Category Makaleler

Bir tez yazdırmak isteyen öğrenciler için doğru yolları bilmeniz tez yazım sürecinin daha verimli ve etkili geçmesini sağlayacaktır. Doğru bir tez konusu belirleme, uygun kaynaklar seçimi, doğru araştırma yapma ve tez yazımı konuları başlıca dört konu başlığında ele alınacak.

Bir tez yazmak öğrenciler için çok fazla zaman, emek ve enerji gerektirir. Ancak doğru bir tez konusu belirlemek, tezin yazım sürecinde bu kaynakların bütünü için bir pusula görevi görür.

Öncelikle kendinize şu soruları yöneltin: Hangi alanda çalışmayı seviyorum? Hangi alanda kendimi daha rahat ve bilgili hissediyorum? Hangi konuda daha fazla okuyorum?

Bu sorular size doğru bir tez konusu belirlemekte yardımcı olabilir. Yararlı bir diğer yöntem de her bölümde çalışmalar yapmak; bu da size konuyla ilgili fikirlerinizi yaygınlaştırabilir.

Birçok öğrenci araştırma yapmak için interneti kullanır ve bu bireyler için ilk adım doğru kaynakların belirlenmesidir.

Doğru siteler, doğru kaynakların kullanımı için önemlidir. İnternette doğru bir biçimde yapılmış araştırmaların örnekleri mevcuttur.

Siteler Doğru kullanım
Google Scholar Bilimsel araştırmalar için uygun
Wikipedia Genel bilgi kaynağı olarak kullanılmak üzere

Bilimsel makaleler, araştırma yapmak için en yararlı kaynaklardan biridir. Ancak, bu tür kaynaklarda birden fazla biçim, dil ve anlatım kullanılmaktadır. Bu tür kaynaklar okunurken çevirilerin doğru yapılması önemlidir.

Kitaplar ve dergiler, sağlam kaynaklar olarak bilinirler. Araştırmalarınızda bu tür kaynakları kullanmanızın size birçok avantajı olacaktır. Çoğu kitap ve dergi aynı zamanda çevrimiçi olarak da mevcuttur ve bu tür kaynaklar genellikle temiz bilgi sağlar.

Tez yazarken, görüşlerinizi düzenli bir biçimde yerleştirerek işe başlamak önemlidir. Bu yapının bir çerçeve oluşturmasına ve okuyucularınızın düzenli bilgi almasına yardımcı olarak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Tez yazarken, geleneksel olarak kullanılan birçok bölüm vardır:

 • Giriş. Tezin masaya yatırıldığı ve ne kadar önemli olduğu belirtilir.
 • Literatür Incelemesi. Daha önceki çalışmaların bir incelemesi yapılır.
 • Metodoloji. Yöntemler, yapılan deney gibi bilgiler yer alır.
 • Bulgular. Yapılan araştırmanın bulguları burada yer alır.
 • Sonuç. Tezin önemi, ileride yapılacak çalışmalar gibi konular burada yer alır.

Doğru bir tez yazmak dil ve gramer kurallarına uygun olmalıdır. Ayrıca, cümle yapıları doğru olmalı ve yazı hatalarından tamamen arınmış olmalıdır. Doğru yazım kurallarının öğrenilmesi elbette doğru bir tez yazımına katkı sağlayacaktır.

Doğru bir kaynakça düzenlemek tez yazma sürecinin önemli bir adımıdır. Kaynakların açık bir şekilde düzenlenmesi, okuyucuların tezinizi daha iyi anlamalarını sağlayacaktır.

Tez yazarken yapılan en yaygın hatalardan biri içerik hatalarıdır. Bu hatalar, sıklıkla belirsiz, önyargılı ve yanlış bilgi sunumlarından kaynaklanmaktadır. Kazanılmış bulgular kullanıldıktan sonra, her zaman içeriği incelemek ve sayfa düzeni sağlamak önemlidir.

Tez savunması, tezin son aşamasıdır. Sunum, tezin ana fikirlerinin vurgulanması ve açıklanması için kullanılır. Sunum, sade, anlaşılır ve doğru bir biçimde hazırlanmalıdır. Görsel tasarımların etkili bir şekilde kullanılması sıkıntıları gidermek için kullanılabilir.

