Category Makaleler

Tez yazımı akademik hayatın önemli bir parçasıdır. Tez yazarken dikkat etmeniz gereken birçok husus vardır. Bu makalemizde tez yazımında özellikle üzerinde durulması gereken konuları ele alacağız.

Tez konusu seçerken, konunun üstesinden gelebileceğinize ve ilginizi çekebileceğine emin olmalısınız. Ayrıca konunun literatürde önceden ele alınmadığı ya da tez konusu olarak seçilmemiş olduğunu araştırmanız gerekmektedir.

Doğru kaynakları bulma, kullanma ve kaynakça oluşturma konuları da oldukça önemlidir. Kaynakları doğru bir şekilde bulmak için farklı kaynakları kullanmanız önerilir. Bunun için bir kütüphane, google scholar, bibliyografya vb. kaynakları kullanabilirsiniz.

Doğru bilgiye ulaşmak için doğrulanabilir kaynakların önemli olduğunu unutmayın. Bu nedenle kaynakların güncelliği ve doğruluğu da oldukça önemlidir.

Tez yazarken uyulması gereken genel yazım kuralları da dikkat edilmesi gereken hususlardır. Tezin yazım kurallarına uygun olarak formatlama ve stil kullanımına dikkat edilmelidir. Ayrıca tezin yapısını ve bölümlerini doğru bir şekilde belirlemek de önemlidir.

Tez danışmanı ile düzenli olarak iletişim kurmak ve tez yazım sürecinde danışmandan faydalanmak da tez yazarken önemli hususlar arasındadır. Etkili zaman yönetimi ve takvimlendirme konularına dikkat etmek gerekmektedir.

Tez savunması öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, etkili sunum teknikleri ve stratejileri ve sıkça sorulan sorulara nasıl yanıt verileceği gibi konular da dikkate alınması gereken önemli hususlardır.

Tez Konusu Belirleme

Tez yazarken en önemli adımlardan biri, doğru ve uygun bir konu seçmektir. Konu seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Öncelikle, seçilen konunun araştırılabilir olması önemlidir. Kuşkusuz, ilgi çekici, farklı ve özgün bir konu seçmek her zaman tercih edilir ancak konunun araştırılabilirliği de önemlidir. Ayrıca, belirlenen konunun size gerçekten ilgi duyduğunuz bir alanda olması da önemlidir. Bu şekilde konuya odaklanmak daha kolay olacaktır ve daha motive olacaksınız.

Diğer bir önemli nokta, konunun dar ya da geniş olmamasıdır. Dar bir konu seçmek, konuyu sınırlayan faktörlerin sayısını arttırır, geniş bir konu seçmek ise konunun kontrolsüz bir hal almasına neden olabilir. İdeal konu, biraz araştırmaya izin verirken aynı zamanda kapsamlı bir şekilde ele alınabilir.

Konu seçerken dikkat edilecek diğer bir nokta, önceden araştırma yapmaktır. Önceden yapılan araştırmalarla araştırılacak konuya dair bilgi sahibi olmak, konunuzu belirleme sürecini hızlandırır ve daha tutarlı bir konu seçmenizi sağlar.

En son olarak, konu seçimi yaparken araştırma yapacağınız disiplinler, konunuzun hangi alana ait olduğu ve hangi yöntemleri kullanacağınız konusunda karar vermeniz gerekir. Bu noktalara önceden karar vererek, daha doğru bir konu seçmeniz kolaylaşabilir.

Kaynak Kullanımı

Tez yazarken kullanılacak kaynakların doğru seçilmesi önemlidir. Doğru kaynaklar kullanılarak tez yazılır ve hazırlık süreci kolaylaştırılır. Kaynak seçimi yaparken öncelikle güvenilir kaynaklara ulaşmak gerekir. Güvenilir kaynaklar, bilginin doğru ve güncel olmasını sağlar.

Doğru kaynaklar arasında akademik kitaplar, makaleler, tezler ve raporlar yer alır. İnternet kaynaklarının da kullanılabilir olması, doğrulanabilirlik konusunda dikkat edilmesi gerektiğini unutturmamalıdır.

