Category Makaleler

Bu makalede, intihale girmeden alıntı yapmanın yöntemleri ve ipuçları ele alınacaktır. Alıntı yapmak, bir metinden alıntı yapılacak olan bilgilerin doğru bir şekilde aktarılması ve kaynak gösterilmesidir. Alıntı yapmanın önemi, doğru bir şekilde yapıldığında bilgi aktarımında güvenilirlik ve doğruluk sağlamasıdır.

Alıntı yaparken izlenmesi gereken adımlar vardır. İlk adım, alıntı yapılacak kaynağın doğru bir şekilde belirlenmesidir. Kaynak belirlenirken, kaynağın güvenilirliği ve geçerliliği değerlendirilmelidir. İnternet kaynakları için güvenilirlik değerlendirmesi yaparken, kaynağın uzmanlık alanı, yazarın uzmanlığı, kaynağın güncelliği gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Kitaplar ve makaleler gibi yazılı kaynaklar için ise kaynağın akademik geçerliliği ve yazarın uzmanlığı değerlendirilmelidir.

Alıntı yapma yöntemleri arasında doğrudan alıntı yapma, özetleme ve parafrazlama bulunur. Doğrudan alıntı yapma, metinden alıntı yapılacak olan cümlelerin aynen aktarılmasıdır. Özetleme ise metinden alıntı yapılacak olan bilgilerin kısaltılarak aktarılmasıdır. Parafrazlama ise metinden alıntı yapılacak olan bilgilerin kendi kelimelerimizle yeniden ifade edilmesidir.

Alıntı yaparken dikkat edilmesi gereken etik kurallar vardır. Alıntı yapılan bilgilerin doğru bir şekilde kaynak gösterilmesi önemlidir. Kaynak göstermek, alıntı yapılan metnin sonunda kaynak bilgilerini belirtmek veya metin içinde parantez içinde kaynak bilgilerini vermek şeklinde olabilir. Alıntı yapılan kaynak, referanslar bölümünde de yer almalıdır.

Alıntı yapmanın faydaları arasında akademik çalışmalara ve araştırmalara katkı sağlaması ve bilgi birikimini artırması bulunur. Alıntılar, başka bir araştırmacının çalışmalarına atıfta bulunarak bilimsel tartışmalara katkı sağlar ve yeni bilgilerin ortaya çıkmasına yardımcı olur.

Alıntı yapmanın önemi

Alıntı yapmanın önemi, bilgi paylaşımının temel bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Alıntı yapmak, başkalarının düşüncelerini, fikirlerini veya bulgularını kullanarak kendi çalışmalarımıza katkıda bulunmamızı sağlar. Alıntılar, yazılarımızı daha güçlü, daha inandırıcı ve daha zengin hale getirir.

Doğru bir şekilde alıntı yapmak, akademik dürüstlük ve etik açısından da son derece önemlidir. Başkalarının çalışmalarını izinsiz kullanmak, intihal olarak adlandırılan bir davranıştır ve ciddi sonuçları olabilir. Bu nedenle, alıntı yaparken kaynakları doğru bir şekilde belirtmek ve alıntıların orijinal metinden farklılaştığını göstermek gerekmektedir.

Alıntı yapmanın bir diğer önemi de bilimsel gelişmeye katkı sağlamasıdır. Alıntılar, mevcut bilgi birikimini genişletmeye ve yeni çalışmaların yapılmasına olanak tanır. Başkalarının çalışmalarını referans alarak, kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşıyabilir ve yeni buluşlara zemin hazırlayabiliriz.

Alıntı yaparken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da kaynakları doğru bir şekilde değerlendirmektir. İnternet gibi geniş bir kaynak havuzuna sahip olduğumuz günümüzde, doğru ve güvenilir kaynakları belirlemek önemlidir. Alıntı yaparken kullanacağımız kaynakların güvenilirliğini değerlendirmeli ve doğruluklarını kontrol etmeliyiz.