Tez Konusu Belirleme

Tez yazmak isteyen öğrenciler için en önemli adım, doğru bir tez konusu belirlemektir. Çünkü doğru bir konu seçilmediği takdirde, çalışmalarınızın sonuçları yetersiz ve anlamsız olabilir. Konunuzu belirlerken, ilgi alanlarınızı ve uzmanlık alanlarınızı dikkate almalısınız. Ayrıca, konunuzun literatürdeki önemini ve tartışmaları da göz önünde bulundurmalısınız.

Konunuzu belirlerken, sorular sormak size yardımcı olabilir. Örneğin, amacınız nedir? Hangi soruları cevaplamayı hedefliyorsunuz? Hangi araştırma yöntemlerini kullanacaksınız? Sorular, araştırmanızın odak noktasını belirlemenize yardımcı olabilir.

Konunuzu belirledikten sonra, konuyla ilgili kaynakları araştırmalısınız. Bu aşamada hedefiniz, benzer tezler ve araştırmaların incelenmesidir. Bunlar, çalışmanızın temelini oluşturacaktır.

Konunuzu belirlerken, mümkün olduğunca spesifik olmaya çalışın. Geniş bir konu, araştırmanızın derinlemesine analizi için yeterli veri sağlamayabilir. Bunun yerine, daha sınırlı bir konuya odaklanarak çalışmanızı derinleştirebilirsiniz.

Konunuzun literatürdeki yerini belirlemek için, ilgili akademik dergileri inceleyebilirsiniz. Bu, konunuzun tartışıldığı ve araştırıldığı diğer kaynakların bir listesini sunar. Ayrıca, tez danışmanınızın da konunuzu incelemesi ve önerileri almanız da faydalı olacaktır.

Son olarak, konunuzu belirlerken, amacınızı açık bir şekilde ifade etmek önemlidir. Bu, çalışmanızın odak noktasını netleştirir ve okuyucuların hangi konuların ele alındığını anlamalarını kolaylaştırır.

 • Doğru bir tez konusu belirlemek, doğru bir çalışmanın temelini oluşturur.
 • Konuları belirlerken sınırlı ve spesifik olmayı hedefleyin.
 • Konunuzu belirlemek için, ilgili kaynakları araştırmak ve ilgili akademik dergileri incelemek faydalıdır.
 • Konunuzu belirlerken, çalışmanızın amacını netleştirin.

Kaynak Seçimi

Tez yazarken kaynak seçimi oldukça önemlidir. Hangi kaynakların kullanılacağı ve bu kaynakların güvenilir olup olmadığı, tezinizin kalitesini etkileyebilecek faktörler arasındadır. Kaynak seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları şunlardır:

 • İnternet kaynakları kullanırken doğru sitelerin seçilmesi önemlidir. Güvenilir siteler, üniversitelerin resmi sayfaları ve akademik dergiler gibi yüksek kaliteli kaynaklar tercih edilmelidir.
 • Bilimsel makalelerin okunması da önemlidir. Bu makalelerde yer alan bulgular ve sonuçlar tezinize önemli veriler sağlayabilir. Ancak, makaleleri doğru anlamak için öncesinde tez konusu hakkında bir ön bilgi sahibi olunması gereklidir.
 • Kitap ve dergiler de önemli kaynaklar arasındadır. Bu kaynakların da güvenilir olup olmadığına dikkat etmek gereklidir. Yazarın akademik yeterliliği ve kitabın yayıncısı gibi faktörler kaynakların güvenilirliği hakkında fikir sahibi olunması açısından önemlidir.
Gerekli Lisan Bilgisi Notlar
Yabancı dillerdeki kaynakların kullanımı Yabancı dillerdeki kaynaklar da kullanılabilir. Ancak, yazarın kaynak dilinde yeterli bilgi sahibi olduğundan emin olunmalıdır.
Konunun uzmanlarına danışılması Konunun uzmanlarından görüş almak, doğru kaynakları seçmek açısından önemlidir.

Tüm bu ipuçları dikkate alınarak doğru kaynaklar seçilebilir. Dikkatli bir kaynak seçimi yapmak, tezinizin güvenilirliği ve kalitesi açısından önem taşır.

İnternet Kaynakları

Günümüzde, araştırmalarda internet kaynakları sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu kaynakların doğru şekilde kullanılması önemlidir.

İnternet kaynakları arasında güvenilir olmayanların bulunması, bilgi kirliliğine neden olabilir. Bu nedenle, doğru internet sitelerinin seçilmesi gerekmektedir.

