Category Makaleler

Tez yazımı, öğrencilerin akademik başarılarının en önemli adımlarından biridir. Ancak, tez yazımı sırasında bazı zorluklarla karşılaşmak, hatalar yapmak ve yanlış adımlar atmak mümkündür. Bu nedenle, tez yazarken dikkat edilmesi gereken bazı altın kurallar vardır.

İlk olarak, başarılı bir tez yazımı için uygun bir dilin seçilmesi gerekmektedir. Tez yazarken, akademik bir dil kullanmak çok önemlidir. Ancak, kullanılan dilin okunaklı olması da aynı derecede önemlidir.

İkinci olarak, iş akışının ve planlamanın iyi bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Bu, araştırmanızda hangi aşamaları takip etmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olur ve süreci daha organize hale getirir.

Üçüncü olarak, uygun bir konu seçimi yapmak büyük önem taşır. Konu seçimi yaparken, belirli bir konuda araştırma yapmak istediğinizden emin olun.

Dördüncü olarak, konu sınırlamaları seçimi yapmak da önemlidir. Bu sınırlamalar, araştırmanızın daha spesifik ve araştırmaya uygun bir hal almasına yardımcı olur.

Beşinci olarak, kaynak tarama sürecinde doğru kaynakları kullanmak da önemlidir. Teziniz için çeşitli kaynaklardan yararlanarak araştırmanızı desteklemeniz gerekmektedir.

Altıncı olarak, uygun bir tez formatı belirlemek önemlidir. Tez formatı, tez yazımının en önemli bölümlerinden biridir. Bu nedenle, doğru bir format oluşturmak ve buna uygun bölümler oluşturmak oldukça önemlidir.

Yedinci olarak, kaynakların doğru kullanımına özen göstermek gerekmektedir. Teziniz için kullanacağınız kaynakların doğru ve güvenilir olduğundan emin olun.

Sekizinci olarak, tez bölümlerinin birbirine uygun bir şekilde bağlanması gerekmektedir. Bölümler, tezinizdeki düşünceleri net bir şekilde ifade etmek için birbirleriyle uyumlu olmalıdır.

Dokuzuncu olarak, elde edilen verilerin doğru analizi ve sunumu için özen gösterilmelidir. Doğru verileri analiz etmek ve doğru bir şekilde sunmak, tezinizi daha inandırıcı hale getirecektir.

Son olarak, teziniz yayınlanmadan önce son halinin mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu, yazım hatalarını ve diğer hataları kontrol etmek için oldukça önemlidir.

Kullanılacak dilin belirlenmesi

Tez yazımında kullanılacak dili belirlemek oldukça önemlidir. Tezin amacına ve hedef kitlesine göre dil seçimi yapılması gerekmektedir. Akademik yazım dilinde standartlaşmış bir dil olmasına rağmen, tercih edilen dil ve anlatım tarzı, tezin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Dil seçiminde, tezin konusuna uygun kelime tercihi, dilbilgisi yapısı gibi konulara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, yabancı dilde tez yazacak öğrencilerin dil seçimi konusunda daha titiz ve özenli olmaları gerekmektedir. Yabancı dilde yazılacak tezlerde, tercümanlık hataları veya anlaşılmayan cümleler tezin değerini ve anlaşılabilirliğini azaltacaktır. Yabancı dilde yazacak öğrencilerin, dil konusunda yeterli düzeyde yetkin olmaları, cümle yapılarına hakim olmaları ve sık sık dilbilgisi kontrolü yapmaları önemlidir.

Tez yazımında kullanılacak dilin belirlenmesi aşamasında, tezin hedef kitlesi de çok önemlidir. Tez konusu, hedef kitlenin akademik seviyesine uygun bir dil kullanımı gerektirmektedir. Öğrencilerin hedef kitlenin beklentilerini anlayarak, tez yazımında doğru bir dil kullanımı tercih etmeleri gerekmektedir.

Dil seçiminde ayrıca, tezin türüne göre uygun bir dil kullanımı tercih edilmelidir. Örneğin, alan yazılarındaki dil kullanımı, tezdeki dil kullanımından tamamen farklı olmalıdır. Tez yazımında, belirli bir disiplin veya alanda kullanılan terminolojilerin doğru kullanımı da oldukça önemlidir.

Sonuç olarak, tez yazımında kullanılacak dilin belirlenmesi, tezin anlaşılabilirliği açısından oldukça önemlidir. Öğrencilerin, tezin konusu, hedef kitlesi, türü ve disiplinine uygun bir dil kullanımı tercih etmeleri gerekmektedir.

