Category Makaleler

Akademik tezler, öğrencilerin akademik kariyerinde önemli bir yer tutar ve birçok kişi tarafından son derece ciddiye alınır. Tez yazımına başlamadan önce bazı önemli hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Bu makalede, tez yazarken dikkat edilmesi gereken ana noktaları ele alacağız.

İlk olarak, tez konusu belirleme süreci oldukça önemlidir. Bu aşamada doğru bir tez konusu seçmek, tezinizin kalitesini belirleyecektir. Konu seçerken öncelikle ilgi alanlarınıza göre bir alan belirlemeniz gerekir. Daha sonra, bu alana ait önceki çalışmaları inceleyerek tezinizde yeni bir katkı sağlayacak bir konu belirleyebilirsiniz.

Bir başka önemli nokta ise kaynak kullanımıdır. Tez yazarken, doğru ve güncel kaynaklardan yararlanmak oldukça önemlidir. Bilimsel makaleler, kitaplar ve diğer akademik kaynaklar, tez yazımında sıkça kullanılan kaynaklardandır. Bunların yanı sıra, doğru atıf teknikleri de tez yazımında oldukça önemlidir.

Yazım kurallarına ve dil düzgünlüğüne de dikkat edilmelidir. Tez yazarken yaygın hataların önüne geçmek için doğru noktalama işaretleri kullanılmalı, uygun dil ve terminoloji kullanılmalıdır. Ayrıca, tez yazımının bölümleri hakkında bilgi sahibi olunmalı ve bu bölümler doğru şekilde yazılmalıdır.

Tezlerin sunumunda da birkaç önemli hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Tezler, belirli bir format dahilinde sunulmalı ve içerik ve görsel yönetim de doğru şekilde yapılmalıdır. Tez savunması hazırlık süreci yönetilmeli ve savunma sınavında sık yapılan hatalar önlenebilir.

Özetle, akademik tez yazımı oldukça önemlidir ve dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Bu makalede, tez yazarken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları ele aldık.

Tez Konusu Belirleme

Tez yazım sürecinde temel adımlardan biri tez konusu belirlemedir. Tez konusu, araştırmanın odak noktasını oluşturur ve başarılı bir tez yazımı için doğru seçim yapılması oldukça önemlidir.

İlk olarak, konunun sizin ilgi alanınıza girmesi gerekmektedir. Kendi ilgi alanınızda bir konu seçerseniz, araştırma süreci daha keyifli ve yapıcı olacaktır. Ancak iyi bir tez konusunda sadece kişisel ilgi yeterli değildir; aynı zamanda akademik açıdan önemli, yeni ve keşfedilmemiş bir konu tercih edilmelidir.

Bununla birlikte, tez konusu seçiminde literatür taraması yapmak oldukça önemlidir. Daha önce yapılmış çalışmalara bakarak, açık kalmış bir sorunu çözmek veya bir konuya yeni bir bakış açısı getirmek, başarılı tezler için en önemli adımlardan biridir.

Konunun kapsamını belirlemek de son derece önemlidir. Konunun mümkün olduğunca daraltılması, araştırma sürecinin daha yönlü olmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca konunun özgün olması, farklı bir perspektif sunması ve tez yazım sürecinde sonuçlarını açıkça ortaya koyabilecek verilerin bulunabilmesi gerekmektedir.

Tez konusu seçimi yapılırken ayrıca, mümkün olan en erken zamanda konunun danışman veya akademisyenlerle paylaşılması önemlidir. Danışman görüşleri, tez yazım sürecinde doğru yönün bulunmasına yardımcı olacak ve konunun düzenlenmesinde faydalı geri bildirimler sağlayacaktır.

Son olarak konunun, etik açıdan kabul edilebilir, sosyal ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyen bir konu olması gerekmektedir.

Tez konusu belirleme aşamasında yukarıda bahsettiğimiz hususlar dikkate alınarak, uygun bir konunun seçilmesi tez yazımı sürecinin başarılı olmasını sağlayacaktır.

Kaynak Kullanımı

Tez yazımında doğru kaynak kullanımı oldukça önemlidir. Kaynak kullanırken ilk dikkat edilmesi gereken husus, kaynağın güvenilir ve akademik olmasıdır. İnternet üzerinde yer alan ve herkes tarafından yazılan blog yazıları veya yazıların yer aldığı sosyal medya platformları gibi kaynaklar tercih edilmemelidir.

