Category Makaleler

Tez hazırlama süreci, her öğrencinin karşısına çıkan zorlu bir süreçtir ve bu süreçte birçok konuda dikkatli olunması gerekmektedir. Tezin konusu nasıl belirlenir, tezin yapısı nasıl oluşturulur, dil ve yazım kurallarına nasıl uyulur gibi konular tez yazarken en önemli hususlardır.

Tez yazarken öncelikle konunun belirlenmesi çok önemlidir. Bu aşamada konu seçimi konusunda rehberlik sağlayacak danışmanınızdan yardım almanız önerilir. Yapacağınız araştırmalar sonucunda belirlediğiniz konu, tezin ana fikrinin oluşmasına yardımcı olacaktır.

Tezin yapısının oluşturulması, tez yazarken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husustur. Tez giriş, içerik ve sonuç bölümlerini kapsayan bir yapıya sahiptir. Bu bölümlerin hazırlanması sırayla yapılmalı ve her bir bölüm birbiriyle uyumlu olacak şekilde oluşturulmalıdır.

Tez yazarken giriş bölümünün amacı, çalışma konusunun tanıtımını yapmaktır. İçerik bölümünde ise, tezin ana fikri geliştirilmeli ve kaynaklardan yararlanılmalıdır. Sonuç bölümü ise, tezin ana fikri hakkında bir özet sunmakta ve araştırmanın önemi hakkında fikirler vermektedir.

Tezin yazımında ise doğru bir dil ve yazım kurallarına uygunluk önemlidir. Tezin hazırlanmasında sık yapılan hatalardan biri de kaynakların yetersiz veya yanlış kullanılmasıdır. Bu nedenle, kaynakları doğru bir şekilde seçmek ve doğru kaynakça yöntemleri uygulamak gerekmektedir.

Bütün bu süreçlerde danışmanınızla iletişim halinde olmanız da oldukça önemlidir. Özellikle, tezinizi hazırlarken danışmanınızın düşüncelerinden de yararlanarak tezinizde daha kaliteli bir içerik sağlayabilirsiniz.

Tezin Konusu Nasıl Seçilir?

Bir tez yazarken, konunun seçimi konusunda doğru karar vermek oldukça önemlidir. Tezin konusu belirlenirken dikkate alınması gereken bazı ipuçları vardır. Öncelikle, konunun kişisel bir ilginizi çekmesi gerektiğini unutmayın. Kendi ilgi alanlarınızda bir konu seçerseniz, tez yazmak size daha kolay ve keyifli gelecektir.

Bir diğer önemli şey, konunun dar veya geniş olmamasıdır. Konu geniş olursa, tezin yazımı sırasında verilecek bilgi miktarı çok fazla olacaktır. Ancak konu dar olursa, tezin yeterince derinlemesine incelenemeyecektir. Bu yüzden, konu sizin için yeterli derinliği sağlarken aynı zamanda kapsamlı da olmalıdır.

Diğer bir ipucu, konunun güncel olmasıdır. Böylece teziniz, alanında yenilikçi olacak ve okuyucularınızın ilgisini daha çok çekecektir. Ancak, konunun çok yeni olmamasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü henüz yeterli kaynak bulunmayabilir veya konu hakkında yeterli araştırma yapılmamış olabilir.

Konu seçimi yaparken, başka tezlerin konularını da araştırmanızda fayda var. Bu sayede, benzer konularda yapılan araştırmaları inceleyerek, kendiniz için farklı bir açıdan bakabilirsiniz.

Son olarak, konu seçerken danışmanınızla da iletişim halinde olmanız faydalı olacaktır. Danışmanınız, konu seçiminiz hakkında size fikirler verebilir ve sizi doğru yönlendirebilir. Ayrıca, tezin konusunu değiştirmek isterseniz, erken bir aşamada danışmanınıza haber vermeniz gerektiğini unutmayın.

Tezin Yazım Sürecinde Hangi Adımlar Takip Edilmeli?

