Category Makaleler

Tez yazım sürecinin en önemli aşamalarından biri, uygun bir tez konusu bulmaktır. Tez konusu belirlemek bazen öğrenciler için oldukça zor bir süreç olabiliyor. Bu nedenle, bu makalede tez konusu belirleme sürecinde atılması gereken adımları ve ipuçlarını ele alacağız.

İlk olarak, en başarılı tezlerin kişisel ilgi alanlarına dayandığı ve bu nedenle öğrencilerin kendi ilgi alanlarını değerlendirmeleri gerektiği unutulmamalıdır. Kendi ilgi alanlarınızı belirlemek ve bu alanlarda araştırmalar yapmak, tez konusu belirleme sürecinde size fikir verebilir.

Bununla birlikte, konuyla ilgili literatür taraması yapmak ve daha önce yapılmış tezleri incelemek de konu belirleme sürecinde oldukça faydalı olabilir. Bu sayede, ilginizi çeken konuları belirleyebilir ve daha önceki çalışmalardan esinlenebilirsiniz.

Bir sonraki adım, tezin belli bir perspektiften ele alınması ve konuyla ilgili sınırlamaların belirlenmesidir. Tezin kapsamını belirlemek, konuyu daha dar bir alana odaklanarak daha derinlemesine bir araştırma yapmanıza olanak sağlayabilir.

Ayrıca, belli bir örneklem üzerine yoğunlaşmak da kapsamlı bir konuyu ele almak yerine daha somut sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir. Bu örneklemlere örnek olarak, belirli bir coğrafi bölge, belirli bir yaş grubu veya belirli bir sektör gösterilebilir.

Tez konusu belirleme aşamasında akademik danışmanların görüşlerinin alınması da oldukça önemlidir. Danışmanlarınız, çalışmanızın yönünü belirlemenizde size yardımcı olabilirler. Ayrıca, akademik danışmanlarınızdaki deneyim ve bilgi birikiminden yararlanarak, tez konusu belirleme sürecinde daha doğru kararlar verebilirsiniz.

Tez konusu belirlendikten sonra uygun bir başlık ve anahtar kelimelerin belirlenmesi de oldukça önemlidir. Başlığın tezin konusunu net bir şekilde belirtmesi ve ilgi çekici olması, tezin okuyucular tarafından daha fazla ilgi görmesini sağlayabilir.

Tezin amacı ve hedeflerinin net bir şekilde belirlenmesi, tezin sürecine rehberlik edebilir. Ayrıca, tezin özgünlüğünün sağlanması ve daha önce yapılmamış bir konuyu ele alması, tezin akademik dünyada değerli bir katkı sağlamasını sağlayabilir. Bunun yanı sıra, tezin işlevsel olarak ele alınması ve çözüm önerileri sunması da diğer alanlarda değerli bir katkı sağlayabilir.

Kişisel İlgi Alanlarına Göz Atma

Tez konusu belirleme sürecinde öğrencilerin en çok dikkat etmeleri gereken konulardan biri kendi ilgi alanlarıdır. En başarılı tezler genellikle öğrencilerin kişisel ilgi alanlarına dayanır. Bu nedenle tez konusu belirlerken kendi ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi dikkate almanız önemlidir.

İlgi alanlarınızla ilgili bir liste yaparak hangi konuların sizi heyecanlandırdığını ve daha fazla araştırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Kendinizi sınırlandırmayın, çünkü ilgi duyduğunuz herhangi bir konu üzerinde tez yazabilirsiniz.

Ayrıca, bir konu belirlerken ilginizi çekmeyen konuları da atlamayın. Bazen farklı bir alana odaklanmak size beklenmedik sonuçlar verebilir. Araştırma konusuna daha açık fikirli yaklaşmak ve aldığınız farklı bakış açıları tezinize katkı sağlayabilir.

Belirli bir konuda uzmanlaşmış bir profesörle konuşarak öneriler almak ve ilginizi çeken konular hakkında konuşmak da faydalıdır. Eğer bir öğrenciyseniz, danışmanınızla görüşerek size uygun tez konularına yönelik tavsiyelerini alabilirsiniz.

