Category Makaleler

Tez yazım süreci oldukça önemlidir, ancak bu süreçte yapılan hatalar, çalışmaların değerini düşürebilir. Bu nedenle, öğrenciler tez yazım sürecinde dikkatli olmalı ve hata yapmamak için gerekli önlemleri almalıdır.

Tez yazımında yapılan en sık hatalardan biri başlıkların belirlenmesindeki hatalardır. Bu hatalar, başlıkların yanlış belirlenmesine ve tezin yapısının düzensiz olmasına neden olabilir. Bu nedenle başlık belirleme sırasında, başlıkların düzgün bir şekilde belirlenmesi gerekir.

Bir diğer sık yapılan hata, kaynakların yanlış gösterilmesi veya eksik gösterilmesidir. Bu durumda, doğru yöntemler kullanılarak kaynakların referans listesine eklenmesi gerekir. Ayrıca, doğru kaynak seçimi yapılmalıdır. Böylece kaynakların güvenilirliği sağlanır ve çalışmaların kalitesi artar.

Tez yazarken dil ve yazım kurallarına uygunluk sağlamak da önemlidir. Bunun için, dil bilgisi ve noktalama kurallarına uygun bir şekilde yazım yapılmalıdır. Ayrıca, yazım hataları da önlenmelidir.

Tezin yapı ve içeriği de önemlidir. Bu nedenle, giriş, ana bölüm ve sonuç kısmında yapılan hataların önlenmesi gerekmektedir. Giriş kısmında, çalışmanın amacı ve hedefleri belirtilmelidir. Ana bölümde, konu detaylı olarak ele alınmalıdır. Sonuç kısmında ise çalışmanın sonuçları özetlenmelidir.

Tez yazımında yapılan hataların önlenmesi için, öğrencilerin doğru yöntemleri kullanmaları gerekmektedir. Başlıkların belirlenmesi, referans verme, dil ve yazım kurallarına uygunluk ve yapı ve içerik ile ilgili yapılan hataların önlenmesi için dikkatli bir şekilde çalışılmalıdır.

1. Başlıkların Belirtilmesindeki Hatalar

Tez yazım sürecinde başlıkların belirlenmesinde yapılan hataların en sık görüleni yanıltıcı başlıklardır. Bu hatalı başlıklar, tezin ana fikrini yansıtmak yerine okuyucuyu yanıltır. Başlık özgün olmalı ve tezin ana fikrini yansıtmalıdır. Başlıkta, tezin yöntemini, amacını ve önemli sonuçlarını açıkça ifade etmek gerekir.

Bir diğer hata, başlıkta kullanılan kelimelerin yetersiz ya da fazla olmasıdır. Başlık kısa ve öz olmalıdır. Yapılan çalışmanın hedef kitlesi ne olursa olsun, okuyucunun ilgisini çekmelidir. Başlık; açıklayıcı, yalın ve çekici olmalıdır.

Başlık belirleme sürecinde yapılan diğer bir hata, her başlığın aynı olmasıdır. Başlık, tezin ana hatlarını yansıtmalı ve her bölüm için farklı bir başlık kullanılmalıdır.

Doğru başlık belirleme yöntemleri arasında yapılan çalışmanın amacının açıkça açıklanması, anahtar kelimenin kullanılması, ana fikrin vurgulanması ve başlık uzunluğunun kısa tutulması sayılabilir.

Bu nedenle, her başlığın tezin ana fikrini ve içeriğini yansıtması kritik önem taşır. Doğru başlık belirlemek, tezin okuyucular tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır. Okuyucu, başlık ile tezin içeriği arasında paralellik gördüğünde, tezin geri kalanı hakkında daha olumlu bir görüşe sahip olur ve bu da tezin etkisini artırır.

2. Referans Verme ve Kaynak Gösterme

Tez yazım sürecinde referans verme ve kaynak gösterme konusu oldukça önemlidir. Kaynakların yanlış ya da eksik gösterilmesi, tezin mesajını zayıflatabilir veya hatta tartışmaya açık hale getirebilir. Bu nedenle, doğru kaynak kullanımı ve gösterimi oldukça önemlidir.

Kaynakların doğru gösterimi, yayınladığınız tezin doğruluğunu ve güvenilirliğini artıracaktır. Referans verirken, kaynakları doğru bir şekilde gösterdiğinizden emin olmalısınız. Bunun için, doğru referanslama yöntemlerini bilmelisiniz.

Doğru referanslama için, kaynağı, yazarı, kitabın adını, yayın evini, basım tarihini ve sayfa sayısını doğru bir şekilde belirtmelisiniz. Bunun yanı sıra, tez içinde bahsettiğiniz konulara ait doğru kaynakları seçmeniz de oldukça önemlidir.

