Category Makaleler

Bu makalede, yüksek lisans makalesi yazma sürecinde kullanılabilecek yöntemler ele alınacak.

Yüksek lisans makalesi yazarken, ilgi duyulan bir konu belirlemek önemlidir. Konunun ilgi çekici ve yenilikçi olması, makalenin okuyucuları etkileme potansiyelini artırır. Aynı zamanda, konunun kapsamlı bir şekilde araştırılabilmesi ve veri toplanabilmesi için uygun olması da önemlidir.

Yüksek lisans makalesi için güvenilir kaynaklardan bilgi toplamak ve araştırma yapmak gereklidir. Akademik dergiler, kitaplar, makaleler ve güvenilir internet siteleri gibi kaynaklardan yararlanılmalıdır. Bu kaynaklar, makalenin bilimsel ve güvenilir bir temele dayanmasını sağlar.

Yüksek lisans makalesinde kullanılacak verilerin doğru ve güvenilir kaynaklardan toplanması önemlidir. Örnek olaylar ve istatistikler kullanarak argümanları desteklemek etkili bir yöntemdir. Bu veriler, makalenin okuyuculara daha ikna edici ve güvenilir gelmesini sağlar.

Yüksek lisans makalesinde kullanılacak araştırma yöntemi, verilerin toplanması ve analiz edilmesi için önemlidir. Araştırma yöntemi, makalenin bilimsel geçerliliğini ve güvenilirliğini etkiler. Doğru bir araştırma yöntemi seçmek, makalenin kalitesini artırır.

Yüksek lisans makalesi, giriş, literatür taraması, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Bu bölümler, makalenin yapısını oluşturur ve okuyucuların makaleyi daha kolay anlamasını sağlar. Ayrıca, bu bölümler arasındaki geçişlerin akıcı olması da önemlidir.

Yüksek lisans makalesi yazarken, dil ve yazım kurallarına dikkat etmek önemlidir. Akademik dil kullanmak, ciddiyet ve güvenilirlik sağlar. Aynı zamanda, yazım hatalarının ve anlatım bozukluklarının olmaması da önemlidir. Makalenin okunabilirliğini artırmak için açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.

Yüksek lisans makalesinde kullanılan kaynakları doğru bir şekilde referanslamak önemlidir. Kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi, intihal gibi akademik etik kurallarının ihlal edilmesini önler. Referanslama, makalenin bilimsel geçerliliğini ve güvenilirliğini artırır.

Konuyu Belirleme

Konuyu Belirleme

Yüksek lisans makalesi yazarken, ilgi duyulan bir konu belirlemek önemlidir. Çünkü ilgi duyulan bir konu üzerinde çalışmak, motivasyonu artırır ve yazma sürecini daha keyifli hale getirir. Ayrıca, ilgi duyulan bir konuda yapılan araştırma daha derinlemesine olabilir ve daha orijinal sonuçlar elde edilebilir.

İlgi duyulan bir konu belirlemek için öncelikle kendi ilgi alanlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Hangi konulara daha fazla ilgi duyduğunuzu düşünün ve bu konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Ayrıca, güncel tartışmaları takip etmek ve yeni gelişmeleri araştırmak da ilgi duyulan bir konu bulmanıza yardımcı olabilir.

Belirlediğiniz konunun özgün ve ilgi çekici olmasına dikkat edin. Başkalarının daha önce üzerinde çalıştığı konuları tekrarlamaktan kaçının ve yeni bir bakış açısı getirebileceğiniz konuları tercih edin. Bunun için literatür taraması yaparak, konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları inceleyebilir ve boşlukları tespit edebilirsiniz.

Kaynak Araştırması

Kaynak araştırması, yüksek lisans makalesi yazarken oldukça önemli bir adımdır. Bu adımda, güvenilir kaynaklardan bilgi toplamak ve araştırma yapmak gereklidir. Güvenilir kaynaklar, akademik dergiler, kitaplar, araştırma raporları ve güvenilir web siteleri olabilir.