İnternet sitelerinin araştırmalarınızda kullanılmadan önce incelenmesi gerekmektedir. İyi bir internet sitesi, bilgilerin güncelliği ve doğruluğu ile birlikte açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmuş olması gerekmektedir.

İnternet kaynaklarında bulunan bilgi ile ilgili doğrulama yapılması önerilmektedir. Bu doğrulama işlemi için birden fazla kaynaktan yararlanmak, bilginin doğruluğunu teyit etmek açısından önemlidir.

İnternet kaynaklarının doğru şekilde kullanılması, tez yazım sürecinde önemlidir. Bu nedenle, internet kaynakları arasında dikkatli bir seçim yapılmalı ve kaynakların doğruluğu ve güncelliği teyit edilmelidir.

Doğru Sitelerin Seçimi

Tezinizin doğru bilgilerle desteklenmesi için internet sitelerinin seçimi oldukça önemlidir. Çünkü doğru olmayan veya yanlış bilgi içeren siteler seçildiğinde, tezinizin değeri de düşebilir. Bu nedenle doğru internet sitelerinin seçilmesi gerekmektedir.

İlk olarak, öncelikli olarak bazı bilimsel sitelerin seçilmesi gerekmektedir. Örneğin, Google Scholar, ResearchGate, Elsevier, ScienceDirect gibi siteler doğru bilgiler içermektedir. Ancak bu sitelerin tamamı ücretli olan sitelerdir. Bu nedenle, öğrenciler için ücretsiz olan Open Access Journals gibi siteler tercih edilebilir.

Bunların yanı sıra, üniversitenin kütüphanesinin online kataloğu da doğru bilgiye ulaşmak için kullanılabilir. Çünkü burada yer alan makaleler, tez yazımında kullanılacak doğru bilgiler içermektedir.

Seçilen sitelerin güvenilir olması da oldukça önemlidir. Bu nedenle, üniversitenin önerdiği ve güncel olarak kullandığı siteler tercih edilebilir. Ayrıca, sitenin editörleri ve yazarları hakkında araştırma yapmak, site hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmanızı sağlayabilir.

İnternet sitelerinin seçimi sırasında, özellikle çok fazla reklam içeren siteler tercih edilmemelidir. Çünkü bu sitelerin bilgileri doğru olmayabilir veya reklamlar, doğru bilgileri bulma sürecinde dikkatinizi dağıtabilir.

Son olarak, seçilen sitelerin konuyla ilgili olması da oldukça önemlidir. Örneğin, biyoloji alanında bir tez yazıyorsanız, biyoloji alanında uzmanlaşmış ve bu konuda makaleleri olan sitelerle çalışmalısınız.

Hangi internet sitelerinin seçileceği konusunda bu öneriler doğrultusunda hareket ederek, tezinizin değerini arttırabilirsiniz.

Bilimsel Makalelerin Okunması

Bilimsel makaleler, üniversite öğrencilerinin sıklıkla başvurdukları kaynaklardandır. Ancak, bu makaleler genellikle karmaşık bir dil kullanır ve öğrencilerin anlaması zor olabilir. Bununla birlikte, bilimsel makaleler okumanın da bir yöntemi ve püf noktaları vardır. Bilimsel makalelerden nasıl yararlı bilgiler elde edebileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki önerilere göz atabilirsiniz.

 • Özet Okuma: Öncelikle, makalenin özet bölümüne dikkatlice göz atın. Bu bölüm, makalenin genel konusunu ve sonuçlarını özetleyen kısa bir bölümdür. Bu sayede, makalenin tamamını okumaya gerek kalmadan, konu hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz.
 • Metin Okuma: Makalenin tamamını okumaya karar verdiyseniz, önce başlıkları ve alt başlıkları belirleyin. Bu sayede, okumaya başlamadan önce genel bir fikir sahibi olabilirsiniz. Makaleyi okurken, anlamadığınız kelimelerin anlamını not alın ve daha sonra anlamını araştırın.
 • Not Alın: Makaleyi okurken, önemli noktaları ve detayları not alın. Bu sayede, makaleyi daha sonra kolaylıkla hatırlayabilirsiniz.

Bilimsel makaleleri okumak, disiplinli ve sabırlı olmayı gerektirir. Ancak, doğru bir şekilde okunduğunda, makalelerden yararlı bilgiler elde etmek mümkündür.

