Category Makaleler

Tez yazdırmak, özellikle akademik kariyer yapacak olan öğrencilerin en önemli hedeflerindendir. Ancak, bir tez hazırlamak kolay olmayabilir ve öğrencilerin birçok konuda dikkat etmeleri gerekir. Bu nedenle, tez yazarken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.

Öncelikle, doğru konuyu seçmek hayati önem taşır. Konunun ilginç, yenilikçi ve akademik açıdan anlamlı olması önemlidir. Ayrıca, seçilen konu makul bir boyutta olmalıdır. Tez yazarken zaman yönetiminin iyi yapılması gerektiğinden, seçilen konu öğrencinin zamanında tamamlamasına izin vermelidir.

Bir diğer önemli konu ise kaynak seçimi. Makul, güvenilir ve akademik kaynaklar seçilmeli ve bunlar konuyla ilgili görüşleri desteklemelidir. Tezde internet kaynaklarından da yararlanmak mümkündür. Ancak, bu kaynakların güvenilirliği kontrol edilmeli ve intihal riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Tezin yazım kurallarına uygun olması da son derece önemlidir. Dil ve anlatımda özen gösterilmeli, yazım hatalarından kaçınılmalı ve tezin formatı tüm gereksinimleri karşılamalıdır. Tez hazırlık sürecinde bir danışman seçmek de akademik yardım sağlamak açısından büyük önem taşır.

Bunun yanı sıra, tez yazım sürecinde zamanında başlamak son derece önemlidir. Tezin hazırlanması uzun sürebilir ve gecikmeler yaşanabilir. Vaktinde başlamak, stresi azaltabilir ve hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayabilir.

Sonuç olarak, tez yazdırmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak, bu rehber ile birlikte daha iyi hazırlanabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz.

1. Konu Seçimi

Tez yazarken konu seçimi oldukça önemlidir çünkü seçilen konu, tezin kalitesini etkiler. Konuyu belirlerken, öncelikle ilgi alanlarınızı ve uzmanlığınızı dikkate almalısınız. Ayrıca tezinizin hangi alanda ilerleyeceğine karar vermelisiniz. Konunun sınırları belirlenmeli ve netleştirilmelidir. Genel olarak, konunun literatürde tartışılmış ve araştırılmış bir konu olması avantajlıdır. Bu sayede daha önce yapılan araştırmalarla karşılaştırma yapılarak, yeni bir bakış açısı sunulabilir. Konu belirlenirken herhangi bir ön yargıdan kaçınılmalıdır. Bu ön yargılar, tezin analiz ve sentez sürecinin objektifliği kaybedilmesine neden olabilir.

Aynı zamanda, seçilen konun önemine dikkat edilmelidir. Konunun akademik, sosyal veya siyasi bir önemi olmalıdır. Bu sayede, teziniz toplumsal bir etkisi olabilir. Konu seçimi yaparken ayrıca, seçilen konuyla ilgili kaynakların da çeşitli ve fazla olması gerekmektedir. Bu, tezinizi desteklemek ve daha fazla bilgi sağlamak için önemlidir.

Konunun belirlenmesi, tezin genel hatlarının oluşmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle, doğru ve yanlış bir konu seçimi, tezin başarısını etkileyecektir. Konu seçimi aşamasında, danışmanınızın tavsiyelerini de dikkate almak önemlidir. Bu, konu seçimi aşamasında daha doğru bir karar vermenizi sağlayacaktır.

2. Kaynak Seçimi

Tez hazırlarken kaynak seçimi oldukça önemlidir. Doğru kaynaklar kullanmak sadece tezin kalitesini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda tezin akademik değerini de yükseltebilir. Bu nedenle, uygun kaynakları seçmek için dikkatli olunmalıdır.

Tezinizle ilgili akademik kaynakları seçerken, güncel ve ilgili olanları tercih etmek çok önemlidir. Özellikle makaleler, tezinizde kullanacağınız en önemli kaynaklardan biridir. Makaleler, konuyla ilgili en güncel araştırmaları içerebilir.