Tez yazım süreci oldukça önemli bir süreçtir ve birkaç adımdan oluşur. İlk adım tez konusunun belirlenmesidir. Konu seçimi doğru yapılırsa, tez yazma süreci daha kolay ve verimli bir şekilde ilerleyebilir. İkinci adım, kaynak toplama ve kaynakların incelenmesidir. Bu adımda, konuyla ilgili kaynaklar toplanmalı, okunmalı ve not alınmalıdır. Üçüncü adım, tezin ana fikrinin belirlenmesidir. Bu adım, tezin yazılmasında oldukça önemlidir, çünkü ana fikir tezin temelini oluşturur.

Dördüncü adım, tezin yapısının oluşturulmasıdır. Tezin yapısı giriş, içerik ve sonuç bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerin içeriği, konuya göre değişebilir. Beşinci adım, tezin yazımına başlamaktır. İçerik bölümü yazılmadan önce giriş bölümü hazırlanmalıdır. Sonuç bölümü ise, içerik bölümünün tamamlandıktan sonra yazılmalıdır.

Altıncı adım, tezin düzenlenmesidir. Bu adımda, tezin yazımını düzeltmek ve tezin yapısını doğru bir şekilde takip ettiğinden emin olmak için düzenleme yapılmalıdır. Yedinci adım, kaynakça bölümünün hazırlanmasıdır. Bu bölümde, kullanılan kaynakların listesi yer alır. Kaynakça bölümü, tezin sonunda yer alır.

Tüm bu adımların doğru bir şekilde takip edilmesi, doğru kaynakların kullanılması ve oluşturulan tezin düzenlenmesi, tezin kalitesini artıracaktır. Ayrıca, tezin danışmanına danışmak, tezin daha iyi bir şekilde yazılmasına yardımcı olabilir. Unutmayın, tezin yazımı kolay bir süreç değildir ve dikkatli ve doğru bir şekilde takip edilmesi gereken birkaç adımdan oluşur.

Tezin Ana Fikrinin Belirlenmesi

Tezin ana fikrinin belirlenmesi oldukça önemlidir çünkü tezin tüm içeriği bu fikr etrafında şekillenecektir. İlk olarak, konu hakkında ayrıntılı araştırma yapılmalı ve konu hakkında daha önce yapılan çalışmalar incelenmelidir. Bu araştırmaların sonuçlarına bakarak bir ana fikir belirlenmeye çalışılmalıdır.

Belirlenen ana fikrin tezde açıklanabilir olması çok önemlidir. Ana fikir net bir şekilde ifade edilmeli ve tezin tüm bölümleri bu ana fikre bağlı olmalıdır. Ana fikrin geliştirilmesi için araştırma yapılması da gereklidir.

Buna ek olarak, ana fikrin yazılış amacının belirlenmesi, hedef kitle ve konuya uygun bir üslup kullanılması da önemlidir. Ana fikirle ilgisi olmayan ve tezin konusu dışında kalan konulara yer verilmemelidir. Ana fikrin belirlenmesi, tezin kalitesi ve okuyucunun ilgisini çekmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Bazı durumlarda, ana fikir belirlemek zor olabilir. Bu durumlarda, tezin konusu daha daraltılabilir veya tezde birden fazla ana fikir kullanılması düşünülebilir. Ancak, birden fazla ana fikir kullanımı da tezin bütünlüğü açısından dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

Son olarak, tezin ana fikri belirlendikten sonra, diğer bölümler de bu ana fikrin etrafında şekillendirilmelidir. Böylece, tez bütünlüklü, açıklayıcı ve tutarlı bir yapıya kavuşacaktır.

Tezin Yapısının Oluşturulması

Bir tez yazıldığında, tezin yapısı doğru şekilde oluşturulmalıdır. Bunu yaparken üç ana bölüm dikkate alınır: giriş, içerik ve sonuç.