Alıntı yapmanın adımları

Alıntı yapmak, bir yazıda başka bir kaynağa atıfta bulunmak ve o kaynaktan alınan bilgileri aktarmaktır. Alıntı yaparken doğru adımları izlemek önemlidir. İşte alıntı yapmanın adımları:

 • Adım 1: Kaynak belirleme: İlk olarak, alıntı yapmak istediğiniz kaynağı doğru bir şekilde belirlemelisiniz. Kaynak, güvenilir ve akademik bir kaynak olmalıdır. İnternet kaynakları, kitaplar veya akademik makaleler gibi çeşitli kaynaklardan alıntı yapabilirsiniz.
 • Adım 2: Alıntı yapma yöntemini seçme: Alıntı yapmanın farklı yöntemleri vardır. Doğrudan alıntı yapabilir, özetleme veya parafrazlama yapabilirsiniz. Doğrudan alıntı, orijinal metinden alınan cümleleri aynen aktarmaktır. Özetleme, kaynaktan alınan bilgileri kısaltarak aktarmaktır. Parafrazlama ise kaynaktan alınan bilgileri kendi kelimelerinizle yeniden yazmaktır.
 • Adım 3: Alıntıyı doğru şekilde kaynak gösterme: Alıntı yaparken, kaynağı doğru bir şekilde belirtmek önemlidir. Kaynak gösterme kurallarına uygun olarak, alıntı yapılan kaynağın adını, yazarını, yayın tarihini ve diğer gerekli bilgileri belirtmelisiniz.

Örnek olarak, aşağıda bir alıntı yapma örneği verilmiştir:

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit." (Kaynak: Örnek Kitap, Yazar Adı, Yayın Tarihi)

Alıntı yaparken bu adımları takip ederek, doğru ve güvenilir bir şekilde alıntı yapabilirsiniz. Alıntılarınızı doğru bir şekilde kaynak göstermeyi unutmayın.

1. Kaynak belirleme

Alıntı yaparken kaynak belirlemek oldukça önemlidir. Alıntı yapılacak kaynağın doğru bir şekilde belirlenmesi, alıntının güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak için gereklidir. Kaynak belirlerken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Kaynak araştırması yapın: Alıntı yapmak istediğiniz konuyla ilgili kaynakları araştırın. İnternet, kitaplar, makaleler gibi çeşitli kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 2. Kaynak güvenilirliğini değerlendirin: Bulduğunuz kaynakların güvenilirliğini değerlendirmek önemlidir. Kaynağın yazarının uzmanlık alanı, yayınlandığı yer, güncelliği gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
 3. Çoklu kaynak kullanın: Alıntı yaparken birden fazla kaynağa başvurmak, bilginin doğruluğunu ve çeşitliliğini artırabilir. Farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri karşılaştırarak daha sağlam bir alıntı yapabilirsiniz.

Kaynak belirleme sürecinde dikkatli ve titiz olmanız, alıntı yapacağınız kaynağın güvenilir ve doğru bilgi sağlamasını sağlayacaktır. Bu sayede, yazınızın kalitesini ve güvenilirliğini artırabilirsiniz.

1.1. İnternet kaynakları

İnternet kaynakları, günümüzde bilgiye erişim için en yaygın kullanılan kaynaklardan biridir. Ancak, doğruluk ve güvenilirlik açısından dikkatli olunması gereken bir alan olduğunu unutmamak önemlidir. İnternet kaynaklarının güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır.

Birinci yöntem, kaynakın güvenilirliğini değerlendirmek için yayıncının kim olduğunu araştırmaktır. İyi bilinen ve saygın bir kuruluş tarafından yayınlanan bir makale veya rapor, genellikle daha güvenilir kabul edilir. Ayrıca, yayıncının web sitesini ziyaret ederek, diğer yayınları ve uzmanlık alanlarını inceleyebilirsiniz.

İkinci olarak, makalenin veya raporun tarihini kontrol etmek önemlidir. Güncel ve güvenilir bilgilere erişmek için en son araştırmaları ve verileri içeren kaynakları tercih etmek önemlidir. Eski veya güncelliğini yitirmiş bilgiler, güvenilirlik açısından sorgulanabilir.

Üçüncü olarak, kaynağın sağladığı bilgilerin kaynaklarına ulaşmak önemlidir. İyi bir kaynak, kullanılan verilerin, araştırmaların ve istatistiklerin kaynaklarını açıkça belirtmelidir. Bu şekilde, bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek ve kaynaklarına ulaşarak daha fazla bilgi edinmek mümkün olabilir.

Son olarak, diğer araştırmacıların ve uzmanların kaynağı ne kadar değerli bulduğunu görmek önemlidir. Makale veya rapor hakkında yapılan incelemeleri okuyarak, diğer uzmanların görüşlerini ve eleştirilerini değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde, kaynağın güvenilirliği hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün olabilir.

