Category Makaleler

Tez yazdırmak için başvurmadan önce belirli süreler öngörülmektedir. Bu süreler, tezin hazırlık aşaması, araştırma, yazım süreci ve tez savunmasını içermektedir. Bu nedenle, tez yazdırmak isteyenlerin en az 6 ay öncesinden tez danışmanı ile görüşerek başvurmaları önerilmektedir. Bu süreçte, tez konusunun belirlenmesi, kaynakların araştırılması, verilerin toplanması gibi işlemler yer almaktadır. Bu süreçte aynı zamanda tezin önemli bir parçası olan tez savunması için de hazırlık yapılması gerekmektedir.

Tez danışmanıyla görüşülmesi gereken ilk adım, tez konusunun belirlenmesidir. Tez konusu, özellikle bilimsel olarak önemli olmalıdır. Belki de tez konusuyla ilgili yeni bir şey keşfedebilirsiniz. Konuyla ilgili deneyimleri, bağlantıları arttırırken tez yazımında size yardımcı olabilirler.

Tez konusu belirlendikten sonra, konuyla ilgili literatür araştırması yapılmalıdır. Tez yazımında kullanılan kaynaklar, tezin önemi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kullanılan kaynakların sayısı arttıkça, tezin önemi artarak devam edecektir. Tezinizde kullanılan kaynaklarla ilgili doğru referanslar vermek önemlidir.

Bununla birlikte, tez yazarken kullanılan dilin açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Tezin öncelikle özgün ve belirli bir yapıda olduğundan emin olmak için, kullanılan dilin doğru ve düzgün olması gerekmektedir.

Tez yazımı genellikle bir yıldan fazla sürmektedir. Bu süreç, konu çalışması, hipotez oluşturma, verilerin toplanması, sonuçların analizi ve son olarak tez savunmasını içermektedir. Tez savunması öncesinde, tez konusu, araştırma metodu ve elde edilen sonuçların hızla sunulacak kadar iyi kavranması gerekmektedir. Tez jürisi ve üyelerinin kimlerden oluşacağı hakkında önceden bilgi sahibi olunmalıdır.

Tez Danışmanınızla Görüşün

Tez yazdırma sürecinde ilk ve en önemli adım, tez danışmanıyla görüşmektir. Tez danışmanınız size doğru yolda gitmeniz ve zaman kaybı yaşamamanız için yardımcı olacaktır. Tez danışmanınızla yapacağınız görüşmede, tez konusu, tez yazım süreci ve tez savunması hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Öğrenciler, tez yazdırmak istedikleri konu hakkında danışmanlarına ulaşmak için birkaç yolla başvuruda bulunabilirler. Öncelikle, üniversitelerin web sitelerinde öğretim görevlilerinin CV’lerinde bulunan “Tez Danışmanı” kısmından danışmanlarını ve alanlarını öğrenebilirler. Ayrıca, öğrenciler, tez danışmanlarıyla görüşmek için danışmanlarına doğrudan e-posta göndererek veya ofis saatlerinde ofislerine giderek de görüşme sağlayabilirler.

Tez danışmanıyla yapacağınız görüşme sırasında, kendinizi tanıtmanız, tez konusu hakkında fikir alışverişinde bulunmanız ve birlikte çalışmanız gereken tarihleri belirlemeniz gerekebilir. Tez danışmanınızla yapacağınız görüşmede, konuyla ilgili literatür araştırması yapmanız için de önerilerde bulunabilir.

Tez danışmanınız, size tez yazım sürecinde yol gösterici olacak ve zorlandığınız bir noktada size yardımcı olabilecek bir kaynaktır. Bu nedenle, tez yazdırmaya karar verdiyseniz, tez danışmanıyla görüşmek ilk adımınız olmalıdır.

Tez Konusu Belirleme

Tez yazdırmak isteyen öğrenciler için belki de en önemli adım, tez konusunun belirlenmesidir. Tez konusunun belirlenmesi için öncelikle tez danışmanıyla görüşmek gerekmektedir. Tez danışmanı, öğrencinin ilgi alanlarına ve araştırma yapabileceği konulara göre önerilerde bulunabilir.