Ayrıca, kaynakların güncel olması da önemlidir. Özellikle teknolojik konularda ciddi değişimler yaşandığından, en son kaynaklara başvurulması gerekmektedir. Kaynakların isimleri, yazarları, yayın tarihleri gibi bilgilerin tamamen belirtilmesi gerekir.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise intihal yapmamaktır. Atıf yapılmaksızın, başka bir kaynaktan alıntı yapılmamalıdır. Alıntı yapılırken, kaynak ve yazar belirtmenin yanı sıra, atıf yapılacak yere işaret eden sayfa numarası da belirtilmelidir.

Kaynakların kullanımında, tez konusuna uygun olması da önemlidir. Konunuzla ilgili literatür taraması yaparak öncelikle en güncel ve en uygun kaynakları bulmanız gerekmektedir. Kaynak seçimi konusunda, danışmanınızın görüşlerinden de faydalanabilirsiniz.

Tez yazımında kullanacağınız kaynakların sayısını belirlemeniz de gereklidir. Bir konu hakkında çok az sayıda kaynak kullanmak, tezinizin eksik kaldığı anlamına gelebilir. Ayrıca, çok fazla kaynak kullanmak da bilgi kirliliğine neden olabilir. Uygun sayıda kaynak kullanarak dengeli bir çalışma ortaya koymalısınız.

Son olarak, kaynakların kullanımında atıf yöntemleri de doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Buna göre, kullanılan kaynağın ismi, yazar adı, yayın tarihi, yayın yeri gibi bilgilerin metin içerisinde ya da dipnotlar üzerinde gösterilmesi gereklidir. Bu sayede yapılan çalışmanın orijinal olduğu kanıtlanır ve intihal yapılmamış olur.

Plagiarism ve Uyumlu Atıf Yöntemleri

Akademik tez yazımı, bilimsel araştırmaların toplandığı, yapıldığı ve sunulduğu bir süreçtir. Bu nedenle, çalışmanın orijinal ve benzersiz olması oldukça önemlidir. Ancak, birçoğumuzun farkında olmadığı gibi, başkalarının çalışmalarını kopyalamak veya onlardan parçalar almak etik değildir ve aniden karşılaşılan bir sonuçla belki de hayatımızın en zor anlarına neden olabilir. Bu nedenle, tez yazımında doğru kaynak kullanımı oldukça önemlidir.

Bu noktada, doğru atıf teknikleri kullanarak plagiarism riskini engellemek oldukça önemlidir. Plagiarism, bir başkasının yazılı veya sözlü çalışmalarında bulunan bir fikir, görüş veya ifadeyi kopyalamak veya değiştirerek kendi yazınızda kullanmak anlamına gelir. Bu, sadece etik değil aynı zamanda hukuka aykırıdır.

Doğru atıf teknikleri kullanarak plagiarism’i önlemek oldukça kolaydır. Kaynağınızdan alıntı yaparken, alıntıladığınız metni tırnak işareti içine alarak belirtmelisiniz. Ayrıca kaynağın yazarı ve yayınlandığı tarih gibi diğer ayrıntılar için uygun atıf yöntemlerine de dikkat etmelisiniz. Bu, okuyucuların çalışmanızın kaynaklarını kontrol etmesine izin verir.

Bunun yanı sıra, yapılacak başka bir şey de, kaynaklara kolay erişim sağlamak ve kaynakların yazarlarını doğru bir şekilde tanımlamak için kullanılan uyumlu atıf yöntemleridir. Bu amaçla, APA, MLA, Harvard gibi farklı atıf stilleri mevcuttur. Raporunuzun biçimlendirmesini yaparken, hangi atıf stiline uyacağınızı belirlemeli ve raporunuz boyunca bu stille uyumlu olmalısınız.

Tez yazımında kaynak kullanımına özen göstermeli, doğru atıf tekniklerini kullanarak plagiarism riskini en aza indirmelisiniz. Bu, çalışmanızın orijinal ve benzersiz olmasını sağlayacak, aynı zamanda etik kurallara uygun hareket etmenizi de sağlayacaktır.