İnternet kaynaklarını güvenilir bir şekilde değerlendirmek için bu yöntemleri kullanmak önemlidir. Bilgiye erişim arttıkça, doğruluk ve güvenilirlik konusunda daha dikkatli olmak gerekmektedir.

1.2. Kitaplar ve makaleler

Kitaplar ve akademik makaleler gibi yazılı kaynaklar, alıntı yaparken oldukça önemli bir rol oynar. Bu kaynaklar, genellikle güvenilir ve detaylı bilgiler içerir ve akademik çalışmalarda sıkça kullanılır. Alıntı yapmak için kitaplar ve makalelerden yararlanırken aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir:

 • Öncelikle, alıntı yapmak istediğiniz kitap veya makaleyi dikkatlice okuyun ve içeriğini anlayın. Alıntı yapmak için hangi bölümün veya cümlenin uygun olduğunu belirlemek için metni incelemek önemlidir.
 • Alıntı yaparken, alıntı yapacağınız bölümü tırnak işaretleri (” “) veya italik yazıyla belirtin. Bu, okuyucuya alıntı yaptığınızı ve metnin size ait olmadığını gösterir.
 • Ayrıca, alıntı yaptığınız kitap veya makalenin yazarını ve yayın tarihini belirtmek önemlidir. Bu, alıntının kaynağını gösterir ve okuyucunun daha fazla bilgi edinmek istemesi durumunda kaynağa başvurmasını sağlar.

Kitaplar ve makaleler, alıntı yaparken güvenilir ve sağlam bir temel oluşturur. Ancak, alıntı yaparken her zaman kaynak göstermeyi unutmamak önemlidir. Bu, alıntıların doğru bir şekilde atıfta bulunulduğunu ve intihal riskinin azaltıldığını gösterir. Alıntı yaparken kitaplar ve makalelerden yararlanmak, araştırmalarınıza güçlü bir destek sağlar ve çalışmanızın akademik geçerliliğini artırır.

2. Alıntı yapma yöntemleri

Alıntı yapma yöntemleri, bilgi almanın farklı yollarını sunar ve her biri farklı durumlar için uygun olabilir. İşte en yaygın kullanılan alıntı yapma yöntemleri:

1. Doğrudan Alıntı Yapma: Bu yöntemde, başka bir kaynaktan alıntı yapılan metin doğrudan aktarılır. Alıntı yapılan metin tırnak işaretleri içine alınmalı ve doğru bir şekilde kaynak gösterilmelidir. Örneğin:

"İnsanlar başarılı olmak için sürekli olarak çaba göstermelidir." (Smith, 2020)

2. Özetleme: Bu yöntemde, alıntı yapılan metnin ana fikirleri kendi kelimelerinizle özetlenir. Özetleme, metnin uzunluğunu kısaltırken önemli bilgileri korumanıza olanak tanır. Örneğin:

Özetleme, alıntı yapılan metnin ana fikirlerini kendi kelimelerinizle özetlemeyi içerir. Bu yöntem, metnin uzunluğunu kısaltırken önemli bilgileri korumanıza olanak tanır.

3. Parafrazlama: Bu yöntemde, alıntı yapılan metin başka bir şekilde ifade edilir. Metnin anlamı korunurken kelimeler ve cümle yapıları değiştirilebilir. Örneğin:

"Başarıya ulaşmak için sürekli bir çaba sarf etmek gereklidir." (Smith, 2020)

Bu yöntemler, alıntı yaparken farklı seçenekler sunar ve metninizi daha çeşitli ve ilgi çekici hale getirebilir. Ancak, her zaman alıntı yapılan kaynağın doğru bir şekilde belirtilmesi ve alıntıların etik kurallara uygun bir şekilde kullanılması önemlidir.

Alıntı yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Alıntı yaparken dikkat edilmesi gerekenler, etik kurallara uygun hareket etmek ve alıntıların doğru bir şekilde kaynak gösterilmesidir. Alıntı yaparken, başka bir kişinin veya kaynağın sözlerini veya yazılarını kullanırken, bu bilgilerin sahibine saygı göstermek ve doğru şekilde atıfta bulunmak önemlidir.