Güncel kaynaklara ulaşmak da önemlidir. Çünkü değişen dünya koşulları, güncel bilgileri, tezimizin konusuna dair önemli noktaları içerebilir. Kaynak seçimi sırasında güncel tarihler ve tarih aralıklarına dikkat edilmelidir.

Kaynak kullanımı konusunda bir diğer önemli husus kaynakça oluşturmadır. Kaynakça, kullanılan kaynakların doğru şekilde referans gösterilmesini sağlar. Kaynakçanın oluşturulması, yazının sonuna eklenmelidir. Kaynakları belirtirken belirli format ve kurallara uyulması gerekmektedir. Bu kurallar, ilgili bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Doğru kaynakların kullanılması, tez yazımını kolaylaştırır. Tez yazım sürecinde uygun kaynakların seçimi, kaynakların güvenilir ve güncel olması, kaynakların doğru şekilde referans gösterilmesi için kaynakça oluşturmanızın gerekliliği vardır. Bu kurallara uyulduğu takdirde, tez yazım süreci daha verimli ve başarılı bir şekilde tamamlanabilir.

Doğru Kaynak Bulma Yöntemleri

Tez yazarken kullanılacak kaynakların doğru ve güvenilir olması son derece önemlidir. Ancak doğru kaynakları bulmak bazen zor olabilir. İşte size doğru kaynakları bulmak için ipuçları:

 • Öncelikle konu hakkında geniş bir araştırma yapın ve konuyla ilgili her türlü kitap, makale ve diğer kaynakları bulun. Bu sayede konu hakkında bilgi sahibi olursunuz ve daha doğru kaynakları seçebilirsiniz.
 • Dijital kaynaklar kullanacaksanız, internet arama motorlarını verimli bir şekilde kullanın. Anahtar kelimeleri doğru seçerek aramanızı daraltabilir ve aradığınız kaynaklara daha kolay ulaşabilirsiniz.
 • Üniversite kütüphanesi ve öğretmenlerinizden tavsiyeler isteyebilirsiniz. Kütüphanenizdeki veri tabanlarını kullanarak araştırmanızı daha da daraltabilirsiniz.
 • Seçtiğiniz kaynakları dikkatli bir şekilde okuyun ve kaynağın doğruluğunu teyit etmek için diğer kaynaklarla karşılaştırın. Herhangi bir kaynağı kullanmadan önce, kaynağın güvenilirliği hakkında emin olun.
 • Doğrulanabilir kaynakları tercih edin. Akademik makaleler, üniversite kitapları ve benzeri kaynaklar başka kaynaklarla referans gösterilerek desteklenebilir.
 • Güncel kaynakları kullanın. Eski kaynaklar yerine, konu hakkında en son bilgilere sahip olan kaynakları tercih edin.

Doğru kaynakları bulmak her zaman kolay olmasa da, bu ipuçları doğrultusunda konu hakkında daha geniş bir bilgi sahibi olabilir ve kaynakların doğruluğunu teyit ederek kaliteli bir tez yazabilirsiniz.

Doğrulanabilir Kaynaklar

Tez yazarken kullanılan kaynakların doğru ve güvenilir olması oldukça önemlidir. Bilgiye ulaşmak için kullanılan kaynaklar, çalışmanın kalitesini doğrudan etkiler. Bu nedenle, doğrulanabilir kaynakların kullanımı, doğru bilginin bulunması için hayati önem taşır. Doğrulanabilir kaynaklar, konusunda uzman kişiler tarafından yayınlanan makaleler, bilimsel araştırmalar, kitaplar, veri tabanları gibi kaynakları kapsar. Bu kaynaklar güvenilirliği açısından kontrol edilmiş, verilerin kaynağı doğrulanmış ve bilgilerin gerçekliği kanıtlanmış kaynaklardır.

