir diğer sık yapılan hata ise, kaynak ve referansların yanlış kullanılmasıdır. Tez içeriğinde yer alan kaynak ve referansların doğru şekilde kullanımı oldukça önemlidir. Kaynakların tam olarak belirtilmesi, disiplinlerarası referansların uygun şekilde kullanılması, alıntıların uygun şekilde belirtilmesi, tez yazımında önemli detaylardır.

Bundan başka, tez içeriğindeki tutarsızlıklar, tez yazımında sıkça yapılan hatalardandır. Tez içeriğindeki tutarsızlıklar, özellikle verilerin yanlış değerlendirilmesi sonucunda meydana gelebilir. Bu hataların önüne geçmek için, tez yazım aşamasında veri analizini doğru şekilde yapmanız gerekmektedir.

Tez yazımında sıklıkla yapılan hataların önlenmesi için, öncelikle bir planlama ve organizasyon yapılması gerekmektedir. Böylece, yazım ve dil hataları önlenerek tezin bütünlüğü korunabilir. Ayrıca, tezinize uygun şekilde dosyalama yapmanız, kaynakları doğru şekilde kullanmanız ve tezinizdeki verileri doğru şekilde yorumlamanız gerekmektedir. Başka bir deyişle, tez yazımında sıkça yapılan hataların önüne geçmek, tez yazım sürecinin başarıyla tamamlanması için oldukça önemlidir.

Yazım ve Dil Hataları

Tez yazımında en sık karşılaşılan sorunlardan biri, yazım ve dil hatalarıdır. Yazım hataları, yanlış yazılmış kelimeler, yanlış kullanılan noktalama işaretleri veya yanlış kullanılan dilbilgisi kuralları ile ilgilidir. Dil hataları ise, yanlış kelime kullanımı veya cümle yapısının yanlış olması gibi faktörlere dayanır.

Bu hatalar, tezin okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini olumsuz yönde etkiler. Okuyucular, doğru yazılmamış bir kelime veya yanlış kullanılmış bir noktalama işareti nedeniyle, tezin anlamını doğru bir şekilde kavramada zorluk çekebilirler.

Bu nedenle, tez yazımında yazım ve dil hatalarının düzeltilmesi son derece önemlidir. Tezin içeriğindeki yazım ve dil hatalarının tespit edilmesi, profesyonel bir editör veya dilbilimci tarafından yapılabilir. Bu uzmanlar, tezin yazım ve dil hatalarını düzelterek, tezin okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini artırabilirler.

Ayrıca, tez yazım süreci boyunca, öğrencilerin imla ve noktalama kurallarına dikkat etmeleri ve doğru kelime kullanımı konusunda titiz davranmaları tavsiye edilir. Bunun yanı sıra, öğrenciler yazım hatalarını tespit etmek için çeşitli yazılım ve uygulamalardan yararlanabilirler. Bu araçlar, öğrencilerin yazılarını kontrol ederek, yanlış yazım ve dil hatalarını tespit edebilir ve düzeltebilir.

Kaynak ve Referans Hataları

Bir tez yazılırken en sık karşılaşılan sorun kaynakların ve referansların doğru şekilde kullanılmamasıdır. İçeriğinde kaynak ve referans hataları olan bir tez, bilimsel bir çalışmanın gerektirdiği ciddiyete uygun değildir. Bu nedenle, doğru kaynakların belirlenmesi ve referansların doğru şekilde verilmesi son derece önemlidir.

Referans listesi, tezin sonunda yer alan bir bölümdür ve kaynakların adları, yazarları, basım tarihleri, yayınevleri ve basım yerleri gibi bilgilerini içerir. Referans listesi, kullanılan kaynakların okurlara yeterli bilgiyi sunmasına yardımcı olacak şekilde düzenlenmelidir.

Kaynaklarda sık yapılan hatalardan biri, doğru kaynak bilgilerinin belirtilmemesidir. Kaynak adları yanlış yazılmış veya yanlış kaynak numaraları verilmiş olabilir. Kaynakların doğru şekilde belirlenmesi, başka bir araştırmacının çalışmasını takip etmek ve doğru sonuçlar elde etmek için oldukça önemlidir.

Bir başka hata ise, kaynakların yeterince çeşitli olmamasıdır. Tez yazımında sadece birkaç kaynaktan alıntı yapmak, çalışmanın kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Bu nedenle, çeşitli kaynaklardan yararlanmak, çalışmanın daha güçlü ve kapsamlı olmasına yardımcı olacaktır.

Tez yazımında kaynak ve referans hatalarından kaçınmak için, kaynakların doğru şekilde belirlenmesine, reference listesinin doğru ve kapsamlı olarak düzenlenmesine dikkat etmek gereklidir. Ayrıca, farklı kaynaklardan yararlanarak çalışmanın kapsamını genişletmeye çalışmak önemlidir.

Tez İçeriğindeki Tutarsızlıklar

Tez yazım sürecinde en sık karşılaşılan sorunlar tutarsızlıklardır. Bu hatalar, tezin bütünlüğünü ve anlamını etkiler. Bu nedenle, tezin her bölümünde tutarlılık sağlamak önemlidir. Tutarsızlıkların tespiti ve düzeltilmesi için bazı tavsiyeler şunlardır:

 • İlk olarak, tezin konusu ve amacı belirlenirken net ve açık bir şekilde ifade edilmelidir. Bu sayede, tezin bütünlüğü korunabilir.
 • Ayrıca, tezin içeriği dikkatli bir şekilde incelenmeli ve her bölümündeki bilgiler doğru bir şekilde sunulmalıdır.
 • Tüm bölümler arasında tutarlılık sağlamak için, tezin yapısı ve düzeni gözden geçirilmelidir. Bölümler arasında benzerlikler ve farklılıklar belirtilerek, tutarlı bir yapı oluşturulabilir.
 • Tekrar eden ifadeler ve bilgiler tez içinde kaldırılmalıdır. Bu, tezin okunabilirliğini artırır ve tutarsızlıkların azaltılmasına yardımcı olur.
 • Kaynakların kullanımı da tutarlılık açısından önemlidir. Kaynaklar doğru bir şekilde kullanılmalı ve referanslar doğru bir şekilde verilmelidir.

Yukarıdaki tavsiyeler tez içerisindeki tutarsızlık sorununu azaltmaya yardımcı olur. Tez yazım sürecinde dikkatli davranarak ve düzenli olarak gözden geçirerek tutarsızlıkların önüne geçmek mümkündür.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.