Giriş Bölümü: Tezin giriş bölümü, tezin ana fikri hakkında okuyucuyu bilgilendirmek için kullanılır. Bu bölümde, tezin neden yazıldığı, amacı ve hedefleri belirtilir. Ayrıca, araştırmanın önemi ve tezin içeriği hakkında da bilgi verilir.

İçerik Bölümü: Tezin içerik bölümü, araştırmanın ana bölümüdür. Burada, tezin ana fikri çerçevesinde konu detayları ele alınır ve tartışılır. Kaynaklarla desteklenen argümanlar sunulur ve analiz edilir. Bu bölümde, literatür taraması, araştırma yöntemi, araştırma sonuçları gibi alt bölümler de yer alabilir.

Sonuç Bölümü: Tezin sonuç bölümü, araştırmanın en önemli bölümlerinden biridir. Bu bölümde, tezde belirtilen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiği, elde edilen sonuçlar ve öneriler yer alır. Ayrıca, tezin sonucundan çıkarılacak son düşünceler ve gelecekte yapılacak çalışmalarla ilgili öneriler de bu bölümde yer alır.

Tezin yapısı, bilgi aktarımı açısından önemlidir. Bu nedenle, her bölümün amaçlarına uygun şekilde hazırlanması, net bir şekilde anlaşılması önemlidir. Tezin bütünü, bir araya gelerek tezdeki ana fikir etrafında şekillenir. Bu nedenle, tez yazılırken bu bölümlerin doğru şekilde yazılması gerekmektedir.

Giriş Bölümü

Tezin giriş bölümü, okuyucunun dikkatini çekmek ve tezin konusunu açıklamak için oldukça önemlidir. Bu bölümde, tezin ana fikri ve araştırmanın amacı okuyucuya aktarılmalıdır. Giriş bölümü, tezin geri kalanı için bir açılış sağlayarak, tezin önemini vurgulamalı ve okuyucuların ilgisini çekmelidir.

Tezin giriş bölümü, genellikle üç kısımdan oluşur. İlk olarak, tezin ana fikri tanıtılmalıdır. Bu bölüm, tezin araştırma yapacağı konuyu ve konunun önemini belirtmelidir. İkinci olarak, önceki araştırmalarda kullanılan yöntemler ve bu çalışmaların sonuçları özetlenmelidir. Bu bölüm, araştırmacıların çalışmanın neden önemli olduğunu anlamasına yardımcı olmaktadır. Son olarak, tezin amacı belirtilerek, bu amaçların nasıl gerçekleştirileceği açıklanmalıdır.

Giriş bölümü, tezin geri kalanından daha az ayrıntılıdır. Bu nedenle, okuyucunun ilgisini çeken kısa bir paragraf kullanılması önerilir. Bu paragraf, tezin konusunu açıklarken, tezin önemini de vurgulayacaktır.

Giriş bölümü, tezin yazımının ilk kısmıdır. Bu nedenle, tezin yazımına başlamadan önce, giriş bölümü üzerinde özel bir çaba harcanmalıdır. Giriş bölümü, tezin geri kalanının nasıl oluşturulacağını belirleyecektir.

Giriş bölümü için hazırlık yaparken, okuyucuların konuya hakim olup olmadığını göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, giriş bölümü yazılırken, nokta atışı bir dil kullanılmalıdır. İnsanların dikkatini çekecek, akılda kalacak bir cümleyle başlamak, etkiyi artıracaktır.

İçerik Bölümü

İçerik bölümü tezin en önemli kısmıdır. Bu kısım tezin ana fikrinin desteklenmesi ve açıklanması için ayrılmıştır. İçerik bölümünde kullanılacak kaynakların seçimi, konunun doğru bir şekilde ele alınması ve okuyucunun bilgi düzeyine uygun bir dille yazılması oldukça önemlidir.