Doğru bilgiye ulaşmak için doğrulanabilir kaynakların kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, kaynağın güncel olmasıdır. Bilimsel çalışmalar, teknolojik gelişmeler ve dünya olayları, sürekli olarak değişim gösterir. Bu nedenle, eski ve güncelliğini yitirmiş bilgilerin kullanımından kaçınılmalıdır. Güncel kaynakların kullanımı, tez ya da araştırmanın sonuçlarını daha güncel hale getirecektir.

Doğrulanabilir kaynakların bir diğer önemli özelliği, alıntılanan veya kullanılan kaynakların açıkça belirtilmesidir. Alıntıların kaynağı, tezin sonunda yer alan kaynakça bölümünde belirtilmelidir. Bilgi hırsızlığına karşı önlem olarak kullanılabilen kaynakça bölümü, tezin yazım sürecinde düzenli olarak güncellenerek kaynakların doğru bir şekilde tezde yer almasını sağlayacaktır.

Doğrulanabilir kaynakların doğru bir şekilde kullanımı, tez yazım sürecinde başarılı sonuçların elde edilmesinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle kaynakların doğru bir şekilde seçilmesi, verimli bir şekilde kullanılması ve kaynakça bölümünün doğru bir şekilde oluşturulması oldukça önemlidir. Doğrulanabilir kaynakların kullanımı, tez yazımında doğru bilgiye ulaşmanızı ve çalışmanızın kalitesini artırmanızı sağlar.

Kaynakların Güncelliği

Tez yazarken kullanılan kaynakların güncelliği oldukça önemlidir. Güncel kaynaklar, konunun mevcut durumunu yansıtır ve okuyuculara en doğru bilgiyi sunar. Güncel kaynaklar aynı zamanda, tezi yazan kişinin konuya hâkim olduğunu ve araştırmasını zamanında ve etkili bir şekilde yaptığını gösterir. Dolayısıyla tez yazarken güncel kaynaklar kullanmak oldukça önemlidir.

Güncel kaynakları bulmak için birçok yöntem mevcuttur. İnternet, günümüzde kaynak bulmak için en yaygın kullanılan araçtır. İnternet üzerinde, güncel kaynaklara ulaşmak için akademik arama motorları kullanılabilir. Özellikle bazı üniversiteler, akademik arama motorlarına ücretsiz erişim sağlar. Bunun dışında, konu ile ilgili en güncel araştırmaları içeren akademik dergileri takip etmek de güncel kaynakları bulma konusunda oldukça faydalı olabilir. Ayrıca, konuyla ilgili yasal düzenlemeleri içeren web siteleri de güncel bilgilere ulaşmak için önemli kaynaklar olabilir.

Tez yazarken kaynakların güncelliği konusunda dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da, kaynakların tarihleridir. Kaynakların ne zaman yayınlandığı, güncelliği konusunda önemli bir ipucu sağlar. Kaynakça listesinde en eski kaynaklar en altta, en yeni kaynaklar ise en üstte yer almalıdır. Böylece, okuyucular, tezin ne zaman yazıldığını, hangi dönemdeki bilgilere dayandığını görebilirler.

Kaynakça Oluşturma

Tez yazımında en kritik adımlardan biri de doğru bir şekilde referans gösterme ve kaynakça oluşturma işlemidir. Bu adım, akademik dünyada bilgiye saygı gösterme ve güvenilirliği sağlama açısından büyük önem taşır.

Doğru bir kaynakça oluşturmak için, ilk olarak kullanılan kaynakların türüne göre uygun bir referans stili seçilmelidir. Tez yazımında en sık kullanılan referans stilleri APA, MLA ve Chicago’dur. Hangi stili seçtiğinizden emin değilseniz, danışmanınıza danışmanız faydalı olacaktır.

Referans gösterilecek kaynakların nasıl sıralanacağı da önemlidir. Sıralama alfabetik olarak yapılmalıdır ve yazar adına göre orijinal adı baz alınarak yapılmalıdır. Birden fazla yazar varsa, ilk yazarın adı anılır. Kaynak tipine göre farklı sıralama yöntemleri de kullanılabilir, ancak en yaygın yöntem alfabetik sıralamadır.