Referans listesi, kaynakların bir listesidir ve tezin sonunda yer alır. Kaynakları doğru bir şekilde referans listesine ekleyerek, tezinizi daha kolay bir şekilde takip edilir hale getirebilirsiniz.

Ayrıca, kaynaklardan anlamlı bölümler alırken, orijinal metnin alıntı yapılan kısmını tırnak içerisinde göstermelisiniz. Alıntı yapılan bölüm sonunda kaynağın bilgileri belirtilmelidir.

Tez yazarken, kaynak kullanımını ve referans gösterimini konusunda dikkatli olmanızı öneririm. Böylece tezinizi daha güvenilir bir hale getirebilir ve mesajınızı daha iyi bir şekilde aktarabilirsiniz.

2.1. Kaynakların Referans Listesine Eklenmesi

Tez yazımında kaynakların doğru bir şekilde gösterilmesi oldukça önemlidir. Ancak yapılan en yaygın hatalardan biri, kaynakların referans listesine eklenmesinde yapılan hatalardır. Bunun doğru yöntemlerle çözülebilmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

  • Doğru Biçimde Gösterilmesi Gereken Bilgiler: Referans listesinde kaynağın yazarının adı, kaynağın adı, yayın tarihi, yayıncı adı, sayfa numaraları ve URL (varsa) gibi bilgilerin doğru bir şekilde yazılması gerekmektedir.
  • Alıntı Yapılan Kaynakların Gösterilmesi: Tez içerisinde alıntı yapılan kaynakların referans listesine eklenmesi gerekmektedir.
  • Aynı Kaynak İçin Farklı Göndermeler: Aynı kaynak farklı sayfalara gönderme yapıldığında, her seferinde kaynağın tam bilgileri tekrar verilmemelidir. Bunun yerine, ilk göndermede kaynağın tam bilgileri verilir, sonraki göndermelerde ise yazarın soyadı, yayın tarihi ve (eğer mevcut ise) sayfa numaraları yazılabilir.
  • Doğru Sıralama: Referans listesi, alfabetik olarak yazarların soyadlarına göre sıralanmalıdır.
  • Doğru Biçim: Referans listesi APA, MLA veya Chicago stili gibi uygun bir biçimde yazılmalıdır.

Bu hususlar dikkate alındığında, kaynakların referans listesine eklenmesi doğru bir şekilde yapılabilmektedir. Böylece, tezin bilimsel olarak geçerli bir yazım stiline sahip olması sağlanabilir.

2.2. Doğru Kaynak Seçimi

Tez yazım sürecinde doğru kaynak seçimi oldukça önemlidir. Kaynakların doğru seçilmesi, tezin kalitesini artıracaktır. Kaynak seçiminde ilk adım, tezin konusuyla ilgili olan kaynakları bulmaktır. Bu kaynaklar, tezde kullanılabilen en iyi kaynaklardır. Doğru kaynak seçimi yapmak için ayrıca kaynakların güncel olup olmadığına, yazarının niteliğine ve kaynağın güvenilirliğine dikkat edilmelidir. Güncel olmayan kaynaklar, tezin doğruluğunu ve geçerliliğini olumsuz etkileyebilir. Güvenilir bir kaynaktan alınmayan bilgi ise tezin inandırıcılığına zarar verebilir.

Kaynakların kullanımı da doğru şekilde yapılmalıdır. Kaynaklardan yapılan alıntılar üstünkörü yapılmamalıdır. Alıntı yapılan yerler doğru bir şekilde belirtilmeli ve kaynakça bölümünde de doğru biçimde gösterilmelidir. Ayrıca, kaynakların kullanımında kaynakların orijinal düşüncelerine uygun şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Yazarın düşüncesiyle kaynakların düşüncesi arasındaki farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sayede, kaynakların faydalı olması sağlanabilir.

Kaynak seçimi ve kullanımı, tez yazımında yapılan hatalar arasında en önemlilerinden biridir. Doğru kaynak seçimi ve doğru kaynak kullanımı için yeterli zaman ayrılmalı ve istenmeyen hatalar önceden önlenmelidir.

3. Dil ve Yazım Kurallarına Uygunluk

Tez yazımında, dil ve yazım kurallarına uygunluk sağlamak oldukça önemlidir. Bu yapılmadığında, tezlerin okunması ve anlaşılması zorlaşabilir. Bu nedenle, tez yazarken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

Tez yazarken, dil bilgisi ve noktalama kurallarına tam uyulması gerekmektedir. Dil bilgisi hataları, tezin anlaşılır olmamasına neden olabilir. Ayrıca, doğru noktalama kurallarının kullanılmaması da tezin alakasız görünmesine yol açabilir.