Özetle, kendi ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi göz önünde bulundurarak, farklı konuları keşfedin ve araştırın. Size ilginç gelen konular üzerinde tez yazmak eğlenceli ve tatmin edici olabilir.

Araştırma Yapmak

Araştırma yapmak, bir tez konusu belirlerken atılması gereken en önemli adımlardan biridir. Bu adım, daha önce yapılmış tezleri inceleme ve konuyla ilgili literatür taraması yaparak fikir edinme aşamasını içerir.

Daha önce yapılmış tezleri incelemek, konunun ne kadar yaygın olduğunu ve hangi açılardan ele alındığını gözlemleme fırsatı sunar. Bu da öğrencinin, seçtiği konuyu hakemlerin ve akademik camianın takdirini kazanan, özgün ve farklı bir perspektiften ele alınan bir çalışma haline getirmesini sağlar.

Bunun yanı sıra, konuyla ilgili literatür taraması yapmak da önemlidir. Bu tarama sayesinde, tez yazım sürecinde gerekli olan kaynaklara ulaşıp, tezin argümanlarını desteklemek için kullanacağı verilere sahip olunabilir. Ayrıca, başka tezlerdeki yöntemlerin ve sonuçların incelenmesi, öğrencinin kendi çalışmasında kullanabileceği yöntemleri belirlemede fikir sahibi olmasına yardımcı olabilir.

Ancak, diğer tezler ve literatür taraması kadar özgün fikirler, kendi ilgi alanları ve yetenekleri de konu belirleme aşamasında dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, öğrencilerin konu seçimi için öncelikle kendi ilgi alanlarını belirlemesi, bunları belli bir fikir veya soru etrafında gruplandırması ve sonra bu alanda daha önceki çalışmaları incelemesi önerilir.

Araştırma yapmak aynı zamanda tez yazım sürecinde öğrencilere özgüven kazandırır. Konu hakkında bilgi sahibi olan ve literatürü takip eden bir öğrenci, tezinin argümanlarına güvenle yaklaşır ve sonuç olarak daha başarılı bir teze imza atar.

Belirli Bir Perspektife Odaklanmak

Tez konusu belirleme aşamalarından birisi de tezin belli bir perspektiften ele alınmasıdır. Konunun ne kadar geniş olduğuna bakılarak, tezde hangi konuların ele alınacağına karar vermek önemlidir. Bu aşamada tezde işlenecek konuların sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Belirli bir perspektife odaklanılarak tez konusunda bir planlama yapmak tezin daha başarılı olmasına yardımcı olacaktır.

Sadece belirli bir perspektifi ele almaya karar vermek, daha önce ele alınmış konularla karşılaştırıldığında daha özgün bir bakış açısı sunmanızı sağlar. Sınırlı perspektiften hareket edilerek, tezde ele alınacak konular belirlendiğinde bunların daha derinlemesine incelenmesi mümkün olur. Ayrıca bu sınırlamalar sayesinde belirli bir konuda elde edilebilecek somut sonuçlar daha net bir şekilde ortaya konabilir.

Burada önemli olan nokta, konuyu sınırlamakla birlikte, tezin kapsamının çok daralmasına izin vermeden hangi konuların ele alınacağına karar vermek ve bu konuları hakkıyla ele alarak başarılı bir tez yazımı gerçekleştirmektir.

Örnekleme Yapmak

Örnekleme Yapmak

Tez konusu belirleme aşamasında kapsamlı bir konu yerine belli bir örneklem üzerine yoğunlaşma, daha somut sonuçlar elde etmek açısından faydalıdır. Örnekleme yapmak, tezin zorluğunu ve karmaşıklığını azaltabilir. Örneğin; ekonomi alanında bir tez konusu belirlemek isteyen bir öğrenci, belirli bir sektörü ya da şirketi ele alarak daha somut ve etkili bir tez yazabilir.

Örnekleme yaparken seçilen örneklem, tez konusunu kapsayacak kadar geniş, fakat konudan uzaklaşmayacak kadar dar ve spesifik olmalıdır. Örnekleme yapmak, tezin metodolojisi ve veri analizi bölümlerinde de etkili olabilir. Tezde kullanılacak verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması için örnekleme yapmak, tez yazım sürecini daha kolay ve hızlı hale getirebilir.

