Category Makaleler

Tez yazımı öğrenciler için oldukça önemli bir süreçtir. Akademik hayatta başarılı olmak için gösterilen çabaların meyvesi olan tez yazım süreci, doğru planlama ve tekniklerle tamamlanmalıdır. Bu nedenle, tez yazım sürecinde dikkat edilmesi gereken teknikleri bir araya getirdik.

Öncelikle, doğru konu seçimi oldukça önemlidir. Tez konusunu belirlemek için öğrenci, ilgi duyduğu konuları ve gelecekte yapmak istediği çalışmaları göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, konunun literatürde yeterli miktarda kaynak bulunmasına da dikkat edilmelidir.

Bir diğer önemli nokta kaynak gereksinimi ve doğru kaynak seçimidir. Kaynaklar güncel ve güvenilir olmalıdır. Ayrıca, akademik referansların doğru kullanımı da büyük bir önem taşımaktadır.

Tezin kodlama ve analiz aşamalarında doğru yöntemler kullanılmalıdır. Veri toplama ve doğru analiz yöntemleri, tez yazım sürecinde oldukça önemlidir.

Tez yazımında doğru imla, yazım ve sunum tekniklerine dikkat edilmelidir. Yazım kuralları ve yazım hatalarından kaçınmak için özen gösterilmelidir. Tez sunumunda ise doğru teknikler kullanılmalı ve sunum sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar unutulmamalıdır.

Tüm bu teknikler, tez yazım sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır. Bu noktalara dikkat edildiğinde, öğrenciler başarılı tezler yazarak akademik hayatta daha başarılı olabilirler.

Tezin Konusu Belirleme

Tez yazım sürecinde en önemli aşamalardan birisi, doğru konu seçimidir. Tezin konusu belirlenirken; öncelikle konunun özgün olması, akademik bir öneme sahip olması ve sizi ilgilendirmesi gerekmektedir. Konu belirleme aşamasında, ilgi alanlarınızı, güncel olayları ve yeterli kaynakları da göz önünde bulundurarak ayrıntılı bir araştırma yapmalısınız.

Doğru konu seçimi için ise, araştırma yapacağınız alandaki sorunlar ve problemler incelenmeli, bu problemlere çözüm olabilecek yeni ve özgün bakış açıları getirilmelidir. Ayrıca; konunun çok geniş veya çok dar olmamasına dikkat etmek, literatürde farklı bir bakış açısına sahip olmak ve daha önce yapılmamış bir araştırmayı ele almak da önemlidir.

Konunun belirlenmesinden sonra, konuyla ilgili yeterli kaynağa ulaşmanız gerekmektedir. Kaynaklık etmenin en doğru yolu ise, alanında uzman kişilerin yayınlarına başvurmak, tez konunuzda kullanabileceğiniz güvenilir siteleri belirlemek ya da tez danışmanınızın önerilerine uygun hareket etmektir.

 • Tezin konusunu seçerken özgünlük, akademik önem ve kişisel ilgi faktörlerinin göz önünde bulundurulması gereklidir.
 • Doğru konu seçimi için literatür taraması yapılmalıdır.
 • Seçilen konunun kaynaklarına ulaşmak ve güvenilir kaynaklardan yararlanmak gereklidir.

Kaynak Gereksinimi ve Doğru Kaynak Seçimi

Tez yazarken kaynak gereksinimi oldukça önemlidir. Konu hakkında yeterli ve güvenilir kaynaklar olmadan yazılan tezlerin kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle doğru kaynak seçimi yapmak, hem tezin kalitesini arttıracak hem de akademik kabul sürecini kolaylaştıracaktır.

Bir konu hakkında kaynak araştırması yaparken internet, kitaplar, makaleler vb. kaynakları kullanabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey kaynağın güncelliği ve güvenilirliğidir. Örnek vermek gerekirse, internet kaynaklarında yer alan bilgilerin doğru ve geçerli olması için sayfayı yöneten kişinin etiketli bilgi sağladığına emin olmalısınız. Bununla birlikte, kitap ve makale kaynakları için yazarın kalitesi ve makaledeki referansların doğruluğu çok önemlidir.

Doğru kaynak seçimi yapmak için çevrimiçi veritabanlarını kullanabilirsiniz. Bu veritabanları alanında uzman kişiler tarafından yapılan araştırmalar için kaynak sağlar. Doğru veritabanını ve konuyla ilgili güvenilir kaynakları seçerek, tezinizin kalitesini ve başarısını arttırabilirsiniz.

Ayrıca, kaynakların yönlendirmelerine de dikkat etmelisiniz. Genellikle, kaynaklar konu hakkında yorum ya da bilgi sağlayan bir referans sunarlar. Bu nedenle, tezinizde kaynakları doğru bir şekilde yönlendirerek daha akademik ve güçlü bir yazı ortaya çıkarabilirsiniz.