Bunun önüne geçmek için, tez yazmadan önce dil bilgisi ve noktalama kuralları hakkında detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Ayrıca, tezin yazımı tamamlandıktan sonra, dil bilgisi ve noktalama hatalarını tespit etmek için bir editöre danışılabilir.

Tez yazarken yapılan yazım hataları da tezin kalitesini düşürebilir. Yazım hataları, tezin profesyonel görünümünü bozabilir ve okunaklılığını azaltabilir.

Bunun için, tez yazarken yazım hatalarının önüne geçmek için dikkatli olunmalıdır. Hataların önüne geçmek için, tezin yazımını bitirdikten sonra, yazım hatalarını tespit etmek için bir yazılım kullanılabilir. Bu şekilde, yazım hatalarının önüne geçmek mümkün olur.

Tez yazımında dil ve yazım kurallarına uygunluk sağlama oldukça önemlidir. Dil bilgisi hatalarının ve yazım hatalarının önlenmesi için, detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Ayrıca, tezin yazımı bittikten sonra, hataları önlemek için bir editöre danışılabilir ve yazım hatalarını tespit etmek için bir yazılım kullanılabilir.

3.1. Dil Bilgisi ve Noktalama Kuralları

Tez yazımında dil bilgisi ve noktalama kurallarına uygunluk sağlamak, akademik bir çalışmanın önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle, tez yazma sürecinde dil bilgisi ve noktalama kurallarının doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Öncelikle, cümlelerin doğru ve anlaşılır bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle, cümle yapılarına ve zaman kullanımına özellikle dikkat edilmelidir.

Aynı zamanda, noktalama işaretlerinin doğru bir şekilde yerleştirilmesi önemlidir. Noktalama işaretleri arasındaki mesafeler ve işaretlerin kullanımı konusunda doğru bilgiye sahip olmak gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde yazmak da önemlidir. Özellikle, isim tamlamaları, zamirler, fiiller ve sıfatlar gibi dil bilgisi kurallarının doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Tez yazımında yapılacak hataların önlenmesi için, yazım ve dil bilgisi kuralları konusunda bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Bu nedenle, belirli bir planlama süreci uygulanması gerekmektedir. Bu planlama süreci, tezin yazılması aşamasında, doğru bir şekilde yazım ve dil bilgisi kurallarının kullanılmasını sağlar.

Tezin yazım sürecinde dil bilgisi ve noktalama kuralları konusunda yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir:

  • Cümle yapılarına, zaman kullanımına ve noktalama işaretlerine özen göstermek,
  • Dil bilgisi kurallarına uymak ve özellikle isim tamlamaları, zamirler, fiiller ve sıfatlar konusunda dikkatli olmak,
  • Yazım ve dil bilgisi kuralları konusunda yardım almak,
  • Tamamlanan yazıların mutlaka bir editör tarafından gözden geçirilmesi,
  • Yazıyı birkaç kez okuyarak hataları fark etmek ve düzeltmek.

3.2. Yazım Hatalarının Önlenmesi

Tez yazımında yapılan en yaygın hataların başında yazım hataları gelir. Yazım hataları genellikle kelime anlamındaki hatalarla birlikte, imla, noktalama ve dilbilgisi hatalarını da kapsar. Bu nedenle, tez yazarken özellikle yazım kurallarına dikkat etmek gerekmektedir.

Öncelikle, doğru kelime seçimi yapmak önemlidir. Kelime seçerken eş anlamlı kelimelerin kullanılmasına özen göstermeli, kelime anlamlarını araştırmalı ve kelime kullanımı sırasında zaman zaman yapılacak hataları önlemek için sözlük gibi kaynaklardan faydalanılmalıdır.

Ayrıca, noktalama işaretlerine de dikkat edilmelidir. Doğru bir şekilde noktalama işaretleri kullanılmadığında, cümle anlamı ve ifade bütünlüğü tamamen değişebilir. Bu nedenle, noktalama işaretleri kullanımı hakkında bilgi sahibi olunmalı ve yazarken dikkatli olunmalıdır.

Yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmak da, yazım hatalarını önlemek için önemlidir. Doğru yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmak, okuyuculara daha profesyonel bir imaj sunar. Bu nedenle, cümle yapılarına ve dilbilgisi kurallarına özen göstermek gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, yazım hatalarını önlemek için tez yazımını içeren süreci baştan sona kadar kontrol etmek gerekmektedir. Böylece, yazım hataları tespit edilerek düzeltilerek, tez yazımının kalitesi arttırılabilir.

