Category Makaleler

Doktora makalesi yazarken başarılı olmanızı sağlayacak öneriler ve ipuçlarını bu makalede bulabilirsiniz. Doktora çalışması, akademik kariyerinizde önemli bir adımdır ve bu nedenle doğru bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. İşte size doktora makalesi yazarken dikkate almanız gereken bazı önemli ipuçları:

 • Doğru Konu Seçimi: Doktora makalesi yazarken doğru konuyu seçmek önemlidir. İlgilendiğiniz bir konuyu seçmek, motivasyonunuzu artırır ve daha iyi bir çalışma yapmanızı sağlar.
 • Kapsamlı Bir Literatür Taraması: Makalenizin temelini oluşturacak olan literatür taraması, konuya hakim olmanızı sağlar. Mevcut araştırmaları inceleyerek, çalışmanızı daha iyi bir şekilde konumlandırabilirsiniz.
 • Önceki Çalışmaların Analizi: Doktora makalesi yazarken, önceki çalışmaları analiz etmek önemlidir. Bu analiz, mevcut boşlukları tespit etmenizi ve kendi çalışmanızın katkılarını belirlemenizi sağlar.
 • Yöntem ve Veri Toplama Süreci: Doktora makalesi yazarken kullanacağınız yöntemleri ve veri toplama sürecini detaylı bir şekilde açıklamak önemlidir. Bu, çalışmanızın güvenilirliğini artırır.
 • Analiz ve Sonuçlar: Doktora makalesinde elde edilen verilerin analizi ve sonuçların doğru bir şekilde sunulması önemlidir. Bu bölüm, çalışmanızın değerini ortaya koyar.
 • Tartışma ve Yorum: Doktora makalesinde tartışma ve yorum bölümü, elde edilen sonuçları diğer çalışmalarla karşılaştırmanızı ve kendi yorumlarınızı eklemenizi sağlar.
 • Yazım ve Düzenleme: Doktora makalesi yaz

  Doğru Konu Seçimi

  Doktora makalesi yazarken doğru konuyu seçmek önemlidir. İlgilendiğiniz bir konuyu seçmek, motivasyonunuzu artırır ve daha iyi bir çalışma yapmanızı sağlar.

  Kapsamlı Bir Literatür Taraması

  Makalenizin temelini oluşturacak olan literatür taraması, konuya hakim olmanızı sağlar. Mevcut araştırmaları inceleyerek, çalışmanızı daha iyi bir şekilde konumlandırabilirsiniz.

  Bir doktora makalesi yazarken, kapsamlı bir literatür taraması yapmak büyük önem taşır. Bu tarama, konunun mevcut durumunu ve daha önce yapılan araştırmaları inceleyerek, çalışmanızı daha iyi bir şekilde konumlandırmanızı sağlar. Ayrıca, literatür taraması yaparak, konuya hakim olmanızı ve daha önceki çalışmaların bulgularını anlamanızı sağlar.

  Literatür taraması yaparken, güvenilir ve güncel kaynakları kullanmak önemlidir. Akademik dergiler, kitaplar, tezler ve konuyla ilgili diğer yayınlar, kaynak olarak kullanabileceğiniz başlıca kaynaklardır. Bu kaynakları tarayarak, konuyla ilgili en son bilgileri edinebilir ve çalışmanızı güçlendirebilirsiniz.

  Ayrıca, literatür taraması yaparken, farklı perspektifleri incelemek ve farklı görüşleri değerlendirmek önemlidir. Farklı araştırmacıların çalışmalarını incelerken, farklı yaklaşımları ve bulguları gözlemleyebilir ve kendi çalışmanızı bu perspektiflerle zenginleştirebilirsiniz.

  Unutmayın, literatür taraması yaparken, kaynakların doğru bir şekilde alıntılanması ve referans verilmesi gerekmektedir. Bu, çalışmanızın akademik bütünlüğünü korumanızı sağlar ve intihal riskini önler.