İlk olarak, alıntı yaparken orijinal kaynağı belirtmek önemlidir. Alıntı yaptığınız kaynağın adını, yazarını, tarihini ve diğer gerekli bilgileri belirtmek, alıntının güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlar. Bu bilgileri alıntı yaptığınız metinde veya referans listesinde açıkça belirtmek önemlidir.

Ayrıca, alıntı yaparken alıntılanan metni doğru bir şekilde aktarmak ve değiştirmemek önemlidir. Alıntı yaptığınız metindeki sözcükleri veya ifadeleri değiştirmek, alıntının anlamını değiştirir ve yanlış bir sunum yapmanıza neden olabilir. Bu nedenle, alıntı yaparken orijinal metni olduğu gibi kullanmak önemlidir.

Alıntı yaparken, alıntılanan metnin orijinal kaynağını belirtmek için uygun bir kaynak gösterme yöntemi kullanmak önemlidir. Bu, alıntı yaptığınız kaynağın adını, yazarını, tarihini ve diğer gerekli bilgileri içeren bir referans listesi veya dipnotlar kullanarak yapılabilir. Bu şekilde, alıntı yaptığınız metindeki bilgilerin nereden geldiği açıkça belirtilir ve okuyucuların kaynağı kontrol etmesi kolaylaşır.

Alıntı yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, alıntılanan metni kendi çalışmanıza entegre etmek ve alıntıyı açıklamak veya yorumlamaktır. Alıntı yaparken sadece başka bir kişinin veya kaynağın sözlerini veya yazılarını kullanmak yerine, alıntıyı kendi çalışmanızın bir parçası haline getirerek, alıntıyı açıklamak ve yorumlamak önemlidir.

1. Plagiarizm önleme

Plagiarizm, akademik dünyada ciddi bir suç olarak kabul edilir ve öğrencilerin ve araştırmacıların karşılaşabileceği bir tehlikedir. Alıntı yaparken, bu riski azaltmak için bazı önlemler almak önemlidir. İşte alıntı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

 • Kaynak belirleme: Alıntı yaparken, güvenilir ve doğru kaynakları belirlemek önemlidir. İnternet kaynakları kullanılıyorsa, güvenilirliklerini değerlendirmek için farklı yöntemler kullanılabilir. Kitaplar ve makaleler gibi yazılı kaynaklar ise genellikle daha güvenilir kabul edilir.
 • Doğru alıntı yapma yöntemini seçme: Alıntı yaparken, doğrudan alıntı yapma, özetleme veya parafrazlama gibi farklı yöntemler kullanılabilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, alıntı yapılacak metnin türüne ve amacına bağlı olarak belirlenmelidir.
 • Alıntıların kaynak gösterilmesi: Alıntı yapılan kaynakların doğru bir şekilde kaynak gösterilmesi önemlidir. Alıntı yapılan kaynak, referanslar bölümünde açıkça belirtilmelidir. Bu, alıntının kaynağının doğrulanabilmesi ve yazarın çalışmalarının takdir edilebilmesi için önemlidir.
 • Plagiarizm kontrolü: Alıntı yaparken, her zaman plagirizm kontrolü yapmak önemlidir. Bu, alıntı yapılan metinde herhangi bir kopya içeriğinin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir. Plagiarizm kontrolü, alıntı yaparken yapılan hataları tespit etmek ve düzeltmek için önemli bir araçtır.

Alıntı yaparken bu noktalara dikkat etmek, plagirizm riskini azaltmak ve akademik çalışmaların güvenilirliğini sağlamak için önemlidir.

2. Alıntıların kaynak gösterilmesi

Alıntı yaparken kaynak gösterme önemlidir çünkü alıntı yapılan kaynağın doğruluğunu ve güvenilirliğini kanıtlar. Alıntı yapılan kaynağın referanslar bölümünde nasıl yer alması gerektiği ise belirli bir formata göre düzenlenmelidir. Bu şekilde, okuyucular alıntı yapılan kaynağı kolayca bulabilir ve daha fazla bilgi edinebilir.

Alıntıların doğru bir şekilde kaynak gösterilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 • Alıntı yapılan kaynağın yazarının adı ve soyadı belirtilmelidir.
 • Kaynak adı ve yayın tarihi alıntıya eklenmelidir.
 • Eğer alıntı yapılan bir makale ise, makalenin adı ve dergi adı da belirtilmelidir.
 • Alıntı yapılan kaynağın sayfa numarası da alıntıya eklenmelidir.