Son olarak, yazım hatalarının önlenmesi için okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi de oldukça önemlidir. Çünkü okuma alışkanlığı, kelime bilgisi, yazım kuralları, dilbilgisi kuralları ve noktalama işaretlerinin kullanımı konusunda farkındalığı arttıracaktır.

Tüm bu yöntemler, tez yazımında yapılabilecek yazım hatalarının önlenebilmesi için etkili stratejilerdir. Bunlardan faydalanarak, yazım hatalarını önleyerek tez yazımını daha profesyonel ve okunaklı hale getirebilirsiniz.

4. Yapı ve İçerik

Tez yazımında yapı ve içerik büyük önem taşır. Ancak, bu alanda pek çok hata yapılır. Tez yazanların, yapacakları çalışmanın normal bir yazı olmadığını unutmamaları gerekir. Bu nedenle, yapı ve içerik ile ilgili yapılacak hatalar oldukça önemlidir ve önlenmesi gerekmektedir.

Tezin yapı ve içeriği ile ilgili yapılacak hataların önlenmesi için ilk adım, giriş, ana bölüm ve sonuç kısımları arasındaki bağıntıların sağlanmasıdır. Bu bağıntı olmadan tez, okuyucuyu sıkmakta ve anlaşılmaz hale gelmektedir. Bu nedenle, tez yazarken belirli bir plana uyulmalıdır.

Tezin başındaki giriş kısmında yapılan hatalar da oldukça sık görülmektedir. Yanlış bir başlangıç, tezin geri kalan kısmında da hatalı sonuçlara neden olabilir. Giriş kısmı, tezin ana temasına ve hedeflerine yönelik bir açıklama içermelidir.

Ana bölümde yapılan hatalar ise, konunun yanıltıcı bir biçimde sunulmasıdır. Bu nedenle, ana bölümde konular sırayla ele alınmalı, okuyucuya açıklanmalı ve sonunda konunun tümü doğru bir şekilde sunulmalıdır.

Sonuç kısmında yapılan hatalar da oldukça sık rastlanan hatalardan biridir. Burada amaç, tezin sonuçlarını özetlemektir. Ancak, yanlış bir sonuç, tezi etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle, sonuç kısmı tezin tamamlayıcı kısmıdır ve bu kısım son derece özenle hazırlanmalıdır.

Tezin içeriği ile ilgili yapılacak hataların önlenmesi için, tezin konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanmak önemlidir. Ancak, bu kaynakların seçimi de son derece önemlidir. Seçilen kaynakların bilimsel olması gerekmekte, bunların doğru bir biçimde kullanılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, tez yazım sürecinde yapılan hatalardan korunmanın en önemli yolu, tezi yazarken belirlenmiş olan plana uygun bir biçimde yazmaktır. Bu nedenle, öncelikle konunun belirlenmesi, daha sonra giriş, ana bölüm ve sonuç kısmının hazırlanması son derece önemlidir.

4.1. Tezin Giriş Kısmında Yapılan Hatalar

Tezin giriş kısmında yapılan hatalar, tezin bütününü olumsuz etkileyebilir. Giriş kısmı, tezin okuyucular tarafından değerlendirilebileceği bir bölümdür ve tezin amacını, araştırma konusunu, araştırmanın önemini ve araştırmanın kapsamını açıkça belirtmek gerekir. Bununla birlikte, hatalı bir giriş kısmı, okuyucuların ilgisini ve dikkatini kaybetmelerine neden olabilir. Bu nedenle, giriş kısmında yapılan hataların önlenmesi oldukça önemlidir.

Giriş bölümünde yapılan hatalardan biri, konuya giriş yaparken yeterince açık olmayan ya da bağlantısız bilgilerin kullanılmasıdır. Bu, okuyucuların tezdeki ana fikri anlamalarını zorlaştırabilir. Bu nedenle, tezin ana fikrini daha açık bir şekilde sunmak ve konuya doğrudan giriş yapmak önemlidir.

Diğer bir hata, giriş kısmında öznel yargıların kullanılmasıdır. Tezin amaçlarına ve gerçeklere dayalı olması gerekir. Bu nedenle, tezin amacını ve kapsamını belirlerken tartışmalı yargılardan kaçınmak önemlidir.

Son olarak, giriş bölümünde yapılan bir diğer hata, tezin tam olarak nerede yer aldığının açıkça belirtilmemesidir. Bu, okuyucuların araştırmanın amacını ve fonksiyonunu tam olarak anlamalarını zorlaştırabilir. Bu nedenle, giriş bölümünde tezin yeri ve önemine vurgu yapmak önemlidir.