  Özetlemek gerekirse, kapsamlı bir literatür taraması yapmak, doktora makalesi yazarken başarılı olmanızı sağlayacak önemli bir adımdır. Konuya hakim ol

  Önceki Çalışmaların Analizi

  Doktora makalesi yazarken, önceki çalışmaları analiz etmek önemlidir. Bu analiz, mevcut boşlukları tespit etmenizi ve kendi çalışmanızın katkılarını belirlemenizi sağlar.

  Önceki çalışmaların analizi, mevcut bilgi birikimini değerlendirmenizi ve çalışmanızın konusunda yapılan araştırmaları incelemenizi gerektirir. Bu sayede, hangi konularda daha fazla araştırma yapmanız gerektiğini belirleyebilir ve çalışmanızın orijinalliğini artırabilirsiniz.

  Ayrıca, önceki çalışmaların analizi, mevcut boşlukları tespit etmenizi sağlar. Yani, hangi konuların daha az araştırıldığını ve yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyduğunu görebilirsiniz. Bu boşlukları doldurmak için kendi çalışmanızın nasıl bir katkı sağlayabileceğini belirleyebilirsiniz.

  Özetlemek gerekirse, önceki çalışmaların analizi doktora makalesi yazarken önemlidir çünkü:

  • Mevcut bilgi birikimini değerlendirmenizi sağlar
  • Çalışmanızın orijinalliğini artırmanıza yardımcı olur
  • Mevcut boşlukları tespit etmenizi sağlar
  • Kendi çalışmanızın katkılarını belirlemenizi sağlar

  Bu nedenle, doktora makalesi yazarken önceki çalışmaları analiz etmek ve bu analiz sonuçlarına dayanarak çalışmanızı şekillendirmek önemlidir.

  Yöntem ve Veri Toplama Süreci

  Doktora makalesi yazarken kullanacağınız yöntemleri ve veri toplama sürecini detaylı bir şekilde açıklamak önemlidir. Bu, çalışmanızın güvenilirliğini artırır.

  Yöntem bölümü, doktora makalesinin temel bir parçasıdır ve çalışmanızın nasıl yapıldığını ayrıntılı bir şekilde açıklar. Bu bölümde, kullanacağınız araştırma yöntemlerini, veri toplama sürecini ve analiz yöntemlerini açıklamalısınız.

  Öncelikle, hangi araştırma yöntemlerini kullanacağınızı belirlemelisiniz. Nitel veya nicel araştırma yöntemlerinden hangisini tercih edeceğinizi ve bu yöntemleri nasıl uygulayacağınızı açıklayın. Ayrıca, kullanacağınız araştırma araçlarını ve tekniklerini de belirtin.

  Veri toplama süreci, doktora makalesinin en önemli adımlarından biridir. Bu aşamada, hangi veri toplama araçlarını kullanacağınızı ve nasıl bir veri toplama planı oluşturacağınızı anlatmalısınız. Örneğin, anketler, mülakatlar, gözlem veya döküman analizi gibi veri toplama yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bu yöntemleri nasıl uygulayacağınızı ve verileri nasıl kaydedeceğinizi ayrıntılı bir şekilde açıklayın.

  Ayrıca, veri analizi yöntemlerini de belirtmelisiniz. Hangi istatistiksel analiz yöntemlerini kullanacağınızı ve bu analizlerin nasıl yapılacağını açıklayın. Verileri nasıl yorumlayacağınızı ve sonuçlara nasıl ulaşacağınızı da belirtin.

  Tüm bu aşamaları detaylı bir şekilde açıklamak, çalışmanızın güvenilirliğ

  Analiz ve Sonuçlar

  Doktora makalesinde elde edilen verilerin analizi ve sonuçların doğru bir şekilde sunulması önemlidir. Bu bölüm, çalışmanızın değerini ortaya koyar.

  Doktora makalesinde elde edilen verilerin analizi, yapılan araştırmanın amacına ulaşmasını sağlar. Bu aşamada, toplanan veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilir ve elde edilen sonuçlar değerlendirilir. Analiz sürecinde, verilerin doğru bir şekilde yorumlanması ve istatistiksel tekniklerin doğru bir şekilde uygulanması önemlidir.