Planlama ve iş akışının oluşturulması

Tez yazımında planlama ve iş akışı oldukça önemlidir. Tezin başlangıcından bitişine kadar olan süreçte yapılacak işlerin belirlenmesi ve zamanlamaya uygun olarak çalışmaların yapılması gerekmektedir.

İlk olarak tez konusu belirlenir ve ardından konunun sınırları belirlenir. Sınırlar belirlendikten sonra, çalışma için gerekli olan kaynaklar tespit edilir ve kaynaklar belirli bir strateji doğrultusunda taranır. Tüm bu aşamaların başarılı bir şekilde tamamlanması gerekiyor.

Tez yazarken en önemli aşama, tez formatının ve yapısının doğru bir şekilde belirlenmesidir. Belirlenen format doğrultusunda, tezin bölümleri birbirine uygun bir şekilde bağlanmalıdır. Bölümler arasındaki geçişler, okuyucunun dikkatini dağıtmayacak şekilde yapılmalıdır.

Tezin son halinin kontrol edilmesi de oldukça önemlidir. Bu aşamada, tezde yer alan yazım hataları düzeltilmeli ve tezin formatına uygun olarak hazırlanması sağlanmalıdır.

Ayrıca, tezin son halini kontrol etmek için en az iki kişi kullanılmalıdır. Bu şekilde, tezin üzerindeki yazım hataları ve diğer hatalar ortaya çıkarılabilir ve düzeltilebilir.

Tez yazımında iş akışının oluşturulması için planlama yapmak oldukça önemlidir. Bu sayede, tez yazımı aşamaları daha verimli bir şekilde yönetilebilir ve tezin kalitesi artırılabilir.

 • Konu belirleme
 • Kaynaklar için strateji belirleme
 • Format belirleme
 • Bölümler arasındaki geçişlerin sağlanması
 • Tezin son halinin kontrol edilmesi

Göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta, planlama sürecinde aksaklıkların ortaya çıkabileceğidir. Bu durumda, planlama ve iş akışı doğru bir şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Konu seçiminin önemi

Konu seçimi, bir tezin en önemli aşamalarından biridir çünkü doğru konu seçimi, tezin yapısını ve sonucunu büyük ölçüde etkiler. Konu seçimi yaparken, aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

 • İlgili alanın analizi: Konu seçiminden önce, konunun hangi alanda yer aldığına dikkat edilmelidir. Konunun hangi disiplinde olduğu bilinmeli ve daha önce yapılan çalışmalar da incelenmelidir.
 • Özgünlük: Konunun özgünlüğü, tezin kabul edilebilirliği açısından çok önemlidir. Bu nedenle, konunun daha önce ele alınmamış veya az ele alınmış bir konu olması tercih edilmelidir.
 • Kaynak erişimi: Konunun kaynaklara kolay erişilebilir olması, tezin yazım sürecini kolaylaştırır ve maddi kaynakların kullanımını daha etkili hale getirir.
 • Kapsamlılık: Konunun kapsamının ne kadar geniş veya dar olacağı belirlenmelidir. Bu aşamada, konu belirli bir alanda daraltılabilir veya genel kapsama yayılabilir.
 • Yetkinlik: Konunun seçiminin tez yazarının yetkinliğine uygun olması da önemlidir. Bir öğrenci, belirli bir konuda yeterince bilgi sahibi değilse, bu konu tercih edilmemelidir.

Etkili bir konu seçmek için, potansiyel konular hakkında araştırma yapmak ve farklı seçenekleri değerlendirmek faydalı olabilir. Bu aşamada, tezin özgünlüğü, kaynak erişimi, kapsam, ilgi alanı ve yetkinlik gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Konu sınırlamalarının belirlenmesi

Tez yazımında, konu seçimi kadar konu sınırlamaları da oldukça önemlidir. Konunun genişliği ya da kapsamı doğru bir şekilde belirlenmediğinde, tez yazım süreci oldukça zorlu bir hal alabilir. Bazen, konuyu daraltmak, daha kapsamlı bir bakış açısı sunmanın en iyi yolu olabilir. Konu sınırlamalarının belirlenmesi için bazı ipuçları şunlardır:

 • Belirli bir zaman dilimine, coğrafi bölgeye ya da belirli bir örneğe odaklanmak, konuyu daha yönetilebilir hale getirebilir.
 • Konu sınırlamaları, tezin odak noktasını belirlemede yardımcı olur. Böylece araştırmalar daha etkili ve verimli bir şekilde yapılabilir.
 • Konuyu daraltmak, araştırmacının daha net bir bakış açısı kazanmasını sağlayarak araştırma sürecini hızlandırır.
 • Konu sınırlamaları, tez yazım sürecinde verimliliği artırır ve araştırmaya odaklanmayı kolaylaştırır.