Yazım Kuralları ve Dil Düzgünlüğü

Tez yazımında en yaygın hatalardan biri, yanlış yazım ve imla kurallarının kullanımıdır. Tez yazımında doğru imla kurallarına ve dil düzgünlüğüne uymak oldukça önemlidir. Yazım ve dil hatalarının tez çalışmaları üzerindeki etkisi ciddi olabilir.

Yazım kurallarına uygun yazılmayan bir tez çalışmasında, okuyucular anlamda zorluk yaşayabilir. Hatalar, yazıda bazı ifadelerin yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Ayrıca, yanlış yazım kurallarına sahip bir tez çalışması güvensizlik yaratabilir.

Tez çalışmasında yaygın olarak yapılan yanlışlar arasında kelime seçimi, noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı ve anlatım bozukluğu yer alır. Yanlış ifadelerin anlaşılabilirliğini etkilediği için uygun anlatım teknikleri kullanmak da oldukça önemlidir.

Bu nedenle, tez yazımında dil kurallarına uymak ve doğru imla kullanmak önemlidir. Bu, okuyucu tarafından daha iyi anlaşılabilir bir çalışma sunmanızı sağlar ve tez çalışmanızın ciddiyetini arttırır.

Noktalama İşaretleri Kullanımı

Noktalama işaretleri, yazıyı okuyanların cümlelerden anlam çıkarmasını kolaylaştırır ve anlam karmaşasını önler. Ancak, noktalama işaretleri kullanımında bazı hatalar yapılabilir. Sık yapılan noktalama işaretleri hataları arasında yanlış virgül kullanımı, noktalı virgül yerine virgül kullanımı, yetersiz veya gereğinden fazla noktalama işareti kullanımı yer alır.

Doğru noktalama işaretleri kullanımı için öncelikle sık yapılan hataların farkında olunması gerekir. Ayrıca, cümlelerin anlamını etkileyen sözcüklerin (bağlaçlar, zarflar vb.) ardından doğru noktalama işareti kullanımı da oldukça önemlidir.

Virgül kullanımında genellikle yanlış yapılır ve gereksiz yerlerde kullanılır. Örneğin, “Bugün, hava güzeldi.” yerine “Bugün hava güzeldi.” şeklinde kullanılmalıdır.

Noktalı virgül kullanımı da sık yapılan hatalardan biridir. Özellikle, bağımsız cümleleri birbirine bağlamak için kullanılan bu işaret, virgülden farklıdır ve doğru kullanımı bilinmelidir.

Yeterli veya gereğinden fazla noktalama işareti kullanımı da cümlelerin anlamını karmaşık hale getirebilir. Örneğin, üst üste üç nokta kullanmak yerine bir virgül ya da noktalı virgül kullanılması daha uygun olacaktır.

Doğru noktalama işaretleri kullanımı için dikkatli olunması gerektiği gibi, gereksiz noktalama işareti kullanımından da kaçınılması önemlidir. Özellikle, cümle içinde sık sık noktalama işareti kullanmak okuyucunun dikkatini dağıtabilir ve anlatımı zorlaştırabilir.

Uygun Dil ve Terminoloji Kullanımı

Tez yazımında uygun dil ve terminoloji kullanımı oldukça önemlidir. Akademik bir çalışma olan tezlerde, doğru ve güzel bir dil kullanımı sayesinde, tez sahibi kendisini daha akademik ve güçlü bir şekilde ifade edebilir. Ayrıca terminoloji kullanımında da dikkatli olunmalıdır. Tezin konusu ya da alakalı olduğu konularda doğru terminoloji tercih edilmelidir.

 • Bu açıdan bakıldığında, tez yazımında kullanılan kelime dağarcığına özen gösterilmelidir. Kelime seçimleri, tezin tam anlamıyla anlaşılmasını sağlar.
 • Keza, Türkçe dil bilgisi kurallarına da uygun yazmayı ihmal etmemelisiniz. Eğer gerekli ise yazım kılavuzlarından yararlanabilirsiniz.
 • Bazı bilim dalları özel terminolojilere sahiptir. Bu terminolojileri doğru bir şekilde kullanarak, işinizi daha anlaşılır bir hale getirebilirsiniz. Ancak unutmayın, bu terminolojilerin fazla ve gereksiz kullanımı da tezi olumsuz etkileyebilir.