Kitaplar ve Dergiler

Kitaplar ve dergiler, tez yazımında en önemli kaynaklardan biridir. Doğru kitap ve dergileri seçerek, araştırmanızın kalitesini artırabilirsiniz. Bu nedenle, doğru kaynakları seçmek çok önemlidir.

İlk olarak, konunuzla ilgili olan kitaplar ve dergileri bulmanız gerekiyor. Konu hakkında araştırmalar yaparak, kütüphanelerden kitap ve dergi ödünç alarak veya internet üzerinden araştırarak doğru kaynaklara ulaşabilirsiniz.

Doğru kaynakları seçerken, güvenilirliği öncelikli olmalıdır. Akademik yayınevleri, üniversiteler tarafından yayınlanan makaleler ve dergiler çok daha güvenilir kaynaklardır. Bilgileri doğrulamak için, farklı kaynaklardan da okuyarak doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, konunuzla ilgili güncel kitapları tercih etmeniz de faydalı olacaktır. Konu hakkında en güncel bilgileri içeren kitaplar, araştırmanızın kalitesini artıracaktır.

Ayrıca, kitap ve dergilerin yazım dili de önemlidir. Konunuzu anlamanızı kolaylaştırmak ve araştırmanızın kalitesini artırmak için, okuyabileceğiniz bir dilde yazılmış kitaplar tercih edilmelidir.

İhtiyacınız olan kaynakları belirledikten sonra, bu kaynakların doğru şekilde kullanılması da önemlidir. Not alarak, alıntı yaparak veya referans göstererek, kaynakları doğru şekilde kullanabilirsiniz.

Doğru kaynakların seçimi, tezinizin kalitesini ve doğruluğunu doğrudan etkiler. Bu nedenle, doğru kaynakları seçmek için yeterli zaman ayırmalısınız.

Tez Yazımı

Tez yazma sürecinde, doğru bir araştırma yapıldıktan sonra, iyi bir tez yazımı ile sonuçlandırmak oldukça önemlidir. Tezinizi yazarken, öncelikle öznel ve dışsal unsurların belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar, öncelikle belirli bir hipotez üzerine odaklanan öznel açıklamaları ifade eder. Eğer öznel açıklamaları doğru şekilde belirleyebilirseniz, tezinizin amacına daha kolay ulaşmanız mümkündür.

Ayrıca, tezinizi oluştururken temel bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Bu yapı, önemli başlıkları içeren bir ana metin, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini içermelidir. Bununla birlikte, gelişme bölümü, tezin asıl içeriğini temsil eder. Bu bölümde, farklı teorik ve bilimsel kaynakları kullanarak hipotezinizi savunmanız gerekir.

Bunlara ek olarak, kullanılacak dilin ve gramer kurallarının doğru olması da önemlidir. Bunun için, yazım kurallarını bilmek ve yazı standartlarına uygun bir şekilde yazmak gereklidir. Ayrıca, kullanılan kaynaklarının önemi de büyüktür. Kaynakların ve bilgilerin doğruluğu oldukça önemlidir, bu nedenle kaynak seçimi de özenli bir şekilde yapılmalıdır.

Son olarak, tez yazarken tablo ve grafiklerden faydalanabilirsiniz. Bu, okuyucularınızın tezinizi daha kolay anlamasına olanak sağlar. Bu materyallerin uygun bir şekilde yerleştirilmesi ve açıklanması da oldukça önemlidir. Tabloları ve grafikleri bulunduğu yere uygun bir şekilde yerleştirmeli ve okuyucunun kolayca anlayabileceği bir dille açıklamalısınız.

Kısacası, doğru araştırma yapıldıktan sonra, tezinizi doğru bir yapıya sahip tutmak, kullanılan dilin ve gramer kurallarının doğru olması ve kaynakların doğruluğuna dikkat etmek, etkili bir tez yazımı yapmak için oldukça önemlidir.

Yapı

Bir tez yazarken yapının doğru şekilde oluşturulması oldukça önemlidir. Yapı, tezin okuyuculara sunulacak olan bölümlerini ve bilgilerini makul bir sıraya koymak için kullanılır ve bütün tez sürecini düzene koymaya yardımcı olur.

Genel olarak, bir tez üç bölüme ayrılır: giriş bölümü, ana bölüm ve sonuç bölümü. Giriş bölümü, tezin konusu hakkında bilgi verir ve tezin amaçlarını açıklar. Ana bölüm, tezin tüm detaylarını içerir. Bu bölüm, tez konusu hakkında bağlantılı tüm bilgi ve argümanları içerir. Sonuç bölümü, tezin sonuçlarını ve tez konusu hakkındaki son fikirleri ve düşünceleri içerir.