Bu adımların yanı sıra, alıntı yapılan kaynağın referanslar bölümünde nasıl yer alması gerektiği de belirli bir formata göre düzenlenmelidir. Genellikle APA, MLA veya Chicago gibi belirli referanslama stilleri kullanılır. Bu stilin kurallarına uygun olarak kaynak gösterilmelidir.

Alıntı yaparken kaynak gösterme ve referanslama kurallarına uyulması, akademik dürüstlüğü ve etik kuralları korumak için önemlidir. Alıntı yapılan kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi, bilimsel çalışmaların güvenilirliğini artırır ve okuyucuların kaynakları kontrol etmesine olanak sağlar.

Alıntı yapmanın faydaları

Alıntı yapmanın akademik çalışmalara ve araştırmalara birçok faydası vardır. İlk olarak, alıntı yapmak, yapılan araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini artırır. Başka bir araştırmacının bulgularını destekleyen alıntılar, çalışmanın sağlam bir temele dayandığını gösterir ve okuyucuların araştırmanın sonuçlarına güvenmesini sağlar.

Ayrıca, alıntı yapmak, akademik çalışmaların bilgi birikimine katkıda bulunur. Başka bir araştırmacının çalışmasından alıntı yaparak, daha önce yapılmış araştırmaların sonuçlarını ve bulgularını kullanabiliriz. Bu sayede, mevcut bilgiye dayanarak yeni bir bakış açısı sunabilir ve araştırmalarımızı daha ileriye taşıyabiliriz.

Alıntı yapmanın bir diğer faydası ise, araştırmacıların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamasıdır. Bir araştırmacının çalışmasına alıntı yapmak, onun çalışmasına olan saygımızı ve takdirimizi gösterir. Aynı zamanda, alıntı yapılan araştırmacıyla bir bağlantı kurmamızı ve işbirliği yapmamızı sağlar.

Son olarak, alıntı yapmak, araştırmalarımızın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlar. Alıntılar, başka araştırmacıların ve okuyucuların ilgisini çeker ve çalışmalarımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar. Bu da, araştırmalarımızın etkisini artırır ve bilimsel topluma katkıda bulunmamızı sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

 • İntihale girmeden alıntı nasıl yapılır?

  İntihale girmeden alıntı yapmak oldukça basittir. İşte adımları:

  • Adım 1: Alıntı yapmak istediğiniz kaynağı belirleyin ve güvenilirliğini değerlendirin.
  • Adım 2: Alıntı yapma yöntemini seçin: doğrudan alıntı yapma, özetleme veya parafrazlama.
  • Adım 3: Alıntı yaparken kaynak göstermeyi unutmayın ve alıntı yapılan kaynağın referanslar bölümünde yer aldığından emin olun.
 • Alıntı yapmanın önemi nedir?

  Alıntı yapmanın önemi birkaç açıdan gelir. İşte bazı nedenler:

  • Alıntı yapmak, başkalarının çalışmalarını takdir etmek ve onlara saygı göstermek anlamına gelir.
  • Alıntılar, araştırmalarınıza ve akademik çalışmalarınıza güçlü bir destek sağlar.
  • Alıntılar, bilgi birikiminizi artırır ve farklı perspektifler sunar.
 • Alıntı yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

  Alıntı yaparken aşağıdaki etik kurallara dikkat etmek önemlidir:

  • Alıntı yaptığınız kaynağı doğru bir şekilde belirtin ve kaynak göstermeyi unutmayın.
  • Alıntı yaptığınız metni kendi çalışmanızın bir parçası gibi sunmayın, alıntı olduğunu açıkça belirtin.
  • Plagiarizm riskini azaltmak için alıntı yaparken özgün bir bakış açısı sunmaya çalışın.
 • Alıntı yapmanın faydaları nelerdir?

  Alıntı yapmanın birçok faydası vardır. İşte bazıları:

  • Alıntılar, araştırmalarınıza güçlü bir destek sağlar ve inandırıcılığınızı artırır.
  • Alıntılar, farklı kaynaklardan gelen bilgi birikimini birleştirerek daha kapsamlı bir çalışma yapmanıza yardımcı olur.
  • Alıntılar, başka çalışmalara yapılan atıflarla bilimsel topluluğa katkıda bulunmanızı sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.