Doğru konu sınırlamaları için, araştırmacıların konu hakkında geniş bir araştırma yapması, uzmanlardan ve öğretmenlerden tavsiye alması ve kapsamlı bir konu incelemesi yapması önerilir. Konu sınırlamalarının belirlenmesi, tez yazım sürecinde sadece zaman ve enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha etkili ve kapsamlı bir tez yazma imkanı sunar.

Kaynak tarama stratejileri

Kaynak tarama süreci tez yazımında oldukça önemlidir. Doğru kaynakları bulmak ve bu kaynakları doğru şekilde kullanmak, tezin kalitesini artırır. Kaynak tarama sürecinde izlenecek bazı stratejiler mevcuttur. Bunlar arasında doğru kelimeler kullanarak arama yapmak, anahtar kelimeleri kullanmak, verimli kaynak veritabanlarını kullanmak yer almaktadır.

Öncelikle arama yaparken doğru kelimeler kullanmak oldukça önemlidir. Konu başlıklarını ve anahtar kelimeleri kullanarak, doğru sonuçlar alınabilir. Ayrıca, uzmanlık alanına uygun kaynak veritabanlarını kullanarak, daha verimli sonuçlar almak mümkündür.

Bir diğer önemli nokta ise, kaynakların güncelliğinin kontrol edilmesidir. Çünkü güncel kaynaklar daha doğru ve geçerli sonuçlar sunarlar. Ayrıca, birbiriyle çelişen kaynaklardan veri çekmek yerine, doğru ve birbirini tamamlayan kaynaklar kullanmak gereklidir.

Tez yazımında kullanılacak kaynakların doğru seçimi, kaynak tarama sürecinin en önemli aşamasıdır. Doğru kaynakları seçmek için, öncelikle güvenilir ve bilimsel kaynakları tercih etmek gereklidir. Ayrıca, konuyla ilgili farklı bakış açılarını ve görüşleri içeren kaynaklar seçmek de tezin kalitesini artırır.

Bununla birlikte, kaynak tarama sürecinde alıntı yaparken, kaynakların uygun bir şekilde kaydedilmesi gereklidir. Alıntı yapılacak bölümler belirlenirken, kaynakta belirtilen sayfa numaralarına dikkat edilmelidir. Ayrıca, alıntı yaparken kaynak belirtilmeyen yerlerden alınan bilgilere yer vermek de etik bir davranış değildir.

Sonuç olarak, doğru kaynak tarama stratejileri ve etkili kaynak seçimi, tez yazımında oldukça önemlidir. Yapılan araştırmaların kalitesini artırmak, doğru kaynakları kullanmakla mümkündür. Kaynak tarama sürecinde dikkatli olunarak, doğru veriler elde edilebilir ve başarılı bir tez yazımı gerçekleştirilebilir.

Tezin formatının ve yapısının belirlenmesi

Tezin formatı, yapısal uyum ve bölümler arasındaki bağlantı tez yazımının en önemli aşamalarından biridir. Tezin formatı, tez yazımının çerçevesini sağlar ve araştırma alanındaki standartlara uygun şekilde yapılmalıdır.

Tezin formatı, başlık sayfası, önsöz, özgünlük beyanı, özet, tablolar dizini, şekiller dizini, içindekiler, giriş, literatür taraması, araştırmanın yöntemi, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler gibi bölümlerden oluşur. Bu bölümlerin sırası, özellikleri ve içerikleri tez yazım kurallarına göre belirlenmelidir.

Tez formatı oluşturulurken, en önemli nokta, tezin konusuna uygun bir yapı oluşturmaktır. Tezin formatı, yalnızca okuyucuya tezin konusunu anlatmakla kalmaz aynı zamanda tezin özgünlüğünü de yansıtmalıdır. Bu nedenle, tezin yazımında, uygun bir format oluşturmak için araştırma alanında kullanılan temel kavramlar, yöntemler ve araştırma araçları incelenmelidir.