Kitaplar da teziniz için önemli bir kaynak olabilir. Ancak, kitapların tarih boyunca değişen bir konu üzerine yazıldığında, tezinizde kullanacağınız kitapların güncelliğine dikkat etmeniz gerekebilir.

Bunlarla birlikte, internet kaynakları da teziniz için kullanışlı olabilir. Ancak, internet kaynaklarından yararlanırken dikkatli olmak önemlidir. Güvenilir kaynakları tercih etmelisiniz. Ayrıca, intihal yapmamak için, internetten aldığınız bilgileri iyi bir şekilde özümseyerek tezinize doğru şekilde aktarın. Plagiarism kontrolü yapmak için ise, plagiarism kontrol programları kullanılabilir.

Tez hazırlarken uygun kaynakları seçerken, hangi kaynakları kullanılacağı konusunda danışmanınızla da görüşmeniz önemlidir. Danışmanınız konuda size önemli öneriler verebilir ve hangi kaynaklara başvurmanız gerektiği konusunda sizi yönlendirebilir.

2.1. Akademik Kaynaklar

Tez yazarken kullanılacak kaynakların başında çoğunlukla akademik kaynaklar gelir. Bu nedenle, tezinizi hazırlarken kullanacağınız akademik kaynakları seçerken dikkatli olmanız gerekmektedir. Akademik kaynaklar

 • Alanınızda uzman olan akademisyenlerin makaleleri ve kitapları
 • Konu hakkında yazılmış olan akademik makaleler ve araştırmalar
 • Güvenilir akademik kaynaklardan elde edilmiş raporlar ve veriler

Bu tür kaynaklar, tezinizi destekleyecek ve konu hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle, alanınızda uzman olan akademisyenlerin makalelerini ve kitaplarını tercih etmek tezinizin kalitesini artıracaktır.

Ayrıca, konu hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayacak olan akademik makaleler ve araştırmalar da önemlidir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken nokta, seçilen kaynakların güncel olmasıdır.

Güvenilir bir kaynak elde etmek için, tezinizin konusu hakkında yazılmış olan raporlara ve verilere başvurabilirsiniz. Bu tür kaynaklar, tezinizin konusu hakkında daha belirgin bir fikir edinmenizi sağlar.

Ayrıca, tezinizi hazırlarken kullanacağınız akademik kaynakların kaynak gösterme kurallarına uygun olarak kullanılması da oldukça önemlidir. Aldığınız tüm bilgiler kaynak gösterme kurallarına uygun olarak tezinizde yer almalıdır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, tez yazarken akademik kaynakları doğru bir şekilde seçmeniz ve doğru kullanmanız tezinizin kalitesini artıracaktır.

2.1.1. Makale Seçimi

Makale seçimi tez yazımında oldukça önemlidir. Seçilen makaleler, çalışmanın kalitesine direkt olarak etki edecektir. Bu nedenle, doğru makaleleri seçmek oldukça önemlidir. İlk olarak, alana uygun makaleler seçilmelidir. Bunun yanı sıra, makalenin yazarları da oldukça önemlidir. Alanında uzman ve tecrübeli yazarlar tarafından yazılmış makaleler tercih edilmelidir. Ayrıca, makalenin kabul edilme tarihine de dikkat edilmelidir. Eski makaleler yerine, son zamanlarda yayınlanmış olan makaleler tercih edilmelidir.

Makalelerin seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, tezin konusuna uygunluğudur. Konu dışı makaleler, çalışmanın ana fikrini çarpıtabilir ve yanlış sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, makalelerin tezin konusuna uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Makalelerin yazım dili de oldukça önemlidir. Dil sade ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca, makalede verilen bilgilerin doğruluğu da kontrol edilmelidir. Bunun yanı sıra, referansların düzgün bir şekilde verildiğinden emin olunmalıdır. Bu sayede, çalışmanızın güvenilirliği artacaktır.

Makalelerin değerlendirilmesi ve seçimi için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan birisi de makalelere verilen atıf sayısına bakmaktır. Atıf sayısı yüksek olan makaleler, genellikle önemli araştırmaları içermektedir.