Kaynaklarda verilen bilgilerin doğru kullanılması da önemlidir. Özellikle, kitap ve dergi makaleleri için verilen sayfa numaralarının doğru bir şekilde alınması gerekir. Ayrıca, her bir kaynağın referans verildiği noktalarda, kaynakça sayfasından detaylı bilgiye ulaşılması amacıyla, kaynakça sayfasına numaralandırma yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, doğru ve tam bir kaynakça listesi oluşturmak için kullanılan kaynaklarda bazı bilgilerin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gereklidir. Örneğin, yazarın adı, yayın tarihi, makale veya kitap adı doğru yazılmış mı; süreli yayınlarda cilt ve sayı numaraları doğru belirtilmiş mi, vb.

Doğru bir kaynakça oluşturarak, tezinizin güvenilirliğini ve akademik dünyada saygınlığını artırabilirsiniz. Ancak bu süreçte dikkatli ve titiz bir şekilde ilerlemek önemlidir.

Tez Yazım Kuralları

Tez yazarken, uyulması gereken genel yazım kuralları vardır. Bu kurallara uymak, tezin okunabilirliğini ve niteliğini artırmaya yardımcı olur.

 • Tez yazarken her zaman açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Karmaşık cümleler ve uzun paragraflardan kaçınılmalıdır.
 • Yazım yanlışlarından kaçınmak için tez, imla kurallarına dikkatle uygun olarak yazılmalıdır. Kelime kullanımı doğru olmalıdır.
 • Tez hazırlanırken kaynaklar ve atıflar uygun şekilde kullanılmalıdır. Atıflar açık ve doğrudan olmalıdır.
 • Tez yazım işleminde, yazı tipi, yazı boyutu ve satır aralığı standart şekilde belirlenmelidir. Bunun için üniversitenin kurallarına uymak gerekebilir.

Bunun yanı sıra, tez yazarken kullanılacak bölümlerin belirlenmesi önemlidir. Bu bölümler, giriş, literatür taraması, yöntemler, bulgular, sonuçlar ve tartışma gibi temel başlıklardan oluşur.

Tez yazımında sayfa düzeni ve formatlama önemlidir. Bu, belirli bir stil kullanarak yapılmaktadır. Tez yazarken tercih edilebilecek birkaç yöntem arasında APA, MLA, Harvard ve Chicago stili bulunmaktadır. Bu stillere uygun olarak yazmak, başarılı bir tez oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmış bir tez, okuyucuların anlaması kolay ve okunması keyifli bir tezdir.

Stil ve Format

Tez yazarken stil ve format kullanımı oldukça önemlidir. Tez yazım kurallarına uygun olarak formatlama yapılması, tezin okunabilirliğini artırır ve profesyonel bir görünüm sağlar. Tezinizi şu şekilde formatlayabilirsiniz:

 • Başlık sayfa
 • İçindekiler sayfası
 • Giriş bölümü
 • Araştırma bölümü
 • Sonuç bölümü
 • Kaynakça ve ekler bölümleri

Bunların yanı sıra, paragraf ve satır aralıkları doğru bir şekilde ayarlamak da önemlidir. İki farklı bölüm arasında veya başlık ile paragraf arasındaki boşluklar uygun olmalıdır. Ayrıca, tez yazarken font boyutu, stili ve sayfa düzenini uygun bir şekilde kullanmak gerekir. Tezinizi okuyacak kişilerin göz yorgunluğu yaşamaması için kolay okunabilir bir font, yeterli satır aralığı ve uygun sayfa düzenini tercih edebilirsiniz.

Ayrıca, tezinizde tablolar veya şemalar kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda, tablolarınızın etkili, basit ve okunabilir bir şekilde tasarlanması gereklidir. Tabloların şeffaflığı ve kolay okunabilirliği kullanıcıların anlamasını ve yorum yapmasını kolaylaştırır.