Tezin formatı belirlerken, kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi ve alıntıların etik bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Tez yazımında kullanılan kaynaklar, kullanım amaçlarına uygun bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, kaynakları alıntılarken, doğru bir alıntı formatı kullanılmalıdır. Bu, tezin özgünlüğünü sağlamak için oldukça önemlidir.

Tezin yapısının belirlenmesi, tezin konusunun açık ve anlaşılır bir şekilde anlatılmasını sağlar ve okuyucunun tezin içeriğine daha kolay bir şekilde erişmesine yardımcı olur. Tezin yapısının belirlenmesinde, tezin ana fikirleri bölümlere ayrılmalı ve her bir bölüm, konuyla ilgili örnekler ve ayrıntılar içermelidir. Bu sayede, okuyucular tezin ana fikirlerini daha kolay bir şekilde anlayabilirler.

Sonuç olarak, tezin formatının ve yapısının belirlenmesi, tez yazımının en önemli aşamalarından biridir. Bu aşamada, tezin konusu uygun bir yapıya sahip olacak şekilde ele alınmalıdır. Kaynakların doğru kullanımı, etik kaynak kullanımı ve alıntı formatının düzgün planlanması da oldukça önemlidir.

Kaynakların doğru kullanımı

Tez yazımında en önemli konulardan biri kaynakların doğru kullanımıdır. Çünkü doğru kaynak kullanımı tezin kalitesini artırırken, yanlış kullanımı ise akademik başarının düşmesine sebep olabilir. Bu nedenle, doğru kaynak kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır.

 • Kullanılan kaynakların güvenilirliğine dikkat edilmelidir. İnternetten elde edilen bilgilerin kaynağı belirsiz olabilir, bu nedenle akademik çalışmalarda kullanılan kaynakların güvenilir olması sağlanmalıdır.
 • Kaynaklar doğru bir şekilde referans verilerek kullanılmalıdır. Tezde kullanılan kaynakların referansları doğru bir şekilde verilmeli ve kaynakların tamamı tez sonunda yer alan referanslar bölümünde listelenmelidir.
 • Alıntı yapılan kısımların doğru bir şekilde belirtilmesi büyük önem taşır. Alıntı yapılan kısımların tırnak içine alınması ve kaynağın belirtilmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, kaynakların etik bir şekilde kullanılması da oldukça önemlidir. Etik kaynak kullanımı, kaynak sahiplerinin haklarına saygı göstermek anlamına gelir. Bazı etik kaynak kullanımı önerileri şunlardır:

 • Başka bir akademik çalışmadan alıntı yapılması durumunda, bu durum kaynak olarak belirtilmelidir. Bu sayede orijinal kaynağın sahibine saygı gösterilir ve intihal riski de önlenmiş olur.
 • Bayan, erkek, insanlar ve gruplar gibi kişisel ya da hassas konular hakkında bilgi verirken, önyargılı dil kullanmaktan ve toplumun bazı kesimlerini istismardan kaçınılmalıdır.
 • Tezde kullanılan kaynakların, lisans haklarına uygun olarak kullanıldığından emin olunmalıdır.

Bu öneriler doğrultusunda kaynak kullanımına dikkat edilmesi, tezin akademik değerini artıracak ve öğrencinin başarılı bir tez savunması yapmasına yardımcı olacaktır.

Bölümlerin birbirine bağlanması

Tez yazarken bölümlerin birbirine uygun şekilde bağlanması ve bölümler arasında akıcı geçişlerin yapılması oldukça önemlidir. Bu, okuyucunun tezin konusunu daha kolay anlamasına ve tezin bütünlüğünü korumasına yardımcı olur. Bölümler arasındaki geçişler, bir bölümde ele alınan konunun diğer bölümde nasıl devam ettiğini göstermeli ve bu şekilde okuyucunun konuya daha fazla dahil olmasını sağlamalıdır.

Bir bölümden diğerine geçerken, önceki bölümde ele alınan konunun özetini vermek ve yeni bölümde neyin ele alınacağı hakkında bir giriş yapmak, geçişleri daha akıcı hale getirmek için etkili bir yoldur. Ayrıca, bölümler arasındaki geçişleri sağlamak için paragrafların birleştirilmesi, benzer kelimelerin kullanılması ve anlam bütünlüğünün korunması da önemlidir.