Bu süreçte tez danışmanıyla belirlenen konu bilimsel açıdan öne çıkması gerektiği için, tez konusu seçimi önemlidir. Bu süreçte tez danışmanının önerisi çok önemlidir, ancak öğrencinin biraz araştırma yaparak konuya kendisi de hakim olması önemlidir.

Bir diğer önemli adım ise tez konusu hakkında literatür araştırması yapılmasıdır. Bu sayede o konuda ne kadar çalışma yapıldığı, ilgili araştırmaların ne yönde gittiği gibi bilgiler edinilebilir. Bu adım tez yazımında oldukça önemlidir çünkü konu hakkında yapılan araştırmalar öğrencinin tezine farklı bir bakış açısı kazandırabilir.

Ayrıca, tez yazarken akademik düşünce tarzına uygun bir dil kullanmak gerekmektedir. Akademik yazıların belirli bir formata uygun yazılması önemlidir. Eğer öğrenci konu hakkında kesin bir fikri yok ve ne yazacağını bilmiyorsa, tez danışmanı ile iletişime geçmesi ve konu hakkında biraz araştırma yapması önerilir.

Bu adımların ardından, tez yazımına başlamak için belirli bir planlama yapılması gerekmektedir. Tez yazımı sürecinde oldukça uzun bir zaman dilimi geçireceğinden, öğrencilerin bu sürece hazırlıklı ve planlı olmaları önemlidir.

  • Tez yazımında dikkat edilmesi gerekenler
    • Düzgün ve yeterli kaynak kullanımı
    • Doğru referanslar
    • Tez yazımında dil

Tez yazımında dikkat edilmesi gereken başka hususlar da bulunmaktadır. Özellikle kaynakların doğru kullanılması, tezin özgünlüğünü belirler. Ayrıca, tez yazımında kullanılan dilin doğru ve anlaşılır olması çok önemlidir.

Son olarak, tez savunmasına hazırlık yapmak da oldukça önemlidir. Tez savunmasında başarılı olmak için, öğrencinin tezi hakkında çok iyi bir bilgi sahibi olması, tez jürisi ve üyelerinin kimlerden oluşacağı hakkında önceden bilgi sahibi olması ve tezi sunma tekniklerine hakim olması gerekmektedir.

Tez Konusu Önemli

Tez yazdırmak için konunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Ancak sadece konu belirlemek yeterli değildir. Konunun bilimsel olarak önemli olması gerekmektedir. Tez konusu, yeni bilimsel fikirler içerebilir ya da var olan bilgilerin farklı bir bakış açısıyla ele alınmasıyla ortaya çıkabilir.

Bir tezin önemli olabilmesi için, seçilen konunun akademik alanda kabul görmüş, bilimsel açıdan ilgi çekici ve sınırları belirli bir alana sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, tez konusu üzerine önceki çalışmalar yapılmış olması, bu çalışmaların eksiklerini tamamlayabilecek ya da yeni bir bakış açısı getirebilecek hipotezler öne sürebilmesi de çok önemlidir.

Konuyla ilgili yapılan literatür araştırmasının sonucunda, seçilen konunun bilimsel bir öneme sahip olduğu tespit edildiğinde tez çalışmasının kalitesi de artacaktır. Bu nedenle, tez yazarken seçeceğiniz konu üzerinde önemle durmanız gerekmektedir. Konuyu belirleme sürecinde tez danışmanınız size yol gösterebilir ve konu hakkında fikirler sunabilir.

Konuya Başvurmaktan Çekinmeyin

Birçok öğrenci tez konusunda ne yapacakları konusunda endişelenirler ve bu nedenle konuya başvurmaktan kaçınırlar. Ancak, konuya başvurmak size yeni bir şeyler keşfetme fırsatı sunacaktır. Belki de tez konusuyla ilgili daha önce hiç düşünmediğiniz bir açıdan bakabilirsiniz. Bunun yanı sıra, konuya başvurmak bağlantılarınızı artırır ve tez yazma sürecinde size yardımcı olabilir.

Birçok öğrenci, tez danışmanlarına konuyu önermelerinde yardım etmeleri için başvurur. Bu, tez konusu belirleme sürecinde yardımcı olabilecek doğru bir adımdır. Konu seçimi, sizi ilgilendiren bir alanda olmalı ve size önemli deneyimler kazandırmalıdır. Konu üzerinde araştırma yaparak, bilgi ve birikimlerinizi arttırabilir, kaynaklarınızı genişletebilirsiniz.