Araştırma yaparken, konuyla ilgili en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak önemlidir. Bu nedenle, akademik veritabanlarını kullanmak ve güncel araştırmaları takip etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, konuyla ilgili uzmanlardan görüş almak da araştırma sürecinde önemli bir adımdır.

Araştırma yaparken, topladığınız bilgileri düzenli bir şekilde kaydetmek ve notlar almak da önemlidir. Bu sayede, makalenizi yazarken ihtiyaç duyduğunuz bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Araştırma sürecinde, farklı kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri karşılaştırmak ve analiz etmek de önemlidir. Bu sayede, farklı perspektifleri göz önünde bulundurarak daha kapsamlı bir makale yazabilirsiniz.

Özetlemek gerekirse, yüksek lisans makalesi yazarken güvenilir kaynaklardan bilgi toplamak ve araştırma yapmak gereklidir. Araştırma sürecinde, güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için akademik veritabanlarını kullanmak, konuyla ilgili uzmanlardan görüş almak ve notlar almak önemlidir. Ayrıca, topladığınız bilgileri karşılaştırmak ve analiz etmek de makalenizin kalitesini artıracaktır.

Veri Toplama

Yüksek lisans makalesi yazarken, kullanılacak verilerin doğru ve güvenilir kaynaklardan toplanması büyük önem taşır. Veriler, makalenin temelini oluşturur ve argümanları desteklemek için kullanılır. Bu nedenle, güvenilir bilgi kaynaklarından veri toplamak ve doğru analizler yapmak gereklidir.

Veri toplama sürecinde, öncelikle konuyla ilgili literatürü tarayarak mevcut bilgilere ulaşmak önemlidir. Bu sayede, daha önce yapılan araştırmalar, istatistikler ve örnek olaylar gibi verilere erişebilir ve makalenizi zenginleştirebilirsiniz.

Ayrıca, veri toplama sürecinde doğru araştırma yöntemlerini kullanmak da önemlidir. Bu yöntemler, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması için kullanılır. Örneğin, anketler, görüşmeler, deneyler veya gözlem gibi yöntemlerden birini seçerek verilerinizi toplayabilirsiniz.

Veri toplama sürecinde, kaynakların güvenilirliğini de dikkate almak önemlidir. İnternet üzerinde birçok bilgi kaynağı bulunmasına rağmen, hepsinin güvenilir olmadığını unutmamak gerekir. Akademik yayınlar, araştırma kurumları veya güvenilir veritabanları gibi kaynaklardan veri toplamak, makalenizin kalitesini artıracaktır.

Örnek Olaylar ve İstatistikler

Yüksek lisans makalesi yazarken, argümanları desteklemek için örnek olaylar ve istatistikler kullanmak oldukça etkili bir yöntemdir. Örnek olaylar, tez konusunu gerçek hayattan örneklerle destekleyerek okuyucunun konuya daha iyi odaklanmasını sağlar. Aynı zamanda, istatistikler de tezinizi güçlendirmek için önemli bir araçtır. İstatistikler, verilerin bilimsel bir şekilde sunulmasını sağlar ve tezinizin geçerliliğini artırır.

Bu yöntemi kullanırken, örnek olaylar ve istatistikleri doğru kaynaklardan almanız önemlidir. Güvenilir ve güncel verilere dayanarak argümanlarınızı desteklemek, tezinizin kalitesini yükseltecektir. Ayrıca, örnek olaylar ve istatistikleri sunarken, verileri açıklayıcı bir şekilde sunmaya özen göstermelisiniz. Tablolar ve grafikler kullanarak verileri görselleştirmek, okuyucunun daha iyi anlamasını sağlar.