Sonuç olarak, tezin giriş kısmı olması gerektiği gibi düzenlenmeli ve hazırlanmalıdır. Herhangi bir öznel yargıdan kaçınılmalı ve tezin ana fikri açık bir şekilde sunulmalıdır. Ayrıca, tezin yeri ve önemi açıkça belirtilmelidir. Bu şekilde, okuyucuların tez hakkında doğru bir anlayışa sahip olmaları sağlanır.

4.2. Tezin Ana Bölümünde Yapılan Hatalar

Tezin ana bölümü, tezin en önemli bölümlerinden biridir. Ancak, bu bölümde de birçok hata yapılabilir. Bu nedenle, bu bölümde yapılan hataları önlemek için belirli önlemler almak gerekir.

İlk olarak, tezin ana bölümünde cümlelerin özgünlüğüne dikkat edilmelidir. Alıntıların fazla kullanılması, tezin orijinalitesini azaltacaktır. Bu nedenle, tezin ana bölümünde yer alan cümlelerin mümkün olduğunca özgün ve kendi cümlelerimizden oluşması gerekir.

Ayrıca, tezin ana bölümünde bölüm başlıklarının doğru seçilmesi gerekir. Bölüm başlıkları, bölümün içeriğini açıkça ortaya koymalıdır. Doğru bir bölüm başlığı, okuyucunun tezin içeriğini hızlı bir şekilde anlamasına yardımcı olur.

Tezin ana bölümünde yapılan diğer bir hata da, kapsamlı bir araştırmadan geçmeden sonuçlara ulaşmak olabilir. Bu şekilde, sonuçlar yanlış ve yanıltıcı olabilir. Bu nedenle, tezin ana bölümünde yapılacak araştırmaların sağlam bir temele dayanması gerekmektedir.

Son olarak, tezin ana bölümünde cümle ve paragraf düzeninin doğru olması çok önemlidir. Her paragrafın birbirine bağlı olması ve cümlelerin akıcı bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir. Bu, okuyucuların tezi daha kolay anlamalarına yardımcı olur.

Tüm bunların yanı sıra, tezin ana bölümünde alt başlıklar kullanılması da faydalı olacaktır. Bu şekilde, tez daha organize ve net olacaktır. Kısacası, tezin ana bölümünde yapılan hatalar, özgünlük, bölüm başlıkları, araştırma yapma, cümle ve paragraf düzeni ve alt başlıklar gibi faktörlere dikkat edilerek önlenebilir.

4.3. Tezin Sonuç Kısmında Yapılan Hatalar

Tezin sonuç kısmı, çalışmanın gösterdiği sonuçların irdelendiği kısımdır. Bu bölümde kesin sonuçlar elde edilir ve bunların özetlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların tartışılması yapılır. Ancak, bu bölümde de bazı hatalar yapılabilir.

Tezin sonuç kısmında yapılan hataların başında sonuçların yorumlanması sırasında öznel bir yaklaşım sergilenmesi gelir. Sonuçların yorumlanması esnasında dikkat edilmesi gereken husus, verilerin objektif bir şekilde yorumlanmasıdır.

Bir diğer yapılan hata, sonuçlarla ilgili olarak verilmek istenen mesajın belirsiz olmasıdır. Bu nedenle sonuçlar, özetlenirken mutlaka vermek istenilen mesaj açık bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Tezin sonuç kısmında yapılan hataların bir diğer örneği, sonuçların tezin girişinde belirtilen amaçlarla tutarlı olmamasıdır. Bu durum, özellikle sonuçların özetlenmesi sırasında gözden kaçabilir. Bu nedenle, sonuçlar özetlenirken amaçlarla tutarlılığı sağlamak için dikkatli olunmalıdır.

Sonuç kısmında bir diğer hata, sonuçların çok uzun bir şekilde özetlenmesidir. Bu durum, okuyucunun dikkatini dağıtabilir ve asıl mesajın anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, sonuçlar öz olarak özetlenmelidir.

Tezin sonuç kısmında yapılan hataların önlenmesi ve doğru bir şekilde sonuçların verilmesi için öncelikle verilerin objektif bir şekilde yorumlanması gerekmektedir. Sonuçların özetlenmesi sürecinde, verilmek istenen mesajın açık bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Aynı zamanda, sonuçların tezin amaçlarıyla tutarlı olması da önemlidir. Sonuçlar özetlenirken öz olması yönünde dikkat edilmeli ve sonuçların belirsiz bir şekilde özetlenmemesi sağlanmalıdır.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.