Harf hataları, yazım yanlışları ya da dil bilgisi hataları, çalışmanın inandırıcılığını olumsuz etkiler. Bu hataların tamamen engellenmesi mümkün olmasa da, mümkün olan en az seviyede tutulması gerekir.

Terminoloji tercihinde, çalışmayla tamamen uyumlu olacak kelime ve ifadeler seçilmelidir. Bu seçimler yapılırken, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalı ve okuyucuyu sıkmayacak hafifletici ifadeler tercih edilmelidir.

Bununla birlikte, tez konusu ve disiplin hakkında bilgi sahibi olan birinin, tez yazımındaki dil ve terminoloji kullanımı hakkında eleştirel bir şekilde inceleme yapması, gereksiz hataların ve yanılgıların önüne geçebilir.

Tez Yazımının Bölümleri

Tez yazımı, birçok farklı bölümden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu bölümler arasındaki mantıklı bağıntılar ve geçişler, tezin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Tez yazımının ana bölümleri şunlardır:

 • Giriş: Tezin amaçları, araştırma soruları, tezin önemi veya alan hakkındaki genel bilgi verilmektedir.
 • Teorik Çerçeve: Konu hakkında literatür taraması yapılarak edinilen bilgiler sunulur. Bu bölümde, konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar, araştırmalar ve teorik işler de yer alabilir.
 • Araştırmanın Yöntemi: Araştırmanın nasıl yapıldığını, kullanılan araç ve gereçleri, örneklem ve veri toplama şeklini açıklayan bir bölümdür.
 • Bulgular ve Yorumlar: Araştırmanın temel sonuçları ve bu sonuçların ne anlama geldiği açıklanmaktadır. İstatistiksel verilerin sunulduğu, görsellerin yer aldığı bir bölümdür.
 • Tartışma: Bulguların ne anlama geldiğinin ve literatür ile uygunluğunun analiz edildiği kısımdır.
 • Sonuç: Tezin anahtar bulguları, sonuçları ve önerileri burada sunulur.
 • Kaynakça: Tez yazımında kullanılan kaynaklar ve atıf yapılan yayınlar burada yer alır. APA, MLA gibi atıf sistemlerine uygun bir şekilde düzenlenir.

Bu bölümler, asıl amaçlarına uygun şekilde ve doğru bir mantık çerçevesinde yazılmalıdır. Tezin akışı, bölümler arasındaki uyum ve geçişler, doğru bir şekilde doğrulanmış argümanlar ile sağlanır. Bu, tezin okuyucular tarafından anlaşılmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştıracak ve yüksek bir değerlendirme almanızı sağlayacaktır.

Formatlama ve Sunum

Tez formatlama kuralları, hazırlanan tezlerin sunumunda oldukça önemlidir. Tezin sayfa boyutu, yazı tipi, satır aralığı, dipnot kullanımı, başlık düzeni gibi birçok detay, tez formatlama kuralları içerisinde yer almaktadır. Tezin formatlanması ve sunumu yapıldığı takdirde, tezin görünümü ve dikkat çekiciliği artacaktır. Tezin içeriği kadar sunumu da önemlidir. Tez formatlama kuralları konusunda rehberler, farklı birimlerin web sitelerinde mevcuttur ve tez yazarları tarafından bu rehberlere uygun hareket edilmesi beklenir. Ayrıca, tezde yer alan tablo ve grafik gibi görsel materyallerin de doğru bir şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Tez formatlama kurallarına uyulmadığı takdirde, tez yazarının sınav öncesinden veya sonrasından uyarı alması mümkündür. Bu yüzden, tez yazarları formatlama kurallarına titizlikle uymalıdır. Ayrıca tezlerin sunumu da çok önemlidir. Tez savunması sırasında hazırlanan slayt gösterileri, yazım hataları içermemeli ve tezin içeriğine uygun olmalıdır. Tez savunması aynı zamanda tez yazarının kendisini iyi ifade etmesi açısından da oldukça önemlidir.

Baskı ve Sunum Öncesi Kontroller

Tezin baskı ve sunum öncesi kontrolleri, tamamlanmış olan tezin son aşamasıdır. Bu aşamada, tezin baskı ve sunum aşamalarında karşılaşabileceği sorunlar önceden belirlenerek önleyici önlemler alınmalıdır.