Bu bölümde kullanılacak kaynaklar, akademik makaleler, kitaplar, dergiler, veritabanları, araştırma raporları ve güvenilir internet siteleri olabilir. Ancak kullanılan kaynakların güvenirliği ve doğruluğu mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca kaynakça bölümünün doğru bir şekilde hazırlanması da oldukça önemlidir.

İçerik bölümünde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında, farklı görüşlerin objektif bir şekilde ele alınması, konunun detaylı bir şekilde incelenmesi ve tezin ana fikriyle ilgili tüm konuların ele alınması yer alır. Ayrıca kullanılan dil ve anlatım tarzı da, okuyucunun konuya aşina olup olmamasına göre ayarlanmalıdır.

Bu bölümde, tablo ve grafiklerin de kullanılması gerekebilir. Bu sayede, okuyucuların konuyu daha kolay anlaması ve görsel olarak takip etmesi sağlanabilir. Ancak tabloların okunaklı ve anlaşılır olması oldukça önemlidir.

İçerik bölümü ayrıca, tezin ortaya koyduğu ana fikrin kanıtlanması ve savunulması için de kullanılabilecek bir bölümdür. Bu sebeple, burada kullanılan argümanlar ve veriler oldukça önemlidir.

Sonuç Bölümü

Sonuç bölümü, tezin en önemli kısımlarından biridir. Bu bölümde çalışmanın genel bir özeti sunulur ve araştırmacının çalışmasına nasıl bir katkı sağladığı belirtilir. Ayrıca elde edilen sonuçların, hipotezlerin doğruluğunun ve çalışmanın amacının ne ölçüde karşılandığı da belirtilir.

Sonuçlar, verilerin analiz edilmesiyle elde edilir ve ilgili grafikler, tablolar veya diğer görsel materyallerle desteklenir. Sonuçlar açık bir şekilde sunulmalı ve doğru bir şekilde yorumlanmalıdır. Olası hatalar veya henüz cevaplanamayan sorular da belirtilmelidir.

Sonuç bölümü genellikle 2-3 sayfa arasında değişir ve diğer bölümlerden daha az teknik bir dil kullanılır. Bu bölüm, geniş kitleler tarafından anlaşılacak şekilde yazılmalıdır. Yine de, sonuçların doğru bir şekilde sunulması için gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır.

Sonuç bölümü ayrıca gelecekteki çalışmalar hakkında da öneriler içermelidir. Bu öneriler, araştırmada ortaya çıkan sorunların giderilmesine yardımcı olabilir. Gelecekteki araştırmalarda ele alınacak konular veya daha farklı yöntemler de bu bölümde belirtilebilir.

Sonuç bölümü, tezin yazılması sürecinde çok önemlidir. Bu bölüm, okuyucuların tezin özünü anlamalarına yardımcı olur ve araştırmacının çalışmasının önemini vurgular. Bu nedenle, sonuç bölümü, çalışmanın diğer bölümleri kadar dikkatlice yazılmalıdır.

Tezin Düzgün ve Etkili Bir Şekilde Yazılması için Nelere Dikkat Edilmeli?

Tez yazımı sırasında en sık yapılan hataların başında konu hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olunmadan yazılmaya başlanması gelmektedir. Bu nedenle, tezin yazımında dikkat edilmesi gereken ilk unsurlardan biri araştırma yapmaktır. Tez yazarken sık yapılan diğer bir hata ise paragraflar arasında mantıksal bir bağlantı kurulmamış olmasıdır. Bu sebeple, tez yazımında her bölüm birbirini tamamlayacak şekilde yazılmalıdır.

Öte yandan, tez yazımında sıkça yapılan bir diğer hata ise uzun cümleler kullanmaktır. Bu tür cümlelerin okuyucunun anlaması zor olduğundan kısa ve net cümleler kullanılmalıdır. Ayrıca, tez yazımında kelime hatalarına da çok dikkat edilmelidir. Doğru bir Türkçe kullanımı ile yazılan tez, daha etkili bir görünüm sağlayacaktır.