Tüm bu unsurların yanı sıra, tezinizin durumuna ve konusuna uygun bir yazım stili de belirlemeniz gerekmektedir. Akademik yazım kurallarına uygun bir şekilde yazarken, tez konusu ve araştırma amacına uygun bir dil kullanmanız önerilir.

Bölümleme

Bir tezin en önemli bölümlerinden biri bölümlendirme ve yapısıdır. Tez yazarken bölümleri doğru bir şekilde ayırmak ve sıralamak, tezin okunabilirliğini ve anlaşılırlığını artırır. Tez genellikle giriş, literatür taraması, metodoloji, sonuçlar ve tartışma bölümlerini içerir.

Giriş bölümünde tezin amaçları, araştırma soruları ve önemi belirtilir. Literatür taraması bölümü, ilgili çalışmaları kapsar ve araştırma soruları ve hipotezlerini destekleyecek bilgi sağlar. Metodoloji bölümü, araştırma yöntemlerini ve veri toplama tekniklerini açıklar. Sonuçlar bölümünde, araştırma sorularına verilen yanıtlarla birlikte bulgular sunulur.

Tartışma bölümü, sonuçların analiz edildiği ve yorumlandığı bölümdür. Bu bölümde, sonuçlar nedenleriyle birlikte ele alınarak, araştırma sorularının yanıtları verilir. Ayrıca, sonuçlar diğer çalışmalarla karşılaştırılır ve olası açıklamalara yer verilir. Son olarak, sonuç bölümünde, tezin amaçları yeniden vurgulanır ve elde edilen sonuçlarla birlikte anahtar bulgular ve öneriler sunulur.

Bu yapıda, bölümler ve alt bölümler, matematiksel işaretler veya numaralar, büyük harfler veya küçük harfler kullanılarak düzenlenebilir. Aynı zamanda, bölümler arasındaki geçişler akıcı olmalıdır ve bir bölüm, diğerleri ile uyumlu olmalıdır. Tablolar ve grafikler, araştırma verilerinin daha iyi anlaşılması için kullanılabilir. Bu nedenle, tablolar ve grafikler, doğru bir numaralandırma ve başlıklandırma ile birlikte bölüm içerisinde yerleştirilmelidir.

Bölümleme, tezin yapısını şekillendirir ve tezin okunaklığını artırır. Her bölümün amacının net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bölümler, araştırma sorularına yanıt vermenin yanı sıra, amaca uygun olmalıdır ve birbirleriyle ilişkili olmalıdır. Bölümler arasındaki uyumluluğun sağlanması, tez yazım sürecinde en önemli faktörlerden biridir.

Tez Danışmanı İle İletişim

Tez danışmanı, tezinizin doğru bir şekilde ilerlemesi ve tamamlanması sürecinde sizin için önemli bir kaynaktır. Bu nedenle, düzenli olarak tez danışmanınızla iletişim kurmak oldukça önemlidir. Bu iletişimin doğru bir şekilde kurulması ve sürdürülmesi, hem sizin hem de danışmanınızın işlerini kolaylaştıracaktır.

İletişimi nasıl başlatacağınızı bilmiyorsanız, en başta bir toplantı planlamak iyi bir fikir olabilir. Bu toplantıda, tezinizin ilerleyişi ve ne tür yardımlar alabileceğiniz konusunda danışmanınızla konuşabilirsiniz. Toplantı için bir gündem oluşturun ve toplantı sırasında bu gündemi takip edin. Bu, hangi konularda daha fazla yardıma ihtiyacınız olduğunu anlamanızı kolaylaştıracaktır.

Tez danışmanınızla iletişim kurarken, saygılı ve profesyonel bir dil kullanmak önemlidir. Danışmanınıza gereksiz yere mail atmak veya mesaj göndermek yerine, bahsetmek istediğiniz konuları toplu halde listeleyin ve tek bir mailde iletin. Ayrıca, danışmanınızın size verdiği geri bildirimleri dikkate alın ve onları tezinize uygulamaya çalışın.