Son olarak, makale seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, makalenin tamamını okumaktır. Özet ve başlık bilgileriyle yetinmek yerine, makalenin tamamını okumak gerekmektedir. Bu sayede, makalenin tüm detaylarına hakim olunabilir ve çalışmanızın kalitesi artacaktır.

2.1.2. Kitap Seçimi

Tez hazırlarken uygun kaynaklar seçilirken kitaplar akademik çalışmalar için önemli bir kaynaktır. Kitapların seçimi ise oldukça önemlidir. İşte kitap seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Doğru Kaynak: Kitap seçilirken tezin ana konusuyla ilgili, güncel ve doğru bilgileri içeren kitaplar tercih edilmelidir. Ayrıca, kitabın yazarının uzman biri olması da önemlidir.
 • Kaynakların Tarihi: Kitap seçiminde kaynağın tarihi de önemlidir. Eski kitaplar tezinizdeki konuyla ilgili gelişmeleri yansıtmayabilir. Bu nedenle yeni ve güncel kitaplar tercih edilmelidir.
 • Kapsamlı Kitaplar: Konunuzu ele alan, kapsamlı kitaplar seçmek, gereksiz kaynak değişikliği yapmaktan kaçınmanızı sağlar. Bu da tezinizin bütünlüğü ve tutarlılığı için önemlidir.
Kitap Seçimi Nelere Dikkat Edilmelidir?
Yazarlık Kalitesi Kitabın yazarı konuya hakim olmalıdır.
Konu Uygunluğu Kitabın içeriği tezinize uygun olmalıdır.
Kaynaklı Bilgi Kitaptaki bilgiler kaynaklandırılmalıdır.

Kitapların seçimi tezinizin kalitesi için önemlidir. Bu nedenle doğru kaynaklar, güncel bilgiler içeren ve konuya uygun kitaplar seçmeniz gerekmektedir.

2.2. İnternet Kaynakları

Tez yazarken uygun kaynaklara erişmenin en kolay yolu internet kaynaklarıdır. İnternet, akademik dergi ve makaleler başta olmak üzere birçok kaynağı barındırmaktadır. Bununla birlikte, internet kaynaklarının güvenilirliği konusunda da dikkatli olmak gerekmektedir. İnternet kaynaklarından yararlanırken, kaynakların güvenirliği kontrol edilmeli ve intihal yapmamak için özenli davranılmalıdır.

İnternet kaynaklarına erişim için özellikle üniversitelerin kütüphaneleri ve online veri tabanları kullanılabilir. Bu kaynaklar genellikle akademik kaynaklar olduğundan güvenilirlikleri konusunda daha fazla emin olunabilir. Ayrıca, Google Scholar gibi araştırma motorlarından yararlanarak da araştırma yapılabilir.

İnternet kaynaklarından yararlanırken, kaynakların güvenilirliği kontrol edilmelidir. Kaynaklar doğru ve güvenilir bilgiyi içermelidirler. Bu sebeple, bilgilerin kaynağı, niteliği, yazarı ve tarihi üzerinde araştırma yapılmalıdır. Kaynağın bulunduğu sitenin uzantısı da kaynak hakkında fikir verebilir. Örneğin, .org uzantılı siteler çoğunlukla örgüt ve kuruluşların siteleridir ve güvenilirlikleri daha yüksektir.

Plajiarism kontrolü de internet kaynaklarını kullanırken dikkat edilmesi gereken bir konudur. İnternetten alınan herhangi bir bilgi, kaynak belirtilmeden kullanıldığında intihal olarak kabul edilir. Bu sebeple, alıntı yapılan kaynaklar doğru bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, intihal programları kullanarak tezde intihal yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

Sonuç olarak, internet kaynakları tez yazma sürecinde oldukça faydalıdır. Ancak, kaynakların güvenirliği ve intihal kontrolü konularında özenli olunması gerekmektedir. Bu konulara dikkat edildiğinde, internet kaynaklarından sağlıklı veri alınarak tez yazım süreci daha verimli geçirilebilir.