Bu yöntem, öğrencilerin yoğunluklu olarak veri toplama aşamasında yaptığı hataların önüne geçmektedir. Özellikle sosyal bilimler gibi niteliksel araştırmaların yapıldığı dallarda örneklem belirlemek, elde edilecek verilerin doğruluğunu ve geçerliliğini artırabilir.

Örnekleme yaparken belirlenen örneklem, tezin konusunu derinlemesine incelemek açısından faydalı bir araçtır. Bu yöntem, tezin sonuçlarını somut hale getirir ve öğrencinin tezinin amacına daha iyi hizmet etmesini sağlar.

Belli Bir Alanı İncelemek

Bir tez yazarken konunun kapsamı çok önemlidir. İyi düşünülmediği takdirde araştırma yapılacak konu çok geniş olabilir ve sonuçta yüzeyde kalmış bir tez ortaya çıkabilir. Bu durumda, tez konusu belirlenirken daha dar bir alana odaklanmak, konuyla daha derinlemesine ilgilenmek ve daha somut sonuçlar elde etmek daha mantıklı olacaktır.

Bir konuda araştırma yapmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken, konunun ne kadar daraltılacağına karar vermektir. Daha dar bir alana odaklanmak tezin sınırlarını belirler. Bu sizin hem konuda daha derinlemesine çalışmanızı sağlar hem de somut sonuçlar ortaya koymanızı kolaylaştırır.

Bir konunun sınırlarını belirleyerek daha dar bir alana odaklanmak birçok açıdan avantajlıdır. Öncelikle, konu daha derinlemesine incelendiğinde, araştırmacılar daha önceden görmezden geldikleri veya farkında olmadıkları noktaları keşfedebilirler. Ayrıca, daha dar bir alana odaklanmak araştırma sürecini daha yönetilebilir hale getirir.

Daha dar bir alanda çalışmak, araştırmacıların daha özel bir konuda uzmanlaşarak tamamen yeni bir konuya odaklanmalarına da olanak tanır. Bu, akademik topluma yeni bir bakış açısı sağlayabilir ve verimli bir şekilde kullanılabilir.

Akademik Danışmanların Görüşlerini Almak

Akademik danışmanlar, tez konusu belirleme sürecinde öğrencilere büyük destek verirler. İlgili alanda uzman olan danışmanların, öğrencilerin fikirlerini dinleyip değerlendirmeleri, önceden yapılmış tezler hakkında bilgi vermeleri ve uygun bir konu belirleme sürecine rehberlik etmeleri önemlidir.

Akademik Danışmanların Rolü Önemi
Öğrencilerin fikirlerini dinlemek ve değerlendirmek Öğrencilerin ilgi alanlarına dayalı uygun bir konu belirlemelerinde yardımcı olur
Daha önce yapılmış tezler hakkında bilgi vermek Öğrencilerin benzer konularda önceden yapılmış çalışmaları inceleyerek benzer hataları yapmamalarını sağlar
Belirli bir perspektiften ele alınacak konunun belirlenmesi Konunun daha net bir şekilde ele alınarak tezin somut sonuçlar sunması sağlanır

Akademik danışmanların görüşlerinin alınması, daha doğru, tutarlı ve belki de daha özgün bir tez çalışması yapılmasında büyük önem taşır. Böylece tez konusu belirleme sürecinde birçok adımdan geçilerek, daha sağlam bir temel oluşur. Ayrıca, öğrencilerin tez konusu belirleme aşamasında sorularını sormak ve kararsız kaldıkları noktalarda görüşlerini belirtmek için de başvurabilecekleri bir kaynak oluşturur.

Başlık ve Anahtar Kelimeler Oluşturma

Tez konusu belirlendikten sonra, tezin konusunu en iyi yansıtan ve okuyucunun ilgisini çekebilecek uygun bir başlık oluşturulmalıdır. Başlık, tezin amacını ve özünü yansıtmalıdır. Buna ek olarak, tezin anahtar kelimelerini belirlemek de önemlidir. Anahtar kelimeler, tezin konusunu kısa ve öz bir şekilde ifade eden kelimelerdir ve tezin internet üzerinde kolayca bulunmasını sağlar.