Son olarak, birden fazla kaynak bulduğunuzda, doğru kaynakları seçmek için birkaç kıstas belirlemeniz gerekebilir. Bunlar, kaynağın alanında uzman olup olmadığı, referansları ve güncelliği olabilir. Doğru kaynak seçimi, tezinizin doğruluğunu ve güvenilirliğini arttırmak için oldukça önemlidir.

Kaynakların Güncelliği ve Güvenilirliği

Tez yazım sürecinde kaynaklar, tez çalışması için en önemli araçtır ve bu nedenle kaynakların güncelliği ve güvenilirliği konusu oldukça önemlidir. Kaynakların güncel olması, yapılan araştırmanın güncelliğini ve önemini korurken, güvenilir bir kaynak seçimi de araştırmacının çalışmasının yapıya uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

Güncelliği sağlamak için, çalışmanın alanında son birkaç yılda yayınlanmış kaynakları kullanmak önemlidir. Bu kaynaklar, araştırmacının çalışmasının güncelliğini ve yenilikçiliğini koruyacaktır. Ayrıca, çalışmanın alanındaki güvenilir dergiler ve yayınlar da güncellik konusunda önemlidir.

Güvenilirliği sağlamak için, araştırmacının kaynakların doğruluğundan emin olması ve kaynakların yazarlarına güvendiği gibi kaynakların yayınevlerine, dergilere ve diğer yayın mecrasına güvenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, tez çalışması yapan kişilerin kaynakları araştırmaları, kaynakların yaptığı iddiaların doğruluğunu kontrol etmeleri ve kaynağı güvenilir bulmadıkları durumlarda başka bir kaynak araştırması yapmaları gerekir.

Kaynakların güvenilirliği konusu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için ayrıca yayın kalitesi, editörler ve yayın politikaları gibi konular da dikkate alınmalıdır. Bu konular, kaynakların doğruluğunu ve güvenilirliğini belirlemede yardımcı olabilir.

Başka bir kaynakta okunan bir bilgi kaynağından alıntılanabilir, ancak alıntılanan kaynakların kaynak olarak kullanılabilmesi için güvenilir ve doğru bilgiye sahip olması gerekir. Ayrıca, alıntı yapılan kaynakların kaynak gösterilmesi gerekmekte ve kaynak gösterilen kaynaklara atıfta bulunulması da tez yazımında oldukça önemlidir.

Akademik Referansların Doğru Kullanımı

Akademik referanslar tez yazım sürecinde oldukça önemlidir. Doğru şekilde kullanılmaları tezin kalitesini arttırır ve yazılanları destekler. Doğru kullanım için bazı ipuçları şu şekilde sıralanabilir:

 • Referansları kullanmadan önce kaynağı doğrulamak için kaynağı güvenilir bir şekilde kontrol etmek.
 • Kullanılan referansların tez konusuyla ilgili ve güncel olmasına dikkat etmek.
 • Akademik referansları kullanırken, kaynağın yazar adı, yayımlanma tarihi, kitap adı ve yayıncı bilgileri dahil olmak üzere tüm detayları dahil etmek.
 • Birden fazla yazarı olan kaynaklar için uygun şekilde alıntı yapmak ve kaynak listesinde tüm yazarların adını listelemek.
 • MLA, APA veya Chicago gibi uygun bir referans stili kullanmak ve tez boyunca tutarlı bir şekilde bu stili kullanmak.
 • Referansları alıntılama kurallarına uygun şekilde kullanmak ve alıntı yapılan yerleri belirtmek.

Bunlar, akademik referansların doğru kullanımına yönelik bazı ipuçlarıdır. Tez yazım sürecinde, kullanılan referansların kaliteli, güvenilir ve tez konusuyla ilgili olması oldukça önemlidir. Doğru referans kullanımı ile tez yazım sürecinde başarıya ulaşmak mümkündür.

Tezin Kodlama ve Analiz Aşamaları

Tezin kodlama ve analiz aşamaları tez yazımındaki en önemli adımlardan biridir. Bu adımlar doğru şekilde atılmazsa, sonuca ulaşmak için harcanan zaman ve emek boşa gitmiş olabilir. Bu nedenle tezin kodlama aşamalarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında, verilerin doğru şekilde kodlanması ve analiz edilmesi yer alır.

Bir tez yazarken, kodlama sürecinde doğru yöntemleri kullanmanız gerekmektedir. Böylece verilerin doğru şekilde analiz edilmesi sağlanır. Ayrıca, doğru bir şekilde kodlanmamış verilerin analizi, yanlış sonuçlar verir ve bu da tezin değerini düşürür.