2.2.1. Kaynakların Güvenilirliği

Tez yazarken kullanacağınız internet kaynaklarının güvenilir olması oldukça önemlidir. Çünkü güvensiz kaynaklar kullanmak, tezinizin doğruluğunu ve kalitesini etkileyebilir. İnternet kaynaklarının güvenilirliğini kontrol etmek için;

 • Kullanılan kaynağın yazarının kim olduğunu öğrenin
 • Kaynağın yayınlandığı tarihi kontrol edin. Eğer çok eski bir tarihse, bilgi güncelliğini kaybetmiş olabilir
 • Kullanılan kaynağın güncelliği kontrol edin
 • İnternet adresinin güvenirliğini doğrulayın. Bunu yapmak için “https” kullanıp kullanmadığına dikkat edin. “https” kullanan siteler daha güvenilirdir.
 • Diğer okuyucuların yorumlarına bakın. Kaynağın ne kadar güvenilir olduğunu belirleyebilirsiniz.

Yukarıdaki yöntemlerle, kaynağın güvenilirliğini kontrol edebilirsiniz. Güvenilir kaynaklar kullanarak, tezinizdeki bilgilerin doğruluğunu ve kalitesini sağlayabilirsiniz.

2.2.2. Plagiarism Kontrolü

Bir tez yazarken, en önemli konulardan biri de intihal yapmamaktır. İntihal, başka bir kaynaktan alıntı yapmak ya da fikir almak ama kaynağı belirtmemektir. Bu nedenle, bir tez yazılırken kaynakların doğru bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir.

Plagiarism kontrolü yapmak için, öncelikle kullanılan kaynaklar dikkatlice incelenmeli ve alıntı yapılan her yer kaynağı belirten bir dipnotla işaretlenmelidir. Ayrıca, yazılan tezdeki cümleler bir intihal kontrol programından geçirilerek benzer cümlelerin kaynakları doğru bir şekilde belirtilmelidir.

Bununla birlikte, intihal kontrolü sadece kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda, alıntı yapılan kaynakların özgünlüğüne de dikkat edilmelidir. Başka bir kaynaktan alıntı yapılan cümleler, tezin özgünlüğünü azaltabilir ve özgün olmayan bir tez, çoğu üniversitede kabul edilmeyebilir.

Intihal kontrolü yapılırken, yalnızca metin değil, aynı zamanda resimler, grafikler ve diğer materyaller de kontrol edilmelidir. Bu materyaller de kaynakları belirtilerek kullanılmalıdır.

Tezde yapılacak doğru bir intihal kontrolü, tezin kabul edilme olasılığını artıracaktır. Ayrıca, intihal olmaması, öğrencinin dürüstlüğünü gösterir ve akademik topluluğa uygun davranış gösterir.

3. Tez Yazım Kuralları

Bir tez yazarken, dil ve anlatım kurallarına uymak oldukça önemlidir. Gramer hatalarının yanı sıra, yazım yanlışları da tezin kalitesini düşürebilir. Tez yazım kurallarına dikkat edilerek, akademik bir yazı elde edilebilir.

Tezin yazımında kullanılan dil kesinlikle Türkçe olmalıdır. Gerektiği takdirde, yabancı sözcükler kullanılabilir fakat bu sözcüklerin Türkçe karakterlerle yazıldığından emin olunmalıdır. Ayrıca, tez yazımında kesinlikle argo veya küfür içeren ifadeler kullanılmamalıdır.

Tezin yazımı sırasında, cümleler mümkün olduğunca anlaşılır ve net bir şekilde yazılmalıdır. Karmaşık cümle yapısı veya gereksiz uzun cümleler, tezin okunmasını ve anlaşılmasını zorlaştırabilir.

Tezin yazımında, imla kurallarına uygunluk oldukça önemlidir. Noktalama işaretleri doğru ve yerinde kullanılmalıdır. Ayrıca, tezin yazımı sırasında kullanılan büyük-küçük harflere de dikkat edilmelidir.

Tezin yazımı sırasında, alıntılar kesinlikle tırnak içerisinde yer almalıdır. Ayrıca, alıntının nerden yapıldığı da mutlaka belirtilmelidir.

Tezin yazımında, kaynak belirtme kurallarına uygunluk oldukça önemlidir. Kullanılan kaynakların adları, yazarları, yayın tarihleri gibi bilgiler mutlaka belirtilmelidir. Kaynak belirtilirken kullanılan yöntem (APA, MLA gibi) mutlaka belirtilmelidir.