Tez Konusu İle İlgili Kaynak Araştırması

Tez yazdırmak isteyen öğrencilerin, tez konusunu belirledikten sonra yapmaları gereken en önemli adımlardan biri konuyla ilgili kaynak araştırması yapmaktır. Bu adım, özellikle tezin bilimsel ve akademik bir değer taşıması açısından büyük önem taşımaktadır. Kaynak araştırması yaparken, tez konusuyla ilgili yayınlanmış tüm kaynaklar ve araştırmalar gözden geçirilmeli ve konuya ilişkin en güncel bilgiler toplanmalıdır.

Kaynak araştırması yaparak, öğrenciler tez konularının literatürdeki yeri hakkında detaylı bilgi edinebilirler. Bu sayede, tezlerini daha bilimsel ve akademik bir şekilde yazabilir ve konu hakkındaki bilgilerini derinleştirebilirler. Kaynak araştırması yaparken, öğrenciler farklı kaynak türleri arasında ayrım yapmalı ve doğru kaynakları seçmelidir.

Öğrenciler, tez konusuyla ilgili kaynak araştırması yaparken, kaynakların doğruluğunu ve güvenirliğini de kontrol etmelidirler. Bu nedenle, güvenilir akademik kaynakları tercih etmeleri önemlidir. Kaynak araştırması yaparken, öğrenciler konuyla ilgili tüm bilgileri toplamalı ve kaynakları doğru bir şekilde kaydetmelidirler. Bu sayede, tez yazım sürecinde kaynaklara hızlı bir şekilde erişebilirler.

Kaynak araştırması yapmak için öğrenciler, üniversite kütüphanelerinden yararlanabilirler. Bu kütüphanelerde, tez konusuyla ilgili yayımlanmış akademik kitap ve makalelere erişmek mümkündür. Ayrıca, online akademik veritabanları da kullanılabilir.

Tez konusuyla ilgili yapılan kaynak araştırması, tez yazım sürecinde en önemli adımlardan biridir. Bu nedenle, öğrencilerin bu adımı ciddiyetle ele almaları ve konu hakkında doğru, güncel ve detaylı bilgiler toplamaları gerekmektedir.

Tez Yazım Sürecine Başvurma Süresi

Tez yazım sürecine başlamadan önce en önemli adım, tez danışmanıyla görüşmektir. Tez danışmanı, tez konusu belirleme, kaynak araştırması yapma ve tez yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında size yardımcı olacaktır. Tez yazım sürecine başvurma süresi ise en az 6 ay önceden tez danışmanı ile görüşerek başvurmak olarak önerilmektedir. Bu süreç, tez konusunun belirlenmesi, tez konusuyla ilgili literatür araştırması yapılması, konu çalışması, hipotez oluşturma, verilerin toplanması, sonuçların analizi ve son olarak tez savunmasının hazırlanmasını içermektedir. Bu nedenle, öğrencilerin, tez yazdırmak için gerekli hazırlıkların ve çalışmaların yapılması için erken başvuruda bulunmaları önemlidir. Ayrıca, tez yazım sürecine başvuru süresi, daha önce başvurulması halinde öğrencilerin zamanında tez savunmasını tamamlamasına ve öğrencilerin hazırlık sürecini daha iyi organize etmelerine yardımcı olacaktır.

Tez Yazım Süreci

Tez yazım süreci oldukça uzun ve meşakkatli bir aşamadır. Genellikle, bir yıldan fazla sürmektedir. Tez yazım süreci boyunca birçok aşamadan geçilir. İlk olarak, tez konusu belirlenir ve bu konuda bir araştırma yapılır. Konu çalışması yapıldıktan sonra hipotez oluşturma aşamasına geçilir. Hipotez oluşturma aşaması oldukça önemlidir ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Hipotez oluşturma aşamasından sonra verilerin toplanması aşaması başlar. Bu aşamada, veri toplama yöntemi belirlenir ve veriler toplanır. Verilerin toplanması aşamasından sonra, elde edilen sonuçlar analiz edilir.

Analiz edilen sonuçlar, tez yazımının en önemli aşamalarından biridir. Sonuçlar, doğru bir şekilde analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır. Sonuçların analizi yapıldıktan sonra, tez savunması hazırlıkları başlar. Tez savunması hazırlıkları, tez yazım sürecinin en son aşamasıdır. Tez savunması hazırlıkları yapıldıktan sonra, tez savunması gerçekleştirilir.