Başlık ve anahtar kelimelerin belirlenmesi, SEO optimizasyonu için de önemlidir. Doğru anahtar kelimeler kullanılarak, tezin internet aramalarında yüksek sıralarda yer almaları sağlanabilir. Bunun için, anahtar kelime araştırması yapılmalı ve en uygun anahtar kelimeler seçilmelidir.

Başlık ve anahtar kelimelerin belirlenmesi için kullanılabilecek bazı ipuçları şunlardır:

 • Başlık ve anahtar kelimelerin kısa ve öz olması gereklidir
 • Tezin özgüllüğünü ve amacını yansıtacak şekilde başlık ve anahtar kelimeler belirlenmelidir
 • Doğru anahtar kelimeler seçerek, tezin hedef kitlesine ulaşması sağlanabilir
 • Birçok farklı anahtar kelime belirleyerek, tezin internet aramalarında farklı kitlelere ulaşması sağlanabilir
 • Tezin başlık ve anahtar kelimeleri, literatür taraması yaparak belirlenen kavramları yansıtmalıdır

Başlık ve anahtar kelimelerin belirlenmesi, tezin başarısı için önemlidir ve dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Doğru anahtar kelimelerin seçilmesi, tezin hedef kitleye ulaşması ve etkili bir şekilde iletilmesi için önemlidir. Ayrıca, doğru başlık seçimi de tezin sınırlarını net bir şekilde belirleyebilir ve okuyucunun konuya ilgisini artırabilir.

Tezin Hedeflerinin Belirlenmesi

Tez konusu belirlenirken hedeflerin net bir şekilde belirlenmesi oldukça önemlidir. Tezin amacı ve hedefleri, araştırmanın yönünü belirler ve araştırmanın sonuçlarının ne olması gerektiğini gösterir. Hedeflerin belirlenmesi, tezin sürecine rehberlik eder ve tez yazımının daha organize ve etkili olmasına yardımcı olur.

Tezin hedefleri genellikle başlık, araştırma soruları ve hipotezler halinde belirlenir. Başlıklar, tezin ana hatlarını belirler ve ne hakkında yazıldığını özetler. Araştırma soruları, tezin hangi konulara ve sorunlara odaklandığını belirlerken, hipotezler, araştırmanın anahtar sonuçlarını tahmin eder ve araştırmanın nasıl gerçekleştirileceği konusunda yol gösterir.

 • Başlığı ve alt başlıkları belirlemek
 • Araştırma sorularını belirlemek
 • Hipotezlerini belirlemek

Bir tezin başarılı olması için, hedeflerin net ve ölçülebilir olması gerekir. Bu, araştırmanın sonuçlarının daha güvenilir olmasını ve okuyuculara somut veriler sunmasını sağlar. Hedefleri belirlerken, tezin kapsamını da dikkate almak önemlidir. Tezin birçok konuyu ele alması yerine, dar bir alanı ele alması daha etkili olabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler Örnek
Konunun kapsamı Yeni iş modelleri hakkında bir tez yazmak, çok geniş bir konudur. Bu nedenle, konunun daraltılması gerekmektedir. Örneğin, yenilikçi iş modellerinin işletmelerin performansına etkisi üzerine bir araştırma yapılabilir.
Hedeflerin ölçülebilir olması Tezin hedeflerinin ölçülebilir olması önemlidir. Örneğin, “çalışanların iş memnuniyetini artırmak” gibi bir hedef belirleyebilirsiniz ancak bu hedef somut bir veriye dayanmamaktadır. Bunun yerine, “iş memnuniyeti anketleri yoluyla çalışanların memnuniyet oranının %10 artırılması” gibi ölçülebilir bir hedef belirleyebilirsiniz.
Makul ve erişilebilir hedefler belirlemek Tezin hedefleri makul ve erişilebilir olmalıdır. Çok büyük ve erişilemez hedefler, araştırmanın amacını yanıltabilir.

Tezin hedefleri tez yazımının en önemli adımlarından biridir ve bu adımın doğru bir şekilde tamamlanması tezin başarısını belirleyebilir. Hedefler, tezin sürecine rehberlik ederek, tezin daha düzenli ve sistematik olmasını sağlar. Bazı durumlarda, hedefler araştırmanın ortasında yeniden değerlendirilebilir veya değiştirilebilir. Ancak, hedeflerin belirlenmesi araştırmanın en temel yapı taşlarından biridir ve mümkün olan en iyi şekilde belirlenmelidir.