Tezin yazımında, sayfa düzeni ve yazım formatı da oldukça önemlidir. Tez yazım rehberlerine uygun bir yazım formatı seçilerek, tez yazımı gerçekleştirilmelidir.

3.1. Dil ve Anlatım

Tez yazarken kullanılacak dil ve anlatım oldukça önemlidir. Tezin amacı ve hedefleri belirtilirken, açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmesi gerekmektedir. Karmaşık cümleler ve uzun paragraflardan kaçınılmalı ve mümkün olduğunca basit bir dil kullanılmalıdır. Tezin konusunu ve amacını net bir şekilde belirterek, gereksiz detaylara yer vermemek de oldukça önemlidir.

Ayrıca, tezde kullanılacak dilin akademik bir dil olması gerekmektedir. Yani, argo ve türkçenin deyimlerle karıştırılmaması gerekmektedir. Tezde kullanılan kelimelerin ve cümlelerin doğru ve işlevsel bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Dil ve anlatım hatalarının olmaması, tezin akademik değerini de arttıracaktır.

Ek olarak, uzun paragraflardan kaçınılmalı ve cümleler mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Böylelikle, okuyucular tezi daha iyi takip edebilecektir. Ayrıca, tezde yapılan vurguların, anahtar kelimelerin ve terminolojinin doğru bir şekilde kullanıldığından emin olunmalıdır.

Son olarak, tezde kullanılan dilin disiplinler arası bir dil olduğu unutulmamalıdır. Diğer bir ifadeyle, tezde kullanılan dilin sadece belirli bir disiplin değil, farklı disiplinler arasında da kullanılacak bir dil olması gerekmektedir. Bu nedenle, tez yazılırken mümkün olduğunca farklı disiplinlere ve okuyucu kitlesine hitap etmek için kişiselleştirilmiş bir dille yazılmalı ve belirli bir disiplini kapsamaktan ziyade daha geniş bir kitle tarafından anlaşılabilir olunmalıdır.

3.2. Stil ve Format

Tezin yazımında gereken bir diğer husus da stili ve formatıdır. Yazım dilinde olduğu gibi stilde de kurallar bulunmaktadır. Öncelikle belirli bir stil kullanılmalıdır. Bunun için, üniversitenizin rektörlüğü tarafından belirlenmiş olan tez yazım kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Bu kılavuzda, font tipi ve boyutları, satır aralıkları, sayfa kenarlıkları gibi konular belirtilir.

Ayrıca, tez içinde kullanılan tablo ve şekillerin sayfa içindeki yerleşimine dikkat edilmelidir. Tablo ve şekiller, anlatılan konuları destekler nitelikte olmalıdır. Tablolar ve şekiller, numaralandırılmalı, üzerlerine başlık konulmalı ve kaynakları belirtilmelidir.

Tezinizi yazarken, dipnot kullanımına da dikkat etmeniz gerekir. Dipnotlar, tez hakkında ek bilgi sağlar ve kaynak gösterme amaçlı kullanılır. Dipnotlar bulundukları sayfaya bölünmemeli ve numaralandırılmalıdır.

Son olarak, tezinizi yazarken, sayfa numaralarına da dikkat etmeniz gerekir. Sayfa numaraları tezin sol alt köşesine yerleştirilir ve başlangıç sayfasıyla birlikte numaralandırılır.

Tezinizde kullanacağınız stil ve format kurallarına mutlaka uymanız, tezinizi düzgün ve okunaklı hale getirir. Ayrıca, belirli bir formata uymanız, tezinizin profesyonel görünmesine yardımcı olur.

4. Danışman Seçimi

Tez yazım sürecinde danışman seçimi oldukça önemlidir. Tez danışmanınızın sizin konunuzda deneyim sahibi olması, sizi yönlendirebilecek bilgi ve yetkinliklere sahip olması gerekmektedir.