Tez yazım süreci boyunca, öğrencilerin heyecanı ve hırsları artabilir. Ancak, bu süreç sabır gerektiren bir süreçtir. Öğrencilerin, sabırlı ve istikrarlı bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. Tez yazım sürecinde, öğrencilerin zamanı doğru bir şekilde yönetmeleri de önemlidir. Zamanı doğru bir şekilde yönetemeyen öğrenciler, tez yazma sürecinde sıkıntı yaşayabilirler.

Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez yazımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususların başında doğru ve yeterli kaynak kullanımı gelmektedir. Tez yazımında, kullanılan kaynakların sayısı arttıkça tezin önemi de artacaktır. Ancak kaynakların sayısı artarken kaynakların kalitesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Kaynakların doğru seçilmesi ve kullanılması yanıltıcı ve yanılgılı sonuçları minimalize edecektir.

Bir diğer önemli husus, doğru referans kullanımıdır. Tezinizin öncelikle özgün ve belirli bir yapıda olduğundan emin olmak için, tezinizde kullanılan kaynaklarınızın tamamı için doğru referans vermelisiniz. Yanlış referanslar, tezinizin bilimsel geçerliliğini sorgulayabilir ve değersiz kılabilir.

Tez yazımında dil hususu da oldukça önemlidir. Tez yazarken kullanılan dilin açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Ayrıca, tez yazımında kullanılan dil bilimsel kriterlere uygun olmalıdır. Düzgün ve anlaşılır bir dil kullanımı, tezin anlaşılmasını kolaylaştırır.

Tez yazımı sırasında, verilerin doğru şekilde sunulması da oldukça önemlidir. Elde edilen verilerin tez savunmasında açıklanacak şekilde sunulması, jüri üyelerinin tezi daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Veri sunumunda doğru grafiklerin kullanılması, verilerin daha anlaşılır ve kolay okunur hale getirilmesine yardımcı olacaktır.

Son olarak, tez yazımında belirttiğiniz iddiaların tutarlı olması gerekmektedir. İddialarınızın tezinizin temel fikrini destekleyici nitelikte olması önemlidir. Tutarlı bir tez, jüri üyelerinin tezinizin anlamasına yardımcı olacak ve teziniz için yüksek puan alma şansınızı artıracaktır.

Düzgün ve Yeterli Kaynak Kullanımı

Tez yazımında kaynak kullanımı oldukça önemlidir, çünkü kullanılan kaynakların sayısı arttıkça tezin önemi ve değeri de artacaktır. Bu nedenle, tez yazarken yeterli ve güvenilir kaynaklar kullanmak gerekmektedir.

Yeterli ve güvenilir kaynaklar, tez konusuna uygun ve çağdaş olan kaynaklar olmalıdır. Bu kaynakları bulmak için çeşitli akademik yayın ve veritabanlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, akademik dergileri ve konferansları takip etmek de faydalı olabilir.

Ancak, kaynak kullanmanın önemi kadar, doğru şekilde kaynak göstermek de önemlidir. Tezinizde kullanmış olduğunuz kaynakların hangi kaynak olduğunu ve hangi sayfayı referans aldığınızı doğru bir şekilde belirtmelisiniz. Bunun için kullanabileceğiniz birçok kaynak vardır ve tezinizi yazarken yönetmelikleri takip etmeniz gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, kaynaklardan aktarılan bilgilerin tezinizde yer aldığı yerlerin belirtilmesi de gereklidir. Bu bilgiler, aldığınız kaynağın doğru bir şekilde belirtildiği alıntılama yöntemiyle yazılmalıdır.

Tez yazımında kaynak kullanımı, tezinizin değerini ve önemini artıran bir unsur olarak dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, kaynak kullanımında özenli ve doğru bir şekilde hareket etmek, tezinizin akademik olarak kabul görmesine yardımcı olabilir.