Ayrıca, tez yazımında sıkça yapılan hatalar arasında içerik kopyalama da bulunmaktadır. Bu hata yerine, tez yazımında yararlanılacak kaynaklar belirlenmeli ve bu kaynaklardan yararlanılarak tez yazılmalıdır. Bunun yanı sıra, tez içeriğinde kaynak atfı yaparken doğru biçimde alıntı yapmak da oldukça önemlidir.

Tezin yazımında bir diğer hata da veri analizi için uygun araçların kullanılmamasıdır. Veri analizi yaparken doğru araçların kullanılması, analizin daha doğru ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Veri analizi sırasında yapılan hataların sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle, analiz yaparken verilerin güvenirliliğine dikkat edilmelidir.

Son olarak, tezin taslağı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir konu da tez içeriğinin özgünlüğüdür. Tez yazarken özgün bir içerik ortaya koymak oldukça önemlidir. Bu nedenle, araştırma yaparken farklı kaynaklardan yararlanarak tezin özgünlüğünü artırabilirsiniz.

Tüm bu hatalardan kaçınarak, etkili bir şekilde tez yazabilirsiniz.

Dil ve Yazım Kurallarına Uyulması

Tez yazım sürecinde en önemli noktalardan biri, yazım dilinin doğru ve düzgün bir şekilde kullanılmasıdır. Tezde kullanılan dil, akademik bir çalışmada olması gerektiği gibi kurallara uygun olmalıdır. Bu nedenle, tezin hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

İlk olarak, tezin dilinin açık, anlaşılır ve öz olması gerekir. Karmaşık kelime ve cümle yapılarından kaçınılmalıdır. Bu, okuyucunun tezde yer alan fikirleri kolayca anlamasına ve takip etmesine olanak tanır.

Ayrıca, tezde kullanılan dilin bilimsel terimleri ve ifadeleri doğru bir şekilde kullanması da önemlidir. Yanlış kullanılan bilimsel terimler, tezin değersizleşmesine yol açabilir. Bu nedenle, bilimsel terimlerin kullanımı konusunda dikkatli ve özenli olunmalıdır.

Bunun yanı sıra, dilin yazım kurallarına uygun olması da oldukça önemlidir. Yazım hataları, tezi bütünüyle etkileyebilir ve ciddi bir şekilde değer kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle, yazım kurallarına mutlaka uyulmalıdır.

Tezin yazımında olası hataları önlemek için, dilin gramer ve yapı kurallarına uygunluğu kontrol edilmelidir. Örneğin, cümle yapıları doğru kurulmalı, imla kurallarına dikkat edilmelidir.

Bu noktalara dikkat edilerek, tezin yazım süreci daha düzgün ve kaliteli bir şekilde tamamlanabilir. Ayrıca, tezin anlaşılabilir ve değerli olması için, yazım kurallarına uygun bir dilin kullanımı oldukça önemlidir.

Kaynakların Doğru Bir Şekilde Kullanımı

Bir tez hazırlarken, kaynaklar da oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, kaynakların doğru bir şekilde kullanılması ve kaynakça bölümünün düzgün bir şekilde hazırlanması büyük bir önem taşır. Kaynaklardan alınan bilgilerin doğru bir şekilde aktarılması, tezinizin kalitesini arttıracaktır.

Kaynakların kullanımı sırasında, öncelikle kaynakların güvenilirliğine dikkat etmek gerekir. Güvenilir kaynaklar, tezinizin kalitesini arttıracaktır. Ayrıca, kaynaklardan alınan bilgilerin doğru bir şekilde aktarılması, intihal gibi sonuçlar doğurmaz. Bu nedenle, kaynakların kullanımı sırasında dikkatli olmak gereklidir.

Bir tezde kullanılacak olan kaynakların seçimi de oldukça önemlidir. Tezinize uygun kaynakların seçimi, tezinizin kalitesini arttıracaktır. Doğru olan kaynakların seçimi, tezinizin daha akademik ve bilimsel bir görünüme sahip olmasını sağlayacaktır.