İlk olarak, tez danışmanınızın konu hakkında bilgili olduğundan emin olmanız gerekiyor. Konunuzu iyi anlamalı ve size yol gösterebilecek bilgi birikimine sahip olmalıdır. Ayrıca, danışmanınızın sizinle düzenli olarak iletişim halinde olması ve sizinle birlikte çalışmaktan keyif aldığından emin olmalısınız. Bir danışmanla çalışmak, oldukça uzun bir süreçtir, bu nedenle iyi bir iletişim ilişkisi kurmak, işbirliği yapmak önemlidir.

Danışman seçerken sosyal becerileri de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Kibar bir davranışa sahip olan ve sizi motive edebilen bir danışman seçmeniz önemlidir. Ayrıca, danışmanınızın sizinle birlikte çalışmaktan keyif alması, size yardımcı olmaktan mutluluk duyması oldukça önemlidir.

Tez danışmanınızın size sunduğu geri bildirim ve eleştirileri kabul etme konusunda açık fikirli olmanız gerekiyor. Eleştirilere açık olmak ve fikir ayrılıklarınızı sağlıklı bir şekilde yürütmek önemlidir. Bununla birlikte, tez danışmanınızın sadece eleştiri yapmak yerine size doğru yönlendirmeler yapabilmesi de önemlidir.

Son olarak, tez danışmanınızın sizin için uygun bir zaman ayırabileceğinden emin olmalısınız. Danışmanınızın yoğun programı varsa, zamanınızın çoğunu beklemek yerine müsait bir danışman seçmeniz daha uygun olur.

Tüm bunların yanı sıra, tez danışmanınızın sizin çalışmanızla ilgili olarak sahip olduğunuz endişe ve sorularınıza açık olması da önemlidir. Danışmanınızın sizinle iletişim kurmaktan kaçınması sizi rahatsız edebilir. Tez danışmanı seçerken yukarıda bahsedilen tüm konuları göz önünde bulundurarak, sizin için en uygun tez danışmanını seçebilirsiniz.

5. Vaktinde Başlamak

Tez yazım sürecinde zaman yönetimi oldukça önemlidir. Tez yazımına gereken önem ve özen gösterilmeli, vaktinde başlanarak süreç planlı bir şekilde yönetilmelidir. Tez yazımının son dakikada yapılmaması gereklidir çünkü tez yazımı zaman alıcı bir süreçtir. Vaktinde başlanarak sürece yeterli zaman ayarlanmış olunur ve böylece yazım süreci daha sakin bir ortamda yürütülebilir.

Zaman yönetimi, tez yazım sürecinde sadece süreci sakin bir şekilde yürütmekle kalmaz, aynı zamanda tez yazımının kalitesini de artırır. Vaktinde başlanarak tez yazımı sürecine daha yeterli zaman ayrılması ve sürekli olarak düzenli aralıklarla çalışma, araştırma ve düşünme, hem tezin daha kaliteli bir şekilde yazılmasına hem de muhtemel hataların düzeltilmesine olanak sağlar.

Ayrıca, tez yazımının son dakikada yapılması stresli bir süreçtir. Stres, tezin kalitesine olumsuz etki edebilir ve sonucunda daha hatalı bir tez yazılmasına neden olabilir. Bu nedenle, zamanında başlama ve zaman yönetimi tez yazımının stres seviyesini azaltır.

Bununla birlikte, zaman yönetimi aynı zamanda, tez yazım sürecinde çalışma ve araştırma süresinin bitim tarihlerinin aşılmasını engeller. Bu sayede, tez yazımı sürecinde herhangi bir aksilik ya da gecikme yaşanması durumunda, sürecin finansal olarak da olumsuz bir şekilde etkilenmesi engellenir.

Vaktinde başlama ayrıca, tez yazım sürecinde hedeflerin belirlenmesine yardımcı olur. Belirlenmiş hedefler, tez yazımı sürecindeki çalışmaların daha planlı ve programlı bir şekilde ilerlemesine olanak sağlar. Bu da zaman yönetimi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Sonuç olarak, tez yazım sürecinde vaktinde başlama zaman yönetimi açısından önemlidir. Vaktinde başlama ile daha planlı ve programlı bir süreç yürütülebilir, stres seviyesi azaltılır, tezin kalitesi artar ve finansal kaynakların etkilenmesi engellenir.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.