Doğru Referanslar

Tez yazım sürecinde kaynak kullanımı oldukça önemlidir. Kullanılan kaynakların belirli bir standartta ve doğru biçimde referanslandırılması, tezinizi özgün ve daha bilimsel kılar. Doğru referanslar vermek için, kaynakları güvenilirliğine göre seçmeli, kaynak türlerini ayrı ayrı ele alarak referanslama yapmalısınız. Tezinizde kullanacağınız kaynakların tümü doğru referanslandırılmalıdır. Kaynakların belirli bir yapıda referanslanması, tezin okunurluğunu ve düzenini arttırır. Referans verirken kullanılan formatın belirlenmesi de oldukça önemlidir.

Tezinizdeki her bir kaynağın, nereden alındığını ve kim tarafından yazıldığını belirtmek için, doğru referans vermelisiniz. Bu referanslar hangi kaynağın nerede olduğunu söyler ve okuyucuların kaynakları doğrudan görmesi için gereklidir. Referans verirken, kullanılan kaynağın yazarı, tarihi, basım yeri ve ismi gibi bilgileri belirtmeniz gerekiyor. Bu şekilde, üzerinde çalıştığınız konuda çalışan diğer insanlar da kaynakları doğru bir şekilde belirleyerek kullanabilirler.

Bununla birlikte, doğru referanslar verirken, diğer insanların düşünceleri veya yazılarına saygı duymalısınız. Herhangi bir fikri veya düşünceyi kullandığınızda, doğru bir şekilde referans vermek önemlidir. Bu, diğer insanların çalışmalarına saygı göstermenin yanı sıra, aynı zamanda teziniz için de daha sağlam bir temel oluşturur.

Tez Yazımında Dil

Tez yazımında kullanılan dil, oldukça önemlidir çünkü tezin anlaşılır olması gerekmektedir. Karmaşık bir dil kullanmak, tezin okunmasını zorlaştırabilir ve anlaşılması gereken konuların gözden kaçmasına neden olabilir. Bu sebeple açık ve anlaşılır bir dil kullanımı oldukça önemlidir.

Ayrıca, tez yazarken kullanılan dilin bilimsel bir dil olması da gerekmektedir. Kullanılan kelime ve ifadelerin doğru ve yerinde olması, tezin bilimsel bir çalışma olduğunu kanıtlar. Dilin bilimsel olması, tezin önemini artırır ve akademik camiada saygın bir yere sahip olmasını sağlar.

Bununla birlikte, tez yazımında kullanılan dilin mantıklı ve tutarlı olması da önemlidir. Tezin içeriği, başlangıcından sonuna kadar tutarlı bir şekilde ifade edilmelidir. Ayrıca kullanılan kelime ve cümle yapılarının doğru olması, tezin tutarlılığına yardımcı olur.

Tez yazarken kullanılan dilde, okuyucunun takip edebileceği ve anlayabileceği bir akış olması da gerekmektedir. Her bölüm, birbirine bağlı bir şekilde olmalıdır ve okuyucu, tezin tamamını anlamakta zorluk çekmemelidir.

Sonuç olarak, tez yazımında kullanılan dilin, açık, anlaşılır, bilimsel, mantıklı ve tutarlı olması gerekmektedir. Tez yazımında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar gibi, dil hususu da önemlidir ve doğru bir şekilde uygulanması tezin başarısını artıracaktır.

Tez Savunma Hazırlığı

Tez yazma sürecinin en önemli adımlarından biri tez savunmasıdır. Bu nedenle, tez savunmasına hazırlık yapmak oldukça önemlidir. İlk olarak, tez savunması yapılacak tarihi, saati ve yerini belirlemek gerekmektedir. Bu bilgilerin ardından tez jürisi ve üyelerinin kimlerden oluşacağı hakkında önceden bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Tez savunması öncesinde, tez konusu, araştırma metodu ve elde edilen sonuçlar hızla sunulacak kadar iyi kavranmalıdır. Bu nedenle, tez savunması öncesinde tezinizi gözden geçirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, tez savunmasında kullanılacak sunum materyalleri hazırlanmalıdır. Sunum materyalleri arasında slaytlar, grafikler, tablolar ve resimler yer alabilir.

Tez savunması öncesinde bir prova yaparak sunumunuzu hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde, sunumunuzu daha iyi bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tez savunması sırasında cesaretli ve özgüvenli bir şekilde sunumunuzu yapmanız da oldukça önemlidir.