Tezin Özgünlüğünün Sağlanması

Bir tezin özgünlüğü, o konuda daha önce yapılmamış ve açıklanmamış bir fikri ele alarak özgün bir sonuç sunması ile sağlanır. Bu nedenle tez konusu belirlerken, daha önce yapılmış tezlerin araştırılması gereklidir. Bu araştırma, özgün bir konu ele almayı sağlayacak ve daha önce tartışılmamış bir sorun için çözüm önerisi sunacak bir konuyu bulmanıza yardımcı olabilir.

Tezin özgünlüğünü sağlamak için öncelikle üzerinde çalışacağınız konunun sınırlarını belirlemelisiniz. Belirlediğiniz bu sınırlar, tezin özgünlüğünü sağlar ve daha derinlemesine bir araştırmaya yol açar.

Bir diğer önemli adım ise literatür taraması yapmaktır. Literatür taraması, konunun daha önce hangi açıdan ele alındığını görmenizi ve kendinize özgün bir araştırma yolu belirlemenizi sağlar. Ayrıca diğer araştırmaların sonuçlarını karşılaştırarak daha önceki çalışmalardan farklı sonuçlar elde etme şansını artırır.

 • Tezin özgünlüğünü artırmak için şunlara dikkat edin:
 • Öncelikle, araştırma konusunun sınırları belirlenmelidir.
 • Belirlenen konu, daha önce yapılmamış bir çalışmayı ele almalı ve yeni bir sonuç ortaya koymalıdır.
 • Ayrıca, literatür taraması yaparak konunun daha önceki çalışmalardaki yaklaşımından farklı bir yön belirlenebilir.

Tez konusu belirleme sürecinde özgünlük, tezin akademik değerini artıracak ve kalitesini yükseltecektir. Ayrıca, özgün bir konu üzerinde yapılan araştırmalar, ileride diğer araştırmacılar için de kaynak teşkil edebilir.

Tezin İşlevsel Olarak Ele Alınması

Tez yazımı sürecinde, belirlenen konunun sadece teorik olarak ele alınmaması, aynı zamanda işlevsel bir şekilde de ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle, tez konusu belirlerken konunun sadece akademik bir alana değil, aynı zamanda diğer alanlara da yarar sağlaması ve sorunlara çözüm önerileri sunması önemlidir.

Bunun için, tez yazarken çeşitli araştırma yöntemleri kullanılabilir. Örneğin, örneklem çalışmaları yaparak belirlenen konunun gerçek hayatta nasıl bir etki yarattığı üzerine sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca, diğer disiplinlerden de ilham alınarak farklı bir bakış açısı kazanılabilir ve konunun işlevsel boyutu daha da artırılabilir.

Tezin işlevsel olarak ele alınması, özellikle sosyal bilimler gibi disiplinlerde önemlidir. Bu tür disiplinlerde, belirlenen konuların sadece teorik olarak ele alınması yeterli değildir. Bunun yanı sıra, konuların pratik uygulamaları üzerine de çalışmalar yapmak gerekmektedir.

Bu nedenle, tez yazılırken belirlenen konunun gerçek hayatta nasıl bir fark yaratabileceği üzerine odaklanılmalı ve bu yönde çözüm önerileri sunulmalıdır. Bu şekilde, tezler hem akademik hem de pratik işlevselliği olan çalışmalar haline dönüştürülebilir.

Aynı zamanda, tezin işlevsel boyutunun artırılması için, belirlenen konuyla ilgili uzmanlardan da görüş almak önemlidir. Bu şekilde, konunun farklı perspektifleri göz önünde bulundurularak daha kapsamlı ve işlevsel sonuçlar elde edilebilir.

Tezin işlevsel olarak ele alınması, belirlenen konunun gerçek hayatta nasıl bir fark yaratabileceği üzerine odaklanarak çözüm önerileri sunmayı gerektirir. Bu şekilde, tezlerin sadece akademik açıdan değil, aynı zamanda işlevsel olarak da önemli bir rol oynayabileceği unutulmamalıdır.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.