Özetlemek gerekirse, yüksek lisans makalesinde örnek olaylar ve istatistikler kullanmak, argümanlarınızı desteklemek ve tezinizin gücünü artırmak için etkili bir yöntemdir. Doğru kaynaklardan alınan güvenilir verilerle desteklenen örnek olaylar ve istatistikler, tezinizin kalitesini yükseltir ve okuyucunun konuya daha iyi odaklanmasını sağlar.

Araştırma Yöntemi

Yüksek lisans makalesi yazarken kullanılacak araştırma yöntemi, verilerin toplanması ve analiz edilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Doğru bir araştırma yöntemi seçmek, makalenin güvenilirliğini ve geçerliliğini artırır.

Araştırma yöntemi, yapılacak çalışmanın amacına ve konusuna bağlı olarak belirlenmelidir. Örneğin, bir anket çalışması yapılacaksa, katılımcılara soruların nasıl yönlendirileceği ve verilerin nasıl analiz edileceği gibi konular dikkate alınmalıdır.

Araştırma yöntemi seçilirken, kullanılacak verilerin toplanması için uygun araçlar ve yöntemler belirlenmelidir. Bu aşamada, literatür taraması yaparak daha önce yapılan benzer çalışmaları incelemek ve bu çalışmalardan faydalanmak da önemlidir.

Araştırma yöntemi aynı zamanda verilerin analiz edilmesi için kullanılacak istatistiksel yöntemleri de içermelidir. Verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi, elde edilen sonuçların doğruluğunu ve geçerliliğini artırır.

Yüksek lisans makalesinde kullanılacak araştırma yöntemi, makalenin temel taşlarından biridir. Bu nedenle, araştırma yöntemi seçilirken dikkatli olunmalı ve verilerin toplanması ve analiz edilmesi için uygun yöntemler kullanılmalıdır.

Makale Yapısı

Makale Yapısı

Yüksek lisans makalesi, akademik bir çalışma olduğu için belirli bir yapıya sahiptir. Bu yapı, genellikle giriş, literatür taraması, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Her bir bölümün amacı, makalenin okuyucuya doğru ve etkileyici bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.

Giriş Bölümü

Giriş bölümü, makalenin başlangıç noktasıdır ve okuyucunun ilgisini çekmek için önemlidir. Bu bölümde, araştırma konusu tanıtılır, araştırmanın amacı ve önemi vurgulanır. Ayrıca, çalışmanın sınırlamaları ve hipotezler de bu bölümde yer alır.

Literatür Taraması

Literatür taraması, mevcut bilimsel çalışmaların incelenmesini ve bu çalışmalardan elde edilen bulguların özetlenmesini içerir. Bu bölümde, konuyla ilgili yapılan araştırmalar, teorik çerçeveler ve tartışmalar ele alınır. Literatür taraması, araştırmanın temelini oluşturur ve çalışmanın yerini belirler.

Metodoloji Bölümü

Metodoloji bölümü, araştırmanın nasıl yapıldığını ve hangi yöntemlerin kullanıldığını açıklar. Bu bölümde, veri toplama yöntemleri, örneklem seçimi, veri analizi yöntemleri ve araştırma süreci detaylı bir şekilde anlatılır. Araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak için metodoloji bölümüne özen gösterilmelidir.

Bulgular Bölümü

Bulgular bölümü, araştırmanın ana sonuçlarının sunulduğu bölümdür. Bu bölümde, elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilir ve grafikler, tablolar veya diğer görsel araçlar kullanılarak sunulur. Bulgular, literatür taraması ile karşılaştırılır ve araştırmanın amacına cevap verip vermediği değerlendirilir.

Tartışma Bölümü

Tartışma bölümü, bulguların yorumlandığı ve analiz edildiği bölümdür. Bu bölümde, araştırmanın sonuçlarına dayanarak çıkarımlar yapılır, hipotezler değerlendirilir ve literatürle ilişkilendirilir. Ayrıca, araştırmanın sınırlamaları ve gelecekte yapılacak çalışmalar üzerine öneriler de tartışma bölümünde yer alır.