Bir diğer önemli nokta ise, zaman yönetimidir. Danışmanınızla iletişimi organize etmek için ortak bir takvim oluşturun ve belirli tarihlerde ne yapılması gerektiğini planlayın. Danışmanınıza ilerlemeleriniz ve sorunlarınız hakkında düzenli olarak bilgi verin.

Tez danışmanınızın rolünü tam olarak anlamak, iletişim kurarken anlaşmazlıkları önlemenize de yardımcı olacaktır. Danışmanınızın size verdikleri geri bildirimleri ve tavsiyeleri ciddiye alın ve onların yol göstericiliği ile tezinizi tamamlayın.

Son olarak, danışmanınızla yapacağınız iletişimde, gayet normal olan anlaşmazlıkların da olabileceğini unutmayın. Ancak bu anlaşmazlıkların olumlu bir şekilde çözüme kavuşturulmasına odaklanın ve her adımda birbirinize saygı göstermeye özen gösterin.

Zaman Yönetimi

Bir tez yazım süreci uzun ve zahmetli bir süreçtir. Bu süreçte zaman yönetimi oldukça önemlidir. Tez danışmanı ile düzenli olarak iletişim kurarak takvimlendirme konularını belirlemek oldukça önemlidir. İlk olarak, süreci planlamak için bir aylık, üç aylık ve altı aylık hedefler belirlemek gerekir.

Bu hedefler doğrultusunda tez yazımının hangi aşamasında neler yapılması gerektiği belirlenir. Ayrıca, tez konusunun belirlenmesinden itibaren zaman yönetimi oldukça önemlidir. Tez konusu seçildikten sonra, araştırma yapmak ve doğru kaynaklara ulaşmak da zaman alıcı bir süreçtir.

Bunun yanı sıra, tez danışmanı ile düzenli olarak görüşmek ve onun önerilerini almak zaman yönetimi açısından oldukça önemlidir. Tez yazımı için belirlenen takvime uymanın yanı sıra, belirlenen hedeflere ulaşılmadığı takdirde, bu hedefleri gözden geçirerek yeni hedefler belirlenmesi gerekebilir.

Zaman yönetimi için bir diğer önemli nokta, zaman çizelgesinde acil durumları önceliklendirmektir. Bu durumlar, tezin savunması için gerekli olan hazırlıklar, kaynakça oluşturma veya makale yazımı gibi işlemler olabilir. Bu işlemler, bir sonraki hedefe geçilmeden önce tamamlanması gereken işlemlerdir.

Bunların yanı sıra, tez yazım sürecinde zaman yönetiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da araştırma için belirlenen zamanın dolduğunda araştırma yapmaktan vazgeçmek ve yazıya geçmek olmalıdır. Araştırma yapmak önemli bir adım olsa da, zamanında tamamlanmazsa tez yazımı süresi uzayacaktır.

Sonuç olarak, tez yazım sürecinde zaman yönetimi oldukça önemlidir. Bu nedenle, belirlenen takvimi uygulamak, hedefleri belirlemek, araştırma yapılacak zamanı doğru kullanmak ve acil durumları önceliklendirmek, süreci daha başarılı bir şekilde tamamlamak için gereklidir.

Tez Danışmanının Rolü

Tez yazım sürecinde danışman, öğrencinin en büyük yardımcısı ve yol göstericisidir. Danışman, öğrencinin tez yazımında karşılaştığı problemlere çözümler üretir, yönlendirir ve tezi tamamlama sürecinde öğrenciye destek olur. Danışmanın rolü, öğrencinin çalışmasını değerlendirmek ve geliştirmektir.

Tez danışmanı, öğrencinin tez konusunu belirlerken ve tez yazım sürecindeki çalışmalarına rehberlik ederken öğrencinin çalışmalarını izler ve yönlendirir. Danışmanın görevleri arasında tezi düzenleme, tezin yazım kurallarına uygunluğunu denetleme, kaynakça hazırlama gibi önemli süreçleri de belirtmek gerekir.