  Analiz sonuçları, çalışmanın hipotezlerini destekleyip desteklemediğini gösterir. Bu sonuçlar, araştırmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını ortaya koyar. Ayrıca, analiz sonuçları araştırma alanında yeni bulguların ortaya çıkmasına da katkıda bulunabilir.

  Analiz sonuçlarının doğru bir şekilde sunulması da önemlidir. Bu bölümde, grafikler, tablolar ve istatistiksel değerler kullanarak verilerin anlaşılır bir şekilde aktarılması sağlanır. Ayrıca, sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına dikkat edilir.

  Analiz ve sonuçlar bölümü, çalışmanızın değerini ortaya koyar. Bu bölümde elde edilen bulguların önemi vurgulanır ve araştırmanın alanına olan katkısı tartışılır. Ayrıca, çalışmanın sınırlamaları ve gelecekte yapılacak araştırmalar için öneriler de sunulabilir.

  Tartışma ve Yorum

  Doktora makalesinde tartışma ve yorum bölümü, elde edilen sonuçları diğer çalışmalarla karşılaştırmanızı ve kendi yorumlarınızı eklemenizi sağlar. Bu bölümde, elde ettiğiniz bulguları detaylı bir şekilde analiz edebilir ve literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırabilirsiniz. Bu, çalışmanızın orijinalliğini ve katkılarını vurgulamanızı sağlar.

  Tartışma bölümünde, elde edilen sonuçların nedenlerini ve etkilerini açıklayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, çalışmanızın sınırlamalarını ve olası gelecekteki araştırmalar için önerilerinizi de belirtebilirsiniz. Bu, çalışmanızın önemini ve değerini vurgulamanızı sağlar.

  Yorum bölümünde ise, elde edilen sonuçları kendi perspektifinizden değerlendirebilirsiniz. Bu bölümde, çalışmanızın önemi ve katkıları hakkında kişisel düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca, çalışmanızın başarısı için hangi faktörlerin etkili olduğunu ve hangi faktörlerin daha fazla araştırma gerektirdiğini tartışabilirsiniz.

  Tartışma ve yorum bölümü, doktora makalesinin en önemli bölümlerinden biridir. Bu bölümde, çalışmanızın bilimsel değerini ve orijinalliğini göstererek, alanınızdaki diğer araştırmacılara katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazım ve Düzenleme

  Doktora makalesi yazarken, yazım ve düzenleme kurallarına dikkat etmek önemlidir. Dil ve imla hatalarını düzeltmek, çalışmanızın akıcılığını artırır. Yazım ve düzenleme süreci, makalenizin okunabilirliğini ve anlaşılırlığını sağlamak için kritik bir adımdır.

  Yazım hataları, okuyucunun dikkatini dağıtabilir ve çalışmanızın ciddiyetini etkileyebilir. Bu nedenle, makalenizi yazdıktan sonra dil ve imla hatalarını düzeltmek için zaman ayırmanız önemlidir. Kelime hataları, yanlış cümle yapıları ve anlatım bozuklukları gibi hataları düzelterek, makalenizin daha profesyonel ve akıcı bir şekilde okunmasını sağlayabilirsiniz.

  Ayrıca, düzenleme sürecinde paragraflarınızı ve cümlelerinizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Makalenizin mantıksal bir akışa sahip olmasını sağlamak için cümleleri birbirine bağlayabilir ve paragraflarınızı düzenleyebilirsiniz. Böylece, okuyucularınızın çalışmanızı daha iyi anlamasını sağlayabilirsiniz.

  Yazım ve düzenleme sürecinde, metninizi gözden geçirmek için bir mola vermek de faydalı olabilir. Bir süre uzaklaşarak, metni daha objektif bir şekilde değerlendirebilir ve hataları daha kolay tespit edebilirsiniz. Ayrıca, başka bir kişiden de yardım alabilir ve makalenizi gözden geçirmesini isteyebilirsiniz. Böylece, daha fazla hata ve eksiklik tespit edebilir ve makalenizi daha iyi bir hale getirebilirsiniz.