Öncelikle, tezin baskı aşamasında sayfa düzeni, yazı tipi, yazı boyutu, satır aralığı, kenar boşlukları gibi formatlama kurallarına dikkat edilmelidir. Tezin tüm sayfaları gözden geçirilerek, formatlama hataları giderilmeli ve baskıya hazır hale getirilmelidir.

Sunum aşamasında ise, yine baskıda olduğu gibi formatlama kurallarına uyum kontrol edilirken, görsel materyallerin kalitesi ve uygunluğu da kontrol edilmelidir. Grafikler, tablolar ve resimler baskı kalitesine uygun şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca, sunum sırasında kullanılacak olan materyallerin düzeni ve akışı da gözden geçirilmelidir.

Bunun yanı sıra, baskı ve sunum öncesi kontrollerde tez içeriği de önemli bir noktadır. Tez içeriği doğru, eksiksiz ve uygun bir şekilde sunulmalıdır. Bu doğrultuda, tezin yapılandırması ve bölümleri, yazım şekli, dil ve terminoloji kontrol edilmelidir.

Hazırlık süreci, tezin tamamını gözden geçirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için yeterli zamanı ayırmakla başlar. Tezin son halinin bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak için, öncelikle tüm bölümlerin uyumlu olması ve birbirleriyle ilişkili olduğundan emin olunmalıdır. Bunun yanı sıra, her bölümün ana fikri ve alt başlıkları açık bir şekilde belirtilmelidir.

Son olarak, tezin baskı ve sunum öncesi kontrolleri tamamlandıktan sonra, tezin birkaç kez daha gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu işlem, yazım ve dil hataları, eksikler ve yanlış anlatımların tespit edilerek düzeltilmesini sağlar. Böylece, tez baskı ve sunum aşamalarında herhangi bir sorunla karşılaşılmadan, başarılı bir şekilde sunulabilir.

Görsel ve İçerik Yönetimi

Görsel ve içerik yönetimi, tezin okunabilirliği ve etkililiği açısından oldukça önemlidir. İlk olarak, tez içerisinde yer alan görsellerin, tabloların ve grafiklerin doğru bir şekilde yerleştirilmesi ve numaralandırılması gerekmektedir. Ayrıca, bu görsellerin kaliteli ve okunaklı olması da önemlidir.

Tez içerisinde yer alan içeriklerin ise, açık bir şekilde ifade edilmesi ve düzgün bir şekilde organize edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, içerik başlıkları ve alt başlıkları açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmeli ve düzenlenmelidir.

Ayrıca, her bir içerik bölümünde, konunun açık bir şekilde ifade edilmesi ve örneklerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu sayede, okuyucuların tez içeriğini daha iyi anlaması sağlanabilir.

Tez içerisinde yer alması gereken ögeler ise, genel olarak şu şekildedir:

 • Özet
 • Giriş
 • Araştırma Soruları ve Hipotez
 • Literatür İncelemesi
 • Metodoloji
 • Analiz ve Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuçlar ve Öneriler
 • Kaynakça
 • Ekler

Her bir ögenin, tez içerisinde yer alması gereken bilgileri açık bir şekilde ifade etmesi ve okunabilirliği arttırması gerekmektedir.

Sonuç olarak, görsel ve içerik yönetimi, tez yazımının önemli bir parçasıdır. İçeriklerin düzenli bir şekilde organize edilmesi, görsellerin kaliteli bir şekilde yerleştirilmesi ve numaralandırılması, tezin okunabilirliğini arttırır ve okuyucuların tez hakkında daha net bir anlayışa sahip olmasını sağlar.

Savunma ve Değerlendirme

Tez savunması, öğrencilerin tezleri hakkında bilgi verme, sorgulama ve savunma yaptığı bir süreçtir. Tez savunması genellikle iki bölümden oluşur: sunum ve soru-cevap oturumu.

Sunum bölümünde, öğrenciler araştırmalarının sonuçlarını sunarlar. Sunum hazırlanırken, slaytlar, tablolar, grafikler ve diğer görsel materyaller kullanılabilir. Sunumun açık, anlaşılır ve özgün olması önemlidir. Sunum bittiğinde, jüri üyeleri, öğrenciye sorular sormak için soru-cevap oturumuna geçerler.