Doğru bir kodlama yapmak için, doğru kodlama yöntemlerini kullanmanız gerekir. Bu yöntemler arasında, nitel ve nicel analizler yer alır. Ayrıca, verilerin doğru şekilde kaydedilmesi için, bir kodlama şeması hazırlamanız gerekmektedir.

Tezin analiz aşamaları ise, kodlama ardından gerçekleştirilir. Bu aşamada, kodlama sonuçları dikkate alınarak, verilerin doğru şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Doğru analiz için, uygun analiz tekniklerinin kullanılması gerekir. Bunlar arasında, betimsel ve inferansiyel analizler yer alır.

Tezin analiz aşamalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, sonuçların doğru şekilde yorumlanmasıdır. Doğru bir yorumlama için, analiz sonuçlarının, tezde belirtilen araştırma sorularına uygunluğunun kontrol edilmesi gerekir.

Özetle, tezin kodlama ve analiz aşamalarında, doğru yöntemleri kullanmak, verilerin doğru şekilde kodlanması ve analiz edilmesi, verilerin doğru şekilde yorumlanması gibi noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu adımların doğru şekilde uygulanması, tezin değerini artıracaktır.

Veri Toplama ve Doğru Analiz Yöntemleri

Tez yazımında verilerin doğru bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi oldukça önemlidir. Doğru veri toplama yöntemleri kullanılmadığı sürece elde edilen sonuçlar yanıltıcı olabilir. Bunun için, doğru veri toplama ve analiz yöntemleri ile ilgili bazı ipuçları aşağıda verilmiştir.

 • Veri toplama yöntemi üstünde durun: Hangi verileri toplayacağınıza karar verirken hangi yöntemi kullanmanız gerektiğini dikkate alın. Anketler, röportajlar, odak grupları ve gözlem gibi yöntemlerle veri toplayabilirsiniz.
 • Verilerinizi doğru bir şekilde kaydedin: Gereksiz verileri atın ve sadece tez konunuzla ilgili olanları seçin. Ayrıca, verilerinizi kaydedeceğiniz bir sistem oluşturun.
 • Verilerinizi analiz edin: Veri toplama süreci tamamlandıktan sonra, doğru analiz yöntemlerini kullanarak elde ettiğiniz verileri analiz edin. Verileri doğru şekilde yorumlamak için doğru istatistiksel analizleri kullanmanız gerekiyor.

Doğru veri toplama yöntemleri kullanarak doğru sonuçlara ulaşmak mümkündür. Ayrıca, yanlış veri analizleri sonucunda yapılan çalışmaların da etkisi azalacaktır. Bu yüzden, veri toplama ve analiz sürecinde doğru yöntemleri uygulamak oldukça önemlidir.

Doğru İmla, Yazım ve Sunum Teknikleri

Tez yazım sürecinde doğru imla, yazım ve sunum teknikleri oldukça önemlidir. Bu noktaların ihmal edilmesi tezin kalitesini olumsuz bir şekilde etkileyebilir.

İlk olarak, yazım kurallarına uygun bir tez yazımı gerçekleştirilmelidir. Özellikle noktalama işaretleri, büyük-küçük harf kullanımı ve cümle yapıları konusunda dikkatli olunmalıdır. Yazım hatalarından kaçınmak için ise spell-checking gibi yardımcı araçlar kullanılabilir.

Tez yazımında doğru sunum teknikleri de oldukça önemlidir. Sunumda kullanılacak grafiklerin konuyla ilgili ve net olması, fontların okunaklılığı ve renk uyumu gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Ayrıca, sunum sırasında anlaşılırlığı artırmak için vurgu yapılması gereken noktalar belirtilmeli ve dinleyicilerin dikkati korunmalıdır.

Bunların yanı sıra, tez yazımında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta kaynakların doğru kullanımıdır. Kaynakların alıntılanırken uygun şekilde referanslanması ve kaynakların güncel ve güvenilir olması oldukça önemlidir.

Tez yazımının son aşaması olan sunum, tezin etkili bir şekilde aktarımını sağlamak için oldukça önemlidir. Bu nedenle, sunumda doğru imla, yazım ve sunum tekniklerinin yanı sıra, anlaşılırlığı artırmak için örnekler ve açıklamalar da kullanılabilir. Sunum sırasında, dinleyicilerin konuya dahil edilmesi ve anlamaları sağlanarak, etkili bir sunum gerçekleştirilebilir.

Tez yazımında doğru imla, yazım ve sunum tekniklerine dikkat edilerek tezin kalitesi artırılabilir ve etkili bir sunum yapılabilir. Bu sayede, tez ile ilgili yapılan çalışmanın önemi ve katkısı daha iyi anlaşılabilir.