Ayrıca, tez bölümleri arasında başlıklar yerleştirilmesi önerilir. Başlıklar tezin okuyucuları tarafından daha iyi anlaşılmasına ve okunmasına yardımcı olur. Başlıklar ayrıca, tezin okuyucularının ilgisini çekerek, diğer tezlerden ayrılmasına yardımcı olur.

Bir tezin doğru oluşturulması için başka bir faktör de, bölümlerin sırayla yerleştirilmesidir. Bu, tezin akışını düzenler ve okuyucuların tezin konusunu daha rahat anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, her bölümün birbirine uyumlu olması ve bilgilerin tez konusu hakkında tutarlı olması önemlidir.

Ayrıca, tezde tablo ve grafiklerin kullanımı zaman zaman önerilir. Bu, tez konusu hakkında daha fazla bilgi verir ve okuyucuların tezin konularını daha kolay anlamalarına yardımcı olur. Ancak, tabloların ve grafiklerin doğru bir şekilde oluşturulması ve etiketlenmesi önemlidir.

Doğru bir tez yapısı, tezin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu nedenle, her tez yazarının, tezin yapısını doğru bir şekilde oluşturması ve ona uygun bilgiler eklemesi gerekir.

Dil ve Gramer

Tez yazarken dil ve gramer kurallarına uygun bir şekilde yazmak oldukça önemlidir. Tezinizi tamamlayıp yazım aşamasına geldiğinizde, dil ve gramer hataları tezinizin kalitesini düşürebilir. Bu nedenle, doğru tez yazımı için dil ve gramer kurallarına uygun bir şekilde yazmanız gerekmektedir.

Doğru bir tez yazımı için öncelikle kullanacağınız dili belirlemelisiniz. Dil seçimi size bağlıdır, ancak tezinizi yazdıktan sonra tezin konseptine uygun olduğundan emin olmanız önemlidir. Dil seçiminizden sonra, gramer kurallarına uygun bir şekilde yazmaya özen göstermelisiniz.

Gramer kurallarına uygun yazım yapmak için, yazdığınız cümlelerin öznesi, yüklemi ve nesnesi uyumlu olmalıdır. Ayrıca, virgül kullanımı, noktalama işaretleri ve büyük harf kullanımı da önemlidir.

Bir diğer önemli konu ise dil kullanımının konuya uygunluğudur. Konuye uygun dil kullanımı, hem teziniz için uygun bir stil sağlayacak hem de okuyucuların tezinizi daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.

Yazım aşamasında size yardımcı olacak etkili bir yöntem de tezinizi okuyucunun yerine koyarak yazmanızdır. Bu şekilde, tezinizin daha anlaşılır bir şekilde yazılmış olmasını sağlayabilirsiniz.

Tezinizi tamamladıktan sonra dil ve gramer hatalarını kontrol etmek için yazılım ve dilbilgisi kontrolleri yararlı olabilir. Ayrıca, bir editörden de yardım alabilirsiniz. Bu şekilde, tezinizdeki dil ve gramer hatalarını doğru bir şekilde düzeltebilirsiniz.

Sık Yapılan Hatalar

Tez yazarken sık yapılan hataların başında kaynak belirtmeme geliyor. Bu hata, çalışmanızın bilimsellikten uzaklaşmasına neden oluyor ve tezinizi geçersiz kılıyor. Kaynakları yazarken doğru bilgiler sağlamak için, konu hakkında uygun kaynaklar bulunmalı ve bu kaynakların tarihleri ve yazarları doğru bir şekilde belirtilmelidir.

Başka bir hata da tez konusunu daraltmamak ve çeşitli konulara dalış yaparak dağılmaktır. Bu, konunun kapsamlı şekilde ele alınmasına neden olmaz ve tezinizi oluşturan ana fikirler kaybolabilir. Konuyu daraltarak, ana fikirleri netleştirmek ve ayrıntılara inmeden çalışmanızı tamamlamak daha önemlidir.

Ayrıca, tez yazarken dil ve gramatik kurallara uyulması gerektiğini unutmamak gerekir. Dil ve anlam hataları, okuyucunun çalışmanızı anlayamamasına neden olabilir ve teziniz için kaydedilen zamanı boşa harcamış olursunuz. Dil ve anlam hatalarından kaçınmak için, yazım ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmek gerekir.