Soru-cevap oturumunda, jüri üyeleri öğrenciye tezlerini sorgular. Bu bölümde öğrencinin, konu hakkında derin bilgi sahibi olması ve jüri üyelerinin sorularına mantıklı ve net cevaplar vermesi gerekmektedir. Jüri üyeleri, öğrencinin tezi hakkında yeterli bilgiye sahip olup olmadığını ve araştırmanın önemini anladığını görmek isteyeceklerdir.

Değerlendirme süreci, tezin akademik yönü, konusu, sunum, özgünlük ve araştırma yöntemi gibi faktörlere göre yapılır. Jüri üyeleri, öğrencinin tez yazımındaki başarı seviyesini belirleyeceklerdir. Tez savunması sonrasında, öğrenciye jürinin verdiği notlar açıklanır ve sonuçlandırılır.

Tez savunmasına hazırlanırken, öğrencilerin tezlerindeki tüm soruları ve problemleri öngörmeleri ve buna göre hazırlanmaları önerilir. Tez savunması, öğrencilerin araştırmalarını açıklama ve diğer akademisyenlerle paylaşma fırsatıdır. Bu nedenle, titiz hazırlık yapmak ve kendilerine daha fazla güven kazandırmak için ek pratik sunum yapmaları önerilir.

Savunma Sınavında Yapılan Hatalar

Savunma sınavları, tez çalışmalarını tamamlayan öğrencilerin aldıkları en önemli aşamalardan biridir. Ancak, savunma sınavlarına hazırlanırken öğrenciler sık sık bazı hatalar yapmaktadırlar. Bu hataların bir kısmı, öğrencilerin dikkatsizliği veya hazırlıksızlığından kaynaklanmaktadır.

En sık yapılan hatalardan biri, yeterli araştırma yapmadan tez hazırlamaktır. Bir tez çalışmasında, önemli olan sadece sonuçlara ulaşmak değil, aynı zamanda bu sonuçları doğru kaynaklara dayanarak objektif bir şekilde sunmaktır. Bu nedenle, savunma sınavına gitmeden önce öğrencilerin kaynaklarının doğru bir şekilde kullanıldığından emin olmaları gerekmektedir.

Bir diğer sık yapılan hata, tezin özgünlüğünün korunmamasıdır. Öğrenciler, hazırladıkları tezin bir kısmını veya tamamını internette buldukları bir kaynaktan kopyalayarak sunum yapma hatasına düşebilirler. Bu durum, hem akademik olarak hem de yasal olarak ciddi sonuçlar doğurabilir. Plagiarism probleminden kaçınmak için, öğrencilerin doğru atıf tekniklerini kullanmaları gerekmektedir.

Bir diğer sık yapılan hata, sınav öncesinde yeterli hazırlık yapmamaktır. Öğrencilerin tezinin tüm ayrıntılarına hakim olmasına ek olarak, savunma sınavının nasıl yapılacağı hakkında da yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin savunma sınavı öncesinde deneme yaparak bilgi ve tecrübe kazanmaları faydalı olacaktır.

Ayrıca, sınav sırasında öğrencilerin heyecanlı olması beklenir. Ancak, heyecanın dozu fazla olduğunda, ses tonu ve beden dili kontrol edilemeyebilir, kelime dağarcığı azalabilir ve unutkanlık yaşanabilir. Bu nedenle, öğrencilerin savunma sınavı öncesinde birkaç kez pratik yaparak heyecanlarını yenmeleri önerilir.

Savunma sınavında en önemli noktalardan biri, sınav üyelerinin sorularına doğru ve özgüvenli bir şekilde cevap vermektir. Öğrencilerin, sınav üyelerinin sorularını dinlemeleri ve onlara uygun şekilde cevap vermeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra, sınav sırasında zamanı doğru şekilde kullanmak ve her soruya kısa ve net cevaplar vermek önemlidir.

En son olarak, öğrencilerin savunma sınavı öncesinde uygun bir planlama yapmaları gerekmektedir. Planlama aşamasında, sınavda kullanacakları materyalleri hazırlamalı, hangi sorunlara nasıl cevap vereceklerini önceden belirlemeli ve sınav öncesinde stresi azaltmak için rahatlatıcı teknikler kullanmalıdırlar.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.