Bölümler birbiriyle bağlantılı olduğu için, her bölümde ele alınan konuların tezin ana konusuyla bağlantılı olması gerekmektedir. Bu, okuyucuların tezin konusunu daha iyi anlamalarına ve içerikleri daha kolay öğrenmelerine yardımcı olur.

Bunun yanı sıra, bölümler arasında geçişlerde doğru tonda ve üslupta yazılmak da önemlidir. Tezin ciddi konular içermesi sebebiyle, bölümler arasındaki geçişlerin de uygun bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Bölümlerin birbirine bağlanması, tezin başarısını belirleyen önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, bölümler arası geçişlerin tezin bütününe uygun olması için özenle çalışılması ve uygun bir üslupla kaleme alınması gerekmektedir.

Verilerin analizi ve sunumu

Tez yazımında en kritik aşamalardan biri, yapılan araştırmalardan elde edilen verilerin doğru analizi ve sunumudur. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadır.

 • Verilerin tutarlılığı: Öncelikle, verilerin tutarlılığı önemlidir. Verilerin doğru kaydedildiğinden ve raporlandığından emin olmanız gerekiyor.
 • Veri analizinde kullanılacak araçlar: Veri analizinde kullanılacak araçlar belirlemek de önemlidir. Hangi yöntemin verileriniz için en uygun olduğunu araştırmak ve karar vermek önemlidir.
 • Verilerin yorumlanması: Verilerinizin yorumlanması ve sonuçların çıkarılması aşamasında, verilerinizi doğru bir şekilde yorumladığınızdan emin olmanız gerekir.
 • Verilerin sunumu: Son olarak, verilerinizi sunarken, okuyucularınızın verilerinizi anlaması ve yorumlayabilmesi için doğru bir şekilde sunmanız gerekir. Verilerinizi grafikler, tablolar veya tabloların yanı sıra açıklayıcı bir metin ile sunabilirsiniz.

Verilerinizin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve sunumu, araştırmanızın kalitesinin artmasına ve sonuçların daha net bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Yapılan araştırmaların somut sonuçlar doğrultusunda yorumlanması, neyin yapılabileceğine dair fikirler verir ve sonuç olarak, yeni stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

Verilerin doğru analiz edilmesi ve sunumu tez yazım sürecinin önemli bir aşamasıdır. Yapılan araştırmada elde edilen verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi, sonuçların daha net ve açık bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Verilerinizin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve sunumu konusunda özen göstermeniz, araştırmanızın kaliteli bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

Tezin son halinin kontrolü

Tez yazım sürecinin son aşamasında, yazılan tezin son halinin kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Bu aşamayı atlayarak tezinizi yayınlamak hatalarla dolu bir tezle sonuçlanabilir. Kontrol edilmesi gereken noktalar ise yazım hatası, cümleleri düzenleme, referansların kontrolü, sayfa numaraları, içindekiler sayfasının doğruluğu, başlık düzenlemesi, görsel materyallerin kontrol edilmesi ve yazım stilidir.

Yayıncılık öncesinde kontrol edilmesi gereken detaylar ise, sayfa düzeninin doğru olması, yazım stillerinin uygunluğu, sayfa numaralarının tamamlanması, yazım hatası sayısının azaltılması, matematiksel formüllerin kontrolü, tabloların ve grafiklerin kontrolüdür.

Bu işlemler bir exceli veya editör dosyasını kullanarak kolayca gerçekleştirilebilir. Tezinizin görsel olarak hoş ve profesyonel bir görünüme sahip olmasını sağlamak adına tablo ve grafiklerinizi düzenleyin. Yapılan düzenlemelerden emin olduktan sonra, bir kez daha kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Bir diğer önemli ayrıntı ise yazım stili ve dilbilgisi kurallarıdır. Doğru yazım ve dilbilgisi kullanımı tezin okunurluğunu ve itibarını arttırır. Bu nedenle, yazım ve dilbilgisi kurallarına dikkat ederek kendinize harika bir tez sunabilirsiniz.

Tüm bu detayları kontrol etmek, tezinizin en uygun versionunu yayınlamanızı sağlar ve sonuçta daha başarılı bir tez ortaya çıkartır. Hatasız olarak teslim etmenin yanı sıra, son halinin kontrol edilmesi profesyonel bir yaklaşım göstermektedir.

Genel olarak, tezin son halinin kontrol edilmesi işlemi kesinlikle atlanmaması gereken bir adımdır. Bu işlem, tezinizin yayınlanabilir hale gelmesi için oldukça önemlidir.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.