Yazım Kuralları ve Yazım Hatalarından Kaçınma

Tez yazım sürecinde, doğru ve etkili bir iletişim kurmanın olmazsa olmazı, doğru yazım kurallarına dikkat etmektir. Yazım hataları, tez çalışmasının ciddiyetini sarsabilir ve okuyucunun kafasında soru işaretleri oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle, yazım kurallarına uygun bir tez yazmak, başarılı bir akademik çalışmanın temel gerekliliklerindendir.

Yazım kurallarına dikkat etmek tek başına yeterli olmayabilir. Birçok öğrenci, yazım kurallarına dikkat etse de bazı yaygın yazım hatalarına düşebilir. Bu hatalardan kaçınmak için, özellikle Türkçe konuşanlar için yaygın örnekler ve doğru kullanımlar öğrenmek faydalı olabilir. Örneğin:

Yanlış Yazım Doğru Yazım
Gözlemleme Gözlemleme
Basınçlı Basınçlı
Teorik olarak Teorik olarak
İlkel İlkel

Bunların yanı sıra, yazım hatalarından kaçınmak için yazılan metni dikkatli bir şekilde okumak ve gerekirse birkaç kez okumak yararlı olabilir. Öğrencilerin ayrıca, Microsoft Word gibi yazılım araçlarının sunduğu imla ve dilbilgisi denetleyicilerinden de yararlanmaları önerilir. Bu özellikler, yazım hatalarını gösterir ve doğru yazımı önerir.

Yazım hatalarının yanı sıra, tez yazımında yapılan diğer yaygın hatalar arasında, kelime kullanım hataları, tekrarlayan ifadeler, gereksiz kısaltmalar ve anlaşılmaz cümleler yer alabilir. Bu hatalardan kaçınmak için, yazılan metni okuyucu perspektifinden değerlendirmek, aşırı teknik terimlerden kaçınmak ve yazı dilini güncel tutmak faydalı olabilir.

Tez yazarken yazım kurallarına ve yazım hatalarından kaçınmak için, öğrencilerin ayrıca özellikle yazılım araçlarının sunabileceği dilbilgisi denetleyicilerinden faydalanmaları önerilir. Ayrıca, Türkçe konuşan öğrencilerin, yaygın yazım hatalarını öğrenmeleri ve doğru kullanımları öğrenmeleri de yararlı olabilir. Bu basit adımlar, öğrencilerin başarılı bir tez yazma sürecine katkı sağlayabilir.

Sunum Teknikleri ve Sunum Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Tez yazım süreci, tez savunması sunumunda iyi bir performans göstermek için son derece önemlidir. Doğru tekniklerin kullanılması ve sunum sırasında dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır.

İlk olarak, sunumda kullanılacak materyallerin hazırlanması gereklidir. Bu materyal, yazılı materyallerin yanı sıra, görsel materyalleri de kapsamalıdır. Görsel mekanizmaların kullanımı, sunumun daha ilgi çekici ve etkili hale gelmesini sağlayacaktır. Ancak, görsel materyallerin doğru seçimi ve yerleştirilmesi önemlidir.

Bununla birlikte, sunum sırasında dikkatli olmak çok önemlidir. Konuşmacıların heyecanı, bazen aksanlarını kontrol etmekte zorlanmalarına neden olabilir. Bu nedenle, konuşmacıların, özellikle sunum sırasında, yavaş ve net bir şekilde konuşmaları önerilir. Ayrıca, tezin sonuçlarını ve özetini vurgulayan bir başlık veya slayt kullanmak da etkili bir yöntemdir.

Bir diğer önemli nokta sunumun süresini doğru belirlemektir. Sunumun süresinin belirlenmesi, sunum sonrası yorumlar ve sorular için yeterli zaman bırakmalıdır. Sunum sırasında zamanı kontrol altında tutmak için, konuşmacıların, sunumun her bölümü için bir zaman kısıtlaması belirlemesi önerilir.

Ayrıca, izleyicilerin ilgisini çekebilmek için doğru bir vücut dilinin kullanılması da önemlidir. Sunum sırasında, konuşmacıların, göz teması kurması ve özgüvenli bir duruş sergilemeleri gereklidir. Bu sayede, izleyicilerin sunuma odaklanması ve konuşmacının güven duygusunu yansıtması sağlanacaktır.

Son olarak, olası soruları tahmin etmek ve buna göre hazırlıklı olmak son derece önemlidir. Sunumda, izleyicilerin tezle ilgili soruları olacaktır. Bu nedenle, konuşmacıların, olası soruları önceden tahmin edip, cevaplamak için not almaları ve hazırlıklı olmaları önerilir.

Tez sunumunda, doğru tekniklerin kullanılması ve sunum sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Konuşmacıların materyalleri hazırlamaları, doğru bir vücut dilinin kullanımı ve hedeflenen süreye uygun bir sunum hazırlamaları önemlidir. Ayrıca, olası sorular tahmin edilmeli ve buna göre hazırlık yapılmalıdır.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.