Bir başka yaygın yapılan hata, kaynakçasının doğru bir şekilde düzenlenmemesidir. Kaynakların doğru bir şekilde listelenmesi, çalışmanızın bilimsel başarısını etkiler. Kaynakça düzeni, her kaynağın yazar adı, basım tarihi, kitap adı, yayınevi, sayfa sayısı vb. detayların düzenlenmesini gerektirir. Bu detayların doğru bir şekilde belirtilmesi, çalışmanızın bilimsel görünürlüğünü artıracaktır.

Son olarak, tez yazarken genellikle zaman yönetimi ve çalışmanın planlanması gibi konular ihmal edilir. Başarılı bir tez yazmak için, bir plan hazırlanmalı ve son tarihe kadar her adımın zamanında tamamlanması gerektiği unutulmamalıdır. Görevleri yapmak için süreyi üstün hale getirmek, okuma, araştırma, not alma ve yazma aktivitelerini tamamlamak için iyi bir strateji olacaktır.

Kaynakça Düzeni

Tez yazarken kaynakça düzenlemesi oldukça önemlidir. Doğru bir kaynakça oluşturmak, tezinizin güvenilirliğini artırır ve çalışmanızın akademik standardını yükseltir. Kaynakça oluştururken, kullanılan kaynakların yazarları, eserin adı, yayın tarihi, basım yeri gibi bilgilerinin doğru şekilde verilmesi gereklidir.

Kaynakların sıralanması, alfabetik sıraya göre yapılmalıdır. Ayrıca, kaynakların nasıl gösterileceğini belirleyen bir kaynakça stili seçmelisiniz. Bu stil, tezinizin yazıldığı disipline göre değişebilir. Örneğin, MLA, APA veya Chicago gibi kaynakça stilleri sıkça kullanılan kaynakça stilleri arasındadır.

Kaynakça düzenleme sırasında genellikle atlanan bir nokta, kullanılan kaynakların belirli bir düzenleme biçimine uygun olmalarıdır. Bu sebeple, her kaynak için ayrı bir şekilde kaynak bilgilerini doğru şekilde düzenlemelisiniz.

Ayrıca, kaynakça sayfasının da doğru şekilde biçimlendirilmesine dikkat edilmelidir. Sayfa üst bilgisi ve sayfa numaralarının uygun şekilde yerleştirilmesi gerekir.

Kaynakça düzenleme işleminin zorluğunu da göz önünde bulundurarak, kullanabileceğiniz kaynakça düzenleme araçları mevcuttur. Bu araçlar, kaynakça düzenleme sürecini kolaylaştırır ve hataları önler.

Doğru bir kaynakça ile tezinizi akademik standardın üstüne taşıyabilirsiniz. Kaynakça düzenlemesi sırasında dikkatli olunması ve doğru uygulama yöntemlerine uyulması, bu amaç için oldukça önemlidir.

İçerik Hataları

Tez yazılırken yapılan içerik hataları, tezin değerini düşürebilir ve savunma sırasında öğrencinin güvenilirliğini etkileyebilir. Bu nedenle, içerik hatalarını önlemek adına bazı ipuçlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Bilgi eksikliği: Tez konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan tez yazmak, tezin içerik kalitesini düşürebilir. Bu nedenle, konu hakkında yeterli araştırma yapılması gerekmektedir.
 • Aynı fikirlerin tekrarlanması: Aynı fikir veya konunun farklı bölümlerde tekrar edilmesi, tezin içeriğinin tekrar ettiği ve yinelenen bir yapı oluşturduğu izlenimini yaratabilir.
 • Doğru referans kullanmamak: Yapılan çalışmalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ve bunları tezin içerisinde doğru şekilde kullanmak önemlidir. Yanlış referans kullanımı, tez içeriğinin değerini düşürebilir.

Bununla birlikte, içerik hatalarından kaçınmak için bazı öneriler de bulunmaktadır. İlk olarak, tezin olabildiğince basit ve net bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Tezin içeriği karmaşık olduğunda, okuyucular tezin ana fikrini hızlıca anlayamayabilirler.

İkinci olarak, tez savunmasının öncesinde, tez içeriğinin tekrar okunması ve gerektiğinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu, içerik hatalarının önceden fark edilmesine ve önlenmesine yardımcı olacaktır.