Öğrenciler, tez yazımı sürecinde danışmandan nasıl faydalanacağı konusunda planlı şekilde çalışma yapmalıdır. Danışmanla sık sık iletişim kurarak, öğrencilerin tez yazımına yönelik adresleri takip edip uygun kaynakları seçmeleri sağlanmalıdır. Danışmanla birlikte çalışarak, tezi istenilen formatta ve kalitede sunmak mümkün olacaktır.

Danışman, öğrenciye zamanında ve etkili bir şekilde geri bildirim sağlayarak, öğrencinin çalışmalarının geliştirilmesine yardımcı olabilir. Danışmanın öğrenciyi motive etme ve destekleme rolü de vardır. Tez hazırlama sürecinde, danışmanın desteği sayesinde, öğrenciler daha hızlı ve etkili bir şekilde çalışabilirler.

Tez danışmanı, öğrencinin çalışmalarını daha verimli hale getirmek için de önemlidir. Öğrencilerin çalışmalarının akademik standartlara uygun olmasını sağlamada, danışmanların deneyimleri ve tavsiyeleri işe yarayabilir. Sonuç olarak, tez danışmanı öğrencinin en büyük yardımcısı ve rehberidir. Tez yazımı sürecinde danışmandan yardım alarak, öğrenciler daha hızlı, daha etkili ve daha kaliteli çalışabilirler.

Tez Savunması

Tez savunması, tez yazım sürecinde en önemli aşamalardan biridir. Tezinizi başarıyla savunabilmeniz için önceden hazırlık yapmanız gerekmektedir. İlk olarak, tez dosyanızın tamamını tekrar okuyun ve savunmanız boyunca kullanabileceğiniz önemli noktaları not alın.

Bu noktalar, tezinizin amacını, hipotezini, araştırma yöntemlerini ve bulgularını içermelidir. Ayrıca, tez savunmanızda kullanacağınız herhangi bir tablo ya da grafik gibi görsel materyalleri hazırlayın ve sunumunuzu hazırlayın.

Bunun yanı sıra, tez danışmanınızla tez savunmanız öncesi bir prova yaparak, tezinizle ilgili herhangi bir açık noktanız kalmadığından emin olabilirsiniz. Özellikle, tez savunmanızda kullanacağınız kaynaklarda oluşabilecek sorunlar gibi sorunlarla ilgili önceden danışmanınızla konuşun.

Sunum sırasında, salonda mutlaka bir saat gözükür olmasına özen gösterin veya sunumun başlama ve bitiş saatlerini katılımcılara açıklayın. Vurgulamak istediğiniz önemli noktaları önceden hazırladığınız liste ile takip edin ve heyecanınızı kontrol altında tutun.

Daha da önemlisi, tez savunmanız öncesinde uygun kıyafetleri seçin. Kendinizi rahat hissettiğiniz ama profesyonel görünecek şekilde giyinin. Bu, size bir özgüven sağlayacaktır ve sunumunuzu daha rahat ve etkili yapmanızı sağlayacaktır.

Son olarak, tez savunmanızın ardından, jüri üyeleri ile duygusal bir bağ kurmaya çalışın. Teziniz hakkında güçlü düşüncelere sahip olan bu insanlarla, gelecekteki araştırmalarınızda işbirliği yapma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Sunum Teknikleri

Tez savunması sırasında, etkili bir sunum yapmak oldukça önemlidir. Sunumunuzun dinleyicilerin dikkatini çekmesi ve anlaşılır olması gerekmektedir. Bunun için doğru teknikleri kullanmak önemlidir. İlk olarak sunumunuzu iyi hazırlamanız gerekmektedir. Sunumunuzda kullanacağınız materyallerin olabildiğince basit ve anlaşılır olması gerekmektedir. Kullanacağınız materyallerin kalitesi de oldukça önemlidir.

Bir diğer önemli nokta, konuşmanızın tonudur. Konuşmanızı sakin ve net bir şekilde yapmanız gerekmektedir. Ayrıca konuşmanızı yaparken hareketlerinizi ve vücut dilinizi de kullanabilirsiniz. Bu sayede sunumunuz daha etkili hale gelecektir.