  Referansların Doğru Kullanımı

  Doktora makalesi yazarken kullanılan referansların doğru bir şekilde belirtilmesi önemlidir. Referanslar, çalışmanızın temelini oluşturan kaynaklardır ve bu kaynaklara doğru şekilde atıfta bulunmak, çalışmanızın güvenilirliğini ve akademik değerini artırır.

  Referansları doğru bir şekilde kullanmak için, her bir kaynağın yazar adı, yayın yılı, makale veya kitap adı, yayınlanma yeri ve yayınevi gibi bilgilerini belirtmek önemlidir. Bu bilgiler, okuyucuların kaynakları kolayca bulmalarını sağlar ve çalışmanızın geçerliliğini kanıtlar.

  Ayrıca, alıntı yaparken doğru bir şekilde atıfta bulunmak da önemlidir. Alıntı yapılan cümle veya paragrafın başına ve sonuna tırnak işareti koymak ve alıntı yapılan kaynağı belirtmek gerekir. Bu, başka bir araştırmacının çalışmasından alıntı yaptığınızı ve bu alıntının kaynağını gösterdiğinizi gösterir.

  Referansları doğru bir şekilde kullanmak, akademik dürüstlük ilkesine uygun hareket etmenizi sağlar. Başkalarının çalışmalarını takdir etmek ve kaynakları doğru bir şekilde belirtmek, bilimsel topluluğun saygınlığını korumak için önemlidir.

  Etik Kurallara Uygunluk

  Doktora makalesi yazarken, etik kurallara uygun hareket etmek önemlidir. Bilgiyi doğru ve dürüst bir şekilde sunmak, akademik etiğe uygunluğu sağlar.

  Sıkça Sorulan Sorular

  • 1. Doktora makalesi yazarken nelere dikkat etmeliyim?

   Doktora makalesi yazarken doğru konuyu seçmek, kapsamlı bir literatür taraması yapmak, önceki çalışmaları analiz etmek, yöntem ve veri toplama sürecini açıklamak, analiz ve sonuçları doğru bir şekilde sunmak, tartışma ve yorum bölümünü eklemek, yazım ve düzenleme kurallarına dikkat etmek, referansları doğru kullanmak ve etik kurallara uygun hareket etmek önemlidir.

  • 2. Doktora makalesi yazarken nasıl bir konu seçmeliyim?

   Doktora makalesi yazarken ilgilendiğiniz bir konuyu seçmek önemlidir. Bu, motivasyonunuzu artırır ve daha iyi bir çalışma yapmanızı sağlar. Ayrıca, seçtiğiniz konunun literatürdeki boşlukları doldurabilecek bir potansiyele sahip olması da önemlidir.

  • 3. Literatür taraması neden önemlidir?

   Literatür taraması, doktora makalesinin temelini oluşturur. Mevcut araştırmaları inceleyerek, konuya hakim olabilir ve çalışmanızı daha iyi bir şekilde konumlandırabilirsiniz. Ayrıca, literatür taraması yaparak önceki çalışmalardaki eksiklikleri ve boşlukları belirleyebilir ve kendi çalışmanızın katkılarını ortaya koyabilirsiniz.

  • 4. Yöntem ve veri toplama sürecini nasıl açıklamalıyım?

   Doktora makalesi yazarken kullanacağınız yöntemleri ve veri toplama sürecini detaylı bir şekilde açıklamak önemlidir. Bu, çalışmanızın güvenilirliğini artırır ve diğer araştırmacıların çalışmanızı tekrarlayabilmesini sağlar. Yöntemleri ve veri toplama sürecini adım adım açıklamak ve kullanılan araçları belirtmek faydalı olacaktır.

  • 5. Yazım ve düzenleme neden önemlidir?

   Yazım ve düzenleme kurallarına dikkat etmek, doktora makalesinin akıcılığını artırır ve okunabilirliğini yükseltir. Dil ve imla hatalarını düzeltmek, çalışmanızın daha profesyonel ve güvenilir görünmesini sağlar. Ayrıca, paragraf düzeni, başlık kullanımı ve kaynakların doğru şekilde belirtilmesi de yazım ve düzenleme sürecinin önemli bir parçasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.