Sonuç Bölümü

Sonuç bölümü, araştırmanın genel bir özeti ve sonuçları sunulan bölümdür. Bu bölümde,

Dil ve Yazım Kuralları

Yüksek lisans makalesi yazarken, dil ve yazım kurallarına dikkat etmek önemlidir. Makaleyi okuyacak olan akademisyenler ve uzmanlar, doğru ve akıcı bir dil kullanıldığını görmek isterler. Bu nedenle, yazarken dil ve yazım kurallarına dikkat etmek gerekmektedir.

Yüksek lisans makalesi yazarken, cümle yapılarına dikkat etmek önemlidir. Cümlelerin anlaşılır ve akıcı olması, okuyucunun makaleyi daha kolay anlamasını sağlar. Ayrıca, cümlelerin uzunluğuna da dikkat etmek gerekir. Uzun ve karmaşık cümleler yerine, daha kısa ve anlaşılır cümleler kullanmak makaleyi daha okunabilir hale getirir.

Yüksek lisans makalesi yazarken, yazım kurallarına da dikkat etmek önemlidir. Doğru yazım ve noktalama işaretleri kullanmak, makalenin profesyonel bir görünüm kazanmasını sağlar. Yanlış yazılmış kelimeler veya yanlış noktalama işaretleri, makalenin güvenilirliğini ve ciddiyetini zedeler.

Ayrıca, yabancı kelimeleri ve terimleri doğru bir şekilde kullanmak da önemlidir. Yabancı kelimeleri yanlış kullanmak veya hatalı tercümeler yapmak, makalenin anlaşılmasını zorlaştırır. Bu nedenle, yabancı kelimeleri ve terimleri kullanırken doğru bir şekilde araştırma yapmak ve kullanmak önemlidir.

Yüksek lisans makalesi yazarken dil ve yazım kurallarına dikkat etmek, makalenin kalitesini artırır ve okuyucunun makaleyi daha kolay anlamasını sağlar. Bu nedenle, yazarken dil ve yazım kurallarına özen göstermek önemlidir.

Akademik Dil Kullanımı

Yüksek lisans makalesi yazarken, akademik dil kullanmak büyük önem taşır. Akademik bir çalışma olan yüksek lisans makalesinde, ciddiyet ve güvenilirlik sağlamak için uygun bir dil kullanılmalıdır. Akademik dil, konuya uygun terimlerin kullanılması ve açık, net bir ifade tarzının benimsenmesiyle kendini gösterir.

Akademik dilin kullanılması, makalenin bilimsel bir çalışma olduğunu vurgular ve okuyucuya güven verir. Bu dil, konunun derinlemesine incelendiğini ve objektif bir şekilde ele alındığını gösterir. Ayrıca, akademik dilin kullanılmasıyla makaledeki argümanlar daha etkili bir şekilde sunulabilir ve okuyucunun anlaması kolaylaşır.

Akademik dilin kullanımı, makalenin kalitesini artırır ve akademik dünyada saygınlık kazanmanıza yardımcı olur. Ancak, akademik dilin kullanımında dikkatli olmak da önemlidir. Karmaşık ve anlaşılması zor bir dil kullanmak yerine, anlaşılır ve akıcı bir dil tercih edilmelidir. Okuyucunun makaleyi anlaması ve takip etmesi kolay olmalıdır.

Akademik dil kullanımı, yüksek lisans makalesinin başarısı için önemli bir unsurdur. Bu nedenle, makale yazarken akademik dilin kurallarına dikkat etmek ve uygun bir dil kullanmak gereklidir. Akademik dilin gerektirdiği ciddiyeti ve güvenilirliği sağlamak için doğru terimlerin kullanılması ve açık bir ifade tarzının benimsenmesi önemlidir.