Sunum yaparken, izleyicilerinizin göz teması kurmanız önemlidir. Bu, izleyicilerinizin dikkatini toplamanıza ve konuşmanızın etkili olmasına yardımcı olacaktır. Sunumunuzda izleyicilerinizin sorularına da açık olmanız gerekmektedir. İzleyicilerinizin sorularını yanıtlamak, sunumunuzun daha anlaşılır ve etkili olmasına yardımcı olacaktır.

Bir diğer önemli teknik ise, sunumunuzda canlı örnekler kullanmaktır. Canlı örnekler sayesinde sunumunuz daha gerçekçi hale gelecek ve izleyicilerinizin konuya daha iyi odaklanmasını sağlayacaktır. Bu teknik, sunumunuzun unutulmaz bir deneyim haline gelmesini sağlayabilir.

Son olarak, sunumunuzdaki görsellerin seçiminde ve kullanımında dikkatli olmanız gerekmektedir. Görsellerinizin anlaşılır ve materyallerinizle tutarlı olması önemlidir. Ayrıca görsellerinizin kalitesi de sunumunuzun etkisini artıracaktır.

Bu tekniklerin yanı sıra, doğru sunum stratejileri kullanarak sunumunuzu daha etkili hale getirebilirsiniz. Sunumunuzun başında kısa bir özet yapmak, anlaşılır bir sunum tasarımı kullanmak ve uzun cümleler ve terimlerden kaçınmak gibi stratejiler, sunumunuzun başarısı için önemlidir. Tüm bu teknik ve stratejileri kullanarak, sunumunuzu daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Hangi Sorularla Karşılaşabilirsiniz?

Tez savunması sırasında öğrenciler, jüri üyeleri tarafından belirli sorulara maruz kalır. Bu sorular tez çalışmasının içeriği, yöntemi, sonuçları ve önemi hakkında olabilir. Aşağıda, tez savunması sırasında sıkça sorulan sorulara ve bu sorulara nasıl yanıt verileceğine dair ipuçları verilmiştir:

 • Teziniz ne hakkında ve niçin önemli?
  Tezinizde ele aldığınız konuyu ve bu konunun neden önemli olduğunu öz ve net bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun. Ayrıca, tezinizdeki bulguların veya sonuçların bilimsel camiaya ne gibi katkılar sağlayacağını da ifade etmeniz önerilir.
 • Kullanılan veri seti ne kadar doğru ve güvenilir?
  Tez çalışmanızı destekleyen veri setlerinin doğruluğu ve güvenirliği çok önemlidir. Veri setlerinin nasıl toplandığı, analiz edildiği, sonuçlarının nasıl yorumlandığı hakkında ayrıntılı bilgi verin.
 • Statistiksel yöntemler nasıl uygulandı ve sonuçlar doğru mu?
  Tezinizde kullanılan istatistiksel yöntemlerin doğru bir şekilde uygulandığından emin olun. Bu yöntemlerin nasıl seçildiği, verilerin nasıl analiz edildiği ve sonuçların nasıl yorumlandığı hakkında açıklayıcı bilgiler verin.

Bunların yanı sıra, tez savunması sırasında öğrencilerin aldığı diğer sorulara örnek olarak;

 • Tezinizde hangi yöntemleri kullandınız?
 • Araştırmanızda hangi hipotezleri test ettiniz?
 • Nicel veriler ve nitel veriler arasındaki farklar nelerdir?
 • Tezinizle ilgili hangi zorluklarla karşılaştınız?
 • Tez çalışmanızın bazı kısımlarında neden farklı yöntemler kullandınız?
 • Tezinizde farklı bir yaklaşım kullansaydınız sonuçlarınız ne olurdu?

Bu sorulara tatmin edici yanıtlar vermek, tez savunmanızın başarılı geçmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle, tez çalışmanızın her ayrıntısına hakim olmanızda ve tez savunması öncesinde iyi bir hazırlık yapmanızda fayda vardır.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.