Tezin kaynakça bölümü, bir tezin önemli bir bölümüdür. Bu bölüm, kullanılan kaynakların düzenli bir şekilde sıralanmasını ve kaynak bilgilerinin doğru bir şekilde sunulmasını sağlar. Kaynakça bölümü hazırlanırken, kaynakların hangi formatta sunulması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak gereklidir.

Kaynakça bölümünü hazırlarken, kullanılan kaynakların alfabetik bir şekilde sıralandığından emin olunmalıdır. Kaynakların doğru bir şekilde sıralanması, kaynakça bölümünün daha düzenli görünmesini sağlayacaktır.

Kullanılan kaynakların hangi formatta sunulması gerektiği de oldukça önemlidir. Tezinizi hazırlarken kullanmanız gereken kaynakça formatı, danışmanınız tarafından belirtilecektir. Kaynakça bölümü hazırlanırken, belirlenen formata uygun bir şekilde hazırlanması gereklidir.

Sonuç olarak, kaynakların doğru bir şekilde kullanılması ve kaynakça bölümünün düzgün bir şekilde hazırlanması, bir tezin kalitesini arttıran önemli faktörlerdir. Kaynakların güvenilirliğine dikkat edilmesi ve kaynak bilgilerinin doğru bir şekilde sunulması, bir tezin olmazsa olmazları arasındadır.

Tezin Danışmanı ile İletişim Nasıl Olmalı?

Tezin danışmanıyla iyi iletişim kurmak, tezin başarılı bir şekilde tamamlanması için oldukça önemlidir. Danışmanınızla etkili bir şekilde iletişim kurmak için aşağıdaki tavsiyeleri dikkate alabilirsiniz:

  • Öncelikle ne zaman ve nasıl iletişim kurabileceğinizi belirleyin: Danışmanınızla hangi günlerde ve saatlerde iletişim kurabileceğinizi belirleyin ve bu konuda anlaşın. Bunun yanı sıra, hangi iletişim yöntemleriyle iletişim kurmak istediğinizi de belirtin.
  • Soru sorarken zamanlama: Danışmanınıza sormak istediğiniz sorular için uygun bir zamanlama belirleyin. Ani bir e-posta ya da telefon araması, danışmanınızın işlerinin arasında kaybolmasına neden olabilir.
  • Net ve açık sorular sorun: Danışmanınızla sorunuzun ne olduğunu anlamanız ve size nasıl yardımcı olabileceğini bilmelidir. Sorularınızı net ve açık bir dille sorun.
  • Feedback alın: Danışmanınızla yaptığınız çalışmalar hakkında belli bir zaman periyodu belirleyerek geri bildirim alın. Bu geri bildirim, çalışmalarınızı daha iyi yapmanıza yardımcı olabilir.
  • Aktif dinleme: Danışmanınızın size verdiği tavsiyeleri ya da gayet iyi anlamanız gereken bir konuyu anlatırken, aktif bir şekilde dinleyin ve notlar alın.
  • Ekibinize/doğru kişiye öncelik verin: Danışmanınızın size ayırdığı zaman sınırlı olacağından, öncelikli sorularınızı doğru bir şekilde belirleyin. Danışmanınızın cevaplayamayacağı sorularınız varsa, alanında uzman birine danışın ya da ekibinize yardım isteyin.

Yukarıdaki tavsiyeler bu sürecin daha iyi yönetilmesini sağlayabilir. Ayrıca, danışmanınızla iletişim kurmak için en iyi yöntemi bulmanız da önemlidir. Bazı akademisyenler, e-posta yoluyla iletişim kurmayı tercih ederken, bazıları telefonu daha etkili bir yöntem olarak görür. Danışmanınızın hangi iletişim yöntemini kullanmayı tercih ettiğini belirlemek, sizin için daha iyi bir yönetim stratejisi olacaktır.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.