Referanslama

Yüksek lisans makalesi yazarken, kullanılan kaynakları doğru bir şekilde referanslamak son derece önemlidir. Referanslar, makalenizin güvenilirliğini artırır ve okuyuculara kaynakların nereden alındığını gösterir. Ayrıca, akademik etik kurallarına uygun hareket etmek için referansları doğru bir şekilde kullanmanız gerekmektedir.

Referansları doğru bir şekilde eklemek için birkaç yöntem kullanabilirsiniz. İlk olarak, kullanılan kaynakların yazar adı, yayın tarihi, makale veya kitap adı gibi bilgilerini doğru bir şekilde belirtmelisiniz. Bu bilgileri kullanarak APA veya MLA gibi yaygın referanslama stillerini takip edebilirsiniz.

Ayrıca, makalenizde kullanılan her bir kaynağın referansını metin içinde geçtiği yerde belirtmelisiniz. Bu, okuyucuların kaynağa kolayca erişebilmesini sağlar ve alıntı yapılan yerlerin doğruluğunu kontrol etmelerine olanak tanır.

Referansları eklerken, tablo veya liste gibi düzenleyici araçları kullanabilirsiniz. Örneğin, bir tablo oluşturarak kullanılan kaynakları sıralayabilir ve her bir kaynağın ayrıntılarını ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir liste oluşturarak kaynakları numaralandırabilir ve metin içinde geçtiği yerde numaraları kullanabilirsiniz.

Referanslama, yüksek lisans makalesinin akademik kalitesini ve güvenilirliğini artıran önemli bir adımdır. Doğru ve düzenli bir şekilde referans eklemek, makalenizin daha profesyonel ve etkileyici görünmesini sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Yüksek lisans makalesi nasıl yazılır?

  Yüksek lisans makalesi yazmak için öncelikle ilgi duyduğunuz bir konu belirlemeniz gerekmektedir. Ardından güvenilir kaynaklardan bilgi toplamalı ve araştırma yapmalısınız. Verilerinizi doğru ve güvenilir kaynaklardan toplamayı unutmayın. Makalenizin yapısı giriş, literatür taraması, metodoloji, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Ayrıca dil ve yazım kurallarına dikkat etmek, akademik dil kullanmak ve kaynakları doğru bir şekilde referanslamak da önemlidir.

 • Yüksek lisans makalesi için nasıl bir araştırma yöntemi seçilmelidir?

  Yüksek lisans makalesinde kullanılacak araştırma yöntemi, verilerin toplanması ve analiz edilmesi için önemlidir. Araştırma yöntemi seçerken, konunuzla uyumlu olan ve size en uygun olan yöntemi tercih etmelisiniz. Örneğin, nitel veya nicel araştırma yöntemlerinden hangisi daha uygun olacaksa ona karar vermelisiniz. Araştırma yönteminizi belirlerken danışmanınızın da görüşünü almanız önemlidir.

 • Yüksek lisans makalesinde nasıl akademik dil kullanılmalıdır?

  Yüksek lisans makalesi yazarken akademik dil kullanmak önemlidir. Akademik dil, ciddiyet ve güvenilirlik sağlar. Makalenizi yazarken öznel ifadelerden kaçınmalı ve nesnel bir dil kullanmalısınız. Ayrıca, konuyla ilgili terimleri doğru bir şekilde kullanmalı ve gerektiğinde tanımlamalısınız. Makalenizi akademik bir dergiye göndermeyi düşünüyorsanız, o derginin dil ve yazım kurallarını da takip etmelisiniz.

 • Yüksek lisans makalesi için ne kadar kaynak kullanılmalıdır?

  Yüksek lisans makalesi yazarken kullanacağınız kaynaklar, konunuzun kapsamına ve gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, güvenilir ve akademik kaynaklardan yeterli miktarda bilgi toplamak önemlidir. Konunuzla ilgili önceki çalışmaları ve araştırmaları incelemek, makalenizin temelini oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, örnek olaylar ve istatistikler gibi destekleyici verileri kullanarak argümanlarınızı güçlendirebilirsiniz.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.