Son olarak, başka bir kişinin tezin içeriğini gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu farklı bir perspektiften değerlendirme yapılmasına ve içerik hatalarının fark edilmesine yardımcı olabilir.

Tez Savunması

Tez yazımı süreci, tez savunması ile sona erer. Tez savunması, öğrencilerin yazmış oldukları tez çalışmalarını öğretim görevlileri ve diğer akademisyenlere sunmaları ve tartışmaları amacıyla gerçekleştirilir. Bu süreçte öğrenciler, tez çalışmalarını, bulgularını, sonuçlarını ve ileriye dönük önerilerini savunmak zorundadırlar.

Tez savunması öncesinde öğrencilerin yapması gerekenler vardır. Öncelikle konuya hakim olmak ve tez çalışmasını bir bütün olarak gözden geçirmek gerekir. Ayrıca tez çalışması boyunca yapılan veri toplama, istatistiksel analizleri ve sonuçları iyi bir şekilde anlamak, özetlemek ve savunmak önemlidir.

Tez savunması öncesinde öğrencilerin yapabileceği en iyi şey, düzenli bir şekilde pratik yapmaktır. Kendilerini öğretim görevlileri ve akademisyenlerin yerine koymalı ve onların sorularını tahmin etmeye çalışmalıdırlar. Böylece bir fikir sahibi olacaklardır.

Tez savunması yapılmadan önce, sunumun hazırlıklı ve düzenli olması gerekir. Sunumda kullanılacak materyaller önceden hazırlanmalı ve sunumun akışı önceden planlanmalıdır. Sunumda kullanılacak görseller seçilmeli ve kullanılacak teknolojiye uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

Tez savunması sırasında öğrencilerin dikkat etmeleri gereken bir diğer nokta, konuşmalarında kendilerine güvenli bir şekilde ifade etmeleridir. Konuşma sırasında heyecanlanmamak için derin nefesler almak ve normal bir hızda konuşmak gerekir. Önemli olan, savunmanın açık, anlaşılır ve akıcı bir şekilde yapılmasıdır.

Son olarak, tez savunması sonrasında öğrenciler, gözlem ve not edilen eleştirileri dikkate alarak tez çalışmalarını tamamlamalıdırlar. Zayıf yönlerini belirleyip, ileriye dönük olarak neler yapabileceklerine dair planları oluşturmalıdırlar.

Sunum Hazırlama

Bir tezin savunmasında sunum hazırlamak oldukça önemlidir. Başarılı bir sunum, tezinizi en iyi şekilde temsil etmenizi sağlayacaktır. Doğru bir sunum hazırlamak için öncelikle temel bir plan yapmalısınız. Sunumunuzda yer alacak başlıkları önceden belirleyip, bu başlıkların altında kullanacağınız görselleri, tabloları ve grafikleri düzenleyin.

Sunum hazırlarken teknolojiden yararlanmayı unutmayın. PowerPoint, Prezi ve benzeri araçlar sunumunuzu daha interaktif hale getirebilir. Ancak görsel kullanımında abartıdan kaçınmak gerekiyor. İyi bir sunumda sadece gerekli bilgiler kullanılmalı, fazla görsel kullanımından kaçınılmalıdır.

Sunum boyunca tezinizin ana fikirlerine odaklanın ve bunları net bir şekilde ifade edin. Konuşmanızı anlaşılır bir şekilde yapmaya çalışın, karmaşık dil kullanımından kaçının. İzleyicilerinizin sıkılmaması için slaytlarınızı hareketli hale getirebilir, bazı espriler yapabilirsiniz.

Bir tezin savunması sözlü bir sınavdır. Bu nedenle sunum sırasında kendinize güvenli bir şekilde konuşmaya dikkat edin. Ses tonunuza ve vurgularınıza dikkat edin. Güvenli ve rahat bir tavırla sunumunuzu yaparsanız, teziniz de izleyicilerinizin gözünde daha güçlü bir şekilde yer edecektir.

İyi bir tez savunması için hazırlık yapmanın önemine dikkat edin. Sunumunuzun süresini önemseyin ve sunum öncesinde çalışmalarınızı tekrar gözden geçirin. Sınav sırasında karşılaşabileceğiniz sorulara yanıt verebilecek şekilde bilgi sahibi olun. Böylece hem sunumunuza güvenle çıkarsınız hem de daha başarılı bir savunma yaparsınız.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.