Tez savunması sırasında olası sorulara da hazırlıklı olmanız gerekmektedir. Bu nedenle, tez konusu ile ilgili olası soruların cevaplarına hazırlıklı olmanız gerekmektedir. Sorulara doğru ve net cevaplar vererek tez savunması sürecinde başarılı olabilirsiniz.

Bu nedenle, tez savunma hazırlığı yapmanız, tezinizi en iyi şekilde sunmanız ve olası sorulara hazırlıklı olmanız oldukça önemlidir. Unutmayın, tez savunması süreci, tez yazma sürecinin en önemli adımlarından biridir ve bu sürecin başarılı geçmesi için hazırlıklı olmanız gerekmektedir.

Tez Jürisi Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

Tez yazma sürecinde, tez jürisi ve üyeleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Tez jürisi, tez savunmasında adayın sunduğu savunmayı değerlendiren ve tezi onaylama veya reddetme yetkisine sahip olan kişilerden oluşur. Tez jürisi, genellikle üniversitenin önde gelen akademisyenleri veya alanında uzman kişilerden seçilir.

Tez jürisi üyeleri, tezin konusu ve savunmasıyla ilgili konularda bilgi sahibi olmalıdır. Bu nedenle, tez jürisi önceden araştırılmalı ve kimlerden oluştuğu hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Tez jürisi, genellikle tez danışmanı, ikinci bir danışman ve en az bir veya iki üyeden oluşur. Tez jürisi üyeleri, tezin konusuna göre alanında uzman ve deneyimli kişilerden seçilir. Tez jürisi belirlenirken, adayın danışmanı veya bölüm koordinatörü yardımcı olabilir.

Tez jürisi üyeleriyle iletişim halinde kalmak, tezinizi savunma sürecine hazırlamak için size önemli bilgiler sağlayabilir. Tez jürisi üyelerinin beklentilerini anlamak, savunmanızın başarılı olması için önemlidir.

Bazı üniversitelerde tez savunma öncesinde bir ön sunum yapılması gerekebilir. Bu durumda tez jürisi üyeleriyle bir ön sunum yaparak geri bildirim toplayabilirsiniz. Bu durum, tez savunması öncesinde tezinizi daha iyi hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Tezi Sunma Tekniğine Hazırlık

Tez savunması, tezinizin son aşamasıdır. Bu aşama, tezin sonuçlarını, araştırma yöntemlerini ve elde edilen verileri jüri üyelerine sunarak tezinizin doğruluğunu ve geçerliliğini göstermeniz gereken bir sunum sürecidir. Bu nedenle tez savunmasına hazırlık yapmak oldukça önemlidir.

Tezi sunma teknikleri belirli bir ritüele sahiptir. Tezinizi savunmadan önce gereken hazırlıkları yapmanız gerekiyor. Öncelikle, tez konusunu, araştırma yöntemlerini ve elde edilen sonuçları hızlı ve etkili bir şekilde sunmanız gerekiyor. Bu yüzden, tezinizin özetini ve temel noktalarını belirlemek önemlidir.

Bununla birlikte, slayt hazırlarken de dikkat etmeniz gerekiyor. Slaytlar, sunumunuzun önemli bir parçasıdır. Slaytlarınızın ilgi çekici, açık ve net olması gerekiyor. Slayt başlıkları, kısa ve öz olmalıdır. Ayrıca, slaytlarda sadece özet bilgiler ve grafikler yer almalıdır. Dikkat dağıtıcı veya gereksiz resimler ve animasyonlar, sunumunuzun kalitesini düşürebilir.

Bir diğer önemli nokta ise jüri üyelerinin seviyesine hitap etmeniz gerektiğidir. Jüri üyeleri, tezinizin konusu hakkında profesyonel bilgilere sahip olması beklenilen kişilerdir. Bu yüzden, tezinizin en önemli noktalarını onların anlayabileceği bir dilde anlatmanız gerekiyor.

Son olarak, tezinizi savunmadan önce bir kaç kez prova yapmanız gerekiyor. Bu prova, sunumunuzdaki eksiklikleri bulmanızı ve sunumunuzu düzeltmenizi sağlar. Prova sırasında, sunumunuzun süresini de hesaba katmanız gerekiyor. Sunumunuz süresince jüri üyelerinin dikkatini kaybettirmemek için, sunumunuzu mümkün olduğunca doğru bir şekilde zamanlayın.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.